1.1 / November 30, 2012
(4.6/5) (5)

Description

Az ingyenes verzió 15 szóból és képből állótudástár, melyet 5 nehézségi szinten játszhatnak a lurkók. A játékaz óvodáskorú gyermek egyik alapvető tevékenysége, amelynekpótolhatatlan szerepe van az egészséges és harmonikustesti-lelki-szellemi fejlődésben. A gyerekek játék során fedezikfel környezetüket és az őket körülvevő világot, illetve ez általismerik meg saját képességeiket és korlátaikat is. Az AblakZsiráftudástár, játékos formában ismerteti meg a kicsikkel a betűket, aszavak helyes írását, és ami nagyon fontos a képhez társítottszavak szépen artikulált kiejtését.
The free version is 15words and images is Knowledge, which was five difficulty levels toplay urchin. The game is one of the basic activities of preschoolchildren with an irreplaceable role in a healthy and harmoniousphysical and mental development. The kids play in their environmentand discover the world around them, and it shall be known in theirown abilities and their limitations as well. The AblakZsiráfknowledge base that describes the playful little ones letters,spelling words, and, most significantly associated with the imagenicely articulated pronunciation of words.

App Information Ablak Zsiráf - Demo

 • App Name
  Ablak Zsiráf - Demo
 • Package Name
  com.eclickmobile.ablakzsiraflite
 • Updated
  November 30, 2012
 • File Size
  8.5M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  eClick Apps
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Visit website Email csaba@kattintas.net
  1124 - Budapest, Meredek utca 15.
 • Google Play Link

eClick Apps Show More...

