3.0 / September 30, 2018
(4.9/5) (24)
Loading...

Description

Ин барнома дорои 500 ҳикмат панду андарзҳо мебошад. Самимияткалидест,ки ҳама гуна дарро мекушояд. Шахсе, ки дусташро аз худболо намедонад, аз самимият дур аст. Самимият поймол накардани ҳақва ҳуқуқи инсон аст Фаромӯш макунед, то фаромӯш нагардед Шахсе,киба самимият хиёнат мекунад, дер ва ё зуд маҳв мегардад Самимиятзабон надорад, он аз чашм фаҳмида мешавад. Садақа кунед аз бароиХудо то Худованд бароятон даҳчанд диҳад, албатта,ки вобаста азниятатон аст Хоҳӣ,ки донӣ пулат аз куҷо омадааст, ба куҷорафтанашро бубин. Шамъ барои даргирондани шамъи дигар чизе гумнамекунад. Ёрдам ба мисли гул аст. Чӣ қадар тоза бошад инсонҳоҳамон қадар хурсанд мегарданд. Теги: барнома тоҷик тоҷикӣтоҷикистон панд пандҳо бузургон точик точикистон точики Johnbarnoma Doro 500 ҳikmat panda andarzҳo meboshad. Kalidest himself,ki ҳama guna Darro mekushoyad. Shakhs, ki az dustashro thin bolonamedonad, az itself dur ast. Himself poymol nakardani ҳaқ waҳuқuқi inson ast Faromӯsh makuned then faromӯsh nagarded Shakhs, kiba itself hionat mekunad, der wa e itching maҳv megardad Himselfzabon nadorad he az Chashma faҳmida meshavad. Sadaқa kuned alBaró's bad then Hudovand baroyaton daҳchand diҳad, albatta, ki azvobasta niyataton ast Hoҳӣ, ki donӣ Polat al kuҷo omadaast ba kuҷoraftanashro Bubino. Sham Baro dargirondani shami Digard chize gumnamekunad. Ordam misli ba hum ast. Chӣ қadar toza boshad insonҳoҳamon қadar Khursand megardand. Tags: barnoma toҷik toҷikӣTojikiston pandas pandҳo buzurgon Tojik Tochikiston Tochiki

App Information 500 Ҳикмат (қисми 1)

 • App Name
  500 Ҳикмат (қисми 1)
 • Package Name
  tj.bek.a500_hikmat_qismi_1
 • Updated
  September 30, 2018
 • File Size
  2.8M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  Bekmuhamad
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Bekmuhamad Show More...

Гулбазми точики 2.0 APK
Bekmuhamad
Гулбазм ё базми гул яке аз суннатҳои қадими мардуми ориёинажод аст.Гулбазм одатан, базми ҷавондухтарону ҷавонписарон аст, ки бо роҳҳоигуногун гузаронида мешавад. Аксаран дар тӯйҳо гурӯҳе аз ҷавонон бомақсади болида доштани хотири мардуми тамошобин, арусу домод, нишондодани маҳорату истеъдод ва қобилияти худ гулбазм меороянд, писаронба духтарон ва духтарон ба писарон дар ҷавоб бо байту рубоӣ вадубайтӣ рақсида гул тӯҳфа менамоянд. Дар бисёр мавридҳо гулбазмҳоаз 10 дақиқа то як соат давом мекунад.Гулро тори сар кардем,Базмигулро сар кардем.Gulbazm e Bazmee hum yak al sunnatҳoi қadimiMardum orioinazhod ast.Gulbazm odatan, Bazmee ҷavonduhtaronuҷavonpisaron ast, ki bo roҳҳoi gunogun guzaronida meshavad. Aksaraygift tӯyҳo gurӯҳe al ҷavonon bo maқsadi car doshtani hotiri Mardumtamoshobin, Arus domod, Nishon Dodanim maҳoratu Istedod waқobiliyati thin gulbazm meoroyand, pisaron duhtaron ba ba waduhtaron pisaron gift ҷavob bo wa byte ruboӣ dubaytӣ raқsida humtӯҳfa menamoyand. Gift bisor mavridҳo gulbazmҳo al 10 daқiқa theyak EBLD Dove mekunad.Gulro Tory cap cardio,Bazmee gulro capcardio.
