3.0 / July 18, 2018
(3.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————-TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınavsorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıdauygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlışekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölümdönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, -Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerinetıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerekve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktifolarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümlerikullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerdeyayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORUSAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 /35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773ÇalışmaEkonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler- 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 /31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili veEdebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 /9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156SosyalBilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222YerelYönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve VergiUygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 /19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği -1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 /19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTPFenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul ÖncesiÖğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485BilgiYönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759JandarmaMesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 /10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682/ 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği LisansTamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık -107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma EkonomisiEndüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 /3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi -726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma -661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri -409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletimveDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673/16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688/16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 /15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo veTelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 /15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 /3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri- 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı veRehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 /6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 /3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret veLojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim BilişimSistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE!!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the systemperiod.-Questions can be found in our application of the old era.-Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)-section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, therearequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each testandappear when you click on the question.- 1102673 in relation toaquestion presented by individual control and answer key. Andactive(in total) uses close to 50000 people free sections.Inaddition,the following list has been published in other sections /it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OFQUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics -1408/35206Finance -1486/37454Public Administration -1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations -1429/35934International Relations -1082/24999Business -1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy -1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature -776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer -354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences -822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments- 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation -770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking andInsurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant -805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture -819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTPMathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science -199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher -418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training-296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759LandForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training-359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing andStoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training-312/9239Classroom Teaching Degree Completion -97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation -107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics andIndustrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation -107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518HumanResources Management -726/17548Brand Communication -676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services- 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice -757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution -570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management- 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics -675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and CapitalMarkets -667/16058Radio and Television Programming -691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services-667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management-176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development-221/4420Disabled Care and Rehabilitation -96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care- 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations-431/8617International Trade and Logistics Management-494/9880History - 540/10796Management Information Systems-408/8158

App Information AÖF Okul Öncesi Öğretmenliği 3. Sınıf

 • App Name
  AÖF Okul Öncesi Öğretmenliği 3. Sınıf
 • Package Name
  com.onewaysoft.okuloncesiogretmenligi3
 • Updated
  July 18, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  1waysoftware
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Sümer mah. Köklü Sok. No 3/15 Eskişehir
 • Google Play Link

1waysoftware Show More...

AÖF Sosyoloji 1. Sınıf 3.0 APK
1waysoftware
ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————- TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınav sorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıda uygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlı şekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölüm dönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, - Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerine tıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerek ve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktif olarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümleri kullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerde yayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORU SAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 / 35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler - 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 / 31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili ve Edebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 / 9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156Sosyal Bilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222Yerel Yönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 / 19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 / 19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTP Fenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul Öncesi Öğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485Bilgi Yönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759Jandarma Mesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 / 10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682 / 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık - 107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma Ekonomisi Endüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 / 3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi - 726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma - 661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri - 409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletim veDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673 /16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688 /16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 / 15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo ve TelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 / 15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 / 3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri - 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 / 6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 / 3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim Bilişim Sistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE !!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the system period.-Questions can be found in our application of the old era.- Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)- section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, there arequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each test andappear when you click on the question.- 1102673 in relation to aquestion presented by individual control and answer key. And active(in total) uses close to 50000 people free sections.In addition,the following list has been published in other sections / it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OF QUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics - 1408/35206Finance -1486/37454Public Administration - 1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations - 1429/35934International Relations -1082/24999Business - 1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy - 1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature - 776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer - 354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences - 822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments - 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation - 770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking and Insurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant - 805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture - 819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTP Mathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science - 199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher - 418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training -296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759Land ForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training -359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing and StoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training -312/9239Classroom Teaching Degree Completion - 97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation - 107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics and Industrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation - 107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518Human Resources Management -726/17548Brand Communication - 676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services - 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice - 757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution - 570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management - 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics - 675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and Capital Markets -667/16058Radio and Television Programming - 691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services -667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management -176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development -221/4420Disabled Care and Rehabilitation - 96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care - 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations -431/8617International Trade and Logistics Management -494/9880History - 540/10796Management Information Systems -408/8158
