5.0.0 / May 31, 2018
(3.7/5) (203)
Loading...

Description

AOF Cepte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileriiçin hazırlanmış bir mobil sınav hazırlık uygulamasıdır. Uygulamaile tüm bölümlerin tüm derslerine ait yaklaşık 700.000 çıkmışsoruya ve doğru cevaplarına tek dokunuşla erişebilirsiniz.Uygulamanın özellikleri neler?AOF Cepte uygulamamızı, AOFderslerinize fırsat bulduğunuz her an ve her yerde çalışabilmeniziçin tasarladık. Yıllara ve sınav türlerine (vize-final-tek ders)göre filtreler oluşturarak tüm sorulara erişebilirsiniz. Denemesınavları yapabilirsiniz.Uygulamadan çıkarken o an kaldığınız yerikaydedip sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.Daha sonratekrar bakmak isteyeceğiniz bir soruyu etiketleyip etiketli sorularlistenizden o soruya kolayca erişebilirsiniz. Filtre ekranındabulunan “Sınav Modu” anahtarını açık konumuna getirirseniz tümsorulara sınav modunda erişirsiniz. Bu durumda tüm geçmiş sınavlarıdeneme sınavı gibi çözebilirsiniz. Cevaplarınız kaydedilir, doğrucevap butonu görünmez. Çözdüğünüz sorulara geri dönebilir,verdiğiniz cevabı değiştirebilirsiniz. Süre işler, bir sınavı nekadar sürede tamamlayabildiğinizi takip edebilirsiniz. Sınavı çıkışbutonu ile sonlandırdığınızda doğru, yanlış, boş sayılarınız vesınavdan aldığınız not ekrana gelir. Yanlış yaptığınız ya da boşbıraktığınız soruları tekrar görüntüleyebilir, doğru cevaplarınıgörebilirsiniz. AOF Cepte uygulamamızı satın almadan önceokuyun!Uygulamamıza bir kez ücret ödersiniz. Store’dan bir kezsatın aldığınızda tüm bölümlere, tüm derslere, tüm sınavlaraerişebilirsiniz. Uygulama içi satın alma vb. ekstra bir ücretyoktur. Talep edilen bu ücret, AÖF sınavlarında sorulan geçmiş yılsorularının ve cevap anahtarlarının kesilmesi, düzenlenmesi,sınıflandırılması, uygulama yazılımı, sunucu maliyetleri veyaklaşık 5 yıllık emeğin karşılığıdır. Sınav soruları için ücrettalep etmiyoruz. AÖF geçmiş yıllar çıkmış sorularına kendihesabınızla eKampüsten ücretsiz olarakerişebilirsiniz.Uygulamamızda bulunan soru resimlerinin ortalamabüyüklüğü 15 KiloByte’tır yani tahmini olarak 70.000 soruçözerseniz 1 GigaByte veri transferi yapmış olursunuz. Mobil veriaktarımından kaynaklanacak ücretlendirmeler siz ve GSM operatörünüzarasındaki sözleşme ile belirlenmiştir. Uygulama veri tabanımızamazon sunucularda, içerikle yurt içi ve dışında iki ayrı sunucudatutulmaktadır. Uygulamamız verileri sunucularımızdan çektiği içinnadiren meydana gelebilecek teknik sorunlar nedeniyle kısa sürelierişim sorunu ya da verilerin yavaş gelmesi problemi yaşanabilir.Sınavlarda başarılar!AOF Cepte EkibiAOF in Mobile, AnadoluUniversity Open Education Faculty is a mobile application forstudents in exam preparation. Applications can with one-touchaccess to all parts of the entire course of their questions andcorrect answers increased to about 700,000.What features of theapplication?AOF in our mobile apps, any time you find youropportunities, and we have designed AOF course you can workanywhere.Years and the type of exam (visa-final-one lessons) bycreating a filter, you can access all questions. You can experimentexams.You can continue from where you're exiting the applicationthen save that moment where you left off.Then it's a question oftag and label your list of questions you might want to look again,you can easily access questions.The filter screen in the "ExamMode" If you switch to the open position, you will have access toall your questions on the exam mode. In this case, you can solveall past exams such as trial exams. Your answers will be saved, thecorrect answer button does not appear. Back to the questions youcan solve, you can change your response. Time jobs, completed anexamination of how soon you can follow that you can. When you endthe exam exit button right, wrong, your number appears on thescreen blank and the notes you take the exam. the questions youleft blank or incorrectly made visible again you can see thecorrect answer.Read before purchasing our application AOFMobile!You pay a one time fee to our application. When you buy oncefrom the App Store to all departments, all classes, you can accessall exams. etc.