1001 Нуқтаи тиллоӣ дар заношуӣ ва тарбияти... 2.0 APK
Bekmuhamad
1001 Нуқтаи тиллоӣ дар заношуӣ ва тарбиятисаҳеҳифарзандонПЕШДАРОМАДИ СУХАНАндешаи нигориши чунин асаре азсоли 1366(ҳиҷрии шамсй) ба зеҳнам хутур кард ва бар он шудам, ки баинтафаккури аҷиби шавқовар ҳиммат гузорам. Коре, кидастовардидувоздаҳсоли пажӯҳиш ҳамроҳ бо бурдборй ва орзумандӣ,бароям башумор меомад. Китобе, ки бо салиқаи вижа тавъам бо дудичароғхӯрдан ба поён расид ва натиҷаи чунин кори сомонёфтаеро дарпеширӯй мебинед. Асаре, ки пешинаи он ба даст омада аз баррасииафзунбар як сад ҷилд китоб, садҳо рӯзномаву маҷалла, даҳҳобарномаиомӯзишӣ ва тарбиятии пахпппуда аз телевизион, даҳҳо гуфтугӯбохонаводаҳои комёб, баҳрагирӣ аз зиндагиномаҳо, истифодаазтаҷрибаҳои гаронсанги бузургони фарох-моя, андешварон,илмварон,худ донишварон ва корозмоиҳои худи нигоранда ва хулосаисухан кушишбар гулчиние аз беҳтаринҳо буд, ки барои завҷҳои ҷавонва соириафроде, ки барои зиндании худ арзиши шоёни таваҷҷӯҳ қоилҳастанд,метавонад раҳнамо ва коркӯшо бошад ва ба ростӣ оё аз дербозхонаводаҳои бисёре вуҷуд надоштаанд, ки агар ба суфоришҳоиасарикунунӣ огоҳ буданд, бешакку тардид дорои зиндагиинохостаивопасмонда намешаванд? Танишҳои зиндагиашон нопадидтарнамегардидва парешонии андешаи онон дар зиндагии заношӯйи берангтарнамудпайдо намекард? Боре, афсӯс ва басо афсӯс, ки бо набудииттилоот вакамможгй зиндагии андӯҳнокеро дар гузари замон сипарйнамудаанд ваҳамин мавзӯъ буд, ки маро ба даст ёзидан ба асарикоромад вачакидаи пурмоя барангехт. Бояд бияфзоям, ки ишқ вазаминаҳоидилбастагӣ ба водоштани тафаккурам дар анҷоми корбетаъсирнабудааст. Албатта, дар чунин корҳо чи басо доварниҳоиизамон аства рӯзгорони дигар, то доварӣ кунанд, ки оё бар сари чунинкоре умрбеҳуда сарф шудааст ё хайр! Қалам задани ин кор вомдориҳимматидӯсгон ёвароне чанд будааст, ки дар тули мудцати нигориивц®асар бозавқи саршори худ дилгармкунанда ва мушаввиқи ҳам будаандвапайваста ёдоварии таълифи ин гуна асаре, ки ба ҳаққ азононсипосмандам.Умед дорам, ки мсутолиаи китоби имрӯзин ҷаҳишиазиме вабас фазунтар дар моявар сохтани андешаи алоқамандон ва аҳликитобкарда бошад. Дар камоли беиддиоӣ низ ёдкарди ин шеърипурмуҳтавороаз суханвари пӯровоза ва шоири некандеши қарни ҳафтумиҳиҷрииқамарии Иронзамин яъне, Мавлоно (604-672), зарурӣмедонам:Обидарёро агар натвон кашид,Ҳам ба қадри тайшагй боядчашид.Тавзеҳ инки китоби ҳозир шомили ду қисмат аст: бахши авваляъне, аз шумораи1 то 692, ки марбут ба нуктақои заношуй ваҳамсардорй аст ва бахшидуввум аз шумораи 693 то 1111, ки дар робитабо ҳомилагӣ ва рушдутарбияти фарзанд мебошанд. Ногуфта намонад, кибо таваҷҷӯҳ ба 1111нуктаи овардашуда исмл китобро 1001 нуктаитиллой (яъне, 110 нуктакамтар) интихоб кардам.Дар зимн бояд ёдоваршавам, чун шеваи хати(имлои) форсӣ дар вазъи ноҳамоҳангӣ ба сармебарад. Лизо, саъй барин буда дар нигориши калимаҳои ба кор рафтаҷумлаҳо, бештарсуҳулати хондан дар назар гирифта шавад. (Албатта,ногуфта намонад,ки дар мавориди бисёре аз китоб шеваи имлои форсӣчолн марказидонишгоҳй ба унвони роҳнамо истифодашудааст.)Умедворам, чунон чимутолиакунандагони ин китоб назар ёпешниҳод доранд бо нишонииҚазвин, сандуқ пусти 1196-34185 мукотибанамоянд.Саранҷом бояд азмасъули интишороти шайх-ул-ислом Аҳмади Ҷомҷаноби оқои Сарбузй баҳақ ва сипосгузорона ёд кунам, ки ба нидоиинҷониб нахустин посухисодиқона ва мусбатро дар миёни чанд нафарношир алоқаманди дигардоданд ва бо дасти ҳиммати худ ва нашриингуна асаре дар пешбурдифарҳанги заношуӣ ва... ёварии асосйкарданд, ки Худованд ёраш бод.'