2.1 / April 8, 2016
(4.4/5) (204)
Loading...

Description

"Aero2 Asystent PRO" to nieoficjalna aplikacja przeznaczona dlaużytkowników sieci Aero2, korzystających z darmowego, mobilnegoInternetu na terenie Polski."Aero2 Asystent PRO" umożliwia sprawnekorzystanie z najnowszej usługi "Pakiety Aero". Teraz łatwo iszybko dowiesz się ile pozostało danych do wyczerpania pakietu orazkiedy upływa termin jego ważności. Pomogą w tym funkcje aplikacjitakie jak: komunikat na pasku powiadomień, wyświetlanie danych wprzeglądarce w trybie "Aero2 Hotspot", czy też widget wyświetlającyilość danych do końca pakietu."Aero2 Asystent PRO" automatyczniewykrywa potrzebę wpisania kodu captcha i alarmuje poprzezpowiadomienie na pasku. "Aero2 Asystent PRO" znacznie ułatwiawpisywanie prawidłowego kodu captcha dzięki możliwości łatwegopowiększenia lub odświeżenia obrazka, jeśli jestnieczytelny.Aplikacja posiada funkcję oszczędzania czasu sesji,dzięki której kod captcha będzie pokazywał się znacznierzadziej.Widget pozwala szybko sprawdzić czas do końca sesji orazumożliwia sterowanie połączeniem mobilnym (Uwaga, sterowaniepołączeniem mobilnym jest niedostępne od wersji systemu Android 5Lollipop).Dzięki obsłudze trybu Hotspot możliwe jest bieżącemonitorowanie połączenia przez wszystkie przyłączone urządzenia.Zainstaluj aplikację na wszystkich urządzeniach i korzystaj zwszystkich dobrodziejstw aplikacji. Możesz nawet korzystać zfunkcji "Hotspot Android" na komputerze wykorzystując do tegodowolną przeglądarkę internetową (obsługa captcha, wyświetlanieczasu sesji, stanu baterii i innych parametrów).Zanim kupisz wersjęPRO, możesz przetestować bezpłatną wersję aplikacji "Aero2 AsystentTrial":https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuplesoft.aero2.pro.trialDodatkowefunkcje w płatnej wersji PRO:1. Licznik czasu połączenia nasystemowym pasku powiadomień. Pomaga szybko i wygodnie określić ileczasu pozostało do wpisania kodu captcha*.2. Sterowanie trybem"Hotspot Android" przez dowolną przeglądarkę internetową.3.Powiadomienia ostrzegające o zbliżającym się kodzie captcha,których czas można definiować w ustawieniach*.4. Tryb oszczędzaniaczasu połączenia pozwalający na rzadsze wpisywanie kodu captcha(wymaga działającego automatycznego restartu transmisji danych)*.5. Tryb szybkiego wyświetlania kodu captcha w oknie dialogowym napulpicie telefonu zamiast w oknie aplikacji.6. Brak reklam.* niedotyczy mobilnych routerów WiFi z kartą Aero2Pozostałe zaletyaplikacji dostępne także w wersji darmowej:1. Wsparcie dla nowejusługi "Pakiety Aero" (sprawdzanie terminu ważności i ilościzużytych danych zakupionego pakietu).2. Obsługa nowych kodówcaptcha3. Informowanie o czasie trwania połączenia dla bieżącejsesji.4. Informowanie o ilości danych pobranych i wysłanych dlabieżącej sesji.5. Tryb Hotspot Android. Umożliwia bieżący podglądstatystyk i zdalne komunikaty na pasku powiadomień.6. Prezentacjapodstawowych informacji o sieci komórkowej takie jak: typ sieci,siła sygnału, adres IP, stacja BTS (CID i LAC)."Aero2 AssistantPRO" is the unofficial application designed for network usersAero2, using the free, mobile Internet on Polish territory."Aero2Assistant PRO" allows efficient use of the latest services "AeroPackage". Now you can easily and quickly find out how much is leftuntil the data package, and when the deadline for its validity.They will help you in this application features such as messagenotification bar, displaying the data in the browser in "Aero2Hotspot" or a widget that displays the amount of data to the end ofthe package."Aero2 Assistant PRO" automatically detects the need toenter a captcha code and alerts through the notification bar."Aero2Assistant PRO" greatly simplifies entering the correct code captchadue to easy enlargement or refresh the image if it isunreadable.The application has a session time-saving feature,through which the captcha code will show up less often.The widgetallows you to quickly see the time until the end of the session,and allows you to control the mobile connection (Note, control ofthe mobile connection is not available on the version of Android 5Lollipop).With support for Hotspot mode it is possible to ongoingmonitoring of calls by all attached devices. Install theapplication on all devices and enjoy all the benefits of theapplication. You can even use the "Hotspot Android" on a computerusing the any web browser (supports captcha session time display,battery status, and other parameters).Before you buy the PROversion, you can test a free version of "Aero 2 TrialAssistant":https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuplesoft.aero2.pro.trialAdditionalfeatures in the paid PRO:1. The call timer on the systemnotification bar. It helps to quickly and easily determine how muchtime is left before entering captcha code *.2. Control mode"Hotspot Android" through any web browser.3. Notifications warningabout the impending captcha code whose time can be defined in thesettings *.4. The connection time-saving mode that allows for fewerentering captcha code (requires a working automatic restart data)*.5. Fast mode captcha code is displayed in the dialog box on yourdesktop instead of the application window.6. No ads.* Does notapply to mobile routers WiFi card Aero2Other advantages of theapplication is also available in the free version:1. Support forthe new service "Aero Package" (check the expiry date and theamount of used data package purchased).2. Support for new CAPTCHA3.Informing the call duration for the current session.4. Informationon the amount of data downloaded and sent for the currentsession.5. Hotspot mode Android. It allows you to view currentstatistics and remote messages in the notification bar.6.Presentation of basic information on the cellular network, such asnetwork type, signal strength, IP address, BTS (CID and LAC).

