2.0.8 / December 20, 2017
(3.6/5) (26)
Loading...

Description

110 Burger new ordering app

App Information 110 Burger

 • App Name
  110 Burger
 • Package Name
  com.cambium.burger110
 • Updated
  December 20, 2017
 • File Size
  4.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.8
 • Developer
  Cambium
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Neot Hadar 70/2 Yerucham Israel
 • Google Play Link

Cambium Show More...

com.cambium.haaguda 2.0.3 APK
Cambium
מהיום השירות הלאומי אצלך בכף היד - לא שולחים פקסים, לא מדליקיםמחשב, לא מחפשים סורק – הכל בסמארטפון שלך.אפליקציית האגודה להתנדבותמרכזת את כל המידע על השירות הלאומי שלך - החל משלב החיפוש וההרשמהועד לשירות משמעותי.מתנדבים משרתים:1. דיווח נוכחות בזמן אמת – מהיוםניתן לדווח נוכחות ע"י לחיצה פשוטה של "הגעתי/יצאתי". אין צורך להיזכרבסוף החודש מתי היית או לדווח במחשב.2. מעקב אחרי מצב השירות והנתוניםהאישיים שלך – כמה ימי חופשה נשארו לך? האם חסר לך אישור רפואי עלמחלה? 3. מעקב אחרי תשלומי דמי כיס – צפייה בזמן אמת בנתוני העברתהתשלומים לחשבון הבנק שלך4. קבלת עדכונים חשובים ומידע מותאם אישית5.העלאת מסמכים ותמונות הישר מהסמארטפון - מהיום לא שולחים בפקס, לאמחפשים סורק – הכל בלחיצת כפתור.מועמדים:1. פתיחת פרופיל אישי –האפליקציה לומדת את ההעדפות שלך ומקלה את תהליך הרישום שלך לשירות.2.חיפוש שירות – מאגר המידע הגדול ביותר ברשת של מקומות התנדבות מגיע גםלנייד!3. רישום לשירות בקלי קלות - סיירות, ראיונות קבלה, מילוישאלונים, קבלת תשובות בזמן אמתToday National Service in your hand -do not send faxes, do not turn on a computer, not looking Scanner -All your smartphone.Application Volunteer Association gathers allthe information about your national service - from registration tosearch and meaningful service.Volunteers serve:1. Real-timereporting attendance - attendance can be reported today by a simpleclick of "I came / went out." There is no need to recall the end ofthe month when you were or report on the computer.2. monitoringservice status, personal data - how many vacation days you haveleft? Are you missing a medical certificate for sick?3. Trackingpocket payments - View real-time data transfer payments to yourbank account4. Getting important updates and personalizedinformation5. Upload documents and photos straight to a smartphone- will not send a fax today, not looking for a scanner - all withthe click of a button.Applicants:1. Open Personal profile - the applearns your preferences and eases your registration processservice.2. Search Service - the largest database of places tovolunteer network also reaches mobile!3. Easy service registration- cruisers, such interviews, filling out questionnaires, obtaininganswers in real time
ODTech 2.0.5 APK
Cambium
ODTech משחק ניווט סלולרי חוויתי ותחרותי! באמצעות האפליקציה תוכלולעבור מנקודה לנקודה על המפה, ללמוד, לקרוא, לצלם, לשמוע, לצפות ולשחקבזמן אמת בשטח או במבנה. תוכלו להכיר את המקום בו אתם נמצאים בדרךהטובה ביותר באמצעות טכנולוגיית ODTech המאפשרת מסע חוויתי לאורךמסלולים שונים. בסוף המסלול תוזמנו לשתף ברשתות החברתיות את החוויותאותן צברתם במהלך הפעילות באמצעות סרטון מדליק אישי שתקבלו למכשירכםעם סיום הפעילות. בואו והיפכו את מכשיר המובייל שלכם למדריך אישישילווה אתכם במסע חדשני ומיוחד!
com.cambium.orYarokApp 1.0.9 APK
Cambium
אור ירוק על הדרך - אפליקציית מובייל שפותחה בחברת קמביום ומהווה כליטכנולוגי לאיתור ודיווח מפגעי בטיחות אשר נצבים בפני משתמשי הדרךבישראל.עמותת "אור ירוק" היא עמותה פרטית הנאבקת להצלת חיים בכבישיםולצמצום הקטל בכבישים. משתמשי האפליקציה יוכלו ה לדווח על מפגעיבטיחות בדרכים תוך העברת המפגע לרשות המוניצפלית הרלוונטית.זכויותיוצריםאני מאשר/ת בזאת כי, כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויותהיוצרים בחומר שנשלח עלידי לאור ירוק )להלן "החומר" או התכנים"( הןבבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידיכדין.ידוע לי כי משלוח החומרו/או התכנים לאור ירוק מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבלבזמןלשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו ו/או להציגו בכל מקוםוזמן שתמצאאור ירוק לנכון ובהתאם לשיקול דעתה ומתיר לאור ירוק לעשותבחומר כל שימוש שתראהלנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.ידוע לי ואנימסכימ/ה כי בכל שלב שהוא לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווהכסף,עבור מסירת החומר שנשלח, וכי אור ירוק אינה מתחייבת לפרסם את שמיכמקור החומראני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת התכנים, וכי ידוע לי כיאור ירוק אינה מתחייבתלפרסמו ו/או להציגו במסגרת הצגה מכל סוג שהוא שלהתכנים.כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכתהחומר.אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשרולהתחייב כאמור בשמושל הארגון.עמותת אור ירוקעמותת "אור ירוק" היאעמותה פרטית הממומנת מאמצעים פרטיים ומתרומות. העמותה הוקמה בשנת 1997על ידי אבי נאור, זוכה פרס ישראל, מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מאבקללא פשרות בתאונות הדרכים וחשיבות מעורבות הקהילה בו.Green light onthe road - a mobile app developed in Kmbiom and is a technologicaltool for identifying and reporting safety hazards which garrisonsto road users in Israel.The "green light" is a private organizationthat is struggling to save lives on the roads and reduce roadfatalities.Users of the app will be able to report safety hazardson the road while transferring the relevant Hmonitzflit disposalhazard.CopyrightI certify / hereby that, because all intellectualproperty rights, including copyright material sent toBy a greenlight) the "material" or material "(they are owned or owned by thefactor represented byduly.I am aware that sending material and / orcontents for a green light is license free, worldwide and perpetuallicenseWhile the use of material sent, as well as an authorizationto publish and / or view at any time or place you findGreen lightto fit at its discretion and allow the light to make any use of thematerial you seeFit, including the transfer to third parties.I amaware and agree / her that any time will not be eligible / A percharge, cash or cash equivalents,For providing the materialsubmitted, and that the green light does not undertake to publishmy name as the source materialI approve / I gave my consent thatthe investigation of the content, and I know that does notguarantee a green lightPublish and / or view as part of a show ofany kind of content.Also I approve / A that I agreed to change andedit the material.If I Seal / The name of the organization, I will/ God that I am accredited / approved and commit the aforesaidnameOf the organization.NGO Green LightThe "green light" is aprivate organization funded by donations and private means. Theorganization was founded in 1997 by Avi Naor, winner of the IsraelPrize, in recognition of the great importance of uncompromisingstruggle against road accidents and the importance of communityinvolvement in it.
110 Burger 2.0.8 APK
Cambium
110 Burger new ordering app
com.cambium.rothschildkube 1.0.3 APK
Cambium
OTDech- אפליקציית מובייל שפותחה בחברת קמביום ומהווה כלי טכנולוגימלווה למידה התנסותית וחוויתית באמצעות ניווט בשטח או במבנה תוך כדימשחק, משימות ואיסוף מידע.סיורים אינטראקטיביים, המשלבים מפגשיםבין-אישיים עם האוכלוסייה המקומית ובעלי עסקים, שמטרתם רכישת יכולתהתבוננות חברתיות בסוגיות המאפיינות מרכזי ערים, שימור מול פיתוח,הצערת העיר העתיקה ועוד.* התנסות בכלים ובמיומנויות לפיתוח ראייהחברתית* ניווט חוויתי בשטח עירוני בבאר-שבע* התנסות במשימות אישיותוקבוצתיות* היכרות עם יוזמות חברתיות מיוחדות* IPAD אישי ואפליקציהייחודית
com.cambium.yadbentzvi 2.0.1 APK
Cambium
OTDech- אפליקציית מובייל שפותחה בחברת קמביום ומהווה כלי טכנולוגימלווה למידה התנסותית וחוויתית באמצעות ניווט בשטח או במבנה תוך כדימשחק, משימות ואיסוף מידע.הסיורים הסלולריים של יד בן צבי- חווית סיוראחרת בירושליםאתם מוזמנים ליצור בעצמכם את חווית הסיור הירושלמי שלכם! מורידים את אפליקציית הסיורים הסלולריים ויוצאים למשימת אתגראינטראקטיבית ברחובות העיר ובשכונותיה. אתם תצלמו ותצטלמו, תראיינואנשים, תפתרו משימות, תנווטו במפה, תסרקו ברקודים ותהנו מהפתעות,ובדרך ניצור יחד את הסיפור של המקום, זה שעוד לא כתוב בספרים!OTDech-mobile app developed in Kmbiom and is accompanied by technologicaltools and hands-on experiential learning through navigation area orbuilding in the game, missions and information gathering.Mobiletour of Yad Ben mental states experienced another tour inJerusalemYou can create your own experience in your tour ofJerusalem! Download the app mobile patrols and leave the taskof challenging interactive city streets and neighborhoods. Youyou take and be documented interviewed people, solve quests,navigate map, comb barcodes and enjoy the surprises, and the way wecreate together the story of the place, it still is not written inbooks!
Loading...