Бежани Ҳошимипур 3\3\13781001 Nuқtaitilloӣ gift zanoshuӣ watarbiyati saҳeҳi farzandonSuhaPESHDAROMADIAndeshai nigorishichuunin Asare salts al 1366 (ҳiҷriiShams) ba zeҳnam hutur card vabar he shudam, ki ba yn tafakkuriaҷibi shavқovar ҳimmat guzoram.Kore, ki dastovardi duvozdaҳsolipazhӯҳish ҳamroҳ bo wa burdboryorzumandӣ, Ba Baro shumor meomad.Whaler, ki bo bo TABLE saliқaiVijay Doody charoғ hӯrdan ba wa poyonrasid natiҷai chuunin measlessomonoftaero gift Pesci rӯy mebined.Asare, ki peshinai he ba giveOMAD al Barras afzun bar yak gardenҷild whaler sadҳo rӯznomavumaҷalla, daҳҳo barnomai omӯzishӣ watarbiyatii pahpppuda altelevision, daҳҳo guftugӯ bo honavodaҳoikomob, baҳragirӣ alzindaginomaҳo, istifoda al taҷribaҳoi garonsangibuzurgoniFarokh-mine andeshvaron , ilmvaron, thin donishvaron wawakorozmoiҳoi hoodies nigoranda hulosai Suhan kushish bargulchinieal beҳtarinҳo bud, Baro ki zavҷҳoi ҷavon wa coup AphroditeBaro kizindan thin arzishi shooni tavaҷҷӯҳ қoil ҳastand, metavonadraҳnamowa wa ba korkӯsho boshad growth oo Az der boz honavodaҳoibisorevuҷud nadoshtaand, ki agar ba suforishҳoi asari kununӣ ogoҳbudand,beshakku tardid Doro Zindagi nohostai vopasmondanameshavand?Tanishҳoi zindagiashon nopadidtar namegardid wapareshonii andeshaiOnon gift Zindagi zanoshӯyi berangtar namud Paidnamekard? Bor,afsӯs Baso va afsӯs, ki bo wa Naboodah ittilootkammozhgyandӯҳnokero gift Zindagi Guzar zamon Siparov namudaand waҳaminmavzӯ bud, ki maro ba ba give ozidan asari koromad wachakidaipurmoya barangeht. Boyad biyafzoyam, ishқ ki ba wazaminaҳoidilbastagӣ vodoshtani tafakkuram gift anҷomi corebetasirnabudaast. Albatta, gift chuunin korҳo chi Baso dovarniҳoiizamonast va rӯzgoroni Digard, the dovarӣ kunand, ki oo bar sarichuunincrust UMR beҳuda sarf shudaast e Khair!Kalam specifying YingKorvomdori ҳimmati dӯsgon ovarone Chand budaast, ki giftTooleymudtsati nigoriivts® asar bo zavқi sarshori thindilgarmkunanda wawa mushavviқi ҳam budaand payvasta odovarii talifiInstitute gunaAsare, ki ba ҳaққ al Onon siposmandam.Umed dramas, kimsutoliaiwhaler imrӯzin ҷaҳishi Azim wa bass fazuntar gift moyavarsohtaniandeshai aloқamandon wa aҳli Kitob boshad infarction. GiftKamolibeiddioӣ bottom odkardi yn sheri purmuҳtavoro al suhanvaripӯrovozava Shoira nekandeshi қarni ҳaftumi ҳiҷrii қamarii Ironzaminyane,Mavlono (604-672) zarurӣ Meudon:Obi daroro agar natvonkashid,Ҳamba қadri tayshagy boyad chashid.Tavzeҳ John whaler kiҳozir shomilido қismat ast: Bakhshi Awwal yane, az shumorai 1 is692, ki bamarbut nuktaқoi zanoshu ast va va ҳamsardory duvvumBakhshi azshumorai 693 is 1111, ki bo gift ROBIT ҳomilagӣ waRushdietarbiyati Farzand meboshand. Nogufta namonad, ki bo tavaҷҷӯҳBA1111 nuktai ovardashuda isml kitobro 1001 nuktai Tilley (yane110Nuqta kamtar) intihob cardia.Gift zimn boyad odovar Shavam,ChunSheva hati (imloi) forsӣ gift vazi noҳamoҳangӣ sar bamebarad.Lyso, say bar John Buda gift nigorishi kalimaҳoi ba coreraftҷumlaҳo, beshtar suҳulati hondan gift Nazar giriftashavad.(Albatta, nogufta namonad, ki gift mavoridi bisore al KitobShevaimloi forsӣ choln Markazi donishgoҳy ba unvoni roҳnamoistifodashudaast.)Umedvoram, chunon chi mutoliakunandagoniInstitute KitobNazar e peshniҳod dorand bo Nishonov Қazvin, sanduқThrust1196-34185 mukotiba namoyand.Saranҷom boyad al masuliintishorotiShaykh-ul-Islom Aҳmadi Ҷom ҷanobi oқoi Sarbuzy ba ҳaқwasiposguzorona od coon, ki ba Nido inҷonib nahustin Posukhsodiқonawa musbatro gift Miyona Chand nafar Noshiro aloқamandiDigarddodand wa bo Dusty ҳimmati thin wa nashri Ingūna Asaregiftpeshburdi farҳangi zanoshuӣ wa ... ovarii ASOS kardand, kiHudovandorash baud. 'Bezhanov Ҳoshimipur 3 \ 3 \ 1378
Ҳақиқатҳои хоб ва хоббинӣ 4.0 APK
Bekmuhamad
Ҳақиқатҳои хоб ва хоббинӣ Хобатон бофароғат ва нағз бошад! Дар хоббудам, маро хирадманде гуфт, К-аз хоб касеро гули шодӣ нашукуфт.Чизе чӣ кунӣ, ки бо аҷал бошад ҷуфт? Бархез, ки умрҳот мебояд хуфт.Теги: китоб китобхо китобхои точики точик точикистон китобҳокитобҳои тоҷикӣ тоҷикистон хоб хоббинӣ хоби бофароғат гулбазмгулбазми тоҷикӣ гулбазми точики Ҳaқiқatҳoi COB wa hobbinӣ Hobatonbofaroғat wa naғz boshad! Gift COB budam, Maro hiradmande guft,K-al COB Casero ghouls shodӣ nashukuft. Chize chӣ kunӣ, ki bo aҷalboshad ҷuft? Barhez, ki umrҳot meboyad Hooft. Tags: Kitob kitobhokitobhoi Tochiki Tojik Tochikiston kitobҳo kitobҳoi toҷikӣTojikiston COB hobbinӣ Hobie bofaroғat gulbazm gulbazmi toҷikӣgulbazmi Tochiki
Нишонаҳои қиёмат 3.0 APK
Bekmuhamad
