1.2.0 / February 23, 2017
(1.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Açık öğretim Fakültesi Adalet Bölümü 1. sınıf 2. dönemanaderslerinin Özetlerini, ara sınav ve dönem sonusınavlarınıiçerir.HUKUK DİLİ ve ADLİ YAZIŞMALARİNFAZ HUKUKUMEDENİHUKUK 2İDARİYARGIİNSAN HAKLARI ve KAMU ÖZGÜRLÜKLERİKALEM MEVZUATIBuuygulamaile bölümlere göz atabilirsiniz.Uygulamaya ait olan notdefterinizekayıt yapabilirsiniz.Uygulama içindearamayapabilirsiniz.Bilinmeyen kelimeleri seçerek Google aramamotorunabağlanabilirsiniz.Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz, pdfolarakdışarı aktarabilirsiniz.Yer işaretleri venotekleyebilirsiniz.Önemli yerlerin altını çizebilir, cümleveyaparagrafın önemini renkli olarakvurgulayabilirsiniz.Uygulamayıkapatıp tekrar açtığınızda sonkaldığınız yerden devamedecektir.Mobil ödeme veya kredi kartıilealınabilir.Reklamsızdır.Open Education Faculty in the DepartmentofJustice 1 class period 2 Summary of main courses includesmidtermand final exams.LAW LANGUAGE AND LEGALCORRESPONDENCELAWENFORCEMENTCIVIL LAW 2JUDICIAL ADMINISTRATIONHUMANRIGHTS ANDPUBLIC FREEDOMSEQUITY LEGISLATIONYou can browse thesection withthis application.You can record your notebook belongingto theapplication.You can search within the application.You canconnectto the Google search engine by choosing unknown words.Youcan sharewith your friends, you can export them as PDFs.You canaddbookmarks and notes.You can highlight the important part,stressedthe importance of the sentence or paragraph incolor.Applicationswill continue from where you left off the lasttime you open itagain.Mobile payments can be taken with orcreditcard.Advertisement free.

App Information AÖF ADALET 2

 • App Name
  AÖF ADALET 2
 • Package Name
  com.ademkuzu.aofadalet2
 • Updated
  February 23, 2017
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.0
 • Developer
  AKEL
 • Installs
  5+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Abdullahpaşa Mahallesi 270. Sokak Batı Sitesi No:9/3 23270 Elazığ Türkiye
 • Google Play Link

AKEL Show More...

