1.4.0 / December 19, 2018
(4.6/5) (257)
Loading...

Description

2018 Popular Hashtags mix - get instagram followers and likesso easly. Popular hashtags app will help you to increase "likes" ofyour photos, and help to get instagram followers. Just copy andpaste necessary hashtags. You can edit hashtags and add to your ownhashtag set list. Also you can create your own hashtag sets.Popular hashtags. Hashtags Instagram. Use 2018 popular hashtags forinstagram and get likes and followers and comments. İf you want tohashtags mix - get instagram followers than you find your app. Besthashtags mix - get instagram followers. Best way to get instagramfollowers is the downloading that hashtags mix - get instagramfollowers. Use popular hashtags and hashtags mix - get instagramfollowers. 2018 popular hashtags for instagram. Top hashtags arehere.HashTags app provide for you many hashtag categories as:Sports, Popular, Entertainment, Animals, Fashion, Social, TextArt,Weather/Seasons, Celebrities, Food

App Information Popular Hashtags

 • App Name
  Popular Hashtags
 • Package Name
  com.tinybitlab.populerhashtags
 • Updated
  December 19, 2018
 • File Size
  4.5M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4.0
 • Developer
  tinybitlab
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

tinybitlab Show More...

Popular Hashtags 1.4.0 APK
tinybitlab
2018 Popular Hashtags mix - get instagram followers and likesso easly. Popular hashtags app will help you to increase "likes" ofyour photos, and help to get instagram followers. Just copy andpaste necessary hashtags. You can edit hashtags and add to your ownhashtag set list. Also you can create your own hashtag sets.Popular hashtags. Hashtags Instagram. Use 2018 popular hashtags forinstagram and get likes and followers and comments. İf you want tohashtags mix - get instagram followers than you find your app. Besthashtags mix - get instagram followers. Best way to get instagramfollowers is the downloading that hashtags mix - get instagramfollowers. Use popular hashtags and hashtags mix - get instagramfollowers. 2018 popular hashtags for instagram. Top hashtags arehere.HashTags app provide for you many hashtag categories as:Sports, Popular, Entertainment, Animals, Fashion, Social, TextArt,Weather/Seasons, Celebrities, Food
Word Game 1.0 APK
tinybitlab
Are you ready to test your knowledge ofwordsand word games? Turkish word game play word games withhundreds ofquestions prepared specially for lovers of words!which consists of 14 questions, ranging from 4 to 10 words trytoguess the correct letters, collect points. Remember to getletterswhere you hang out. score of each question is proportionalto thenumber of letters. What if you get less points as letterswould beso high.Beware! try to finish the game in 4 minutes.Word Games application is free.
Story Saver for Instagram 1.0.2 APK
tinybitlab
Story Saver for Instagram allows to save photos and videosfromInstagram stories. Main features :1-Save photos and videosfromInstagram story.2-View history downloaded photos andvideos.3-Share downloaded stories to your friends.When you save apost orstory it will also be added to your gallery. Please makesure youhave your friends permission before you save their post.This appis not affiliated with Instagram.
Pisti - İnternetsiz (Beta) 1.0.1 APK
tinybitlab
İnternetsiz pişti artık sizlerle. İnternetsiz piştioynayarakeğlenmene bak. Kullanılan yapay zeka ile zorlu bimücadelenintadını çıkar. Pişti oyunu, günümüzde bilinen zevkliiskambiloyunlarından birisidir. 52 kağıtlık tek bir desteyleoynanır. Oyun2 veya 4 kişiyle oynanabilir. Ancak sitemizde 2 kişiile oynanır.Anlatımımızda iki kağıdın rakam değeri aynı ise bu ikikağıt aynıkabul edilmektedir. Örneğin kupa onlu ile karo onluaynıdır. Veyakaro papazı ile sinek papazı aynıdır. Oyunbaşladığında oyunculara4 er kağıt dağıtılır. Yere 3 kapalı 1 açıkkağıt konulur. Oyuncularsırasıyla ellerindeki bir kağıdı yerdekininüstüne atarlar. Elindeen üstte bulunan kağıdın aynısından bulunanoyuncu onu atarakyerdeki bütün kağıtları alır. Bunun dışındavale(J) yerdeki kağıdınne olduğuna bakılmaksızın yerdeki bütünkağıtları alan birkağıttır. Yerde hiç kağıt yokken rakibiniz yerebir kağıtattığında, siz bu kağıtla aynı olan bir kağıdı yereatarsanız piştiyapmış olursunuz.Yerdeki kağıtları alırsınız ve oyundiğeroyuncunun attığı kağıtla devam eder. El başında yerekoyulankağıtları ilk alan oyuncu yerdeki 3 kapalı kağıdın neolduğunu dagörebilir. Böylece kağıt takibinde bir avantaj sağlamışolur. İkioyuncunun elindeki kağıtlar bitince yeniden 4’er kağıtdağıtılır.Destede kağıt bitince o elde kazanılan puanlarhesaplandıktan sonrayeni ele geçilir. Yine yeni el, oyunculara 4 erkağıt dağıtılmasıve yere 3 kapalı 1 açık kağıt konulması ile devameder. Her destebittiğinde oyuncuların kazandığı puanlar toplanır.Oyunculardanbirisinin puan toplamı, oyun başında belirlenen bitişpuanını ( 51,101, 151, 201 ) geçtiği zaman oyun bitmiş olur. It'swith you now.Look at having fun playing the pit without the net.Enjoy achallenging battle with artificial intelligence. The Pistigame isone of the most enjoyable playing games known today. It isplayedwith a single deck of 52 sheets. The game can be played with2 or 4people. But our site is played with 2 people. If we say thatthetwo papers have the same number, these two papers are the same.Forexample, the trophy with the ten-tenth is the same as the tenon.Orthe tile chaplain and the fly chaplain are the same. When thegamestarts, players are dealt four cards. 3 open 1 open paper isplacedon the ground. Players place a sheet of paper in their handon topof each other. The player who is on the top of the paper inhishand throws it away and takes all the paper on the ground.Inaddition, the valet (J) is a piece of paper that takes allthepapers on the floor regardless of what the paper is. Ifyouropponent throws a piece of paper while there is no paper ontheground, if you throw a piece of paper that is the same asthispiece of paper, you will have pitched. You will pick up thepapersfrom the drawer and the game will continue with the otherplayer.At the beginning of the first hand placed on the floor ofthe paperat the beginning of the player can see what is 3 closedpaper. Thisgives an advantage in paper tracking. When the cards inthe handsof the two players are finished, 4 cards are distributedagain.When the paper is finished in the deck, the new pointsarecalculated after calculating the points earned. Again, the newhandcontinues to be played with 4 cards and 3 open 1 open cards.Wheneach deck ends, the points earned by the players are collected.Thegame is finished when the total score of one of the playerspassesthe end score (51, 101, 151, 201) set at the beginning of thegame.
Loading...