Нишонаҳои қиёмат Бисмиллоҳир-раҳмони-р-раҳим Худо дар интизориҳамди мо нест, Муҳаммад чашм ба роҳи сано нест. Муҳаммад ҳомидиҳамди Худо бас, Худо мадҳофарини Мустафо бас. Муноҷоте агар боядбаён кард, Ба як байте қаноат метавон кард. Муҳаммад аз ту мехоҳемХудоро, Илоҳӣ! Аз ту ҳубби Мустафоро. Фидои зоти мунбиъу-л-баракотва ҷомеъи сифоти он сарвари коинот фахри мавҷудот, ҳазрати РасулиКарим, саллаллощу алайҳи ва саллам, ки аз раҳмат ва шафқати хеш, азтамоми ҳаводис, воқеаҳо ва фитнаҳои оянда,уммати худро хабардодааст, то уммат аз фитнаҳои ҳар замон наҷот ёбад. Ҳазрати МавлоноМуҳаммад ошиқи Илоҳӣ домат файзуҳу ва баракотуҳу, рисолаи зериназари мавсум ба «Аломоти Қиёмат-ро ба ҳамин манзур таълиф намуда,ки мусулмонон онро мутолиа карда, аз воқеъоти оянда огоҳ шаванд вааз вуқуъи фитнаҳои оянда иҷтиноб варзанд. Аммо чун рисолаи мазкурба забони Урдӯ буд, бандаи ҳақир нафъи бародарони форсизабонромулоҳиза дошта ва онро тарҷума кардам. Умед аст, ки ХудовандиМутаъол тамоми бародарони исломиро аз фитнаҳои охири замон маҳфуздошта ва хотимаи ҳамаро бо имон гардонад. Омин биҳурматиСайиди-л-аввалин ва-л-охирин салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва асҳобиҳиаҷмаъин ило явмиддин. Nishonaҳoi қiomatBismilloҳir-raҳmoni-district raҳim Bad gift intizori ҳamdi mo nest,Muҳammad Chashma ba roҳi Sano nest. Muҳammad ҳomidi ҳamdi's badbass, Bad madҳofarini Mustafo bass. Munoҷote agar boyad baon card,Ba yak byte қanoat metavon card. Muҳammad al the mehoҳem Hudoro,Iloҳӣ! Az the ҳubbi Mustaforo. Fido DADA munbiu-L-va Barakot ҷomeisifoti it Sarwary Koinot Faxri mavҷudot, ҳazrati Rasuli Karim,sallalloschu alayҳi Wasallam, ki al raҳmat va shafқati hash alҳavodis Tam, voқeaҳo va fitnaҳoi oyanda, ummati Khudri swag dodaastthen ummat al fitnaҳoi ҳar zamon naҷot obad. Ҳazrati MavlonoMuҳammad oshiқi Iloҳӣ Domat fayzuҳu wa barakotuҳu, Risolai ZeriNazari mavsum ba "Alomoti Қiomat-po ba ҳamin Manzoor talif namuda,ki musulmonon onro Mutola infarction, az voқeoti oyanda ogoҳshavand wa al vuқui fitnaҳoi oyanda iҷtinob varzand. Ammo ChunRisolai mazkur ba zaboni Urdӯ bud, bandanas ҳaқir nafi barodaroniforsizabonro muloҳiza doshta wa onro tarҷuma cardio. Umed ast, kiHudovandi Mutaol Tam barodaroni islomiro al fitnaҳoi Ohira zamonmaҳfuz doshta wa bo hotimai ҳamaro IMON gardonad. MEK biҳurmatiSayyidi avvalin-l-wa-l-ohirin salalloҳu alayҳi oliҳi wa wa asҳobiҳiaҷmain yavmiddin PLD.
Ислом ва тиҷорат 3.0 APK
Bekmuhamad
Бисмиллоҳир-Раҳмонир-РаҳимҲамди беҳад, санои беаъдо,Бар Худое,кинури имон дод. Ғофир асту, Раҳиму Раҳмон аст, Пок аз айбуширкунуқсон аст. Салавоти Худо ҳар соат,Ба расуле, ки ҳаст зудтоат.Номипокаш Муҳаммади арабӣ, Раҳнамояндаи бузургу сабӣ.Аммобаъд,Инсон инмахлуқи баргузида аз ҷониби Аллоҳ (ҷ) ва муташаккил азрӯҳу ҷисмбеҳуда офарида нашудааст, балки ба хотири ҳадафи воло вашариф, қиҳамон ибодату бандагӣ мебошад, халқ шудааст.Ҳамчунин бароииҷроишариати илоҳӣ дар зиндагияш ва саъй дар ҷиҳати ҷалби ризоятиАллоҳ(ҷ), ки ӯро ғарқ дар неъматҳои бешумори кӯчаку бузургашгардонида,офарида шудааст. Аммо агар неъматҳо дар ростои ризоятиПарвардигорба кор гирифта нашавад ва дар роҳи маъсияти Аллоҳ (ҷ)истифодашавад, ниёз ба тавбаву бозгашт аст, то пас аз он шахситавбакунандабидонад, ки чӣ қадар назди Худованди мутаол боарзиш аства бамизони муҳаббати Парвардигор нисбат ба бандае, ки ба сӯи ӯбозмегардад ва ҷиҳати касби ризояташ талош мекунад, пайбибарад.Китобимазкур ба муносибати 20-солагии истиқлолияти давлатииҶумҳурииТоҷикистон ва инчунин бо мақсади ҷорӣ намуданихизматрасонии навуҳозиразамони бонкӣ дар асоси Паёми ПрезидентиҶумҳурии ТоҷикистонҶаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси ОлииҶумҳурии Тоҷикистон васупориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12майи соли 2010 оидитақия ва татбиқ гардидани низоми Бонкдорииисломӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон, таҳия гардида, барои мутолиаи оммапешбинӣ мегардад.Чун маҳз дар ҳамин даврони истиқлолият имкониятивасеъи нашримаводҳо мувофиқи шариати Ислом фароҳам гардид.Аз фурсатистифодабурда, ба он шахсони барӯманде, ки дар нашри китоб саҳмиарзандаихудро дареғ надоштанд, миннатдорӣ изҳор менамоям ва азАллоҳ (ҷ)саодатмандии ҳарду оламробарояшонхоҳонам.Bismilloҳir-Raҳmonir-RaҳimҲamdi beҳad Sanobeado,Bar Slim,ki Nuri IMON dod.