1.0 / August 21, 2019
(4.6/5) (284)
Loading...

Description

8 Surah Untuk Anak Telah menjadi adat Melayu, surah atau ayat-ayatdalam Al-Quran dijadikan sebagai azimat, diamalkan untuk mendapatsesuatu dan seumpamanya tetapi dalam masa yang sama meninggalkanarahan Allah yang lain. Sebagai contoh, mereka solat tetapi tidakmenutup aurat, mereka mengaku Islam tetapi menolak undang-undangIslam dan seumpamanya. Sebagai umat Islam kita perlulahmemartabatkan Al-Quran itu sendiri selain dari mengamalkan beberapapotong ayat di dalamnya sahaja. Dengan itu barulah amalan kitadiberkati Allah.. InsyaAllah… Di sini admin senaraikan 8 surah yangboleh dijadikan amalan untuk mendapatkan anak yang baik: SurahAl-Fatihah- Untuk menerangkan hati dan menguatkan ingatan. SurahMaryam- Bagi memudahkan ibu bersalin dan memperolehi anak yangsabar dan taat. Surah Luqman- Bagi memperolehi anak cerdik akal dancerdik jiwa. Surah Yusuf- Bagi memperolehi anak cantik rupa dancantik akhlak. Surah Hujurat- Bagi memperbanyakkan air susu ibu dananak bersifat berhati-hati. Surah Yasin- Bagi menenangkan hati dananak tidak terpengaruh dengan godaan syaitan yang mengajak kepadamaksiat. Surah At-Taubah-Bagi membersihkan jiwa dan terpeliharadari maksiat. Surah An-Nahl- Untuk melahirkan anak yangberdisiplin.

App Information 8 SURAH UNTUK ANAK & MP3

 • App Name
  8 SURAH UNTUK ANAK & MP3
 • Package Name
  com.andromo.dev405941.app425062
 • Updated
  August 21, 2019
 • File Size
  29M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MEGAAPPSTUDIO
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

8 SURAH UNTUK ANAK & MP3 Version History

Select 8 SURAH UNTUK ANAK & MP3 Version :
 • 1.0 (4) - Latest Version
 • 8 SURAH UNTUK ANAK & MP3 1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/25
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 30.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: f3392e864b6b074ed8f7e34db94367263182f959
  APK Signature: e44763a669eae706121c8fc5370094659a310c9b

MEGAAPPSTUDIO Show More...