App Information Aero2 Asystent PRO

 • App Name
  Aero2 Asystent PRO
 • Package Name
  com.cuplesoft.aero2.pro
 • Updated
  April 8, 2016
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  CUPLESOFT
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

CUPLESOFT Show More...

Grand Launcher 3.3.6 APK
CUPLESOFT
"Grand Launcher" app amending any smartphone in a simple, fast anduseful mobile phone. The application is designed especially forseniors who have problems with smartphones."Grand Launcher" mayalso be useful for people with low vision and for people withdisabilities.Main features:1. Big fonts and buttons2. Built-incontacts (use action "long click" to manage contacts)3. Innovativeand fast search contacts4. Built-in SMS ((use action "long click"to manage messages)5. The keyboard with letters of the alphabet inorder6. Built-in photo gallery and camera7. Intuitive screen lock8.Mute function phone9. Flashlight10. The battery level indicator andsignal strength11. Phone number, date and time on the mainscreen12. Shortcuts for any app in main menu13. Password protectionfor any optionbefore you buy you can test the demo version:GrandLauncher DemoMore info:http://grandlauncher.cuplesoft.com/Supportedlangs: deutsch, english, español, français, italiano, polski,português, русский, Türk, Indonesia, tiếng Việt, العربية, हिन्दी,ไทย, ελληνικά
Aero2 Asystent PRO 2.1 APK
CUPLESOFT
"Aero2 Asystent PRO" to nieoficjalna aplikacja przeznaczona dlaużytkowników sieci Aero2, korzystających z darmowego, mobilnegoInternetu na terenie Polski."Aero2 Asystent PRO" umożliwia sprawnekorzystanie z najnowszej usługi "Pakiety Aero". Teraz łatwo iszybko dowiesz się ile pozostało danych do wyczerpania pakietu orazkiedy upływa termin jego ważności. Pomogą w tym funkcje aplikacjitakie jak: komunikat na pasku powiadomień, wyświetlanie danych wprzeglądarce w trybie "Aero2 Hotspot", czy też widget wyświetlającyilość danych do końca pakietu."Aero2 Asystent PRO" automatyczniewykrywa potrzebę wpisania kodu captcha i alarmuje poprzezpowiadomienie na pasku. "Aero2 Asystent PRO" znacznie ułatwiawpisywanie prawidłowego kodu captcha dzięki możliwości łatwegopowiększenia lub odświeżenia obrazka, jeśli jestnieczytelny.Aplikacja posiada funkcję oszczędzania czasu sesji,dzięki której kod captcha będzie pokazywał się znacznierzadziej.Widget pozwala szybko sprawdzić czas do końca sesji orazumożliwia sterowanie połączeniem mobilnym (Uwaga, sterowaniepołączeniem mobilnym jest niedostępne od wersji systemu Android 5Lollipop).Dzięki obsłudze trybu Hotspot możliwe jest bieżącemonitorowanie połączenia przez wszystkie przyłączone urządzenia.Zainstaluj aplikację na wszystkich urządzeniach i korzystaj zwszystkich dobrodziejstw aplikacji. Możesz nawet korzystać zfunkcji "Hotspot Android" na komputerze wykorzystując do tegodowolną przeglądarkę internetową (obsługa captcha, wyświetlanieczasu sesji, stanu baterii i innych parametrów).Zanim kupisz wersjęPRO, możesz przetestować bezpłatną wersję aplikacji "Aero2 AsystentTrial":https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuplesoft.aero2.pro.trialDodatkowefunkcje w płatnej wersji PRO:1. Licznik czasu połączenia nasystemowym pasku powiadomień. Pomaga szybko i wygodnie określić ileczasu pozostało do wpisania kodu captcha*.2. Sterowanie trybem"Hotspot Android" przez dowolną przeglądarkę internetową.3.Powiadomienia ostrzegające o zbliżającym się kodzie captcha,których czas można definiować w ustawieniach*.4. Tryb oszczędzaniaczasu połączenia pozwalający na rzadsze wpisywanie kodu captcha(wymaga działającego automatycznego restartu transmisji danych)*.5. Tryb szybkiego wyświetlania kodu captcha w oknie dialogowym napulpicie telefonu zamiast w oknie aplikacji.6. Brak reklam.