1.9 / April 25, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Đây là ứng dụng dùng để cấu hình thiết bị SQ-GNSS.This applicationis used to configure the SQ-GNSS devices.

App Information Ứng Dụng Cấu Hình SQ-GNSS

 • App Name
  Ứng Dụng Cấu Hình SQ-GNSS
 • Package Name
  com.nmquang.SQ_GNSS_Config
 • Updated
  April 25, 2018
 • File Size
  402k
 • Requires Android
  Android 2.0 and up
 • Version
  1.9
 • Developer
  SGSunrise Software (SGSS)
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

SGSunrise Software (SGSS) Show More...

Chuyển Tọa Độ VN2000 1.10 APK
Mục đích ứng dụng:- Tìm vị trí lô đất trên bản đồ Google Maps khicó bản vẽ tọa độ vị trí (ở hệ VN2000)- Dùng trong lĩnh vực đo đạc:đi tìm mốc, vị trí điểm để làm mốc, tính toán các giá trị tọa độtham chiếu.Ứng dụng dùng để chuyển đổi 2 chiều Tọa độ XY ở hệVN2000 sang Lat-Long WGS84.- Tọa độ XY ở hệ VN2000 được dùng trongcác bản vẽ chính qui như Sổ Đổ, Giấy chứng nhận nhà đất, bản vẽ kỹthuật.- Tọa độ Lat-Long được dùng như chuẩn quốc tế của GoogleMaps. Do đó để xác định vị trí 1 điểm trong bản vẽ Sổ Đỏ trên bảnđồ ảnh vệ tinh Google Maps, ta cần chuyển nó sang giá trị Lat-LongWGS84 và gửi sang ứng dụng Google Maps.* Chương trình miễn phí hoàntoàn, không chèn quảng cáo.The purpose applications:- Find locationof the plot on Google Maps when drawing location coordinates (insystem VN2000)- Used in the field of measurement: finding moldy,musty position to score, calculate the coordinates of the referencevalue.Applications used to convert two-dimensional XY coordinatesin Lat-Long Contacts VN2000 to WGS84.- Coordinates XY in VN2000system is used in the formal drawings as diagrams, housingcertificates, technical drawings.- Coordinates Lat-Long used as theinternational standard of Google Maps. Therefore to locate onepoint in drawing LUC on the map Google Maps satellite images, weneed to convert it to value Lat-Long WGS84 and sent to the GoogleMaps app.* The program is completely free, no advertising inserts.
Trạm GPS RTK Rover Station 1.26 APK
Tải chương trình RTK-Base và xem chi tiết nguyên lý hoạt động củaứng dụng tại http://SaiGonSS.comỨng dụng sử dụng điện thoại Androidnhư một thiết bị điều khiển và lưu trữ các dữ liệu điểm đo của cácmáy đo GPS RTK dùng trong đo đạc bản đồ.Tính năng:- Kết nối điệnthoại với GPS Rover thông qua Bluetooth- Mã hóa và chuyển tính hiệudữ liệu cải chính (như RCTM) từ máy GPS Base đến máy GPS Roverthông qua internet bằng wifi hoặc 3G của điện thoại.- Cho phép địnhnghĩa hệ tọa độ và Datum, hỗ trợ đầy đủ hệ VN2000- Có chế độ đi tìmđiểm (Stake-Out) dùng trong định vị đo đạc công trình. Chức năngxem vị trí điểm trên Google Maps.- Log (Lưu) các điểm đo với Tênđiểm và mã điểm (code) cùng số ID tăng tự động trong quá trình đo.-Đơn giản dễ cài đặt, dễ cấu hình thông số và dễ sử dụng.RTK-Baseprogram download and view detailed operation principles of theapplication in http://SaiGonSS.comThe app uses your Android phoneas a control device and storing the data of the gauge measuringpoints used in RTK GPS geodesy and cartography.Function:- Connectyour phone via Bluetooth GPS Rover- Encryption and data transferefficiency correction (as RCTM) from GPS to GPS Rover Base throughthe internet by wifi or 3G phone.- Enables definition and Datumcoordinate system, full support system VN2000- There are modes tofind points (Stake-Out) used in work positioning measurements.Function view location on Google Maps.- Log (Save) the measuringpoint with the location name and location code (code) and IDnumbers increase automatically during measurement.- Simple toinstall, easy to configure parameters and ease of use.
Trạm SQ-GNSS Rover Station 3.2 APK
Ứng dụng Rover cho thiết bị RTK SQ-GNSS Rover application forSQ-GNSS RTK equipment
Trạm SQ-GNSS Đo Tĩnh 1.5 APK
Ứng dụng dùng để lưu dữ liệu đo tĩnh cho thiết bị định vị SQ-GNSSvào file dữ liệu thô.File dữ liệu thô thu được cần chuyển đổi sangđịnh dạng RINEX (hoặc các định dạng khác) bằng chương trình chuyểnđổi dữ liệu thô của NovAtel (Chạy trên máy tính Windows).* Chươngtrình chuyển đổi Convert4 của NovAtel (DÙNG ĐỂ CHUYỂN SANG DẠNGRINEX):http://www.novatel.com/assets/Documents/Downloads/NovAtelConvertSetup180.zip*Lưu ý trên Windows 10 cần chạy ở chế độ Compatibility Mode (Windows7), xem hình.*** LƯU Ý: File dữ liệu đo tĩnh khoảng 7MB/giờ. Nêncần phải lưu ý dung lượng trống trong bộ nhớ trong của điện thoạitrước khi thu/log dữ liệu.
Trạm SQ-GNSS Base Station 1.5 APK
Để giữ màn hình không bị tắt / khóa và không bị hệ điều hành đóngtự động, Lưu ý nên hiện thị màn hình của ứng dụng chạy chính đểtránh bị hệ điều hành đóng tự động.
Ứng Dụng Cấu Hình SQ-GNSS 1.9 APK
Đây là ứng dụng dùng để cấu hình thiết bị SQ-GNSS.This applicationis used to configure the SQ-GNSS devices.
Volume Slider Trigger APK
This app is usefull for phones with broken or dead volume keys. Itdisplays the icon on notification area. So, user can open volumesliders without pressing phone's volume hard-keys.
Loading...