Ғofir astu, Raҳimu Raҳmon ast,Gen.al aybu shirknuқson ast. Salavoti Khudo ҳar EBLD,Ba Rasul kiҳastzudtoat.Nomi pokash Muҳammadi arabӣ, RaҳnamoyandaiBuzurgsabӣ.Ammo bad,Inson yn mahluқi barguzida al ҷonibi Alloҳ (chewithdescender) wa mutashakkil al rӯҳu ҷism beҳuda ofaridanashudaast,beams ba hotiri ҳadafi volo va Sharif, қi ҳamon Ibodatbandagӣmeboshad, halқ shudaast.Ҳamchunin Baro iҷroi Shariati iloҳӣgiftzindagiyash wa say gift ҷiҳati ҷalbi rizoyati Alloҳ (chewithdescender), ki ӯro ғarқ gift nematҳoi beshumori kӯchakubuzurgashgardonida, ofarida shudaast. Ammo agar nematҳo gift RostowrizoyatiParvardigor ba core girifta nashavad wa gift roҳi masiyatiAlloҳ(che with descender) istifoda shavad, Niyozov ba tavbavubozgashtast, then pass az he Shakhs tavbakunanda bidonad, ki chӣқadarnazdi Hudovandi mutaol boarzish ast va ba MizonovmuҳabbatiParvardigor nisbat ba bandanas, ki ba sӯi u with macronBozmegardad wa ҷiҳati Kasbi rizoyatash Tálosi mekunad,sharebibarad.Kitob mazkur ba munosibati 20 Solag istiқloliyatiDAVLATOVҶumҳurii Tojikiston va inchunin bo maқsadi ҷorӣnamudanihizmatrasonii Navu ҳozirazamoni bonkӣ gift ACeS PaomiPresidenteҶumҳurii Tojikiston Ҷanobi Olӣ Emomalӣ Raҳmon ba MaҷlisiOliiҶumҳurii Tojikiston va suporishi Presidente Ҷumҳurii Tojikistonaz12 Mai salts 2010 oidi taқiya va tatbiқ gardidani bottomBonkdoriiislomӣ gift Ҷumҳurii Tojikiston, taҳiya gardida, BaromutoliaiHomme peshbinӣ megardad. Chun maҳz gift ҳamin Davronistiқloliyatimkoniyati vasei nashri mavodҳo muvofiқi Shariati Islomfaroҳamgardid.Az fursat istifoda Burda, ba he shahsoni barӯmande,ki giftnashri Kitob saҳmi arzandai Khudri dareғ nadoshtand,minnatdorӣizҳor menamoyam wa al Alloҳ (che with descender)saodatmandii ҳarduolamro baroyashon hoҳonam.
500 Ҳикмат (қисми 1) 3.0 APK
Bekmuhamad
Ин барнома дорои 500 ҳикмат панду андарзҳо мебошад. Самимияткалидест,ки ҳама гуна дарро мекушояд. Шахсе, ки дусташро аз худболо намедонад, аз самимият дур аст. Самимият поймол накардани ҳақва ҳуқуқи инсон аст Фаромӯш макунед, то фаромӯш нагардед Шахсе,киба самимият хиёнат мекунад, дер ва ё зуд маҳв мегардад Самимиятзабон надорад, он аз чашм фаҳмида мешавад. Садақа кунед аз бароиХудо то Худованд бароятон даҳчанд диҳад, албатта,ки вобаста азниятатон аст Хоҳӣ,ки донӣ пулат аз куҷо омадааст, ба куҷорафтанашро бубин. Шамъ барои даргирондани шамъи дигар чизе гумнамекунад. Ёрдам ба мисли гул аст. Чӣ қадар тоза бошад инсонҳоҳамон қадар хурсанд мегарданд. Теги: барнома тоҷик тоҷикӣтоҷикистон панд пандҳо бузургон точик точикистон точики Johnbarnoma Doro 500 ҳikmat panda andarzҳo meboshad. Kalidest himself,ki ҳama guna Darro mekushoyad. Shakhs, ki az dustashro thin bolonamedonad, az itself dur ast. Himself poymol nakardani ҳaқ waҳuқuқi inson ast Faromӯsh makuned then faromӯsh nagarded Shakhs, kiba itself hionat mekunad, der wa e itching maҳv megardad Himselfzabon nadorad he az Chashma faҳmida meshavad. Sadaқa kuned alBaró's bad then Hudovand baroyaton daҳchand diҳad, albatta, ki azvobasta niyataton ast Hoҳӣ, ki donӣ Polat al kuҷo omadaast ba kuҷoraftanashro Bubino. Sham Baro dargirondani shami Digard chize gumnamekunad. Ordam misli ba hum ast. Chӣ қadar toza boshad insonҳoҳamon қadar Khursand megardand. Tags: barnoma toҷik toҷikӣTojikiston pandas pandҳo buzurgon Tojik Tochikiston Tochiki
300 Тавсияи ҷавон мондан 2.0 APK
Bekmuhamad
300 Тавсияи ҷавон монданХонандаи азиз, барномаи (китоб) рӯидастиШумо барчида аз мушоҳида ва кушодаҳои дар интернет пахшгардидаиолимони гуногуни ҷаҳон, тарҷума аз китобҳои қадим, истифодаазмаводҳои чопи маҷаллаю рӯзномаҳо, тавсияҳоикосметологҳоипуртаҷриба, усулҳои гуногуни санҷидашудаи бевоситаизанон ваинчунин таҷрибакардаи худи муаллиф гирд омадааст, ки ниятинекиҷавону зебо мондани Шумо хонумонро дорад.300 TavsiyaiҷavonMondalHonandai Aziz barnomai (Kitob) rӯi Dusty noise- barchidaalmushoҳida wa kushodaҳoi gift online pahsh gardidai olimonigunoguniҷaҳon, tarҷuma al kitobҳoi қadim, istifoda al mavodҳoichopimaҷallayu rӯznomaҳo, tavsiyaҳoi kosmetologҳoi purtaҷriba,usulҳoigunoguni sanҷidashudai bevositai Zanon wa inchunintaҷribakardaihoodies muallif GIRD omadaast, ki Niyati Neki ҷavonuZebo mondaninoise- honumonro Dorada.
