2.1 / September 28, 2016
(4.4/5) (5)

Description

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s) bize olan öğütlerinden 40adet hadis-i şerifi sizler için toparladık.Our Prophet Hz. Muhammad(pbuh) of 40 hadiths us the advice that we collected for you.

App Information 40 Hadis

 • App Name
  40 Hadis
 • Package Name
  burhan.hadisler
 • Updated
  September 28, 2016
 • File Size
  3.9M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  islamiyet.cc
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  22/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong
 • Google Play Link

islamiyet.cc Show More...

Dualar, Sureler, Ayetler 5.1 APK
islamiyet.cc
Bu uygulamada, peygamber efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) in 5000 denfazla hadisi, Kur-an-ı Kerim in tüm ayetleri ve namaz surelerlininbol olduğu bu uygulamada bilgilerinizi daha da arttırın."De ki: Hiçbilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Zümer sûresi (39), 9Ayrıcauygulama içinde hayatımız boyunca kullanabileceğimiz dualarmevcuttur.In this application, the Prophet Muhammad (PBUH) morethan the hadith in 5000, Kur-an-Quran verses and prayers of allfurther increase your knowledge in this application is plenty ofsurelerl."Say: No one will you who do not know with who knows?"Surat az-Zumar (39), 9We also pray that we can use in applicationsare available throughout our lives.
Peygamberlerin Hayatı 4.0 APK
islamiyet.cc
Âdem Aleyhisselam Sit (Sis) Aleyhisselam Idris Aleyhisselam NuhAleyhisselam Hud Aleyhisselam Salih Aleyhisselam ZülkarneynAleyhisselam Ibrahim Aleyhisselam Lut Aleyhisselam IsmailAleyhisselam Ishak Aleyhisselam Yakub Aleyhisselam YusufAleyhisselam Eyyub Aleyhisselam Suayb Aleyhisselam MusaAleyhisselam Harun Aleyhisselam Hizir Aleyhisselam YusaAleyhisselam Ilyas Aleyhisselam Elyesa Aleyhisselam ZülkiflAleyhisselam Ismoil Aleyhisselam Yunus Aleyhisselam DavudAleyhisselam Süleyman Aleyhisselam Lokman Hakim Uzeyr AleyhisselamZekeriyya Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam Isa Aleyhisselam SemunAleyhisselam Hz. Muhammed (S.A.V)
Kelime-i Tevhid 1.0 APK
islamiyet.cc
Kelime-i Tevhid nedir?Kelime-i Şehadet nedir ve kelime-i tevhid ilefarkları nelerdir.Zikirmatik.Word-i Tawhid What?What is it and whatare Shahaadatayn differences with word-i-tawhid.Zikirmatik.
Sahabelerin Hayatı 2.1 APK
islamiyet.cc
Ebû Bekir SiddîkÖmer bin HattabOsman bin AffanAli bin EbuTâlipZübeyr bin AvvamTalha bin UbeydeAbdurrahman bin AvfSa'd binEbi VakkasSaid bin ZeydEbu UbeydeAbbas Ibn-i AbdulmuttalibAbdullahbin Ebu BekirAbdullah bin MesudAbdullah bin ÖmerAbdullah ibniRevâhâAbdullah ibn-i ZeydAbdulvehhab Gâzi ve Sivas sehriAmmar ibniYâsir (ra)Amr Ibn-i ÂsAmr ibni CemuhBilâl-i HabesîBüreyde IbniHusaybCâfer-i SadikCarudCerir Ibni Abdullah (ra)Dirar IbniEzver(r.a.)Ebu Berze el-EslemiEbu HureyreEbû Katâde (ra)Ebû MûsaEl-Es'arîEbu RafîEbu Said el-HudriEbu Talha Zeyd ibni SehlEbu Zerel-GifariEs'ad bin ZurâreEyyub el-EnsâriFadl bin AbbasHabbab ibnEretHaccac ibni IlatHalid bin VelidHanzala bin Ebu AmirHamza ibnAbdulmuttalibHasan bin AliHassan bin sabitHüseyin bin AliHubeyb BinYesafKus Bin SaideKusem Bin AbbasLebid Bin