2.9 / October 11, 2016
(3.9/5) (41)
Loading...

Description

Tüm Devlet Memurlarının ihtiyaç duyacağıbirmevzuattır. Haklarınızı ve sorumluluklarını öğrenebileceğinizveher an yanınızda bulunacak bir baş ucu kitabı durumundadır.

Kanun konularına göre bölünmüş ve arama kolaylığısağlanmıştır.İhtiyaç duyacağınız ilave kanun ve yönetmelilertarafımızabildirildiğinde ilave edilecektir
.
Google play üzerinden olumlu yada olumsuz tümyorumlarınızıbekliyoruz.

Aşağıdaki Mevzuatlar güncel olarak uygulamayadahiledilmiştir.

✔ 657 Devlet Memurları Kanunu
✔ Yönetmelik Yer Değiştirme Suretiyle Atanma
✔ Yönetmelik Hastalık Raporları,Hastalık Ve Refakat İzni
✔ Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
✔ Memurların Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
✔ Memurların Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
✔ Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
✔ Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun
✔ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Of all Civil Servantswillneed a legislation. You can learn their rights andresponsibilitiesand is a bedside book will always with you.

Divided according to the laws and the ease of search topics.Youwill need additional legislation and rule will be addedwhenreported to us
.
We welcome your positive or negative comments on Google play.

The following applications are included in thecurrentlegislation.

✔ 657 Civil Servants Act
✔ Appointment of the Regulation Relocation
Regulation Reports ✔ Disease, Disease and related Permit
✔ The Trial of Civil Servants and other Public Officials
✔ Regulation on the Complaints and Applications byCivilServants
✔ Officers Treatment Benefit and Funeral Expenses Regulations
Law on the Use of Right to Petition ✔
✔ Public Servants' Trade Unions and Collective Bargaining Law
✔ Right to Information Act

App Information 657 Devlet Memurları Kanunu

 • App Name
  657 Devlet Memurları Kanunu
 • Package Name
  com.bytas.devletmemuru
 • Updated
  October 11, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.9
 • Developer
  bytas
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

bytas Show More...

