1.0 / May 1, 2013
(4.3/5) (128)
Loading...

Description

Hadis-i Şerif, Peygamber EfendimizHz.Muhammed(sav) 'in sözlü ifadelerinin tümünü kapsayan birtanımdır.
Hadis-i Şerifler, ortaya çıkmış en hayırlı ümmet içinhazinedeğerindedir. Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsirini yapan ve onagöreyorumlayan peygamberimiz, ümmetine tavsiyelerde veöğütlerdebulunmuştur.
Uygulamamızla birlikte 40 hadisi rahat birşekildeokuyabilirsiniz.
Hadith, theProphetMuhammad (saas) is a definition covering all oralstatements.
In the Hadith, the most auspicious emerged is treasured fortheummah. The best interpretation of the Koran and the Prophettoreview by him, his people were recommendations and advice.
You can read the 40 hadith applicaiton in a comfortable way.

App Information 40 Hadis-i Şerif

alc-soft Show More...

Yasin-i Şerif(Yasin Suresi) 4.0.4 APK
alc-soft
Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaateder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan eminolur. Bu Yâsin sûresidir.Yasin Suresini DinlemeTürkçe Harfler ile Arapça OkunuşuTürkçe mealiSayfa Geçiş EfektleriUygulamada internet gereksinimine ihtiyaç yoktur.Görüşlerinizi gokhanaliccii@gmail.com adresine mail atarak bizeiletebilirsiniz.Kerîmdeki a chapter inthe Quran, which reads intercession, forgiveness causes dinliyeninthe Hereafter, and will be sure that he had feared. The duration ofthis age.Listening to the duration of YasinTurkish letters and Arabic PronunciationOf the Turkish translationPage Transition EffectsIn practice, the requirement of the internet is needed.You can send your comments by email atgokhanaliccii@gmail.com.
Tebareke Suresi (Sesli) 2.0 APK
alc-soft
Tebareke suresini sesli olarakdinleyebilir,okuyabilirsiniz ve ayrıyetten mealini okuyabilirsiniz.Tebareke (Mülk) sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu Otuzâyet-i kerîmedir.Sûrede; hayâtın ve ölümün yaratılış sebebi, âlemdekikusursuz nizam, müşriklerin (Cenâb-ı Hakk'a ortak koşanların)âhirettekiacıklı durumu, Allahü teâlânın gizli-açık her şeye vâkıfolduğuanlatılmaktadır. (İbn-i Abbâs, Taberî, Râzî)Allahü teâlâ Mülk sûresinde meâlen buyuruyor ki:Sırât-ı müstekîm (İslâmiyet'in gösterdiği doğru yol) üzeregidenle, gözleriâmâ olup yüzüstüne gittiği yolu bilmiyen aynı mıdır? (Âyet: 22)Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabirazâbındankoruyucudur. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)Her gece Mülk sûresini okuyanı Allahü teâlâ kabir azâbındankorur. (Hadîs-işerîf-Nesâî)You can listen to thevoice of Tebarek time, you can read and you can read shin meal.Tebarek the (property) sura was revealed Mekka Thirty-verseMadiran Alameda.In Surah; reason for the creation of life and death, in therealmperfect order, polytheists (of Allah Almighty, idolaters) in theHereafterpathetic condition, Allahu ta'ala get to grips with everything thatsecret-openare described. (Ibn 'Abbas, al-Tabari, Razi)Buyuruyor property at the time Allahu ta'ala purports that:Sirat-i müstekîm (shown right path of Islam) which goes to theeyesGo to the blind and know the way yüzüst Is it the same? (Verse22)Property surahs blocker and is a savior from evil. Kabir fromthe punishmentprotective. (Hadith-Tirmidhi)NEW Allahu ta'ala grave every night, read Surat al-Mulk protectsfrom the punishment. (Hadith-i, Sheriff-Nasai)
Masal Perisi 1 1.1 APK
alc-soft
