1.3.6 / April 6, 2015
(4.4/5) (2627)
Loading...

Description

Русскоязычная версия популярного приложения - PregnancyAssistant.Беременность помощник показывает еженедельное развитиеплода, и каждую неделю предоставляет вам актуальную информацию. Этопозволяет вам понимать что происходит с маленьким человечком,растущим внутри вас. Просто один раз введите дату (ранний срокбеременности), и приложение будет обновлять информациюеженедельно.Никита - Большое спасибо за перевод приложения нарусском языке!Russian version of the popular application -Pregnancy Assistant.Pregnancy Assistant shows weekly fetaldevelopment, and each week provides you with the latestinformation. This allows you to understand what happens to theyoung person growing inside of you. Just one time, enter the date(early pregnancy), and the application will update the informationweekly.Nikita - Many thanks for the translation of the applicationin Russian!

App Information Беременность помощник

 • App Name
  Беременность помощник
 • Package Name
  app.dzieciowomi.pregcal.ru
 • Updated
  April 6, 2015
 • File Size
  4.9M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3.6
 • Developer
  BlogSoft
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

BlogSoft Show More...

Pregnancy Assistant 2.3.5 APK
BlogSoft
Pregnancy Assistant enables women expecting the child to trackfetal development week by week. From first week of pregnancy toforty.Just enter the date of the last menstrual period
Беременность помощник 1.3.6 APK
BlogSoft
Русскоязычная версия популярного приложения - PregnancyAssistant.Беременность помощник показывает еженедельное развитиеплода, и каждую неделю предоставляет вам актуальную информацию. Этопозволяет вам понимать что происходит с маленьким человечком,растущим внутри вас. Просто один раз введите дату (ранний срокбеременности), и приложение будет обновлять информациюеженедельно.Никита - Большое спасибо за перевод приложения нарусском языке!Russian version of the popular application -Pregnancy Assistant.Pregnancy Assistant shows weekly fetaldevelopment, and each week provides you with the latestinformation. This allows you to understand what happens to theyoung person growing inside of you. Just one time, enter the date(early pregnancy), and the application will update the informationweekly.Nikita - Many thanks for the translation of the applicationin Russian!
Percentiler 1.2.1 APK
BlogSoft
Percentiler is an application which allows youto easily check percentile charts (weight and height) for children0 to 5 years old (0-60 months).Charts are based on data from WHO (World HealthOrganization).
Asystent Ciążowy 2.8.4 APK
BlogSoft
Polska wersja angielskojęzycznej aplikacji PregnancyAssistant.Aplikacja z widżetem pozwala kobietom spodziewającym siędziecka na bieżąco śledzić rozwój płodu tydzień po tygodniu. Odpierwszego tygodnia ciąży (czyli od ostatniej miesiączki przedporodem) do czterdziestego. Wystarczy wprowadzić datę ostatniejmiesiączki.Polish English-language version of the applicationPregnancy Assistant.Application of the widget allows womenspodziewającym the child to keep track fetal development week byweek. From the first weeks of pregnancy (ie, from the lastmenstrual period before birth) to forty. Just enter the date ofyour last menstrual period.
Kulinarne Inspiracje 1.2.1 APK
BlogSoft
Przepisy pochodzą z blogu dzieciowo.pl izostały przesłane i przetestowane przez jego czytelników. Bazaprzepisów sukcesywnie się rozrasta, w miarę nadsyłania kolejnychprzez czytelników blogu.Aplikacja w sposób prosty i przejrzysty podaje przepisyuporządkowane według kategorii (np. zupy, drugie dania). Dodatkowomożna zawęzić obszar poszukiwań przy podaniu dodatkowych kryteriówtakich jak stopień trudności, czy czas przygotowania potrawy.Wybranym przepisem można podzielić się z innymi, przesyłając go np.mailem.Recipes come fromdzieciowo.pl blog and have been uploaded and tested by its readers.Base rules gradually grows, as far as sending further by thereaders of the blog.The application in a simple and transparent rules givesorganized by category (eg. Soups, second courses). Additionally,you can narrow down the search when you specify additional criteriasuch as the degree of difficulty or time to prepare dishes.Selected recipe you can share with others by sending it, forexample. Mail.
Loading...