com.andromo.dev405941.app440132 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Makna ruqyah secara terminologi adalah al-'udzah (sebuahperlindungan) yang digunakan untuk melindungi orang yang terkenapenyakit, seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, danyang lainnya. (Lihat An-Nihayah fi Gharibil Hadits karya IbnulAtsir rahimahullahu 3 /254) Secara terminologi, ruqyah terkadangdisebut pula dengan'azimah. Al-Fairuz Abadi berkata:"Yangdimaksud'azimah-'azimah adalah ruqyah-ruqyah. Sedangkan ruqyahyaitu ayat-ayat Al-Qur`an yang dibacakan terhadap orang-orang yangterkena berbagai penyakit dengan mengharap kesembuhan."(LihatAl-Qamus Al- Muhith pada materi عزم) Adapun makna ruqyah secaraetimologi syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandungpermintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'alauntuk mencegah atau mengangkat bala/penyakit. Terkadang doa ataubacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke keduatelapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yangdiruqyah. (Lihat transkrip ceramah Asy- Syaikh Shalihbin'Abdul'Aziz Alus-Syaikh yang berjudul Ar- Ruqa wa Ahkamuha olehSalim Al- Jaza`iri, hal. 4) Tentunya ruqyah yang paling utamaadalah doa dan bacaan yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.(Ibid,hal.5) Allah berfirman,"Katakanlah,'AlQur'an itu adalahpetunjuk dan penawar bagi orang orang yang beriman.'"(Qs. Fushilat:44 ) "Dan Kami turunkan dari Al- Qur'an sesuatu yang menjadipenawar dan rahmat bagi orang orang yang beriman."(QS.isra':82)"Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalianpelajaran dari Rabb kalian, dan penyembuh bagi penyakit penyakit(yang berada) didalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagiorang-orang yang beriman."(Qs. Yunus: 57)
JUZ AMMA MP3 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur-an danmengajarkannya (kepada orang lain).” (HR. Al-Bukhari) Juz ‘Amma,yang merupakan juz ke 30 atau terakhir dari kitab suci kitaal-Qur-an, merupakan bagian yang paling sering kita dengar danpaling sering kita baca. Ketika kita pertama kali belajar membacaal-Qur-an di masa kecil, hal pertama yang kita pelajari adalahmembaca dan menghafal surat-surat pendek yang terdapat di dalam Juz‘Amma. Ditambah lagi kebanyakan para imam di masjid-masjid lebihsering membaca surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz ‘Amma,daripada membaca surat-surat di dalam juz-juz lainnya, baik secaralengkap maupun berupa penggalan surat. Sehingga dengan demikiansurat-surat tersebut terasa begitu akrab dan tidak asing lagi ditelinga kita. Bahkan banyak di antara kita yang hafal surat-surattersebut di luar kepala. Juz ‘Amma merupakan juz dengan jumlahsurat terbanyak. Di dalamnya terdapat 37 surat. Dimulai dengansurat an-Naba’ dan di-akhiri dengan surat an-Naas. Sebagian besardari surat-surat tersebut, yaitu sebanyak 34 surat, merupakan suratMakkiyyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah keMadinah. Sedang tiga surat selebihnya, yakni al-Bayyinah,az-Zalzalah dan an-Nashr merupakan surat Madaniyyah, yaitu suratyang turun setelah Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam hijrah keMadinah. Ciri khas surat-surat Makkiyyah di antaranya adalah,ayatnya pendek-pendek, susunan kalimatnya sangat indah danmenyentuh, bersastra tinggi dan penuh dengan argumen kuat takterbantahkan yang meruntuhkan paradigma dan keyakinan kaummusyrikin. Seba-gian besar bahasannya mengingatkan manusia akankekuasaan Allah Ta’ala di alam semesta, kehidupan akhirat,perjumpaan dengan Allah dan hari Pembalasan. Semua itu tertuangdalam ayat-ayat pendek, dengan bahasa yang begitu indah dan sangatmenyentuh. Di samping itu di dalam Juz ‘Amma terdapat banyak suratyang memiliki keutamaan. Di antaranya adalah surat al-Ikhlash,al-Falaq, an-Naas dan lam-lain. Tentang surat al-Ikhlas misalnya,Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam bersabda: “Demi Dzat yangjiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya (surat al-Ikhlash) itusebanding dengan sepertiga al-Qur’an.” (HR. Al-Bukhari). Dan masihbanyak lagi keutamaan-keutamaan lain berkaitan dengan surat-suratdalam Juz ‘Amma. Pertanyaannya adalah, pernahkah terpikirkan olehkita untuk mencari tahu makna dan kandungan yang terdapat di dalamsurat-surat yang tidak asing lagi di telinga kita tersebut? Didalamnya terdapat banyak rahasia penting dan sangat berharga yangdapat kita raup darinya, lebih dari hanya sekedar kita baca ataukita dengar. Intri sebelum ini adalah terdiri daripada surah surahjua ‘amma.
