2.3 / September 17, 2018
(5.0/5) (8)
Loading...

Description

Ứng dụng cứu hộ S.O.S Alarm - Giúp người dùng có thể gửi SMS hoặccall trực tiếp đến nhóm chỉ định trong trường hợp khẩn cấp chỉ với1 nút nhấn, tất cả thông tin về vị trí của người gặp nạn sẽ đượcgửi đi giúp cho việc tìm kiếm cứu hộ sẽ dễ dàng hơn. Tính năng nổibật - Chia sẻ vị trí hiện tại cho các thành viên trong nhóm, giúpcho công tác tìm kiếm cứu hộ trở nên dễ dàng hơn. - Gửi tin nhắnđến hàng loạt người cứu hộ trong danh sách bao gồm vị trí và lờinhắn cứu hộ. - Cuộc gọi sẽ được thực hiên dễ dàng đến người cứu hộbằng cách sử dụng liên hệ nhanh với người cứu hộ. - Vị trí của bạnsẽ được gửi đến các thành viên trong nhóm cứu hộ chỉ bằng một nútnhấn. - Tự động chụp ảnh: Sau khi bấm vào chuông báo động app sẽ tựchụp ảnh(tối đa 3 tấm) để đề phòng bị cướp điện thoại. Thời gianchụp ảnh và khoảng cách mỗi lần chụp được thiết lập ở màn hình Càiđặt. Tự động gọi điện thoại khẩn cấp: Sau khi âm báo phát ra vàigiây app sẽ thực hiện gọi điện đến một số điện thoại được chỉđịnh(thiết lập trong Cài đặt). Rescue application S.O.S Alarm -Helps users send SMS or call directly to the designated team in aone-touch emergency, all location information for victims will besent to help rescue search. easier. Salient features - Sharecurrent location for team members, making search and rescue easier.- Send a message to the rescuers in the list including location andrescue message. - Calls will be made easily to the rescuer usingquick contact with the rescuer. - Your location will be sent to therescue team members with the click of a button. - Automaticallytake pictures: After clicking the alarm bell, the app will take apicture (up to 3 sheets) to prevent robbery. Capture time andshooting distance are set in the Settings screen. Automaticemergency calling: After the tone sounds for a few seconds the appwill make a phone call to a designated phone number (set inSettings).

App Information 1011 - S.O.S Alarm

QTC.TEK Show More...

1011 - S.O.S Alarm 2.3 APK
QTC.TEK
Ứng dụng cứu hộ S.O.S Alarm - Giúp người dùng có thể gửi SMS hoặccall trực tiếp đến nhóm chỉ định trong trường hợp khẩn cấp chỉ với1 nút nhấn, tất cả thông tin về vị trí của người gặp nạn sẽ đượcgửi đi giúp cho việc tìm kiếm cứu hộ sẽ dễ dàng hơn. Tính năng nổibật - Chia sẻ vị trí hiện tại cho các thành viên trong nhóm, giúpcho công tác tìm kiếm cứu hộ trở nên dễ dàng hơn. - Gửi tin nhắnđến hàng loạt người cứu hộ trong danh sách bao gồm vị trí và lờinhắn cứu hộ. - Cuộc gọi sẽ được thực hiên dễ dàng đến người cứu hộbằng cách sử dụng liên hệ nhanh với người cứu hộ. - Vị trí của bạnsẽ được gửi đến các thành viên trong nhóm cứu hộ chỉ bằng một nútnhấn. - Tự động chụp ảnh: Sau khi bấm vào chuông báo động app sẽ tựchụp ảnh(tối đa 3 tấm) để đề phòng bị cướp điện thoại. Thời gianchụp ảnh và khoảng cách mỗi lần chụp được thiết lập ở màn hình Càiđặt. Tự động gọi điện thoại khẩn cấp: Sau khi âm báo phát ra vàigiây app sẽ thực hiện gọi điện đến một số điện thoại được chỉđịnh(thiết lập trong Cài đặt). Rescue application S.O.S Alarm -Helps users send SMS or call directly to the designated team in aone-touch emergency, all location information for victims will besent to help rescue search. easier. Salient features - Sharecurrent location for team members, making search and rescue easier.- Send a message to the rescuers in the list including location andrescue message. - Calls will be made easily to the rescuer usingquick contact with the rescuer. - Your location will be sent to therescue team members with the click of a button. - Automaticallytake pictures: After clicking the alarm bell, the app will take apicture (up to 3 sheets) to prevent robbery. Capture time andshooting distance are set in the Settings screen. Automaticemergency calling: After the tone sounds for a few seconds the appwill make a phone call to a designated phone number (set inSettings).
1011 - Bất Động Sản Aladdin 1.0 APK
QTC.TEK
Aladdin App - Một ứng dụng tiện lợi và nhỏ gọn giúp bạn tìmkiếmnhanh đầy đủ và chính xác nhất mọi thông tin về bất động sảntạiViệt Nam. Với ứng dụng nhỏ gọn và hữu ích này, bạn có thể: -Tìmkiếm bất động sản mọi lúc mọi nơi. - Cập nhật tin tức bất độngsảnnhanh chóng và tiện lợi nhất. - Tiếp cận thông tin đầy đủ vàchínhxác về dự án và nhà môi giới bất động sản. - Lưu lại các tinraobất động sản mà bạn quan tâm. - Đăng ký và đăng nhập vào tàikhoảncá nhân trên http://qnhadat.com hoặc http://gpsbatdongsan.com.-Quản lý tài khoản cá nhân trên http://qnhadat.comhoặchttp://gpsbatdongsan.com. - Chia sẻ tin rao và tin bài mà bạnyêuthích với bạn bè và người thân. - Gọi điện, nhắn tin, và gửiemailtương tác trực tiếp trên màn hình điện thoại mà không cầnthoát rakhỏi ứng dụng. Ứng dụng tìm kiếm thông tin nhanh và chínhxác nhấtvề bất động sản tại Việt Nam. Aladdin App - A convenientandcompact application that helps you find the quickest, mostcompleteand accurate information on real estate in Vietnam. Withthis smalland useful app, you can: - Real estate search anytime,anywhere. -Update real estate news quickly and conveniently. -Access toaccurate and complete information about the project andreal estatebroker. - Save the ads that you are interested in. -Sign up andlog in to your personal account at http://qnhat.comorhttp://gpsbatdongsan.com. - Manage personal accountonhttp://qnhat.com or http://gpsbatdongsan.com. - Share yourfavoritenews and stories with friends and relatives. - Make phonecalls,instant messages, and email them directly on your phonescreenwithout leaving the app. The fastest and most accuratesearchengine for real estate in Vietnam.
Loading...