1.0.2 / June 24, 2015
(2.6/5) (22)
Loading...

Description

Med 3Framkalla kan du nu snabbt och enkeltframkalla och redigera bilder direkt från din smartphone.

Passa på att ta tillvara på dina bästa minnen! Dina digitalabilder kan omvandlas till den perfekta presenten eller en snygginredningsdetalj till hemmet eller kontoret.

Så här fungerar det:

1. Välj produkt.
2. Välj vilka bilder du vill framkalla.
3. Välj antal och format.
4. Skriv in din leveransadress.
5. Betala med Visa eller Mastercard.

I appen kan du framkalla dina digitala bilder, göraförstoringar, canvastavlor, kalendrar och tackkort. Alla bilderframkallas på Fujifilms högkvalitativa fotopapper och skickasdirekt hem till dig. Produktionen är miljövänlig och sker iSverige. Normal leveranstid är 3 arbetsdagar.

Appen innehåller även ett användarvänligt redigeringsverktyg somerbjuder flera snygga filtereffekter, ramar och funktioner. Du kanbland annat justera ljusstyrka, kontrast, färgmättnad, värme ochskärpa samt ta bort röda ögon. Med hjälp av redigeringsverktyget ärdet enkelt att förvandla dina bilder till riktiga konstverk.

Funktioner:
• Framkalla obegränsat antal bilder
• Stort utbud av storlekar
• Välj mellan matt eller blank yta
• Lägg till vita kanter
• Leverans direkt hem i brevlådan
• Normal leveranstid är 3 arbetsdagar
• Varning vid lågupplöst bild
• Varning vid fel format
• Skicka dina bilder direkt till någon som en fin present
• Gör personliga tack- och inbjudningskort
• Gör snygga canvas-tavlor av dina bästa bilder
• Gör en kalender med bilder från hela året

Vid frågor – tveka inte att kontakta oss!

With 3Framkalla you cannow quickly and easily develop and edit images directly from yoursmartphone.

Take the opportunity to take advantage of your best memories!Your digital photos can be turned into the perfect gift or astylish interior decor for the home or office.

How it works:

First select the product.
2nd Select the images you want to evoke.
3rd Choose quantity and size.
4th Enter your delivery address.
5th Pay with Visa or Mastercard.

In the app you can print your digital photos, make enlargements,canvas prints, calendars, and thank you cards. All photos will beon Fujifilm's high quality photo paper and mailed directly to yourhome. The production is environmentally friendly and made inSweden. Normal delivery time is 3 business days.

The app also includes a user-friendly editing tool that offersseveral stylish filter effects, frames and features. You can, amongother things, adjust brightness, contrast, saturation, warmth andclarity, and remove red-eye. With the help of editing tools makesit easy to turn your photos into real works of art.

Features:
• Develop unlimited number of photos
• Wide range of sizes
• Choose between matte or glossy finish
• Add white edges
• Delivery directly to your mailbox
• Normal delivery time is 3 working days
• Warning for low-resolution image
• Caution in the wrong format
• Send your images directly to someone as a nice gift
• Make personalized thank you and invite
• Create beautiful canvas art prints of your favorite photos
• Make a calendar with pictures from throughout the year

For questions - please do not hesitate to contact us!

App Information 3Framkalla

Fujifilm Sverige Show More...

