1.0.0 / July 18, 2018
(/5) ()
Loading...

Description

Approved builders can use this app to manage their projects with1stTribal Lending, the nation's most experienced Section 184LendingTeam and proud sponsor of The American Indian College Fund.Use thisapp to: Submit an application to become a 1st TribalLendingapproved builder. Submit project details. Manage projectdrawrequests. Stay in touch with the construction specialists at1stTribal Lending.

App Information 1Tribal

 • App Name
  1Tribal
 • Package Name
  com.FirstTribal.app
 • Updated
  July 18, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Appivo Applications
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
  Tackjärnsgatan 1 70363 Örebro Sweden
 • Google Play Link

Appivo Applications Show More...

Survey APK
Utför undersökningar och se statistik direkt idin telefon.Perform studies andstatistics directly into your phone.
Busy Personalliggare APK
Hanterar allt som har med skatteverkets nyakrav på elektronisk personalliggare i byggbranschen att göra.Manages all aspects ofthe Tax Agency's new requirements for electronic staff further inthe construction industry to do.
Måleributiken 1.1.0 APK
Se våra produkter och tjänster och läggbeställningar direkt. Välj mellan utkörning och hämtning avprodukterna i butik.See our products andservices and place orders directly. Choose between the distributionand retrieval of the products in the store.
Busy Time+ APK
Busy är inte bara ett program utan ett heltkoncept. Vi tror på möjligheten att kunna få ett affärssystem likaunikt som ditt företag. Ett system som kan anpassa sig efterföretagets rutiner, inte tvärtom. Skaffa en eller flera av vårakraftfulla applikationer och ladda ner dem här på Google Play. Dubehöver inte fundera på att integrera olika Busy-appar medvarandra. Det är redan löst.Busy Time+ är tidrapportering och projekthantering i en ochsamma applikation. Den är skapad för alla företag som arbetar ute ifältet.Här följer några funktioner:Rapportera tidSkapa projekt och serviceordrarNavigeraHantera ändringsarbetenSkapa körrapporter och reseräkningarKvittohanteringDela filer och mycket mycket merBusy är systemet för dig som vill vara framgångsrik och fokuserapå din kärnverksamhet.Busy is not just aprogram but a whole concept. We believe in the ability to get abusiness system as unique as your business. A system that can adaptto company procedures, and not vice versa. Get one or more of ourpowerful applications and download them here on Google Play. You donot think about integrating different Busy apps with each other. Itis already solved.Busy Time + is time reporting and project management in a singleapplication. It is created for all companies working in thefield.Here are some features:Report timeCreate projects and service ordersNavigateManage change jobsCreate driving reports and travel claimsReceipt ManagementShare files and much much moreBusy is the system for those who want to be successful and focuson your core business.
1Tribal 1.0.0 APK
Approved builders can use this app to manage their projects with1stTribal Lending, the nation's most experienced Section 184LendingTeam and proud sponsor of The American Indian College Fund.Use thisapp to: Submit an application to become a 1st TribalLendingapproved builder. Submit project details. Manage projectdrawrequests. Stay in touch with the construction specialists at1stTribal Lending.
Loading...