Miss Mobile 1.2 APK
eClick Apps
Magyarországon elsőként indul a MissMobileWorld 2014 okostelefonos szépségversenySzívesen megmérettetnéd magad egy nemzetköziszépségversenyen?3 fotó és egy regisztráció – csupán ennyi választ el attól,hogyvalóra váltsd az álmaidat!Jelentkezz a világ első, kifejezetten okostelefonokrameghirdetettnemzetközi szépségversenyére!A Miss Mobile World okostelefonos alkalmazás egyszépségverseny,ahol a versenyzőkre az általuk feltöltött profilalapján lehetszavazni.A verseny több fordulón keresztül zajlik, a fordulókbóltovábbjutóversenyzők vesznek részt az országos döntőben. A fordulók2014december 31-ig zajlanak és 2015 márciusában kerül sor azországosdöntőre.A legtöbb szavazatot elérő (lányok) versenyzők és a szavazókközöttprémium és felső kategóriás okostelefonokat sorsolunk ki,aszavazói aktivitás függvényében. A sorsoláson valórészvételfeltétele a MissMobile World Facebook oldalánaklike-olása.Az alkalmazás letöltése ingyenes, s fordulónként egyszavazatszintén, de ha valaki több versenyzőre is szeretneszavazni, akkorplusz szavazatok vásárlására is van lehetőség a VIPmenüpont alatt.A győztes jutalma egy országos magazinban valócímlapfotózás ésegyéb nyeremények. Az alkalmazásban regisztráltlányok közül 15legtöbb szavazatot elért lány 3 havontamegrendezésre kerülőpromóciós eseményen vesz részt, ahol a lányokkétfajta ruhábanfognak felvonulni, először bikiniben és utánamagyar divattervezőkruháit fogják bemutatni (Brazia,Sugarbird).Az applikációban az aktuális forduló versenyzőinek listájajelenikmeg. Itt lehet versenyzőt választani. A kiválasztottversenyzőadatlapján három fénykép található, egy portré, egy ruhásés egyfürdőruhás kép. A fényképek teljes képernyős formábanismegtekinthetőek. Szavazni a „szavazok“ gomb-bal lehet.Az archívumban a korábbi fordulók résztvevőiismegtekinthetőek.Az alkalmazás weboldala:www.missmobile.info
Justfit app 2.3.0 APK
eClick Apps
justFit mobile application. 20 minutes long training twice a weekto get in perfect shape at low prices!
nyomasd! 2.5.3 APK
eClick Apps
Vége a nyomasztó érzésnek, hogy nem kezdesz semmit a képeiddel.Gyűjtsd életed képeit a nappalid falán, a hűtődön, vagy amunkahelyeden. Ennél egyszerűbb már nem lehet a nyomtatás. Tekiválasztod-mi kiszállítjuk. Meglátod, jó érzés lesz nap mint napszembesülni azokkal az élményekkel, amik megédesítették ahétköznapjaidat. End the overwhelming feeling that you do not startanything in your pictures. Collect images of life on the livingroom wall, the hűtődön, or in your workplace. Easier it is notpossible to print. You select it, we deliver it. You'll find itfeels good to be confronted every day with the experiences that aremegédesítették your days in the week.
Kalocsa 1.1.3 APK
eClick Apps
Alkalmazásunk segítségével megismerheted városunk legfontosabbnevezetességeit, látnivalóit. Barangolj városunkban ésalkalmazásunk segítségével tudj meg még többet! Teszteld tudásodatkvízjátékunk segítségével. Kalocsáról:Városunk jelentős történelmimúltra tekint vissza, hiszen a honfoglalás óta város, István óta amagyarság egyik kiemelkedő kulturális központ. A város egyike anégy magyarországi római katolikus érseki székhelynek, azállamalapítás óta a magyar katolicizmus második központja. Híresiskolaváros, a 18. századtól meginduló oktatás az egyik legkiválóbbiskolai központtá tette a várost országos szinten. Legnevezetesebbépületei közé tartozik a kalocsai főszékesegyház, az érseki palotaés a csillagászati obszervatórium, emellett jelentős értékeket őriza város nagy belvárosa, a hozzá tartozó kikötő és több pusztais.Fedezd fel városunkat, kellemes időtöltést kívánunk!Ourapplication to help you learn your city's most important monuments,sights. Quirky town and applications can help find out more! Testyour knowledge kvízjátékunk help.Kalocsa:Our city has a history ofsignificant historical, because since the conquest of the city,since the Hungarians Istvan is an outstanding cultural center. Thecity is one of four Hungarian Roman Catholic archbishop'sheadquarters, since the foundation of the state second center ofHungarian Catholicism.Famous college town, the 18th centurycommenced education is one of the finest educational center madethe city a national level. Its most famous buildings include themain kalocsai Cathedral, the Archbishop's Palace and theastronomical observatory, as well as significant values ​​confirmthe high center of the city, and the port is more than justrelatives.Explore our city, we wish you a pleasant stay!
A-Zs Szorzás - Osztás 1.0 APK
eClick Apps
OSZTÁS-SZORZÁS A ZSIRÁFFAL!A korlátlan kombinációból álló osztás és szorzás variációkat akisiskolások tudásának megfelelően fejlesztettük, melyet 5nehézségi szinten játszhatnak a lurkók. A játék a kisiskolásgyermek egyik alapvető tevékenysége, amelynek pótolhatatlan szerepevan az egészséges és harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésben. Agyerekek játék során fedezik fel környezetüket és az őket körülvevővilágot, illetve ez által ismerik meg saját képességeiket éskorlátaikat is. Az Ablak Zsiráf tudástár, játékos formábanismerteti meg a kisiskolásokkal a számokat, a számok helyes írását,és ami nagyon fontos a képhez társított számok osztását ésszorzását.DEAL-multiplication, thegiraffe!Unlimited combinations of multiplication and division onchildren's knowledge of the variations have been developed by fivedifficulty levels to play urchin. The game is one of the basicactivities of primary school children, which is an irreplaceablerole in a healthy and harmonious physical and mental development.The kids play in their environment and discover the world aroundthem, and it shall be known in their own abilities and theirlimitations as well. The Window Giraffe knowledge base thatdescribes the playful little schoolchildren numbers, the numbersare good writing and what is very important for the imageassociated with the division and multiplication of numbers.
A-Zs Összeadás - Kivonás 1.0 APK
eClick Apps
SZÁMOLJ A ZSIRÁFFAL!A korlátlan kombinációból álló összeadás és kivonás variációkata nagycsoportos ovisok és kisiskolások tudásának megfelelőenfejlesztettük, melyet 5 nehézségi szinten játszhatnak a lurkók. Ajáték az óvodáskorú és kisiskolás gyermek egyik alapvetőtevékenysége, amelynek pótolhatatlan szerepe van az egészséges ésharmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésben. A gyerekek játék soránfedezik fel környezetüket és az őket körülvevő világot, illetve ezáltal ismerik meg saját képességeiket és korlátaikat is. Az AblakZsiráf tudástár, játékos formában ismerteti meg a kicsikkel aszámokat, a számok helyes írását, és ami nagyon fontos a képheztársított számok összeadását és kivonását.Count the giraffe!Unlimited combinations of addition and subtraction oflarge-group variations and small nursery school skills have beendeveloped by five difficulty levels to play urchin. The game ofpreschool and elementary school children is a fundamental activityfor which an irreplaceable role in a healthy and harmoniousphysical and mental development. The kids play in their environmentand discover the world around them, and it shall be known in theirown abilities and their limitations as well. The Knowledge WindowGiraffe, playful way to learn with small numbers, the numbers arecorrect writing, and, most significantly associated with the imagenumbers, addition and subtraction.
A-Zs Szorzás - Osztás Lite 1.0 APK
eClick Apps
OSZTÁS-SZORZÁS A ZSIRÁFFAL!Az ingyenes verzió az 1-es nehézségi szinten az osztást ésszorzást játszva tanító tudástár. A játék a kisiskolás gyermekegyik alapvető tevékenysége, amelynek pótolhatatlan szerepe van azegészséges és harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésben. Agyerekek játék során fedezik fel környezetüket és az őket körülvevővilágot, illetve ez által ismerik meg saját képességeiket éskorlátaikat is. Az Ablak Zsiráf tudástár, játékos formábanismerteti meg a kisiskolásokkal a számokat, a számok helyes írását,és ami nagyon fontos a képhez társított számok osztását ésszorzását.DEAL-multiplication, thegiraffe!The free version of the 1st level of difficulty of themultiplication and division by playing a teacher knowledge base.The game is one of the basic activities of primary school children,which is an irreplaceable role in a healthy and harmonious physicaland mental development. The kids play in their environment anddiscover the world around them, and it shall be known in their ownabilities and their limitations as well. The Window Giraffeknowledge base that describes the playful little schoolchildrennumbers, the numbers are good writing and what is very importantfor the image associated with the division and multiplication ofnumbers.
A-Zs Összeadás - Kivonás Lite 1.0 APK
eClick Apps
SZÁMOLJ A ZSIRÁFFAL!Az ingyenes verzió az 1-es nehézségi szinten az összeadást éskivonást játszva tanító tudástár. A játék az óvodáskorú éskisiskolás gyermek egyik alapvető tevékenysége, amelynekpótolhatatlan szerepe van az egészséges és harmonikustesti-lelki-szellemi fejlődésben. A gyerekek játék során fedezikfel környezetüket és az őket körülvevő világot, illetve ez általismerik meg saját képességeiket és korlátaikat is. Az Ablak Zsiráftudástár, játékos formában ismerteti meg a kicsikkel a számokat, aszámok helyes írását, és ami nagyon fontos a képhez társítottszámok összeadását és kivonását.
Loading...