1.0 / August 14, 2015
(2.4/5) (77)
Loading...

Description

Aşı Takip Sistemi kapsamında sıcaklık takibiyapılan birimlerin sıcaklık ve alarm durumlarının takibini kolayyoldan sağlar.
The temperature of theunit carried out within the scope of monitoring temperature andmonitoring of alarm conditions Vaccine Tracking System enables theeasy way.

App Information Aşı Takip Sistemi Widget

 • App Name
  Aşı Takip Sistemi Widget
 • Package Name
  com.global.ats.widget
 • Updated
  August 14, 2015
 • File Size
  37k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Mithatpaşa Cad. No : 3 06434 Sıhhiye / ANKARA
 • Google Play Link

T.C. Sağlık Bakanlığı Show More...

MHRS Mobil 6.8.1 APK
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu “Merkezi Hekim Randevu Sistemi”mobil uygulaması, Android telefonunuz ve tabletiniz için özelolarak tasarlanmış olup, hem uygulamanın kendisi hem de randevualmak ücretsizdir. Uygulamanın kısa adı “MHRS Mobil” dir. MHRSMobil ile tüm Türkiye’de Sağlık Bakanlığı'na bağlı DevletHastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve Merkezleri (ADSH,ADSM) için vatandaşların, istedikleri hekimden ve belirledikleriuygun olan tarihe randevu almaları sağlanır. Bundan böylehastanelerde uzun sıralar beklemenize gerek yok. MHRS Mobiluygulaması yardımı ile kolay ve hızlıca muayene randevusu alabilirve aldığınız randevuları buradan takip edebilirsiniz. Randevugününü, saatini ve hekiminizin o gün hastanede görev yapıpyapmadığını öğrenebilir, gidemeyeceğiniz randevularınızı buradaniptal edebilirsiniz. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ulaşmak içinayrıca internet üzerinden www.hastanerandevu.gov.tr adresinikullanabilir ya da ALO 182 MHRS Çağrı Merkezini arayarak kendinizeve yakınlarınıza randevu alabilirsiniz. Soru ve sorunlarınız iç[email protected] adresimizi kullanarak bizeulaşabilirsiniz.
eNabız (eski sürüm) 1.39 APK
eNabız Mobil Uygulaması sizler için tümüyle yenilendi.Kullanıcıdostu yeni uygulamayı(E-Nabız)https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.enabizadresindenindirebilirsiniz.Mobile Application Enabler has been renewedcompletely for you.User-friendly new application(e-Pulse)https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.enabizYoucan download the address.
E-Nabız 2.5.2 APK
E-Nabız, sağlık tesislerinden toplanan kişisel sağlık verilerine,vatandaşların ve vatandaşların yetkilendirdiği yakınlarının vehekimlerin, internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleribir uygulamadır. E-Nabız’da bulunan sağlık bilgileri, sistemindevreye alınmasından itibaren hastalıklarınızla ilgili konulanteşhislerin, yaptırılan tahlillerin, çekimi yapılan tıbbigörüntülerin, yazılan ilaçların, aşıların, tespit edilen alerji vebenzeri bilgilerin sağlık hizmeti alınan sağlık kuruluşlarıtarafından elektronik ortamda e-Nabız sistemine gönderilmesi ileoluşmaktadır. Uygulamayı kullanabilmeniz için"https://www.enabiz.gov.tr" sitesinde yer alan "E-Devlet ile Giriş"sekmesinden giriş yaparak e-Nabız sistemini aktif etmenizgerekmektedir. Kullanıcı onay verdiği takdirde destekleyen mobilcihazlardan ilgili bilgiler uygulama tarafından kullanılacaktır.E-Pulse, personal health data collected from health facilities tothe citizens and the citizens of relatives and authorizedphysicians, is an application that can access via the Internet andmobile devices. E-health information that is contained in thepulse, since the commissioning of the system of identification laidabout your illness, commissioned analysis of the medical imageswhile shooting, post drugs, vaccines, be sent to the detectedallergies and other information health services e-Pulse systemelectronically received by the health institutions it is comprised.To use the application "https://www.enabiz.gov.t the" site locatedin the "Introduction to e-Government" by logging tab, you need toactivate the E-Pulse system. If the support given user confirmationinformation will be used by the respective applications from mobiledevices.
ESİM 2.1.0 APK