Жаннат васфи 2.0 APK
Bekmuhamad
Имом Қуртубийнинг Ислом оламида "Тазкира" деган китобинингбирбобидир."МУҚАДДИМА""ЖАННАТ НЕЪМАТЛАРИ, СИФАТЛАРИ ВА У ҲАҚИДАКЕЛГАНХАБАРЛАР""ЖАННАТ АҲЛИНИНГ БУ ДУНЁДАГИСИФАТЛАРИ""ЖАННАТЛАРНИНГБИР-БИРИДАН АФЗАЛЛИГИ БОРМИ?""ЖАННАТНЕЪМАТЛАРИ ВА ЖАННАТ АҲЛИГАТАЙЁРЛАБ ҚЎЙИЛГАН НАРСАЛАРНИНГ СИФАТИҲАҚИДА""ЖАННАТ АНҲОРЛАРИ ВАТОҒЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ БИР ПАРЧАСИДУНЁДА МАВЖУДЛИГИ ҲАҚИДА""ЯЪЖУЖМАЪЖУЖ ЧИҚИБ ЗАМОН ОХИРЛАШГАНДА, БУДАВРЛАРНИНГ ЙЎҚОЛИШИ, ҚУРЪОН ВАИЛМНИНГ КЎТАРИЛИШИ ҲАҚИДА""ЖАННАТДАРЁЛАРИ ҚАЕРДАН ОҚИБЧИҚАДИ?""ХАМР ЖАННАТ ЭГАЛАРИНИНГ ШАРОБИ ЭКАНИ,КИМ УНИ ДУНЁДА ИЧСА,ОХИРАТДА ИЧМАСЛИГИ, ЖАННАТ ЭГАЛАРИНИНГ ЛИБОС ВАИДИШЛАРИҲАҚИДА""ЖАННАТ ДАРАХТЛАРИ, УЛАРНИНГ МЕВАЛАРИ ВА ДУНЁДАГИМЕВАЛАРГАЎХШАШЛАРИ ҲАҚИДА""ЖАННАТ ЛИБОСЛАРИ ҲАҚИДА""ЖАННАТДАГИБАРЧАДАРАХТЛАРНИНГ ТАНАСИ ОЛТИНДАН ЭКАНИ ҲАҚИДА""ЖАННАТДАГИЗИРОАТ(ЭКИН-ТИКИН) ҲАҚИДА""ЖАННАТ ЭШИКЛАРИ, УЛАРНИНГ СОНИ,КИМЛАРУЧУНЛИГИ, НОМЛАРИ ВА КЕНГЛИГИ ҲАҚИДА""ЖАННАТ ДАРАЖАЛАРИ ВАУЛАРДАНМЎМИНГА БЕРИЛАДИГАНЛАРИ ҲАҚИДА""ЖАННАТ БОЛАХОНАЛАРИ ВАУЛАРНИНГЭГАЛАРИ ҲАҚИДА""ЖАННАТДАГИ ҚАСРЛАР, ҲОВЛИЛАР, УЙЛАР ВАМЎМИН БАНДАЭРИШАДИГАН НАРСАЛАР ҲАҚИДА""АЛЛОҲ ТАОЛОНИНГ ""БАЛАНДКЎТАРИЛГАНКЎРПАЧАЛАР"", ДЕГАН ОЯТИ ҲАҚИДА""ЖАННАТ ЧОДИРЛАРИ,БОЗОРЛАРИ,ЖАННАТИЙЛАРНИНГ ДУНЁДА ҚИЛГАН ИШЛАРИ ВА ИБОДАТЛАРИНИЭСЛАШЛАРИ""ҲЕЧКИМНИНГ ЖАННАТГА РУХСАТСИЗ КИРМАСЛИГИҲАҚИДА""ЖАННАТГА БИРИНЧИКИРАДИГАНЛАР ФАҚИРЛАР ЭКАНИ ҲАҚИДА""ЖАННАТАҲЛИНИНГ СИФАТИ,ДАРАЖАСИ, ЁШИ, БЎЙИ, ЁШЛИГИ, ТЕРИ, КИЙИМИ, ТАРОҒИ,ТУТАТҚИСИ, ЖУФТИВА ТИЛИ ҲАМДА ЖАННАТДА БЎЙДОҚ БЎЛМАСЛИГИҲАҚИДА""ҲУРЛАР, УЛАРНИНГСЎЗЛАРИ ВА ОДАМИЙ АЁЛЛАРНИНГ ЖАВОБЛАРИҲАМДА ХЎЖАЙИНЛАРИҲАҚИДА""ЯХШИ АМАЛЛАР ҲУРЛАРНИНГ МАҲРИ ЭКАНИҲАҚИДА""ҲУРЛАР НИМАДАНЯРАЛГАНЛИГИ ҲАҚИДА""КИШИ ДУНЁДА ҚАЙСИ ХОТИНБИЛАН БЎЛСА, ОХИРАТДАҲАМ У БИЛАН БЎЛИШИ ҲАҚИДА""ЖАННАТДА ЕЙИШ, ИЧИШВА НИКОҲ ХАҚИҚАТДАБОРЛИГИ, ИФЛОСЛИК, КАМЧИЛИК ВА УЙҚУНИНГ ЙЎҚЛИГИҲАҚИДА""МЎМИН ҚАЧОНЖАННАТДА БОЛАНИ ХОХЛАСА, БИР ЛАҲЗАДА ҲОМИЛАБЎЛИШИ, ТУҒИЛИШИ ВАУЛҒАЙИШИ ҲАҚИДА""ЖАННАТДАГИ БАРЧА НАРСА АБАДИЙ,ЭСКИРМАЙДИ,БЎЛМАЙДИ, ТУГАМАЙДИ""ЖАННАТДАГИ АЁЛ-ҲУРНИНГ ДУНЁДА ЮРГАНЖУФТЛАРИНИКЎРИШИ ҲАҚИДА""ЖАННАТДАГИ ҚУШ, ОТ ВА ТУЯЛАР ҲАҚИДА""ҲИНОЖАННАТРАЙҲОНЛАРИНИНГ САЙЙИДИ ЭКАНИ ВА ЖАННАТ РАЙҲОНЛАР БИЛАНЎРАЛГАНИҲАҚИДА""ҚЎЙ ВА ЭЧКИ ЖАННАТ ҲАЙВОНЛАРИДАН ЭКАНИҲАҚИДА""ЖАННАТНИНГАТРОФИ, ҲИДИ ВА СЎЗЛАШИ ҲАҚИДА""ЖАННАТГА ЭКИНДАРАХТ ЭКИШ""СУБҲОНАЛЛОҲИ ВАЛ ҲАМДУ ЛИЛЛАҲИ..."" КАЛИМАСИ ЭКАНИҲАҚИДА""ЗИКРЖАННАТНИ БИНО ҚИЛИШДА МАБЛАҒ ЭКАНИ ҲАҚИДА""ЖАННАТАҲЛИНИНГ ЭНГ ҚУЙИВА ЭНГ ОЛИЙ ДАРАЖАСИ ҲАҚИДА""АЛЛОҲНИНГ РОЗИЛИГИЖАННАТДАН АФЗАЛЛИГИҲАҚИДА""ЖАННАТ АҲЛИНИНГ АЛЛОҲ ТАОЛОНИ КЎРИШИ ЭНГКАТТА НЕЪМАТ ЭКАНИҲАҚИДА""АЛЛОҲ ТАОЛОНИ КЎРИШ ҲАҚИДА""ЖАННАТ АҲЛИГААЛЛОҲ ТАОЛОНИНГСАЛОМИ ҲАҚИДА""“ВА ЯНА БИЗНИНГ ҲУЗУРИМИЗДА ҚЎШИМЧА(ИЗЗАТ-ИКРОМ)ЛАРҲАМ БОРДИР” ОЯТИ ҲАҚИДА""ЖАННАТ ВА ДЎЗАХ АҲЛИҲАҚИДА КЕЛГАН ОЯТ ВАУЛАМОЛАР ТАФСИРИ ХУСУСИДА УЛАМОЛАРНИНГСЎЗЛАРИ""МУСУЛМОН ВАМУШРИКЛАРНИНГ ВАФОТ ЭТГАН ГЎДАКЛАРИҲАҚИДА""ФАРЗАНДИ ВАФОТ ҚИЛГАНКИШИНИНГ МУКОФОТИ ҲАҚИДА""ЖАННАТАҲЛИНИНГ ЖАННАТГА КИРГАНПАЙТЛАРИДАГИ ЕГУЛИК ВА СОВҒАЛАРИҲАҚИДА""ЖАННАТ КАЛИТИ ""ЛАА ИЛАҲАИЛЛАЛЛОҲ"" КАЛИМАСИ ҲАМДА НАМОЗЭКАНИ ҲАҚИДА"Imam ҚurtubiyningIslom olamida "Tadhkira" Degankitobining birbobidir."MUҚADDIMA""Jannat NEMATLARI, VA SIFATLARIhave ҲAҚIDAKELGAN khabarlary""Jannat AҲLINING BUDUNODAGISIFATLARI""ZHANNATLARNING BIR-BIRIDAN AFZALLIGIBormio?""JannatJannat NEMATLARI VA AҲLIGA TAYORLAB ҚЎYILGANNARSALARNING sifatҲAҚIDA""Jannat ANҲORLARI VA TOҒLARI ҲAMDAULARNING BIR PARCHASIDUNODA MAVZHUDLIGI ҲAҚIDA""YAZHUZH MAZHUZHCHIҚIB ZamonOHIRLASHGANDA, BU DAVRLARNING YЎҚOLISHI, ҚURON VAILMNINGKЎTARILISHI ҲAҚIDA""Jannat DAROLARI ҚAERDAN OҚIBCHIҚADI?""HamraJannat EGALARINING SHAROBI ekan Kim UNI DUNODAICHSA, OHIRATDAICHMASLIGI, Jannat EGALARINING LIBOS VA IDISHLARIҲAҚIDA""JannatDARAHTLARI, ULARNING MEVALARI VA DUNODAGI MEVALARGAЎHSHASHLARIҲAҚIDA""Jannat LIBOSLARI ҲAҚIDA""ZHANNATDAGI BartschDARAHTLARNINGTanase OLTINDAN ekan ҲAҚIDA""ZHANNATDAGI Ziroat(Ekin-Tikin)ҲAҚIDA""Jannat ESHIKLARI, ULARNING SONY, KIMLARUCHUNLIGI, NOMLARIVA KENGLIGI ҲAҚIDA""Jannat DARAZHALARI VA ULARDANMЎMINGABERILADIGANLARI ҲAҚIDA""Jannat BOLAHONALARI VA ULARNINGEGALARIҲAҚIDA""ZHANNATDAGI