MP3 AYAT-AYAT RUQYAH 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Sebelum ini aku ada dengar pasal kelebihan ayat Ruqyah dalamperubatan Islam, Dimana perawat akan membacakan beberapa potongayat-ayat Al-Quran supaya pesakit dapat mendengarnya dengankhusyuk. Bagi mereka yang ada gangguan, biasanya apabila dibacakanAl-Quran pada telinganya, si Jin, syaitan atau iblis yang berada didalam tubuh si pesakit itu akan merasa panas dan lama-kelamaan diatidak akan boleh bertahan dengan berdiam diri. Sebelum membacaayat-ayat ruqyah, terlebih dahulu mengetahui tatacara meruqyah danantara lain. Berwuduk terlebih dahulu kemudian membaca tawassulkepada Allah Azza Wa Jalla dengan zatNya. Firman Allah s.w.t.:"Bersabarlah, dan tidaklah sabar kamu melainkan dengan Allah"(An-Nahl: 127)
com.andromo.dev405941.app374823 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Rasulullah saw telah bersabda, bermaksud: "Bacalah surah Yassinkerana ia mengandungi keberkatan", iaitu: 1 . Apabila org laparmembaca surah Yaasin, ia boleh menjadi kenyang. 2 . Jika org tiadapakaian boleh mendapat pakaian. 3 . Jika org belum berkahwin akanmendapat jodoh. 4 . Jika dlm ketakutan boleh hilang perasaan takut.5 . Jika terpenjara akan dibebaskan. 6 . Jika musafir membacanya,akan mendapat kesenangan apa yg dilihatnya. 7 . Jika tersesat bolehsampai ke tempat yg ditujuinya. 8 . Jika dibacakan kpd org yg telahmeninggal dunia, Allah meringankan siksanya. 9 . Jika org yg dahagamembacanya, hilang rasa hausnya. 10. Jika dibacakan kpd org ygsakit, terhindar drpd penyakitnya. 11. Rasulullah s.a.w bersabda:"Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati dan hati al-Qur’an ituialah Yasin. Sesiapa membaca surah Yaasin, nescaya Allah menuliskanpahalanya seperti pahala membaca al-Qur’an sbyk 10 kali. 12. SabdaRasulullah s.a.w lagi, "Apabila datang ajal, org yg suka membacasurah Yaasin pada setiap hari, turunlah beberapa malaikat berbarisbersama Malaikat Maut. Mereka berdoa dan meminta dosanya diampunkanAllah, menyaksikan ketika mayatnya dimandikan dan turutmenyembahyangkan jenazahnya". 13. Malaikat Maut tidak mahu memaksamencabut nyawa org yg suka membaca Yaasin sehingga datang MalaikatRidhuan dari syurga membawa minuman utknya. Ketika dia meminumnyaalangkah nikmat perasaannya dan dimasukkan ke dlm kubur dgn rasabahagia dan tidak merasa sakit ketika nyawanya diambil. 14.Rasulullah s.a.w bersabda selanjutnya: "Sesiapa bersembahyang sunatdua rakaat pada malam Jumaat, dibaca pada rakaat pertama surahYaasin dan rakaat kedua Tabaroka. Allah jadikan setiap huruf cahayadi hadapannya pada hari kemudian dan dia akan menerima suratanamalannya di tangan kanan dan diberi kesempatan membela 70 org drpdahli rumahnya tetapi sesiapa yg meragui keterangan ini, dia adalahorg-org yg munafik.
SURAH SURAH UNTUK IBU HAMIL 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Surah Al-Fatihah – Untuk terang hati dan kuat ingatan. Surah Maryam– Untuk memudahkan ibu bersalin dan memperolehi anak yang sabar dantaat. Surah Luqman – Untuk memperoleh anak cerdik akal dan cerdikjiwa. Surah yusuf – Untuk memperolehi anak cantik rupa dan cantikakhlak. Surah Hujurat – Untuk memperbanyakkan susu ibu dan anakbersifat berhati-hati. Surah Yaasin – Untuk ketenangan hati dananak tidak terpengaruh dengan godaan syaitan yang mengajak kepadamaksiat. Surah At-Taubah – Untuk membersih jiwa dan terpeliharadaripada maksiat. Surah An-Nahl – Untuk melahir anak yangberdisiplin. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: “ Bacalah olehkamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamatmenjadi syafaat kepada pembacanya.” (Riwayat Muslim) Antara CaraPendidikan Semasa Mengandung ; ■ Mengamalkan solat wajib dan sunat■ Mengamalkan zikir ■ Membaca al-Quran ■ Mendengar muzik yangtenang ■ Membaca buku-buku ilmiah ■ Berbual dengan anak dalamkandungan ■ Menjaga adab dan emosi ■ Tidak tertekan atau stress ■Lakukan kerja-kerja ringan di rumah sebagai senaman ringan ■Memakan makanan yang baik di segi zahiriah dan batiniah (halal) ■Tidak bersifat dendam, dengki, menghasut dan sebagainya ■ Sentiasamelemparkan senyuman dan bersabar
