/ February 14, 2019
(4.4/5) (28971)
Loading...

Description

2dehands is de grootste én bekendste zoekertjessite in België.Download snel de gratis 2dehands Android app: zo koop en verkoop jevoortaan ook via je Android smartphone. Het grootste tweedehandsaanbod altijd binnen handbereik via een handige app, altijd Bol vande zoekertjes. Je vertrouwde 2dehands rubrieken, ze zitten alle 42in de app. Zo doe je via je smartphone alles wat je ook via de sitekan: voordelig kopen wat je nodig hebt, en voor een goede prijsverkopen wat je teveel hebt. Zoekertjes plaatsen of aanpassen,foto’s bekijken de beste vondsten doen, een bod plaatsen. Net zoalsop de website, dus: makkelijk en gratis! En altijd binnenhandbereik. Installeer de 2dehands app op je smartphone • Je hebtgratis toegang tot meer dan 4 miljoen zoekertjes. • Eenvoudigreageren via de chat functionaliteit. • Via in-app chat snel zienof iemand je berichtjes gelezen heeft. • Je plaats en wijzigt jezoekertjes heel eenvoudig. • Je deelt je zoekertjes makkelijk viasociale netwerken, e-mail en sms. • Je kan meteen reageren viae-mail of telefoon. • Of nog gemakkelijker, neem direct contact opvia chat. • Je vindt de kortste weg naar de verkoper via deingebouwde routeplanner. Handige functies: • Zoekopdrachtenverfijnen met een trefwoord. • Zoekresultaten filteren op prijs enproductkenmerken. • Fullscreen foto’s bekijken. Nu Kapaza er nietmeer is gaat verkopen nog sneller op de grootste zoekertjessite inBelgië, met nu nóg meer bezoekers. Je vindt er dezelfde categorieënals op Kapaza. Door de extra zoekmogelijkheden komen kopersmakkelijker bij je terecht. 2dehands is the largest and most famoussearch site in Belgium. Download the free 2dehands Android appquickly: you can now also purchase and sell via your Androidsmartphone. The largest second-hand range is always within easyreach via a handy app, always Bol of the ads. You familiar 2dehandsrubrics, they are all 42 in the app. So you can do everything youcan via the website via your smartphone: buy cheaply what you need,and sell at a good price what you have too much. Place or modifyadvertisements, view photos the best finds, place a bid. Just likeon the website, so: easy and free! And always within reach. Installthe 2nd-hand app on your smartphone • You have free access to morethan 4 million advertisements. • Easy response via chatfunctionality. • Quickly see via in-app chat whether someone hasread your messages. • You place and change your ads very easily. •You can easily share your ads via social networks, e-mail and SMS.• You can respond immediately by e-mail or telephone. • Or eveneasier, contact us directly via chat. • You can find the shortestroute to the seller via the built-in route planner. Convenientfeatures: • Refine searches with a keyword. • Filter search resultsby price and product attributes. • View fullscreen photos. Now thatKapaza is no longer selling, it will be selling even faster on thebiggest search site in Belgium, with even more visitors now. Youwill find the same categories as on Kapaza. The additional searchoptions make it easier for buyers to come to you.

App Information 2dehands - Gratis zoekertjes

 • App Name
  2dehands - Gratis zoekertjes
 • Package Name
  be.tweedehands.m
 • Updated
  February 14, 2019
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  2dehands.be - 2ememain.be
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Shopping
 • Developer
 • Google Play Link

2dehands - Gratis zoekertjes Version History

Select 2dehands - Gratis zoekertjes Version :
 • 5.3 (95)
 • 4.0.3 (61)
 • 4.0 (58)
 • 3.12 (57)
 • 2dehands - Gratis zoekertjes 5.3 APK File

  Publish Date: 2017 /10/13
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 9.1 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: faa9186505a6f9b0ee0833d44dec87bd649a7a21
  APK Signature: 5bfb2470c28371c4273ca0232a57c120977619d3
 • 2dehands - Gratis zoekertjes 4.0.3 APK File