RebiaMuaz binCebelMus'ab Ibn UmeyrNuaym ibni MesudOsman bin MazunSâbit ibniKaysSaid bin MuseyyibSeddad ibni EvsSeleme ibni EkvaSelmanel-FârisiSuheyb-i Rumiyeni2.gif (759 Byte)Süfyan bin UyeyneÜbey binKa'bUkbe Ibni Âmir El-CuhenîUmeyr ibni VehbUrve bin Zübeyr binAvvamÜsame bin ZeydÜseyd bin HudayrVelid bin VelidZeyd binHâriseZeyd bin SâbitZeynelabidinHz. Hatice, Hz. Aise, Hz. Hafsa,Hz. Safiyye, Cüveyriye bintül Haris, Ümmü Habibe, Ümmü Seleme,Zeynep binti Huzeyme ve Zeynep binti Cahs, Hz. Zeynep, Hz. Rukkiye,Hz. Ümmü Gülsüm, Hz. Fatima, Âtike Binti Zeyd, Binti Salebe, HavleBinti Kays, Hind Binti Amr, Ümmü Eymen, Ümmü Gülsüm Binti Ukbe,Ümmü VarakaAbu Bakr SiddiqUmar bin KhattabUthman Ibn AffanAli binAbi TalibZubair bin Avva ITalha bin UbaydaAbdurrahman bin AwfSa'dibn Abi WaqqasSaid bin ZaidAbu UbaydaIbn AbbasAbdulmutallabAbdullah bin Abu BakrAbdullah bin MasoodAbdullah binUmarAbdullah ibn RevâhâZaid Abdullah ibn-iAbdulvehhab gas and inSivasAmmar ibn Yasir (ra)Amr Ibn AsiAmr ibn CemuhanEthiopianBilalIn Burey Ibn HusaybJa'far SadikCarudJarir ibn Abdullah(ra)Dirar Ibn ezv is (R.).Abu al-Aslam my BerzinAbu HurairaAbuQatada (ra)Moses Abu al-Ash'ariAbu RafiAbu Sa'id al-KhudriSahl ibnZayd Abu TalhaAbu al-Gifar of ZAs'ad bin Zurâr toAyyubal-AnsariFadl bin AbbasHabbab ibn EretHajjaj ibn IlatiaKhalid binWalidHanzal bin Abi AmirHamza ibn AbdulmutallabHassan bin AliHassanbin hardHussein bin AliThousands Hubeyb YesafKus bin SaidaKuse BinAbbasLebid bin RabiaMuaz bin JabalMus'ab Ibn UmairNu'aym ibnMasudOsman thousand MazeThabit ibn QaysSaid bin MuseyyibSheddad ibnAwsSalamah ibn Ekvan toSelman al-Faria toSuheyb-i Rumiyeni2.Gif(759 Byte)Sufyan bin Uyeyn toUbayy bin Ka'bUkbe Amr IbnAl-CuhenîUmair ibn VehbiI Urwa bin Zubair bin AvvaUsama binZaidÜseyd thousand HudayrWalid bin WalidZaid bin HarithaZaid binThabitZeynelabidinHz. Khadija, the Prophet. Aisa Hz. Hafsa, theProphet. Safiyya, Cüveyri Bintulu Harris, Umm Habiba, Umm Salamah,Khuzayma and Zeynep Zeynep bint bint Persons engaged Hz. Zeynep Hz.Rukki the Prophet. Umm Kulthum, the Prophet. Fatima Bint Zaydwaste, Binti Salep to, Havle Bintan Kays, Hind Bint Amr, Umm Ayman,Umm Kulthum Binti Ukbe, Umm Nawfal
Peygamberlerin Hayatı 4.0 APK
islamiyet.cc
Âdem AleyhisselamSit (Sis) AleyhisselamIdris AleyhisselamNuhAleyhisselamHud AleyhisselamSalih AleyhisselamZülkarneynAleyhisselamIbrahim AleyhisselamLut AleyhisselamIsmailAleyhisselamIshak AleyhisselamYakub AleyhisselamYusufAleyhisselamEyyub AleyhisselamSuayb AleyhisselamMusaAleyhisselamHarun AleyhisselamHizir AleyhisselamYusaAleyhisselamIlyas AleyhisselamElyesa AleyhisselamZülkiflAleyhisselamIsmoil AleyhisselamYunus AleyhisselamDavudAleyhisselamSüleyman AleyhisselamLokman HakimUzeyrAleyhisselamZekeriyya AleyhisselamYahya AleyhisselamIsaAleyhisselamSemun AleyhisselamHz. Muhammed (S.A.V)Prophet AdamSita(Fog) ProphetProphet IdrisProphet NoahProphet HudProphetSalihProphet Dhu'lProphet IbrahimProphet LutProphet IsmailProphetIsaacProphet JacobProphet YusufProphet AyyubProphet suaybProphetMosesAaron ProphetRate the ProphetProphet YusaProphet ElijahProphetElishaProphet zülkiflProphet IsmoiliProphet YunusProphetDawoodProphet SolomonLokman HakimUzeyir ProphetProphetZakariyaProphet YahyaProphet IsaSemin ProphetHz. Muhammad (S.A.V)
