2.0 / June 13, 2014
(2.9/5) (10)
Loading...

Description

How to Play
1. Touch to jump.
2. Touch & Hold to jump far.
3. Going as far as possible.

Tips:
+ Improve concentration by breathing deep and steady
+ Looking beyond the current position to reasonably estimatethejump

App Information Aawen Jumper

anhnv.com Show More...

Giận - HT. Thích Nhất Hạnh 1.0 APK
anhnv.com
Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, taphải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nênnói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hayhành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi...Như thế là không khônngoan. Phải trở về dập tắt lửa trước đã...Giận là một cuốn sách hay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nó mở racho ta những khả năng kỳ diệu, nhưng lại rất dễ thực hành để ta tựmình từng bước...thoát khỏi cơn giận và sống đẹp với xã hội quanhmình.Giận được xuất bản tại Hoa Kỳ ngày 10.9.2001, trước biến cố11.9.2001 có một ngày. Vì thế Giận đã trở thành quyển sách bán chạynhất Hoa Kỳ - 50.000 bản mỗi tuần - trong vòng 9 tháng...Tại Hàn Quốc, quyển sách này đã bán được 1 triệu bản trong vòng11 tháng. Rất nhiều độc giả nhờ đọc sách này mà đã điều phục đượctâm mình, sử dụng ái ngữ lắng nghe để hoà giải với người thân, đemlại hạnh phúc trong gia đình và trong cộng đồng của họ.Nhiều ứng dụng hữu ích khác tại www.anhnv.com - ★
Aawen Jumper 2.0 APK
anhnv.com
How to Play1. Touch to jump.2. Touch & Hold to jump far.3. Going as far as possible.Tips:+ Improve concentration by breathing deep and steady+ Looking beyond the current position to reasonably estimatethejump
Loading...