-app purchase. There is no extra charge. Claimedthat charge, cutting the previous year asked the OEF exam questionsand answer keys, editing, classification, application software,server costs and is equivalent to about 5 years of work. We do notcharge a fee for exam questions. OEF past years emerged questionsyou can access your own account for free from ekampüs.The averagesize of images on our application questions as you solve 15kilobytes is estimated that 70,000 questions do you have 1 gigabyteof data transfer. the charges arising from the mobile data transferis determined by agreement between you and your GSM operator.Ourapplication database in the Amazon server, content at home andabroad are kept in two separate servers. Our application data fromour servers due to technical problems that may occur rarely drewthe short term because of access problems or problems of data theremay be slow to arrive.success in exams!AOF in Mobile Team

App Information AÖF Cepte

 • App Name
  AÖF Cepte
 • Package Name
  com.bb.aofcepte
 • Updated
  May 31, 2018
 • File Size
  32M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  5.0.0
 • Developer
  SMARTEST YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  $4.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sk. No: 16 Kadıköy İstanbul
 • Google Play Link

SMARTEST YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. Show More...

AÖF Cepte 5.0.0 APK
AOF Cepte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileriiçin hazırlanmış bir mobil sınav hazırlık uygulamasıdır. Uygulamaile tüm bölümlerin tüm derslerine ait yaklaşık 700.000 çıkmışsoruya ve doğru cevaplarına tek dokunuşla erişebilirsiniz.Uygulamanın özellikleri neler?AOF Cepte uygulamamızı, AOFderslerinize fırsat bulduğunuz her an ve her yerde çalışabilmeniziçin tasarladık. Yıllara ve sınav türlerine (vize-final-tek ders)göre filtreler oluşturarak tüm sorulara erişebilirsiniz. Denemesınavları yapabilirsiniz.Uygulamadan çıkarken o an kaldığınız yerikaydedip sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.Daha sonratekrar bakmak isteyeceğiniz bir soruyu etiketleyip etiketli sorularlistenizden o soruya kolayca erişebilirsiniz. Filtre ekranındabulunan “Sınav Modu” anahtarını açık konumuna getirirseniz tümsorulara sınav modunda erişirsiniz. Bu durumda tüm geçmiş sınavlarıdeneme sınavı gibi çözebilirsiniz. Cevaplarınız kaydedilir, doğrucevap butonu görünmez. Çözdüğünüz sorulara geri dönebilir,verdiğiniz cevabı değiştirebilirsiniz. Süre işler, bir sınavı nekadar sürede tamamlayabildiğinizi takip edebilirsiniz. Sınavı çıkışbutonu ile sonlandırdığınızda doğru, yanlış, boş sayılarınız vesınavdan aldığınız not ekrana gelir. Yanlış yaptığınız ya da boşbıraktığınız soruları tekrar görüntüleyebilir, doğru cevaplarınıgörebilirsiniz. AOF Cepte uygulamamızı satın almadan önceokuyun!Uygulamamıza bir kez ücret ödersiniz. Store’dan bir kezsatın aldığınızda tüm bölümlere, tüm derslere, tüm sınavlaraerişebilirsiniz. Uygulama içi satın alma vb. ekstra bir ücretyoktur. Talep edilen bu ücret, AÖF sınavlarında sorulan geçmiş yılsorularının ve cevap anahtarlarının kesilmesi, düzenlenmesi,sınıflandırılması, uygulama yazılımı, sunucu maliyetleri veyaklaşık 5 yıllık emeğin karşılığıdır. Sınav soruları için ücrettalep etmiyoruz. AÖF geçmiş yıllar çıkmış sorularına kendihesabınızla eKampüsten ücretsiz olarakerişebilirsiniz.Uygulamamızda bulunan soru resimlerinin ortalamabüyüklüğü 15 KiloByte’tır yani tahmini olarak 70.000 soruçözerseniz 1 GigaByte veri transferi yapmış olursunuz. Mobil veriaktarımından kaynaklanacak ücretlendirmeler siz ve GSM operatörünüzarasındaki sözleşme ile belirlenmiştir. Uygulama veri tabanımızamazon sunucularda, içerikle yurt içi ve dışında iki ayrı sunucudatutulmaktadır. Uygulamamız verileri sunucularımızdan çektiği içinnadiren meydana gelebilecek teknik