TV Line 3.1.1 APK
bytas
TV Line - is a free application for watchingTV channels in your phone. This application supports tv channels ofAzerbaijan, Ukraine, Russian,Belarus, Estonia, Germany, Israel,Bulgaria, the Czech Republic, Kazakhstan, Polland, Morocco,Indonesia, Brazil, Mexico and Turkey.Now you can watch your favourite channels just owning WiFi, 3G, 4Gor LTE connection.Hurry up to install and give your feedback as it motivates us tomake app more perfect.Online TVOnline TelevisionCanlı TelevizyonLive TVПрямой эфир TVтелевидение
TSK Patch Galeri 1.3 APK
bytas
Türk Hava Kuvvetlerinin Filo Patch’lerindenoluşan güzel bir duvar kağıdı uygulamasıdır.Kendi tasarımımızla sizlere sunuyoruz.Meraklıları içingenişarşivimizden isteklerine göre duvar kağıtlarıda yapabiliriz.Sizdengelecek feedbackleri bekliyoruz….Havacılıktan hoşlananlara özel Wallpaper (DuvarKağıdı)uygulamasıdır.Turkish Air ForceSquadronPatch 's is a nice wallpaper application consistsof.According to our huge archive request for you with our owndesign,we can sunuyoruz.meraklı Papers on the wall. We expect fromyoufeedback on ....Those who prefer private aviation Wallpaper(Wallpaper)application.
TSK Wallpapers 1.1 APK
bytas
Uçak resimlerinden oluşan güzel bir duvarkağıdı uygulamasıdır.Kendi tasarımımızla sizlere sunuyoruz.Meraklıları için genişarşivimizden isteklerine göre HD duvar kağıtlarıda yapabiliriz.Sizden gelecek feedbackleri bekliyoruz….Consisting of the planeimage is a nice wallpaper application.Based on requests from our extensive library for yousunuyoruz.meraklı we can design our own HD wall Papers. We expectfrom you feedback on ....
TSK Kütüphane 2.9.6 APK
bytas
****** TSK Kütüphanesi ******Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan her personelin bir baş ucukitabıdır. İçerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, İçHizmet Kanunu, Disiplin Kanunu ile İç Hizmet Yönetmeliği ve İzinYönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlamış ve güncellenmiş olduğuşekliyle bir arada bulunmaktadır.Kitaplar bölümlere ayrılmış olupkolayca bilgi arama imkanı sunmaktadır. Kanun ve yönetmelikleregelen tüm güncellemeler kısa zamanda sisteme yansıtılacak olup herzaman güncel bilgileri alabileceksiniz.Arama motoru dahil edilmiş olup madde, tarih, kelime veya cümleşeklinde arama yapma imkanı mevcuttur.Kılavuz sayfasından mevzuatın güncelliğini kolayca takip etmeimkanı,Favori oluşturarak sadece istediğiniz mevzuatlara kolay erişimmevcuttur.- TSK Personel Kanunu- TSK İç Hizmet Kanunu- TSK Disiplin Kanunu- Uzman Erbaş Kanunu- Uzman Jandarma Kanunu- TSK İç Hizmet Yönetmeliği- TSK İzin Yönetmeliği- Subay Sicil Yönetmeliği- Astsubay Sicil Yönetmeliği- Askeri Ceza Kanunu- Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu- TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği- Subay Sınıflandırma Yönetmeliği- Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliği- Kamu Konutları Kanunu- Kamu Konutları Yönetmeliği- Askerlik KanunuTAF ****** ******LibraryThe head of the Turkish Armed Forces is all staff working in thebook. In the Turkish Armed Forces Personnel Law, Civil Service Law,the Civil Service Regulations and Disciplinary Law and PermitsRegulations published in the Official Gazette and as it was updatedis devoted to one bulunmaktadır.kitap section offers informationeasily searchable. All updates to the laws and regulations thatwill soon be reflected in the system is always able to get updatedinformation.substance is included in search engine history, as the ability tosearch for words or phrases are available.The possibility to easily track the timeliness of the legislationfrom the manual page,Favorites are available by creating easy access to legislation youjust want.- Armed Forces Personnel Law- Turkish Armed Forces Internal Service Law- Armed Forces Discipline Act- Expert Lance Corporal Law- Expert Gendarmerie Law- TSK Internal Service Regulations- Allow Armed Forces Regulations- Officers Registry Regulations- Petty Officer Registry Regulations- Military Criminal Code- Sergeant and Master Sergeant Law- Regulation of the Armed Forces Health Requirement- Appointment of officers and NCO Regulation- Classification Regulations Officer- Petty Officer Classification Regulation- Public Housing Law- Regulation on Public Housing- Military Law
Patch Games 1.3 APK
bytas
Patch_games has long been a favorite game forall generations. It is easy to play, in fact it is so simple thatreally young children can play with ease.It requires observation, concentration and a good memory towin.Although the game is designed so two players play against Droidand each other, it can also be played by a single player.Firstly you will play against to Droid. When you reach Level 6you will get advance privileges. Then You can play all level anddifferent player modes.You can easly change images.Let's see how smart your phone. Enjoy it.
Gümrük / Ticaret Mevzuatları 2.3 APK
bytas
Dış Ticaretle uğraşanlar için bir başucukütüphanesiDış Ticaretle uğraşanların tüm mevzuatlar bir arada bulunmaktadır.Haklarınızı ve sorumluluklarını öğrenebileceğiniz ve her anyanınızda bulunacak bir baş ucu kitabı durumundadır.Kanun ve yönetmelikler konularına göre bölünmüş ve arama kolaylığısağlanmıştır. İhtiyaç duyacağınız ilave kanun ve yönetmelilertarafımıza bildirildiğinde ilave edilecektir.Haklarınızı ve sorumluluklarını öğrenebileceğiniz ve her anyanınızda bulunacak bir baş ucu kitabı durumundadır.Google play üzerinden olumlu yada olumsuz tüm yorumlarınızıbekliyoruz.Aşağıdaki Mevzuatlar güncel olarak uygulamaya dahiledilmiştir.✔ 4458 Gümrük Kanunu✔ Gümrük Yöntmeliği✔ Gümrük Giriş Tarife Cetveli✔ İhracat Yönetmeliği✔ İthalat Yönetmeliği✔ Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi veKorunması✔ Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Ve StandardizasyonYönetmeliği✔ Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun✔ Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu✔ Dış Ticaret Mevzuatları- Uygulama yenilendi.