com.andromo.dev405941.app426151 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Banyak sekali doa-doa para nabi dan rasul yang patut kita amalkanatau panjatkan setiap hari. Salah satu diantaranya iaitu Doa NabiMuhammad memohon keselamatan Dunia dan Akhirat. Dimana doa mohonkeselamatan dunia akhirat ini hampir setiap saat dipanjatkan olehsemua muslim ketika berdoa dan/atau solat. Dan tahukah Anda? Doamohon keselamatan dunia akhirat tersebut merupakan salah satu DoaNabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam Al-Qur'an, tepatnya Qur'anSurah Al Baqarah ayat 201. Selain Nabi Muhammad, ternyata adabeberapa doa-doa para nabi lainnya yang doanya diabadikan dalamKitab Suci Al-qur'an. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasanselengkapnya Kumpulan Doa Para Nabi yang Diabadikan dalam Al-Qur'an
com.andromo.dev405941.app376852 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Aplikasi ini mengandungi surah-surah lazim yang terdapat di dalamAl-Quran , Juzuk yang ke 30. Tidak perlu untuk membuka al-Quranuntuk membaca dan mempelajari surah-surah lazim yang terdapat didalam Al-Quran, dengan hanya membuka aplikasi ini,anda semua dapatmembaca,menghafal dan mempelajari semua surah-surah lazim yangterdapat pada Juzuk ke 30 di dalam al-quran. Melalui aplikasi inijuga terkandung terjemahan yang menerangkan tentang setiapsurah-surah lazim. Tidak ketinggalan juga,aplikasi ini turutdimuatkan fadilat dan kelebihan membaca setiap surah-surah lazim.
com.andromo.dev405941.app475823 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salambuat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta parasahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke harikiamat. Sahabat yang dirahmati Allah, Istighfar sering diertikandengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala atas dosaatau kesalahan yang dilakukan. Lazimnya jika seseorang melakukankesalahan dan kemudian menyesal akan perbuatannya itu, makaistighfar yang disertai dengan niat taubat yang ikhlas akandilafazkan dengan harapan agar dosa atau kesalahan yang dilakukanakan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Jika dilihat padapengertian istighfar, maka tiada perbezaan antara istighfar dantaubat. Dari satu sudut, istighfar dan taubat mempunyai maksud yangsama iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Keduanyamempunyai persamaan dalam permohonan untuk menghapuskan apa yangtidak sepatutnya (dosa). Hakikat istighfar dalam Islam adalahmenundukkan jiwa, hati dan fikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta‘alasambil memohon ampun dari segala dosa. Allah Subhanahu wa Ta‘alamemerintahkan hamba-hambaNya supaya beristighfar sebagaimanafirmanNya di dalam al-Quran: “Dan hendaklah engkau memohon ampunkepada Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah amat Pengampun, lagiamat Mengasihi” (Surah an-Nisaa:106) Dalam ayat yang lain pula,Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman: “Dan pohonlah ampun bagidosamu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagidan petang.” (Surah al-Mukmin:55) Allah Subhanahu wa Ta‘ala jugamenganjurkan kepada hamba-hambaNya agar sentiasa beristighfar bukansaja untuk diri sendiri malahan juga untuk orang-orang yangberiman, lelaki mahupun perempuan. Firman Allah Subhanahu waTa‘ala: “Dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkaulakukan, dan bagi dosa orang-orang yang beriman (lelaki danperempuan).” (Surah Muhammad: 19) Walaupun istighfar adalah sunat,namun perintah Allah Subhanahu wa Ta‘ala pada ayat-ayat di atasmenunjukkan adanya penegasan bahawa istighfar merupakan satutuntutan agama yang tidak boleh dilupakan. Oleh itu adalah menjadikewajipan bagi umat Islam untuk sentiasa beristighfar bukan sajasebagai tuntutan yang perlu dipenuhi malahan untuk merebut fadhilatistighfar sebagaimana yang disebut dalam al-Quran dan hadis-hadisNabi Shallallahu ‘alaihi wassalam.
Loading...