Internet gereksinimi olmadan Uygulamadaki masallar AğustosBöceği,Akça Dedenin Kibrit Kutusu,Akıllı Çoban AldatanKuşları,Bremen Mızıkacıları,İyi Yürekli Kraliçe,Karga ileTilki,Kendini Aslan Sanan Çiçek,Kötü Yürekli Baldıran Otu,KüçükPapatyanın Tasası,Meraklı Fil, Bahri,Pamuk Prenses masallarınısesli olarak dinleyebileceksiniz ve Uygulamada masalları dinlerekenanimasyon gösterisiyle masal karakterlerini görebilceksinizGörüş istek ve önerileriniz için gokhanaliccii@gmail.comCICADAtales Internet without the need for the application, maplegrandfather matchbox, Smart Shepherd Cheating Birds, The BremenTown Musicians, Good Hearted Queen, Crow and the Fox, He'll neverFlower, Poor Heart poison hemlock, Little Daisy is a light-hearted,curious elephant, Bahri, Snow White In practice, to listen to thevoice and animation show of fairy tales, fairy tale characters intales görebilceksiniz dinlerekenOpinion requests and suggestions gokhanaliccii@gmail.com
Hucurat Suresi(Sesli) 1.0.1 APK
alc-soft
Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki HucuratSuresi hem arapça, hem Türkçe harflerle Arapça hem de Türkçe mealihem sesli olarak bu uygulamada.Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kimHucurat suresini okursa, Allah’a itaat eden ve etmeyenlerinsayısınca sevap verilir."Our Scripture in the HolyQuran Quran Hucurat Time and Arabic, and Turkish as well as theTurkish translation of the Arabic letters in this application aswell as voice.The Prophet (peace be upon him I) said: "Whoever read Hucurattime, if not the number of people who obey Allah and the reward isgiven by."
Surah Juma(Audio) 2.0.1 APK
alc-soft
🔸 You can listen to Surah Juma, read its translation, and it'sArabic. 🔸 You can zoom in to the page you want.
Masal Perisi 2 1.0 APK
alc-soft
Masal Perisi 1 uygulamamızın devamıniteliğinde olan uygulamamızda Akça Kaz,Ala Geyik,Bayan Tavuk,BilgeDede,Boyalı Hanım Kelebeği,Haşarı Oğlan,Kırmızı Balık,KırmızıBaşlıklı Kız,Maymunla Tilki,Borlu Güvercin masallarını internetolmadan rahatça dinleyebilceksinizFairy tale that ourapplication is a continuation of the first application's MapleGoose, fallow deer, Miss Chicken, wise grandfather, Painted ladybutterfly, damage, boy, Red Fish, Red Riding Hood, monkey Fox,Boron Pigeon tales dinleyebilceksiniz comfortably withoutinternet
HaberAll 1.0 APK
alc-soft
Uygulama sayesinde gün içerisinde sizelazımolabilecek tüm bilgiler tek bir Uygulamada. Bu uygulamasayesindesondakika haberleri,güncel haberler,sporhaberleri,ekonomihaberleri,magazin haberleri,teknolojihaberleri,webtv, ve burclarhakkında bilgi edinebilirsiniz.Thanks to theapplicationduring the day in a single application all theinformation you mayneed. With this application, sondakika news,current news, sportsnews, economic news, showbiz news, technologynews, webtv, you canlearn about and bushes.
40 Hadis-i Şerif 1.0 APK
alc-soft
Hadis-i Şerif, Peygamber EfendimizHz.Muhammed(sav) 'in sözlü ifadelerinin tümünü kapsayan birtanımdır.Hadis-i Şerifler, ortaya çıkmış en hayırlı ümmet içinhazinedeğerindedir. Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsirini yapan ve onagöreyorumlayan peygamberimiz, ümmetine tavsiyelerde veöğütlerdebulunmuştur.Uygulamamızla birlikte 40 hadisi rahat birşekildeokuyabilirsiniz.Hadith, theProphetMuhammad (saas) is a definition covering all oralstatements.In the Hadith, the most auspicious emerged is treasured fortheummah. The best interpretation of the Koran and the Prophettoreview by him, his people were recommendations and advice.You can read the 40 hadith applicaiton in a comfortable way.
Loading...