AÖF İlahiyat 1. Sınıf 3.0 APK
1waysoftware
ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————- TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınav sorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıda uygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlı şekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölüm dönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, - Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerine tıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerek ve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktif olarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümleri kullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerde yayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORU SAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 / 35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler - 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 / 31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili ve Edebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 / 9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156Sosyal Bilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222Yerel Yönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 / 19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 / 19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTP Fenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul Öncesi Öğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485Bilgi Yönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759Jandarma Mesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 / 10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682 / 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık - 107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma Ekonomisi Endüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 / 3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi - 726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma - 661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri - 409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletim veDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673 /16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688 /16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 / 15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo ve TelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 / 15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 / 3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri - 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 / 6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 / 3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim Bilişim Sistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE !!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the system period.-Questions can be found in our application of the old era.- Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)- section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, there arequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each test andappear when you click on the question.- 1102673 in relation to aquestion presented by individual control and answer key. And active(in total) uses close to 50000 people free sections.In addition,the following list has been published in other sections / it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OF QUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics - 1408/35206Finance -1486/37454Public Administration - 1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations - 1429/35934International Relations -1082/24999Business - 1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy - 1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature - 776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer - 354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences - 822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments - 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation - 770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking and Insurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant - 805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture - 819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTP Mathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science - 199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher - 418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training -296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759Land ForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training -359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing and StoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training -312/9239Classroom Teaching Degree Completion - 97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation - 107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics and Industrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation - 107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518Human Resources Management -726/17548Brand Communication - 676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services - 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice - 757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution - 570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management - 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics - 675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and Capital Markets -667/16058Radio and Television Programming - 691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services -667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management -176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development -221/4420Disabled Care and Rehabilitation - 96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care - 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations -431/8617International Trade and Logistics Management -494/9880History - 540/10796Management Information Systems -408/8158
AÖF İlahiyat 2. Sınıf 3.0 APK
1waysoftware
ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————- TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınav sorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıda uygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlı şekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölüm dönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, - Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerine tıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerek ve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktif olarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümleri kullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerde yayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORU SAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 / 35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler - 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 / 31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili ve Edebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 / 9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156Sosyal Bilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222Yerel Yönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 / 19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 / 19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTP Fenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul Öncesi Öğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485Bilgi Yönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759Jandarma Mesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 / 10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682 / 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık - 107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma Ekonomisi Endüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 / 3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi - 726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma - 661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri - 409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletim veDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673 /16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688 /16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 / 15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo ve TelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 / 15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 / 3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri - 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 / 6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 / 3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim Bilişim Sistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE !!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the system period.-Questions can be found in our application of the old era.- Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)- section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, there arequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each test andappear when you click on the question.