- Arama motoru eklendi.- Favori listesi ile sadece istediğiniz uygulamaları seçme özelliğisağlandı.- Mevzuatların server üzerinden güncellenme imkanı getirildi.- Yeni Mevzuatlar İlave edildi.- Kılavuz sayfasından mevzuata gelen en son güncellemenin Resmigazete tarihini görme ve mevzuatın güncellik kontrolünü takip etmeimkanın sağlandıA reading library fordealing in Foreign TradeAll regulations are a combination of those engaged in ForeignTrade. You can learn their rights and responsibilities and is abedside book will always with you.According to the laws and regulations on the subject divided andsearch facilities are provided. You will need additionallegislation and rule will be added when reported to us. You can learn their rights and responsibilities and is abedside book will always with you.We welcome your positive or negative comments on Google play.The following applications are included in the currentlegislation.✔ Customs Act 4458✔ Yöntmelig of Customs✔ Customs Tariff✔ Export Regulations✔ Import Regulations✔ Men of the adulteration Trade and Export Supervision andConservation✔ Technical Regulation and Standardization in Foreign TradeRegulations✔ Law on the Protection of the Value of Turkish Currency✔ Anti-Smuggling Law✔ Foreign Trade Regulations- The application has been updated.- Search engines added.- It was achieved simply select the application you want with yourfavorite property list.- Legislation was introduced the possibility to be updated on theserver.- New regulations were added.- Guide the page to see the latest update from the date of theOfficial Journal of the legislation and provided the opportunity tofollow the topicality control legislation
Turk Ticaret Kanunu 1.2 APK
bytas
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103SayılıTürk Ticaret Kanunu yürürlüğü ve Uygula Şekli Hakkındakikanunbölümlenmiş bir şekilde kullanım kolaylığı sağlanmış olupcebinizdebulunması gerekli bir döküman.Kanunlar konularına göre bölünmüş ve aramakolaylığısağlanmıştır. İhtiyaç duyacağınız ilave kanun veyönetmelilertarafımıza bildirildiğinde ilave edilecektir.- 6102 Türk Ticaret Kanunu (Turk Ticaret Kanunu)- Ticaret Kanunu- 6103 Türk Ticaret Kanunu yürürlüğü ve Uygula ŞekliHakkındakiKanunGoogle play üzerinden olumlu yada olumsuz tümyorumlarınızıbekliyoruz.Turkish CommercialCodeNo. 6102 and No. 6103 of the Turkish Commercial Law andPracticeForm of force laws partitioned in a way is a need to havein yourpocket document provided ease of use.Laws divided by subject and search facilities areprovided.They'll need to manage additional laws and will be addedwhenreported to us.- 6102 the Turkish Commercial Code (TurkishCommercialCode)- Commercial Law- 6103 Law on the effect of the Turkish Commercial Code andPracticeModeWe welcome your positive or negative comments on Googleplay.
MEB Personeli Mevzuatı 2.8 APK
bytas
MEB Personelinin ihtiyaç duyacağı tümmevzuatlar bir arada bulunmaktadır. Haklarınızı ve sorumluluklarınıöğrenebileceğiniz ve her an yanınızda bulunacak bir baş ucu kitabıdurumundadır.Kanun ve yönetmelikler konularına göre bölünmüş ve arama kolaylığısağlanmıştır. İhtiyaç duyacağınız ilave kanun ve yönetmelilertarafımıza bildirildiğinde ilave edilecektir.Tüm MEB Personelinin ihtiyaç duyacağı bir mevzuattır. Haklarınızıve sorumluluklarını öğrenebileceğiniz ve her an yanınızda bulunacakbir baş ucu kitabı durumundadır.Google play üzerinden olumlu yada olumsuz tüm yorumlarınızıbekliyoruz.Aşağıdaki Mevzuatlar güncel olarak uygulamaya dahiledilmiştir.✔ 657 Devlet Memurları Kanunu✔ Milli Eğitim Temel Kanunu✔ İlköğretim ve Eğitim Kanunu✔ Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği✔ Öğretmenlerin Terfi,Taltif ve Cezalandırılmaları Kanunu✔ Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkinYönetmelik✔ Kurumların Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkinYönetmelik✔ Yurt Dışı Teşkilatlarına Sürekli Görevle Atanacak PersonelYönetmeliği✔ Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği✔ Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği✔ Okul Aile Birliği Yönetmeliğini✔ Mesleki Eğitim Kanunu✔ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği✔ Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun✔ Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanun✔ Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun✔ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu✔ MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde KararnameAll regulations will beneeded by the Ministry of Education staff are together. You canlearn their rights and responsibilities and is a bedside book willalways with you.According to the laws and regulations on the subject divided andsearch facilities are provided. You will need additionallegislation and rule will be added when reported to us.All of the staff is a Ministry of Education would need legislation.You can learn their rights and responsibilities and is a bedsidebook will always with you.We welcome your positive or negative comments on Google play.The following applications are included in the currentlegislation.✔ 657 Civil Servants Act✔ National Education Basic Law✔ Primary Education Law✔ Appointment of Teachers and Relocation Regulations✔ Promotion of Teachers Act be rewarded and punished✔ Administrator and Teacher of the Regulation on the NormStaffRegulations regarding the posting of the Corporate Executive✔✔ Overseas Personnel Regulations on the Organization to assign thetask to the Continuous✔ Preschool and Primary Education Institutions Regulation✔ Secondary Education Institutions Regulation✔ the PTA Regulation✔ Vocational Education Law✔ Special Education Services RegulationLaw on the Use of Right to Petition ✔✔ Law on the Trial of Civil Servants and other PublicOfficials✔ Public Servants' Trade Unions and Collective Bargaining Law✔ Right to Information Act✔ Organization and Duties of the Ministry of Education Decree
Loading...