ҚASRLAR, ҲOVLILAR, UYLAR VA MЎMINBANDAERISHADIGAN NARSALAR ҲAҚIDA""ALLOҲ TAOLONING" "BalandaKЎTARILGANKЎRPACHALAR" "Degas Ojať ҲAҚIDA""Jannat CHODIRLARI,BOZORLARI,ZHANNATIYLARNING DUNODA ҚILGAN ishlari VAIBODATLARINIESLASHLARI""ҲECH KIMNING ZHANNATGA RUHSATSIZKIRMASLIGIҲAҚIDA""ZHANNATGA Birinchi KIRADIGANLAR FAҚIRLARekanҲAҚIDA""Jannat AҲLINING Sifat, DARAZHASI, OSHI, BЎYI,OSHLIGI,TERI, KIYIMI, TAROҒI, TUTATҚISI, ZHUFTI VA Tilly ҲAMDAZHANNATDABЎYDOҚ BЎLMASLIGI ҲAҚIDA""ҲURLAR, ULARNING SЎZLARI VAodesAOLLARNING ZHAVOBLARI ҲAMDA HЎZHAYINLARI ҲAҚIDA""YAHSHIAMALLARҲURLARNING MAҲRI ekan ҲAҚIDA""ҲURLAR NIMADANYARALGANLIGIҲAҚIDA""Kishi DUNODA ҚAYSI Hawtin BILAN BЎLSA, OHIRATDAҲAM BilanBЎLISHI ҲAҚIDA""ZHANNATDA EYISH, ICHISH VA NIKOҲ HAҚIҚATDABORLIGI,IFLOSLIK, KAMCHILIK VA UYҚUNING YЎҚLIGI ҲAҚIDA""MЎMINҚACHONZHANNATDA Bolani HOHLASA, BIR LAҲZADA ҲOMILA BЎLISHI,TUҒILISHI VAULҒAYISHI ҲAҚIDA""ZHANNATDAGI Bartsch NARS AbadESKIRMAYDI,BЎLMAYDI, TUGAMAYDI""ZHANNATDAGI Ayol-ҲURNING DUNODAYurgaZHUFTLARINI KЎRISHI ҲAҚIDA""ZHANNATDAGI ҚUSH FROM VATUYALARҲAҚIDA""ҲINO Jannat RAYҲONLARINING Sayyid ekan VA JannatRAYҲONLARBILAN ЎRALGANI ҲAҚIDA""ҚЎY VA Echki Jannat ҲAYVONLARIDANekanҲAҚIDA""ZHANNATNING atrophy ҲIDI VA SЎZLASHI ҲAҚIDA""ZHANNATGAEkinDARAHT EKISH" "SUBҲONALLOҲI VAL ҲAMDU LILLAҲI ..." "KALIMASIekanҲAҚIDA""Zikr ZHANNATNI Beano ҚILISHDA MABLAҒ ekanҲAҚIDA""JannatAҲLINING ENG ENG ҚUYI VA OLIY DARAZHASIҲAҚIDA""ALLOҲNING​​ROZILIGI ZHANNATDAN AFZALLIGI ҲAҚIDA""JannatAҲLINING ALLOҲTAOLONI KЎRISHI ENG Katta Nemat ekan ҲAҚIDA""ALLOҲTAOLONI KЎRISHҲAҚIDA""Jannat AҲLIGA ALLOҲ TAOLONING SalomeҲAҚIDA""" BA YANBIZNING ҲUZURIMIZDA ҚЎSHIMCHA (Izzat-Ikromi) LARҲAM BORDIR "OjaťҲAҚIDA""Jannat VA DЎZAH AҲLI ҲAҚIDA KELGAN SNF VAULAMOLAR TafsirHUSUSIDA ULAMOLARNING SЎZLARI""MUSULMON VAMUSHRIKLARNING VAFOTETGAN GЎDAKLARI ҲAҚIDA""Farzand VAFOT ҚILGANKISHINING MUKOFOTIҲAҚIDA""Jannat AҲLINING ZHANNATGA KIRGANPAYTLARIDAGI EGULIK VASOVҒALARI ҲAҚIDA""Jannat Kalita" "LAA ILAҲAILLALLOҲ" "KALIMASIҲAMDA Namozov ekan ҲAҚIDA"
Loading...