- 1102673 in relation to aquestion presented by individual control and answer key. And active(in total) uses close to 50000 people free sections.In addition,the following list has been published in other sections / it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OF QUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics - 1408/35206Finance -1486/37454Public Administration - 1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations - 1429/35934International Relations -1082/24999Business - 1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy - 1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature - 776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer - 354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences - 822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments - 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation - 770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking and Insurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant - 805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture - 819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTP Mathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science - 199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher - 418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training -296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759Land ForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training -359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing and StoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training -312/9239Classroom Teaching Degree Completion - 97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation - 107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics and Industrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation - 107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518Human Resources Management -726/17548Brand Communication - 676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services - 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice - 757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution - 570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management - 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics - 675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and Capital Markets -667/16058Radio and Television Programming - 691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services -667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management -176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development -221/4420Disabled Care and Rehabilitation - 96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care - 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations -431/8617International Trade and Logistics Management -494/9880History - 540/10796Management Information Systems -408/8158
AÖF Sosyoloji 3. Sınıf 3.0 APK
1waysoftware
ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————- TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınav sorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıda uygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlı şekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölüm dönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, - Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerine tıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerek ve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktif olarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümleri kullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerde yayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORU SAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 / 35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler - 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 / 31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili ve Edebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 / 9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156Sosyal Bilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222Yerel Yönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 / 19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 / 19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTP Fenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul Öncesi Öğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485Bilgi Yönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759Jandarma Mesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 / 10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682 / 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık - 107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma Ekonomisi Endüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 / 3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi - 726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma - 661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri - 409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletim veDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673 /16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688 /16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 / 15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo ve TelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 / 15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 / 3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri - 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 / 6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 / 3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim Bilişim Sistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE !!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the system period.-Questions can be found in our application of the old era.- Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)- section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, there arequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each test andappear when you click on the question.- 1102673 in relation to aquestion presented by individual control and answer key. And active(in total) uses close to 50000 people free sections.In addition,the following list has been published in other sections / it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OF QUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics - 1408/35206Finance -1486/37454Public Administration - 1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations - 1429/35934International Relations -1082/24999Business - 1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy - 1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature - 776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer - 354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences - 822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments - 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation - 770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking and Insurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant - 805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture - 819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTP Mathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science - 199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher - 418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training -296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759Land ForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training -359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing and StoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training -312/9239Classroom Teaching Degree Completion - 97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation - 107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics and Industrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation - 107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518Human Resources Management -726/17548Brand Communication - 676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services - 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice - 757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution - 570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management - 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics - 675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and Capital Markets -667/16058Radio and Television Programming - 691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services -667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management -176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development -221/4420Disabled Care and Rehabilitation - 96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care - 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations -431/8617International Trade and Logistics Management -494/9880History - 540/10796Management Information Systems -408/8158
AÖF Konaklama İşletmeciliği 3. Sınıf 3.0 APK
1waysoftware
ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————- TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınav sorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıda uygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlı şekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölüm dönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, - Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerine tıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerek ve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktif olarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümleri kullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerde yayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORU SAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 / 35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler - 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 / 31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili ve Edebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 / 9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156Sosyal Bilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222Yerel Yönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 / 19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 / 19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTP Fenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul Öncesi Öğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485Bilgi Yönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759Jandarma Mesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 / 10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682 / 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık - 107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma Ekonomisi Endüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 / 3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi - 726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma - 661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri - 409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletim veDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673 /16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688 /16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 / 15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo ve TelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 / 15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 / 3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri - 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 / 6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 / 3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim Bilişim Sistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE !!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the system period.-Questions can be found in our application of the old era.- Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)- section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, there arequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each test andappear when you click on the question.- 1102673 in relation to aquestion presented by individual control and answer key. And active(in total) uses close to 50000 people free sections.In addition,the following list has been published in other sections / it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OF QUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics - 1408/35206Finance -1486/37454Public Administration - 1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations - 1429/35934International Relations -1082/24999Business - 1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy - 1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature - 776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer - 354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences - 822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments - 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation - 770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking and Insurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant - 805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture - 819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTP Mathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science - 199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher - 418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training -296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759Land ForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training -359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing and StoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training -312/9239Classroom Teaching Degree Completion - 97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation - 107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics and Industrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation - 107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518Human Resources Management -726/17548Brand Communication - 676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services - 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice - 757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution - 570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management - 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics - 675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and Capital Markets -667/16058Radio and Television Programming - 691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services -667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management -176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development -221/4420Disabled Care and Rehabilitation - 96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care - 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations -431/8617International Trade and Logistics Management -494/9880History - 540/10796Management Information Systems -408/8158
AÖF İşletme 4. Sınıf 3.0 APK
1waysoftware
ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————- TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınav sorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıda uygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlı şekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölüm dönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, - Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerine tıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerek ve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktif olarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümleri kullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerde yayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORU SAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 / 35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler - 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 / 31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili ve Edebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 / 9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156Sosyal Bilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222Yerel Yönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 / 19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 / 19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTP Fenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul Öncesi Öğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485Bilgi Yönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759Jandarma Mesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 / 10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682 / 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık - 107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma Ekonomisi Endüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 / 3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi - 726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma - 661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri - 409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletim veDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673 /16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688 /16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 / 15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo ve TelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 / 15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 / 3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri - 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 / 6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 / 3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim Bilişim Sistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE !!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the system period.-Questions can be found in our application of the old era.- Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)- section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, there arequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each test andappear when you click on the question.- 1102673 in relation to aquestion presented by individual control and answer key. And active(in total) uses close to 50000 people free sections.In addition,the following list has been published in other sections / it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OF QUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics - 1408/35206Finance -1486/37454Public Administration - 1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations - 1429/35934International Relations -1082/24999Business - 1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy - 1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature - 776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer - 354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences - 822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments - 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation - 770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking and Insurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant - 805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture - 819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTP Mathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science - 199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher - 418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training -296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759Land ForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training -359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing and StoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training -312/9239Classroom Teaching Degree Completion - 97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation - 107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics and Industrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation - 107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518Human Resources Management -726/17548Brand Communication - 676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services - 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice - 757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution - 570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management - 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics - 675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and Capital Markets -667/16058Radio and Television Programming - 691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services -667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management -176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development -221/4420Disabled Care and Rehabilitation - 96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care - 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations -431/8617International Trade and Logistics Management -494/9880History - 540/10796Management Information Systems -408/8158
AÖF Sosyoloji 4. Sınıf 3.0 APK
1waysoftware
ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————- TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınav sorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıda uygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlı şekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölüm dönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, - Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerine tıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerek ve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktif olarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümleri kullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerde yayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORU SAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 / 35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler - 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 / 31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili ve Edebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 / 9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156Sosyal Bilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222Yerel Yönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 / 19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 / 19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTP Fenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul Öncesi Öğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485Bilgi Yönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759Jandarma Mesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 / 10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682 / 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık - 107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma Ekonomisi Endüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 / 3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi - 726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma - 661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri - 409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletim veDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673 /16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688 /16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 / 15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo ve TelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 / 15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 / 3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri - 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 / 6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 / 3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim Bilişim Sistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE !!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the system period.-Questions can be found in our application of the old era.- Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)- section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, there arequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each test andappear when you click on the question.- 1102673 in relation to aquestion presented by individual control and answer key. And active(in total) uses close to 50000 people free sections.In addition,the following list has been published in other sections / it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OF QUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics - 1408/35206Finance -1486/37454Public Administration - 1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations - 1429/35934International Relations -1082/24999Business - 1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy - 1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature - 776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer - 354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences - 822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments - 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation - 770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking and Insurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant - 805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture - 819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTP Mathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science - 199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher - 418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training -296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759Land ForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training -359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing and StoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training -312/9239Classroom Teaching Degree Completion - 97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation - 107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics and Industrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation - 107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518Human Resources Management -726/17548Brand Communication - 676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services - 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice - 757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution - 570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management - 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics - 675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and Capital Markets -667/16058Radio and Television Programming - 691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services -667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management -176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development -221/4420Disabled Care and Rehabilitation - 96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care - 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations -431/8617International Trade and Logistics Management -494/9880History - 540/10796Management Information Systems -408/8158
AÖF İşletme 3. Sınıf 3.0 APK
1waysoftware
ÖMÜR BOYU REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR!!!—————————- TÜM Kredili Sistem dönemleri ait çıkmış sınav sorularınıçözebilirsiniz. - Eski döneme ait sorularıda uygulamamızdabulabilirsiniz. - Cevap anahtarları sorulara bağlı şekildedir, (PDFformatında DEĞİLDİR) - 75 bölüm, 182 bölüm dönemleri, 1.280 ders,44.888 test, 1.102.673 soru bulunmaktadır, - Cevap anahtarı hertest için bulunmaktadır ve soru üzerine tıklayınca görünmektedir. -1.102.673 soru tek tek kontrol edilerek ve cevap anahtarlarıylailişkilendirilerek sunulmuştur. Ve aktif olarak (toplamda) 50000'eyakın kişi ücretsiz bölümleri kullanmaktadır. Ayrıca, aşağıdakilistedeki diğer bölümlerde yayınlanmış / yayınlanmaküzeredir...BÖLÜM - TEST SAYISI / SORU SAYISI (bilgileri) İlahiyat -765 / 17600İktisat - 1408 / 35206Maliye - 1486 / 37454Kamu Yönetimi- 1543 / 38773Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler - 1429 /35934Uluslararası İlişkiler - 1082 / 24999İşletme - 1467 /36545Konaklama İşletmeciliği - 1277 / 31198Felsefe - 1023 /23644Sosyoloji - 1094 / 25144Türk Dili ve Edebiyatı - 776 /17134Hemşirelik - 352 / 9708Ebelik - 355 / 9730Sağlık Memurluğu -354 / 9676Ev İdaresi - 778 / 19156Sosyal Bilimler - 822 /20368Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 968 / 23222Yerel Yönetimler -780 / 19208Dış Ticaret - 791 / 19750Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- 770 / 19098Turizm ve Otel İşletmeciliği - 796 / 19842Bankacılıkve Sigortacılık - 784 / 19474Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- 805 / 19982Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1144 / 26334Tarım -819 / 19326Laborant ve Veteriner Sağlık - 840 / 19800İLTP Türkçe -201 / 5226İLTP Matematik - 199 / 5174İLTP Fenbilgisi - 202 /5252İLTP Sosyal Bilgiler - 199 / 5178Okul Öncesi Öğretmenliği - 488/ 14640İngilizce Öğretmenliği - 418 / 13485Bilgi Yönetimi - 315 /9390Polis Mesleki Eğitim - 296 / 8759Jandarma Mesleki Eğitim - 296/ 8759Kara Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 355 / 10853Hava KuvvetleriMesleki Eğitim - 359 / 10973Deniz Kuvvetleri Mesleki Eğitim - 359 /10973Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 682 / 16658Adalet MeslekiEğitimi - 312 / 9239Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama - 97 /2910İktisat Hazırlık - 107 / 3462Maliye Hazırlık - 107 / 3462KamuYönetimi Hazırlık - 107 / 3462Çalışma Ekonomisi Endüstriyelİlişkiler Hazırlık - 107 / 3462İşletme Hazırlık - 107 / 3462Emlakve Emlak Yönetimi - 637 / 15518İnsan Kaynakları Yönetimi - 726 /17548Marka İletişimi - 676 / 16468Özel Güvenlik ve Koruma - 661 /16217Sosyal Hizmetler - 932 / 21698Coğrafi Bilgi Sistemleri - 409 /10908Adalet - 757 / 18139Elektrik Enerjisi Üretim, İletim veDağıtımı - 570 / 13960Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 673 /16039İşletme Yönetimi - 665 / 15938Kültürel Miras ve Turizm - 688 /16948Lojistik - 675 / 16160Medya ve İletişim - 643 / 15488MenkulKıymetler ve Sermaye Piyasası - 667 / 16058Radyo ve TelevizyonProgramcılığı - 691 / 16767Spor Yönetimi - 649 / 15736Turizm veSeyehat Hizmetleri - 667 / 16408Aşçılık - 195 / 3900Acil Durum veAfet Yönetimi - 176 / 3520Çağrı Merkezi Hizmetleri - 402 /8020Çocuk Gelişimi - 221 / 4420Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -96 / 1920Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 323 / 6460YaşlıBakımı - 211 / 4220Web Tasarımı ve Kodlama - 184 / 3680Havacılıkİşletmeciliği - 431 / 8617Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- 494 / 9880Tarih - 540 / 10796Yönetim Bilişim Sistemleri - 408 /8158Ad-free and FREE LIFETIME AS WILL CONTINUE !!!---------- ALLCredit can solve exam questions out of the system period.-Questions can be found in our application of the old era.- Answersto key questions are dependent manner, (NOT PDF format)- section75, section 182 periods, 1,280 courses, 44 888 tests, there arequestions 1,102,673,- Answer keys are provided for each test andappear when you click on the question.- 1102673 in relation to aquestion presented by individual control and answer key. And active(in total) uses close to 50000 people free sections.In addition,the following list has been published in other sections / it is tobe published ...PART - TEST NUMBER / NUMBER OF QUESTIONS(information)Theology - 765/17600Economics - 1408/35206Finance -1486/37454Public Administration - 1543/38773Labor Economics andIndustrial Relations - 1429/35934International Relations -1082/24999Business - 1467/36545Hospitality Management -1277/31198Philosophy - 1023/23644Sociology - 1094/25144TurkishLanguage and Literature - 776/17134Nursing - 352/9708Obstetric -355/9730Health Officer - 354/9676Home Administration -778/19156Social Sciences - 822/20368Public Relations and Publicity- 968/23222Local Governments - 780/19208Foreign Trade -791/19750Accounting and Taxation - 770/19098Tourism and HotelManagement - 796/19842Banking and Insurance - 784/19474OfficeManagement and Executive Assistant - 805/19982Health CareManagement - 1144/26334Agriculture - 819/19326Veterinary Sciences -840/19800Turkish İLTP - 201/5226İLTP Mathematics - 199/5174İLTPScience '- 202/5252İLTP Social Science - 199/5178Pre-SchoolEducation - 488/14640English Teacher - 418/13485InformationManagement - 315/9390Police Vocational Training -296/8759Gendarmerie Vocational Training - 296/8759Land ForcesVocational Training - 355/10853Air Force Vocational Training -359/10973Navy Vocational Training - 359/10973Retailing and StoreManagement - 682/16658Justice Vocational Training -312/9239Classroom Teaching Degree Completion - 97/2910EconomicsFoundation - 107/3462Finance Preparation - 107/3462GovernmentReadiness - 107/3462Labor Economics and Industrial RelationsFoundation - 107/3462Business Foundation - 107/3462Real Estate andProperty Management - 637/15518Human Resources Management -726/17548Brand Communication - 676/16468Private Security andProtection - 661/16217Social Services - 932/21698GeographicInformation Systems - 409/10908Justice - 757/18139Electric PowerGeneration, Transmission and Distribution - 570/13960Photographyand Videography - 673/16039Business Management - 665/15938CulturalHeritage and Tourism - 688/16948Logistics - 675/16160Media andCommunication - 643/15488Securities and Capital Markets -667/16058Radio and Television Programming - 691/16767SportsManagement - 649/15736Tourism and Travel Services -667/16408Cookery - 195/3900Emergency and Disaster Management -176/3520Call Center Services - 402/8020Child Development -221/4420Disabled Care and Rehabilitation - 96/1920MedicalDocumentation and Secretarial - 323/6460Elderly Care - 211/4220WebDesign and Coding - 184/3680Aviation Operations -431/8617International Trade and Logistics Management -494/9880History - 540/10796Management Information Systems -408/8158
Loading...