  Publish Date: 2016 /3/7
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 8.5 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: f40ef4e96c8697669189b659368b17490a2cc187
  APK Signature: 5bfb2470c28371c4273ca0232a57c120977619d3
 • 2dehands - Gratis zoekertjes 4.0 APK File

  Publish Date: 2016 /2/11
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 8.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: dab4d8b1cca5a066fb67454c56d8fab914bebb94
  APK Signature: 5bfb2470c28371c4273ca0232a57c120977619d3
 • 2dehands - Gratis zoekertjes 3.12 APK File

  Publish Date: 2016 /1/26
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 7.2 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 576a3fb911619645a6ffb4ea23fd2fcbb2c2d713
  APK Signature: 5bfb2470c28371c4273ca0232a57c120977619d3

2dehands.be - 2ememain.be Show More...

2dehands - Gratis zoekertjes APK
2dehands is de grootste én bekendste zoekertjessite in België.Download snel de gratis 2dehands Android app: zo koop en verkoop jevoortaan ook via je Android smartphone. Het grootste tweedehandsaanbod altijd binnen handbereik via een handige app, altijd Bol vande zoekertjes. Je vertrouwde 2dehands rubrieken, ze zitten alle 42in de app. Zo doe je via je smartphone alles wat je ook via de sitekan: voordelig kopen wat je nodig hebt, en voor een goede prijsverkopen wat je teveel hebt. Zoekertjes plaatsen of aanpassen,foto’s bekijken de beste vondsten doen, een bod plaatsen. Net zoalsop de website, dus: makkelijk en gratis! En altijd binnenhandbereik. Installeer de 2dehands app op je smartphone • Je hebtgratis toegang tot meer dan 4 miljoen zoekertjes. • Eenvoudigreageren via de chat functionaliteit. • Via in-app chat snel zienof iemand je berichtjes gelezen heeft. • Je plaats en wijzigt jezoekertjes heel eenvoudig. • Je deelt je zoekertjes makkelijk viasociale netwerken, e-mail en sms. • Je kan meteen reageren viae-mail of telefoon. • Of nog gemakkelijker, neem direct contact opvia chat. • Je vindt de kortste weg naar de verkoper via deingebouwde routeplanner. Handige functies: • Zoekopdrachtenverfijnen met een trefwoord. • Zoekresultaten filteren op prijs enproductkenmerken. • Fullscreen foto’s bekijken. Nu Kapaza er nietmeer is gaat verkopen nog sneller op de grootste zoekertjessite inBelgië, met nu nóg meer bezoekers. Je vindt er dezelfde categorieënals op Kapaza. Door de extra zoekmogelijkheden komen kopersmakkelijker bij je terecht. 2dehands is the largest and most famoussearch site in Belgium. Download the free 2dehands Android appquickly: you can now also purchase and sell via your Androidsmartphone. The largest second-hand range is always within easyreach via a handy app, always Bol of the ads. You familiar 2dehandsrubrics, they are all 42 in the app. So you can do everything youcan via the website via your smartphone: buy cheaply what you need,and sell at a good price what you have too much. Place or modifyadvertisements, view photos the best finds, place a bid. Just likeon the website, so: easy and free! And always within reach. Installthe 2nd-hand app on your smartphone • You have free access to morethan 4 million advertisements. • Easy response via chatfunctionality. • Quickly see via in-app chat whether someone hasread your messages. • You place and change your ads very easily. •You can easily share your ads via social networks, e-mail and SMS.• You can respond immediately by e-mail or telephone. • Or eveneasier, contact us directly via chat. • You can find the shortestroute to the seller via the built-in route planner. Convenientfeatures: • Refine searches with a keyword. • Filter search resultsby price and product attributes. • View fullscreen photos. Now thatKapaza is no longer selling, it will be selling even faster on thebiggest search site in Belgium, with even more visitors now. Youwill find the same categories as on Kapaza. The additional searchoptions make it easier for buyers to come to you.
2dehands.nl - Gratis en lokaal APK