sorunlar nedeniyle kısa sürelierişim sorunu ya da verilerin yavaş gelmesi problemi yaşanabilir.Sınavlarda başarılar!AOF Cepte EkibiAOF in Mobile, AnadoluUniversity Open Education Faculty is a mobile application forstudents in exam preparation. Applications can with one-touchaccess to all parts of the entire course of their questions andcorrect answers increased to about 700,000.What features of theapplication?AOF in our mobile apps, any time you find youropportunities, and we have designed AOF course you can workanywhere.Years and the type of exam (visa-final-one lessons) bycreating a filter, you can access all questions. You can experimentexams.You can continue from where you're exiting the applicationthen save that moment where you left off.Then it's a question oftag and label your list of questions you might want to look again,you can easily access questions.The filter screen in the "ExamMode" If you switch to the open position, you will have access toall your questions on the exam mode. In this case, you can solveall past exams such as trial exams. Your answers will be saved, thecorrect answer button does not appear. Back to the questions youcan solve, you can change your response. Time jobs, completed anexamination of how soon you can follow that you can. When you endthe exam exit button right, wrong, your number appears on thescreen blank and the notes you take the exam. the questions youleft blank or incorrectly made visible again you can see thecorrect answer.Read before purchasing our application AOFMobile!You pay a one time fee to our application. When you buy oncefrom the App Store to all departments, all classes, you can accessall exams. etc.-app purchase. There is no extra charge. Claimedthat charge, cutting the previous year asked the OEF exam questionsand answer keys, editing, classification, application software,server costs and is equivalent to about 5 years of work. We do notcharge a fee for exam questions. OEF past years emerged questionsyou can access your own account for free from ekampüs.The averagesize of images on our application questions as you solve 15kilobytes is estimated that 70,000 questions do you have 1 gigabyteof data transfer. the charges arising from the mobile data transferis determined by agreement between you and your GSM operator.Ourapplication database in the Amazon server, content at home andabroad are kept in two separate servers. Our application data fromour servers due to technical problems that may occur rarely drewthe short term because of access problems or problems of data theremay be slow to arrive.success in exams!AOF in Mobile Team
ALES Cepte 4.0.0 APK
ALES Cepte, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GirişSınavı) adayları için hazırlanmış bir mobil sınav hazırlıkuygulamasıdır. Uygulama ile 2006 yılından itibaren yapılmış 24 ALESsınavında çıkmış ya da çıkmış sorulara eşdeğer toplam 4.160 sayısalve sözel sorusuna, cevaplarına, çözümlerine ve sayısal sorularıiçin çözüm videolarına erişebilirsiniz. ALES Cepte uygulamamızı,ALES sınavına fırsat bulduğunuz her an ve her yerde çalışabilmeniziçin tasarladık. Uygulamamız ile yıllara (2006-2017), dönemlere(İlkbahar – Sonbahar) , türlere (Sayısal – Sözel) ve konulara (50konu başlığı) göre tüm sorulara erişebilirsiniz. Örneğin 2013yılında, ilkbahar döneminde çıkmış tüm sayısal sorularına ya da2006 yılından itibaren çıkmış tüm “Analitik Geometri” sorularınaanında erişebilirsiniz.Soruyu çözüp sizce doğru olan şıkkıişaretlediğinizde eğer cevabınız doğruysa dokunduğunuz şık yeşil,yanlışsa kırmızı ile sizi bilgilendirir.Doğru şıkkı öğrenmek içinsoru resminin hemen altındaki buton grubu içinden “Cevap” butonuna,çözümü görmek için “Çözümü Gör” butonuna, sayısal sorularında çözümvideosuna erişmek için “Çözümü İzle” butonuna dokunursunuz.Uygulamadan çıkarken o an kaldığınız yeri kaydedip sonra kaldığınızyerden devam edebilirsiniz.Daha sonra tekrar bakmak isteyeceğinizbir soruyu etiketleyip etiketli sorular listenizden o soruyakolayca erişebilirsiniz. Şu ana kadar yapılan sınavlardan herhangibiri ile kendinize deneme sınavı yapabilirsiniz. Cevaplarınızkaydedilir, cevap/çözüm butonları görünmez. Çözdüğünüz sorularageri dönebilir, verdiğiniz cevabı değiştirebilirsiniz. Süre işler,süreniz bittiğinde sınav sonlandırılır. Sınavı çıkış butonu ile sizde sonlandırabilirsiniz. Doğru, yanlış ve net sayılarınız ekranagelir. Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanlarınız yeni sisteme görehesaplanır. Yanlış yaptığınız ya da boş bıraktığınız sorularıtekrar görüntüleyebilir, doğru cevaplarını ve çözümlerinigörebilirsiniz. ALES Cepte uygulamamızı satın almadan önceokuyun!Uygulamamızı indirip ücretsiz üye olduğunuzda 10 adet örneksoruya erişebilirsiniz. Bu sayede uygulamamızı inceleyebilir,memnun kalırsanız 1 yıllık abonelik ücretini ödeyerek tüm içeriğeve özelliklere sınırsız erişebilirsiniz. Aynı zamanda webversiyonunu da ücretsiz kullanabilirsiniz. Talep edilen bu ücret,ALES sınavında sorulan geçmiş yıl sorularının kesilmesi,düzenlenmesi, konularına göre sınıflandırılması, ekibimiztarafından hazırlanan özgün sorular, soru çözümleri, çözümvideoları, uygulama yazılımı ve sunucu maliyetlerinin karşılığıdır.Sınav soruları için ücret talep etmiyoruz. ALES geçmiş yıllarçıkmış sorularına osym.gov.tr adresinden ücretsiz olarakerişebilirsiniz.Sınavda başarılar!ALES Cepte EkibiALESTA Mobile,ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam)is a mobile application for candidate for test preparation.Applications rose by 24 ALES carried out since 2006, or theequivalent of a total of 4,160 questions on verbal and numericalquestions, the answers to, you can access solutions and digitalvideo solution for their questions.Mobile ales in our practice,whenever you get a chance to ALES and have designed for you to workanywhere.Our application with the years (2006-2017), the period(spring - autumn), species (Numerical - Verbal) and issues (50titles) based, you can access all questions. For example, in 2013,during the spring came out from all numeric questions or 2006, all"Analytic Geometry" You can get instant access to questions.Whenyou check in case you think that if you answer the questioncorrectly solve stylish green touch is true that informs you withfalse red.Towards the case through the button directly below thegroup's official questions to find out the "Reply" button to seethe solution "Next Solution" button, to access the video solutionin the numerical question "Watch Solution" to tap the button.Youcan continue from where you're exiting the application then savethat moment where you left off.Then it's a question of tag andlabel your list of questions you might want to look again, you caneasily access questions.So far, any of the exams exam yourself, youcan experiment with. Your answers will be saved, answer / solutionbutton are not visible. Back to the questions you can solve, youcan change your response. Time jobs, while your exam will beterminated when finished. you can also terminate the exam exitbutton. Right, wrong and what your number is displayed. Numerical,Verbal and Equal Weight scores are calculated according to the newsystem. the questions you left blank or incorrectly made visibleagain you can see the correct answers and solutions.ALES readbefore buying our mobile apps!Download our app, you can access the10 sample questions for free. This allows you to review ourapplication, paying 1-year subscription fee if you are satisfied,you can access all the content and features unlimited. You can alsouse the free web version. Claimed these fees, the disruption ofquestions in the past asked the ALES, regulation, classification bysubject, specific questions prepared by our team, problem solving,solution video is the provision of application software and servercosts. We do not charge a fee for exam questions. ALES can accessfree of charge from previous years came osym.gov.t address theirquestions.Good luck for your exam!ALES in Mobile Team
Loading...