Loading...

Description

42. Ulusal Hematoloji Kongresi Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre gazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.
42. National HematologyCongress before the congress with the official Android application,during, and the content published on the following generalinformation, scientific program, speaker information and access tothe details, the report of the presentations and papers section canbe viewed less detail you can see in pdf permitted presentations.Instant notifications, announcements and the sessions with yourfavorite sections may be aware of social events, such as lunchbreaks, the survey can answer questions with our system, our mediadepartment congress newspapers, photographs, you can follow thevideo.

App Information 42. Ulusal Hematoloji Kongresi

 • App Name
  42. Ulusal Hematoloji Kongresi
 • Package Name
  tr.com.serenas.uhk42
 • Updated
  October 21, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon AŞ
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Hilal Mh. Cezayir Cd. No:13 Ankara/Türkiye
 • Google Play Link

Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon AŞ Show More...

THD 1.7 APK
Türk Hematoloji Derneği Resmi Android Uygulaması Turkish Society ofHematology Official Android App
Toraks 2015 1.2 APK
Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongre MobilUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.Turkish Thoracic Society18th Annual Congress of the pre-congress and the public duringMobile Appinformation, scientific program, speaker information and details onthereach the short notice of the details of the presentation andhandout sectioncan be viewed as a pdf you can see permissible presentations.Instantnotices, announcements and the sessions with your favorite section,lunch breaksbe aware of the social events, such as questionnaires by oursystemYou can answer, the media section of our congress photographs,follow the videoYou can.
TİHUD 2015 1.4 APK
17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.17. National InternalMedicine Congress general information and during the pre-congresswith the official Android app, scientific program, speakerinformation and access to the details, the papers of thepresentations and papers section can be viewed less detail you cansee the pdf permissible presentations. Instant notifications,announcements and the session with your favorite sections may beaware of social events, such as lunch breaks, polls and answeringquestions with our system, our media department congressionalphotographs, you can follow the video.
Nefroloji 2015 1.4 APK
32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyalizve Transplantasyon Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde ve sırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.32. National Nephrology,Hypertension, Dialysis and Transplantation Congress generalinformation before and during the conference with the officialAndroid app, scientific program, speaker information and details onthereach, brief details of the notice of presentations and paperssectionYou can see the PDF can be viewed as permissible presentations.Instantnotices, announcements and the session with your favorite part oflunch breaksIt may be aware of social events, such as questionnaires with oursystemYou can answer, our media department congressional photographs,videos followYou can.
Kontinans 2015 1.4 APK
4. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi ResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.4. National Functional Urology and Female UrologyCongress general information and during the pre-congress with theofficial Android app, scientific program, speaker information andaccess to the details, the papers of the presentations and paperssection can be viewed less detail you can see the pdf permissiblepresentations. Instant notifications, announcements and the sessionwith your favorite sections may be aware of social events, such aslunch breaks, polls and answering questions with our system, ourmedia department congressional photographs, you can follow thevideo.
Gaming İstanbul 1.5 APK
GIST bir bilgisayar oyunları fuarı değil. Bir “oyun” fuarı. Oyununher türüyle amatör, profesyonel ilgilenen herkesin, ilgili herşeyin GIST çatısı altında yeri var.İster en gerçekçi FPS’leri veyafutbol oyunlarını oynuyor olun, ister nostaljik 8-bit’leri, istersadece masaüstü FRP’leri. İsterseniz, oyun kahramanlarını Cosplayyeteneğinizle canlandırın. Aramızda yeriniz hazır. Gaming İstanbul,“oyunculardan, oyuncular için” bir fuar.GIST is a computer game isnot fair. A "game" fair. With every type of game amateurs,professionals interested in everyone, about everything has a placeunder the umbrella of GIST.Whether playing the most realistic FPSgames or football, or nostalgic 8-bit, whether just for desktopFRP. If you want to revive your cosplay ability to play hero.Welcoming place is ready. Gaming Istanbul, "players, for players" ashow.
40.Ulusal Hematoloji Kongresi 3.3 APK
40.Ulusal Hematoloji Kongresi Mobil Uygulamasıile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.Ideas 40.UlusalHematology Congress before and during the congress generalinformation, scientific program, speaker information anddetailsis available, presentations and papers from the Report sectiondetails the shortcan be viewed as a pdf you can see the presentations allowed.Instantnotices, announcements and favorite part of the session, lunch,refreshmentsmay be aware of, such as social events, survey questions with oursystemcan answer the media section of our congress photographs, videosfollowYou can.
UAKK 2016 1.2 APK
7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Resmi Android Uygulaması ilekongre öncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlanan içeriklere,genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısa detaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre gazetesine, fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.7. National Lung Cancer Congress before the congresswith the official Android application, during, and the contentpublished on the following general information, scientific program,speaker information and access to the details, the report of thepresentations and papers section can be viewed less detail you cansee in pdf permitted presentations. Instant notifications,announcements and the sessions with your favorite sections may beaware of social events, such as lunch breaks, the survey can answerquestions with our system, our media department congressnewspapers, photographs, you can follow the video.
Loading...