ESİM Projesi işitme engelli vatandaşlarımızı acil durumlarda hayatabağlamak üzere Sağlık Bakanlığı’nca geliştirilmiştir. Proje ilebirlikte engelli vatandaşlarımız kişisel telefonlarına ücretsizolarak indirecekleri mobil uygulamalar aracılığıyla 112 AcilServis’e anında ihbar yapabilir, dilerler ise görüntülü konuşmabaşlatabilir ya da anlık mesajlaşma yapabilirler. Saniyelerin bileçok büyük önem arz ettiği Acil Durum vakalarında ciddi zamankazabilirler. Mevcut son teknoloji kullanılarak geliştirilenuygulamalar sayesinde tek tuşla 112 Acil Servis’e ihbardabulunabilir ve ihbar ile birlikte GPS kullanarak konumunuzugönderebilir ve dilerseniz kazaya ait fotoğraflarıgönderebilirsiniz. ES Project hearing impaired our citizens inemergency situations has been developed by the Ministry of Healthto attach to life. Our project with disabled people through theirpersonal phone mobile applications will be downloaded for free 112Emergency Service immediately notice can, if they wish they caninitiate video calls or instant messaging. Seconds are crucial inemergency even in very large cases, significant time can dig. Withapplications developed using the latest available technologies canbe found in the 112 Emergency Service reported a single touch andsend your location using GPS with notice and if you wish you cansend photos of the accident.
Engelsiz Sesli Kitap 1.0 APK
Engelli vatandaşlarımızın sağlık ile ilgili temel bilgilereulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan Engelsiz Sesli Kitapuygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.You can download theabled disabled citizens AudioBooks prepared to facilitate access tobasic information about the health charge.
Sağlık Bakanlığı EBYS 1.7.1 APK
Sağlık Bakanlığı EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Androiduygulaması ile tüm Android cihazlarda Paraflama ve e-İmzaişlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama; • Kullanıcıadı/Şifre ile giriş yapıldığında sadece Paraf'a gelen belgelerigösterecektir. • OTG kablosu bağlanarak e-İmza ile girişyapıldığında hem Paraf hem de İmza'ya gelen belgelerigösterecektir. Web Adresi : http://ebysportal.saglik.gov.tr/ TheMinistry of Health EDMS (Electronic Document Management System) canperform all Android devices Paraflu and e-signature transactionswith Android app. Application; • username / password to login whendone will only show the documentation that came with paraffin. •When connecting OTG cable entry via e-signature will show thedocumentation that came with both paraffin signature. Web Address:http://ebysportal.saglik.gov.tr/
112 Acil Yardım Butonu 1.4 APK
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu “112 AcilYardım Butonu” mobil uygulaması, Android telefonunuz için özeltasarlanmış olup uygulamanın kendisi ücretsizdir.112 Acil Yardım Butonu uygulamasını kullanarak acil durumlardasizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşenacil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar edebilirve uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle, size en kısa süredeulaşılmasını sağlayabilirsiniz.112 Acil Yardım Butonu uygulamasına T.C. Kimlik Numaranızı vee-Nabız için oluşturduğunuz şifrenizi yazarak girişyapabilirsiniz.e-Nabız şifrenizi, www.enabiz.gov.tr adresinde yayınlanan"E-Devlet ile Giriş" sekmesinden giriş yaparak kendinize özelolarak oluşturabilirsiniz.Soru ve sorunlarınız için [email protected] adresimizikullanarak bize ulaşabilirsiniz.T. C. The Ministry ofHealth is the "112 Emergency Help Button" mobile application, theapplication itself is designed specifically for your Android phonefor free.112 Emergency Help Button applications using emergency in withyou or the emergency department in an event that requires closeyour lives or that occur in your environment emergency response toalert and location information sent by the application can allowyou to reach as soon as possible.112 Emergency Help Button application T. C. You can log in byentering your ID and password you created for your e-Pulse.email your password Pulse, published in www.enabiz.gov.t address"Introduction to E-Government" by entering the tab, you can createyour own in private.You can contact us using our [email protected] will addressquestions and problems to.
Aşı Takip Sistemi 2.0 APK
Türkiye genelinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sevk ve idaresigerçekleştirilen soğuk zincire tabi ürünlerin (aşı ve antiserumlar) tüm noktalarda saklandıkları depo ve dolaplarlanakledildikleri araçlardaki sıcaklık takibinin gerçek zamanlıolarak kesintisiz ve düzenli bir şekilde yapılması, gereklibilgilerin kayıt altına alınması, raporlamaların yapılması, ilgilimerkezlerden izlenmesi ve gerekli durumlarda ilgililere uygunyöntemlerle (SMS, e-posta, çağrı) uyarı yapılması için oluşturulansistemdir.In Turkey, T. C. Shipped by the Ministry of Health andadministration carried out cold chain subject to the products(vaccines and anti-serum) in real-time monitoring the temperaturein the car that transported by tank and the closet at all pointsseamless and orderly done, to record the necessary information,making reporting, monitoring of relevant central and withappropriate methods relevant when necessary (SMS, email, call) is asystem developed for the warning.
Loading...