1.1.2 / March 23, 2018
(4.8/5) (18)
Loading...

Description

Addo është një shërbim i përshtatshëm, i lire dhe i sigurtë. Tëmarrësh me qira një shofer privat që të të marre dhe të dergoje nëdestinacionin tënd me prekjen e një butoni në çdo pajisjesmartphone. Një shofer i afërt shpesh arrin t'ju mbledhë brendadisa minutave. Jo vetëm që është një shërbim i makinës në kërkesë,por edhe mund të shikoni se shoferi juaj është në rrugën që jukerkoni.

App Information ADDO

Eder Studio Show More...

ADDO 1.1.2 APK
Eder Studio
Addo është një shërbim i përshtatshëm, i lire dhe i sigurtë. Tëmarrësh me qira një shofer privat që të të marre dhe të dergoje nëdestinacionin tënd me prekjen e një butoni në çdo pajisjesmartphone. Një shofer i afërt shpesh arrin t'ju mbledhë brendadisa minutave. Jo vetëm që është një shërbim i makinës në kërkesë,por edhe mund të shikoni se shoferi juaj është në rrugën që jukerkoni.
Loading...