2.0.4 / June 22, 2017
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

1001AHA là một nền tảng được phát triển cho mục đích giáo dục.Ứngdụng này ngoài mục tiêu là dành cho những học sinh, sinh viên,nócòn giúp giải quyết nhu cầu cho cả các nhân viên văn phòng, kỹsư,bác sĩ, … và những người ham học hỏi đang phải “đau đầu” khitìmkiếm cho mình một khoá học phù hợp. Bên cạnh đó, 1001AHA cũngsẽgiúp những thầy cô giáo, các chuyên gia trong các lĩnh vực cụthểcó mong muốn chia sẻ những kiến thức của mình cho những mục đíchcánhân như kiếm thêm thu nhập, … hay đơn giản chỉ là mong muốn mộtxãhội tiến bộ hơn, sẽ có được một nơi để hiện thực hoá được nhữngướcmuốn của mình.1001AHA is a platform developed foreducationalpurposes. This application outside the goal is for thestudents,the students, it also helps to address the need for bothofficeworkers, engineers, doctors, ... and the desire to learn isto"headache" while searching for a course suitable. Besides,1001AHAwill also help the teachers, experts in the particular fieldwhowish to share their knowledge for personal purposes as earnextraincome ... or simply desire a more advanced society, will haveaplace to realize their wishes are.

App Information 1001AHA

 • App Name
  1001AHA
 • Package Name
  com.a1001aha.app
 • Updated
  June 22, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  2.0.4
 • Developer
  aha.dev
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

aha.dev Show More...

1001AHA 2.0.4 APK
aha.dev
1001AHA là một nền tảng được phát triển cho mục đích giáo dục.Ứngdụng này ngoài mục tiêu là dành cho những học sinh, sinh viên,nócòn giúp giải quyết nhu cầu cho cả các nhân viên văn phòng, kỹsư,bác sĩ, … và những người ham học hỏi đang phải “đau đầu” khitìmkiếm cho mình một khoá học phù hợp. Bên cạnh đó, 1001AHA cũngsẽgiúp những thầy cô giáo, các chuyên gia trong các lĩnh vực cụthểcó mong muốn chia sẻ những kiến thức của mình cho những mục đíchcánhân như kiếm thêm thu nhập, … hay đơn giản chỉ là mong muốn mộtxãhội tiến bộ hơn, sẽ có được một nơi để hiện thực hoá được nhữngướcmuốn của mình.1001AHA is a platform developed foreducationalpurposes. This application outside the goal is for thestudents,the students, it also helps to address the need for bothofficeworkers, engineers, doctors, ... and the desire to learn isto"headache" while searching for a course suitable. Besides,1001AHAwill also help the teachers, experts in the particular fieldwhowish to share their knowledge for personal purposes as earnextraincome ... or simply desire a more advanced society, will haveaplace to realize their wishes are.
Loading...