1.9 / June 18, 2018
(4.0/5) (2430)
Loading...

Description

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıtarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır. Açık ÖğretimLiseleri öğrenciler tarafından kullanılan sistemdir. Sistemdeöğrenci ders seçimi,sınav sonucları,mesajlar,şifre degiştirme,dönembilgileri,takvim,kredi bilgilerine ulaşabiliyorT. C. The Ministryof Education Data Processing Department is the Official MobileApplication prepared by the Presidency.Open High School is thesystem used by the students. student course selection system,examination results, messages, password degiştirme, period details,calendar, can access the credit information

App Information Açık Öğretim Liseleri

 • App Name
  Açık Öğretim Liseleri
 • Package Name
  com.meb.acikLise
 • Updated
  June 18, 2018
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.9
 • Developer
  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Show More...

MEB E-OKUL VBS 2.2 APK
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıtarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır. Türkiye’de örgünEğitimde bulunan tüm çocukların velilerinin kullandığı sistemdir.Veliler Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı,Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve SınavBilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistemsayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.T. C. Ministry ofEducation Computer Center is the Official Mobile Applicationprepared by the Presidency.It is the system used by all parents ofchildren in formal education in Turkey. Parents Exam and ProjectInformation Note Information, Schedule, Attendance Information,Transport Operations, Placement and Examination Information, schoolannouncements, such as books he read through the information systemis able to track in real time.
MEB E-OKUL 1.2.6 APK
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıtarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır. İl/ilçe Milli EğitimMüdürlükleri, okul müdürlükleri ve öğretmenler tarafındankullanılan sistemdir. Öğretmenler tarafından uygulama içindebulunan not defteri modülü ile öğrenci not girişleri ve not takibiyapılabilmektedirT. C. Ministry of Education Computer Center is theOfficial Mobile Application prepared by the Presidency.City /county Directorate of National Education is the system used by theschool administration and teachers. Teachers with notepad entrymodule in the application by the student notes and notes can befollowed
MEB BİLSEM Tanıtım Uygulaması 2019 APK
MEB BİLSEM Grup Tarama Uygulaması Tanıtım sürümüdür. Bilim SanatMerkezleri Grup Tarama Uygulamasına seçilen ve gerçek uygulamayagirecek olan öğrenciler için hazırlık yazılımıdır. Yazılımda hiçbirkişisel veri tutulmaz. Örnekler, alıştırmalar ve sorular gruptarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir.Uygulama, sadece grup tarama uygulamasındaki ekran görüntülerihakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırmaamaçlıdır. MEB BILSEM is the Presentation Edition of Group ScanApplication. Science Arts Centers is the preparation software forstudents who are selected and applied to the Group ScreeningApplication. No personal data is kept in the software. Examples,exercises and questions are not similar to or covered by groupscreening questions. The application is intended to providepracticality in informing and answering only the screenshots in thegroup scanning application.
MEB Personel 1.2 APK
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personeli için Bilgi İşlem DairesiBaşkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.Uygulamaya MEBBİS kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve şifresi ilegiriş yapan MEB Personeli, kişisel bilgilerine ulaşabilir,hizmetiçieğitimleri görüntüleyip başvurabilir,Bakanlık tarafından yapılangüncel duyurulara erişebilir,ders programlarını da görebilirler.Uygulama tüm içeriklerini MEBBİS (http://mebbis.meb.gov.tr) vee-Okul (http://e-okul.meb.gov.tr) sistemlerinden almaktadırT. C.Information Technology Department of the Ministry of Education isthe Official Mobile Application prepared by the Department ofPersonnel.Application MEBBİS username (Identity Number) andentering the password MEB staff members can access your personalinformation, you can refer to view in-service training, you canaccess the latest announcements made by the Ministry, they can seetheir course programs.Application MEBBİS all content(http://mebbis.meb.gov.t), and e-School (http://e-okul.meb.gov.tis) is taken from the system
Açık Öğretim Liseleri 1.9 APK
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıtarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır. Açık ÖğretimLiseleri öğrenciler tarafından kullanılan sistemdir. Sistemdeöğrenci ders seçimi,sınav sonucları,mesajlar,şifre degiştirme,dönembilgileri,takvim,kredi bilgilerine ulaşabiliyorT. C. The Ministryof Education Data Processing Department is the Official MobileApplication prepared by the Presidency.Open High School is thesystem used by the students. student course selection system,examination results, messages, password degiştirme, period details,calendar, can access the credit information
MEB Bina Onay Uygulaması 1.0.1 APK
MEBBİS Bina Bilgileri Modülünde yer alan kurum bina bilgilerinindoğruluğunun mobil olarak kontrolü için hazırlanmıştır. Theinstitution in the Building Information Module is prepared formobile control of the accuracy of the building information.
MEB Anahtar 1.4 APK
MEB Anahtar uygulaması T.C. Milli Eğitim Bakanlığı webuygulamalarında 2 adımlı doğrulama kodları üretmek içinoluşturulmuştur. MEB Anahtar uygulaması ile kullanıcılar isterlerseşifreleri dışında ikinci bir güvenlik adımı oluşturabilirler.Böylece MEBBİS, e-Okul vb. web uygulamalarına giriş yapmak için 2adımlı doğrulama kodunu da girmeleri gerekecektir. MEB Keyapplication T.C. The Ministry of National Education has beencreated to produce 2-step verification codes in web applications.With the MEB Key application, users can create a second securitystep outside their passwords if they wish. Thus, MEBBIS, e-schooletc. they will also need to enter a 2-step verification code toaccess web applications.
Loading...