com.cam.camera4k 1.5.1 APK
AKEL
This app is an advanced version of an open source application. Moreinformation can be found in the description of the video. Learnmore by watching the video. * Activate the Camera 2 Api for betteruse of the application. * Some features below; may vary from deviceto device. • Exposure compensation, ISO and Manual White Balance(Auto, Bulb, Fluorescent, Daylight, Cloudy) • Photo Mode (STD, HDR,DRO, EXPO {}, []]] - Quick Sequence mode, Focus {}) • Focus(Continuous, Auto, Infinity, Macro, Locked, Manual, Fixed, EDOF) •Face recognition, Auto level, Camera resolution, Video resolution,Speed, Timer, Repeat, Grid • Scene mode - Select a scene mode toapply. (Available only if the camera supports scene modes.) • ColorEffect (Mono, Negative, Sepia, Posterize, Aqua) • Auto levelfeature, Noise Reduction feature • Burst (2x, 3x, 4x, 5x, 10x,Unlimited) • Immersive mode • Timer (1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s,30s, 1m, 2m, 5m) • Camera controls: Face detection, Timer, Repeatmode range, Ghost image, Tap to shoot, Pause after picture taken,Shutter sound, Self-timer beep, Sound timer countdown, Volume keys,More camera control .. • Voice control options, Voice controlsensitivity, Locking photo / video orientation, Save Location,Using Storage Access Frame (Requires Android 5.0 or later.), Savephoto prefix, Save video prefix, Time format for file, Show camerawhen locked, Automatically perform initially-focusing, calibratingthe level angle. • Camera Resolution • Grid mode • Compass • Showzoom, Show zoom - / + controls, Zoom slider controls, Show "Takephoto", Show angle, Show angle line, Show curtain lines, Angle hitcolor, Show compass direction, Show compass direction lines, ShowBattery, Show when Display free memory Language options, ArabicBelarus Czech German Spanish French Hindi Hungarian English ItalianJapanese Korean Polish Russian Portuguese Slovenian TurkishUkrainian
AÖF ADALET 1 1.1.0 APK
AKEL
Açık öğretim Fakültesi Adalet Bölümü 1. ana derslerin Özetleriniiçerir.ADALET MESLEK ETİĞİHALKLA İLİŞKİLERHUKUKUN TEMELKAVRAMLARIİDARE HUKUKUTÜRK ANAYASA HUKUKUMEDENİ HUKUK1Reklamsızdır.Open Education Faculty in the Department of Justice1. Summary of main course includes.PROFESSIONAL ETHICS OFJUSTICEPUBLIC RELATIONSBASIC CONCEPTS OF LAWADMINISTRATIVELAWTURKISH CONSTITUTIONAL LAWCIVIL LAW 1Advertisement free.
KPSS Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi 1.1 APK
AKEL
Toplam 400 sorudan oluşan uygulamamızda,Bölümlere gözatabilirsiniz.Yer işaretleri ve not ekleyebilirsiniz.Notdefterinize kayıt yapabilirsiniz.Notlarınızı Pdf olarak dışarıaktarabilirsiniz."Paylaş" butonu ile FACEBOOK, TWITTER, WHATSAPP,GMAIL, MESSENGER ile arkadaşlarınıza gönderebilir, DROPBOX, GOOGLEDRIVE kayıt yapabilirsiniz.Uygulama içinde aramayapabilirsiniz.Bilinmeyen kelimeleri Google arama motoru ilebağlanabilirsiniz.Önemli yerlerin altını çizebilir, cümle veyaparagrafın önemini renkli olarak vurgulayabilirsiniz.Paylaşım vegoogle arama haricinde internete gereksinim yoktur.Uygulamayıkapatıp tekrar açtığınızda son kaldığınız yerden devamedecektir.2017 KPSS Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi1.ÖğrenmePsikolojisine GirişÖğrenme Psikolojisi ile ilgili TemelKavramlarÖğrenmeyi Etkileyen FaktörlerÖğrenme Kuramları2.DavranışçıKuramTepkisel (Klasik) KoşullanmaBitişiklikKuramları(Watson-Guthrie)Bağlaşım Kuramı (Thorndike)Edimsel(Operant) KoşullanmaÖğrenişmiş Çaresizlik ve Kendini GerçekleştirenKehanetSistematik Davranış Kuramı-Hull3.Bilişsel AğırlıklıDavranışçı KuramSosyal Öğrenme Kuramıİşaret-GestaltKuramı4.Bilişsel Öğrenme KuramlarBilgiyi İşleme KuramıGestaltKuramıİçgörüsel (Kavrayarak ve Seziş Yoluyla) ÖğrenmeYapılandırmacı(Oluşturmacı) Kuram5.Diğer Öğrenme Kuramlarıİnsancıl-HümanistKuramYaşam Alanı Kuramı (KURT LEWIN)Beyin Temelli Öğrenme Kuramı(Caine & Caine)(Hebb)Our practice consists of a total of 400questions,You can browse the section.You can add bookmarks andnotes.Note that you can register your book.You can export yournotes as PDF."Share" button on FACEBOOK, TWITTER, WhatsApp, GMAIL,you can send your friends with MESSENGER, Dropbox, Google Drive,you can record.You can search within the application.Unknown wordscan connect to the Google search engine.You can underline theimportant places, sentences or paragraphs highlight the importanceof color.Sharing and do not need the internet except for googlesearch.Applications will continue from where you left off the lasttime you open it again.2017 KPSS Educational Sciences, Psychologyof LearningIntroduction to the Psychology 1.ÖğrenBasic Concepts ofPsychology of LearningFactors Affecting LearningLearningTheories2.Davranışç TheoryReactive (Classical)ConditioningContiguity Theory (Watson-Guthrie)Coupling Theory(Thorndike)Actual (operant) conditioningLearner helplessness andself-fulfilling prophecySystematic Behavior Theory-Hull3.BilişselWeighted Behavioral TheoriesSocial Learning TheorySign-GestaltTheory4.Bilişsel Learning TheoriesInformation ProcessingTheoryGestalt Theoryİçgörüsel (By and by gripping Seziş)LearningConstructivism (Constructivism) Theory5. Other LearningTheoriesHumanitarian-Humanist TheoryLiving Space Theory (KURT LEWUn)Brain-Based Learning Theory (Caine & Caine) (Hebb)
AÖF ADALET 2 1.2.0 APK
AKEL
Açık öğretim Fakültesi Adalet Bölümü 1. sınıf 2. dönemanaderslerinin Özetlerini, ara sınav ve dönem sonusınavlarınıiçerir.HUKUK DİLİ ve ADLİ YAZIŞMALARİNFAZ HUKUKUMEDENİHUKUK 2İDARİYARGIİNSAN HAKLARI ve KAMU ÖZGÜRLÜKLERİKALEM MEVZUATIBuuygulamaile bölümlere göz atabilirsiniz.Uygulamaya ait olan notdefterinizekayıt yapabilirsiniz.Uygulama içindearamayapabilirsiniz.Bilinmeyen kelimeleri seçerek Google aramamotorunabağlanabilirsiniz.Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz, pdfolarakdışarı aktarabilirsiniz.Yer işaretleri venotekleyebilirsiniz.Önemli yerlerin altını çizebilir, cümleveyaparagrafın önemini renkli olarakvurgulayabilirsiniz.Uygulamayıkapatıp tekrar açtığınızda sonkaldığınız yerden devamedecektir.Mobil ödeme veya kredi kartıilealınabilir.Reklamsızdır.Open Education Faculty in the DepartmentofJustice 1 class period 2 Summary of main courses includesmidtermand final exams.LAW LANGUAGE AND LEGALCORRESPONDENCELAWENFORCEMENTCIVIL LAW 2JUDICIAL ADMINISTRATIONHUMANRIGHTS ANDPUBLIC FREEDOMSEQUITY LEGISLATIONYou can browse thesection withthis application.You can record your notebook belongingto theapplication.You can search within the application.You canconnectto the Google search engine by choosing unknown words.Youcan sharewith your friends, you can export them as PDFs.You canaddbookmarks and notes.You can highlight the important part,stressedthe importance of the sentence or paragraph incolor.Applicationswill continue from where you left off the lasttime you open itagain.Mobile payments can be taken with orcreditcard.Advertisement free.
FlashLight 1.2 Beta APK
AKEL
Features: Brightest flashlight Brightest screen light BestcompassPhone Temperature Battery life Features: BrightestflashlightBrightest light screen Best compass Phone TemperatureBattery life
Loading...