Ayet-el Kürsi 3.1 APK
islamiyet.cc
Ayetel Kürsi Duası uygulamasında Allah(c.c.)’ın sıfatlarını vebüyüklüğünü anlatan ve okunması birçok derde deva ve hayra vesileAyetel Kursi duasının Türkçe okunuşunu, anlamını, Arapça yazılışınıokuyabilir ve Arapçasını sesli olarak dinleyebilirsiniz.Not: Diniuygulamalarımız Allah (c.c.) rızası için yapılmaktadır. Destekolmak için reklamlara tıklayabilirsiniz. Reklamların amacı parakazanmak değil, yapım ve sürdürme masraflarımıza destek olmasıiçindir. Allah (c.c.) bu uygulamayı indiren, kullanan, faydalanantüm Müslüman kardeşlerimizden razı olsun, dualarını kabuletsin.Anahtar kelimeler: Ayetel Kursi, Ayetül Kursi, Ayetel Kürsi,sesli sureler, kuran sureleri dinle, Ayetel Kursi arapça, AyetelKursi türkçe, Ayetel Kursi anlamı, Ayetel Kursi dinle.Ayetel Kürsithe prayer practices of Allah (SWT) 's attributes and size oftelling and reading cure many troubles and ominous occasion AyetelKursi prayer of Turkish reading the meaning of the Arabic can readthe writing and listen to Arabic as a voice.Note: Our religiouspractices Allah (SWT) is required for approval. You can click onthe ads to support. The purpose of advertising is not making money,it is to continue to support our production and costs. Allah (SWT),the application downloads, uses, benefited bless all our Muslimbrothers and sisters, accept their prayers.Keywords: Ayetel courseAyetül Kursi, Kursi Ayetel voice suras, who listened while, AyetelKursi Arabic, Turkish Ayetel Kursi, Kursi Ayetel means Ayetellisten Kursi.
Hac ve Umre 2.0 APK
islamiyet.cc
Haccın Yapılışından umreye, hac ile umre arasındaki farkları sizleriçin derledik.Construction of the Umrah pilgrimage, Umrah and Hajjdifferences between've compiled for you.
Ezan Duası 3.0 APK
islamiyet.cc
Ezan Duası uygulamasında ezan okunduktan sonra okunabilecek duanınTürkçe okunuşunu, anlamını, Arapça yazılışını okuyabilir veArapçasını sesli olarak dinleyebilirsiniz.Not: Dini uygulamalarımızAllah (c.c.) rızası için yapılmaktadır. Destek olmak içinreklamlara tıklayabilirsiniz. Reklamların amacı para kazanmakdeğil, yapım ve sürdürme masraflarımıza destek olması içindir.Allah (c.c.) bu uygulamayı indiren, kullanan, faydalanan tümMüslüman kardeşlerimizden razı olsun, dualarını kabul etsin.Anahtarkelimeler: Ezan duası, sesli sureler, dualar, dualar dinle, EzanDuası arapça, Ezan Duası türkçe, Ezan Duasının anlamı, Ezan Duasıdinle.Prayer Prayer applications that can be read in the prayerafter reading the Turkish text of the prayer, meaning, you can readArabic, Arabic writing and listen to the voice.Note: Our religiouspractices Allah (SWT) is required for approval. You can click onthe ads to support. The purpose of advertising is not making money,it is to continue to support our production and costs. Allah (SWT),the application downloads, uses, benefited bless all our Muslimbrothers and sisters, accept their prayers.Keywords: azan prayer,the voice period, prayers, listen to prayers, the prayers of theArabic call to prayer, prayer Turkish Athan, Adhan meaning ofprayer, listen Azan prayer.
Loading...