Tweedehands.nl is dé gratis advertentiesite van Nederland. Met degratis app van Tweedehands.nl kan je overal simpel en snel de sitegebruiken. Bekijk alle afbeeldingen op volledig scherm en reageerof bied meteen op advertenties.. Daarnaast biedt de app ook demogelijkheid om direct via je mobiel een advertentie te plaatsen. •Eenvoudig advertenties plaatsen • Doorzoek alle advertenties opTweedehands.nl • De nieuwste advertenties in één overzicht •Reageer direct via e-mail of telefoon • Eenvoudig reageren via dechat functionaliteit. • Via in-app chat snel zien of iemand jeberichtjes gelezen heeft. • Doe direct een bod op advertenties •Bekijk, reageer en verwijder biedingen • Sneller vinden wat jezoekt op afdelings- en rubrieksniveau • Zoekopdrachten verfijnenmet een trefwoord • Zoekertjes eenvoudig delen via socialenetwerken, email en SMS • Fullscreen foto’s bekijken •Zoekresultaten filteren op prijs, productkenmerken en locatie •Inloggen om eenvoudiger berichten te kunnen versturen • Locatie vande verkoper op kaartoverzicht inclusief routeplanner Wijontwikkelen de app op basis van feedback van onze bezoekers. Dusindien u commentaar of ideeën heeft, horen we het graag. U kunt onscontacteren via [email protected] - Alvast bedankt!Tweedehands.nl is the free advertising site in the Netherlands.With the free app you can Tweedehands.nl anywhere easily andquickly use the site. View all images in full screen and reactimmediately or bidding on ads .. In addition, the app offers theability to directly place an ad on your mobile.   • Simpleplaces ads • Search all the ads on Tweedehands.nl • The most recentads at a glance • Respond immediately via email or phone • Easyrespond via chat functionality. • quickly see through in-app chator someone has read your messages. • Put an immediate bid for ads •Review, comment and remove bids • Find what you're looking atdepartmental and section levels • Refining searches with a keyword• Classifieds easy sharing via social networks, email and SMS •Full Screen View photos • Filter search results by price, productcharacteristics and location • Log in to send simple messages •Location of the seller map overview including planner We developthe app based on feedback from our visitors. So if you have anycomments or ideas, let us know. You can contact us [email protected] - Thanks!
Secondemain - Gratuit et local APK
Avec l’application gratuite Secondemain.fr, il vous est possible defaire des recherches sur tout notre site. Voyez les photos en écranplein, et réagissez directement sur chaque annonce. Depuis ladernière mise à jour, il est désormais possible de directementinsérer des annonces via l’application. • Insérez facilement desannonces • Consultez toutes les annonces sur Secondemain.fr,2ememain.be • Regardez les annonces les plus récentes en un coupd’œil • Réagissez directement par e-mail ou téléphone • Trouvezrapidement ce que vous cherchez au niveau des sections et rubriques• Affinez les recherches par mot-clé • Partagez facilement vosannonces via les réseaux sociaux, e-mail et SMS • Regardez lesphotos en plein écran • Filtrez les résultats de recherches enfonction du prix, de la marque et de l’endroit • Enregistrez-vouspour envoyer facilement des messages Nous développons desfonctionnalités grâce aux suggestions de nos visiteurs. Si vousavez une idée ou un commentaire, nous serons heureux de le savoir.Vous pouvez nous contacter en écrivant à [email protected] d’avance ! With the free app Secondemain.fr, you can do someresearch on our entire site. See photos in full screen, and responddirectly to each ad. Since the last update, it is now possible toinsert ads directly through the application. • Easily insert ads •Check all ads on Secondemain.fr, 2ememain.be • Watch the latest adsa glance • Talk directly by email or phone • Quickly find what youare looking at the sections and headings • Narrow the search bykeyword • Easily share ads via social networks, email and SMS •Look at the pictures in full screen • Filter search results basedon price, brand and location • Register to easily send messages Wedevelop features thanks to suggestions from our visitors. If youhave an idea or comment, we will be happy to know. You can contactus by writing to [email protected] Thank you in advance!
Loading...