Fujifilm Framkallning 1.8 APK
Fujifilm FramkallningMed Fujifilms framkallningsapp kan du nu snabbt och smidigtframkalla och redigera dina bilder direkt från dinsmartphone.Passa på att ta tillvara på dina bästa minnen! Dina digitala bilderkan omvandlas till den perfekta presenten eller en snygginredningsdetalj till hemmet eller kontoret.Så här fungerar det:1. Välj produkt (framkallning, förstoringar, canvas, tackkort,kalendrar).2. Välj vilka bilder du vill framkalla.3. Välj antal och format.4. Skriv in din leveransadress.5. Slutför din beställning genom att betala med Visa ellerMastercard.I appen kan du framkalla dina digitala bilder, göra förstoringar,canvastavlor, kalendrar och tackkort. Alla bilder framkallas påFujifilms högkvalitativa fotopapper och skickas direkt hem tilldig. Produktionen är miljövänlig och sker i Sverige. Normalleveranstid är 3 arbetsdagar.Appen innehåller ett användarvänligt redigeringsverktyg somerbjuder flera snygga filtereffekter, ramar och funktioner. Du kanbland annat justera ljusstyrka, kontrast, färgmättnad, värme ochskärpa samt ta bort röda ögon. Med hjälp av redigeringsverktyget ärdet enkelt att förvandla dina digitala bilder till riktigakonstverk.Funktioner• Framkalla obegränsat antal bilder.• Stort utbud av storlekar och möjlighet att välja mellan matteller blank yta samt lägga till vita kanter.• Leverans direkt hem i brevlådan, normal leveranstid är 3arbetsdagar.• Varningsfunktion om bilden inte är tillräckligt högupplöst.• Varningsfunktion om du väljer ett format som inte är anpassatefter bildens höjd-/breddförhållande.• Möjlighet att skicka dina bilder direkt till någon som en finpresent.• Gör personliga tack- och inbjudningskort. Välj mellan olikamallar och lägg in dina personliga motiv.• Gör snygga canvas-tavlor av dina bästa bilder. Välj mellan fleraolika storlekar.• Gör snabbt och smidigt fina kalendrar med bilder du samlat på digunder året.Vid frågor – tveka inte att kontakta oss!Hemsida: www.fujifilm.see-post: framkallning@fujifilm.seFujifilm developerWith Fujifilm's framkallningsapp you can now quickly and easilydevelop and edit your photos directly from your smartphone.Take the opportunity to take advantage of your best memories! Yourdigital photos can be turned into the perfect gift or a stylishinterior decor for the home or office.How it works:1. Choose product (developing, enlargements, canvas, greetingcards, calendars).2nd Select the images you want to evoke.3rd Choose quantity and size.4. Enter your delivery address.5th Complete your order by paying with Visa or MasterCard. The app allows you to print your digital photos, make enlargements,canvas prints, calendars, and greeting cards. All photos will be onFujifilm's high quality photo paper and mailed directly to yourhome. The production is environmentally friendly and made inSweden. Normal delivery time is 3 business days.The app contains a user-friendly editing tool that offers severalgreat filter effects, frames and features. This includes adjustingthe brightness, contrast, saturation, warmth and clarity, andremove red-eye. With the help of editing tools makes it easy toturn your digital photos into real works of art. Functions• Develop unlimited number of photos.• Wide range of sizes and a choice of matt or glossy finish and addwhite borders.• Delivery directly to your mailbox, the normal delivery time is 3business days.• Warning function if the image is not sufficiently highresolution.• Warning function if you choose a format that is appropriate tothe image's aspect ratio.• Ability to send your images directly to someone as a nicegift.• Make personal thanks and invitations. Choose from differenttemplates and enter your personal motives.• Create beautiful canvas art prints of your favorite photos.Choose from several different sizes.• Quickly and easily nice calendars with images you've collectedover the year.If you have questions - do not hesitate to contact us!Website: www.fujifilm.seemail: framkallning@fujifilm.se
3Framkalla 1.0.2 APK
Med 3Framkalla kan du nu snabbt och enkeltframkalla och redigera bilder direkt från din smartphone.Passa på att ta tillvara på dina bästa minnen! Dina digitalabilder kan omvandlas till den perfekta presenten eller en snygginredningsdetalj till hemmet eller kontoret.Så här fungerar det:1. Välj produkt.2. Välj vilka bilder du vill framkalla.3. Välj antal och format.4. Skriv in din leveransadress.5. Betala med Visa eller Mastercard.I appen kan du framkalla dina digitala bilder, göraförstoringar, canvastavlor, kalendrar och tackkort. Alla bilderframkallas på Fujifilms högkvalitativa fotopapper och skickasdirekt hem till dig. Produktionen är miljövänlig och sker iSverige. Normal leveranstid är 3 arbetsdagar.Appen innehåller även ett användarvänligt redigeringsverktyg somerbjuder flera snygga filtereffekter, ramar och funktioner. Du kanbland annat justera ljusstyrka, kontrast, färgmättnad, värme ochskärpa samt ta bort röda ögon. Med hjälp av redigeringsverktyget ärdet enkelt att förvandla dina bilder till riktiga konstverk.Funktioner:• Framkalla obegränsat antal bilder• Stort utbud av storlekar• Välj mellan matt eller blank yta• Lägg till vita kanter• Leverans direkt hem i brevlådan• Normal leveranstid är 3 arbetsdagar• Varning vid lågupplöst bild• Varning vid fel format• Skicka dina bilder direkt till någon som en fin present• Gör personliga tack- och inbjudningskort• Gör snygga canvas-tavlor av dina bästa bilder• Gör en kalender med bilder från hela åretVid frågor – tveka inte att kontakta oss!With 3Framkalla you cannow quickly and easily develop and edit images directly from yoursmartphone.Take the opportunity to take advantage of your best memories!Your digital photos can be turned into the perfect gift or astylish interior decor for the home or office.How it works:First select the product.2nd Select the images you want to evoke.3rd Choose quantity and size.4th Enter your delivery address.5th Pay with Visa or Mastercard.In the app you can print your digital photos, make enlargements,canvas prints, calendars, and thank you cards. All photos will beon Fujifilm's high quality photo paper and mailed directly to yourhome. The production is environmentally friendly and made inSweden. Normal delivery time is 3 business days.The app also includes a user-friendly editing tool that offersseveral stylish filter effects, frames and features. You can, amongother things, adjust brightness, contrast, saturation, warmth andclarity, and remove red-eye. With the help of editing tools makesit easy to turn your photos into real works of art.Features:• Develop unlimited number of photos• Wide range of sizes• Choose between matte or glossy finish• Add white edges• Delivery directly to your mailbox• Normal delivery time is 3 working days• Warning for low-resolution image• Caution in the wrong format• Send your images directly to someone as a nice gift• Make personalized thank you and invite• Create beautiful canvas art prints of your favorite photos• Make a calendar with pictures from throughout the yearFor questions - please do not hesitate to contact us!
Loading...