* niedotyczy mobilnych routerów WiFi z kartą Aero2Pozostałe zaletyaplikacji dostępne także w wersji darmowej:1. Wsparcie dla nowejusługi "Pakiety Aero" (sprawdzanie terminu ważności i ilościzużytych danych zakupionego pakietu).2. Obsługa nowych kodówcaptcha3. Informowanie o czasie trwania połączenia dla bieżącejsesji.4. Informowanie o ilości danych pobranych i wysłanych dlabieżącej sesji.5. Tryb Hotspot Android. Umożliwia bieżący podglądstatystyk i zdalne komunikaty na pasku powiadomień.6. Prezentacjapodstawowych informacji o sieci komórkowej takie jak: typ sieci,siła sygnału, adres IP, stacja BTS (CID i LAC)."Aero2 AssistantPRO" is the unofficial application designed for network usersAero2, using the free, mobile Internet on Polish territory."Aero2Assistant PRO" allows efficient use of the latest services "AeroPackage". Now you can easily and quickly find out how much is leftuntil the data package, and when the deadline for its validity.They will help you in this application features such as messagenotification bar, displaying the data in the browser in "Aero2Hotspot" or a widget that displays the amount of data to the end ofthe package."Aero2 Assistant PRO" automatically detects the need toenter a captcha code and alerts through the notification bar."Aero2Assistant PRO" greatly simplifies entering the correct code captchadue to easy enlargement or refresh the image if it isunreadable.The application has a session time-saving feature,through which the captcha code will show up less often.The widgetallows you to quickly see the time until the end of the session,and allows you to control the mobile connection (Note, control ofthe mobile connection is not available on the version of Android 5Lollipop).With support for Hotspot mode it is possible to ongoingmonitoring of calls by all attached devices. Install theapplication on all devices and enjoy all the benefits of theapplication. You can even use the "Hotspot Android" on a computerusing the any web browser (supports captcha session time display,battery status, and other parameters).Before you buy the PROversion, you can test a free version of "Aero 2 TrialAssistant":https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuplesoft.aero2.pro.trialAdditionalfeatures in the paid PRO:1. The call timer on the systemnotification bar. It helps to quickly and easily determine how muchtime is left before entering captcha code *.2. Control mode"Hotspot Android" through any web browser.3. Notifications warningabout the impending captcha code whose time can be defined in thesettings *.4. The connection time-saving mode that allows for fewerentering captcha code (requires a working automatic restart data)*.5. Fast mode captcha code is displayed in the dialog box on yourdesktop instead of the application window.6. No ads.* Does notapply to mobile routers WiFi card Aero2Other advantages of theapplication is also available in the free version:1. Support forthe new service "Aero Package" (check the expiry date and theamount of used data package purchased).2. Support for new CAPTCHA3.Informing the call duration for the current session.4. Informationon the amount of data downloaded and sent for the currentsession.5. Hotspot mode Android. It allows you to view currentstatistics and remote messages in the notification bar.6.Presentation of basic information on the cellular network, such asnetwork type, signal strength, IP address, BTS (CID and LAC).
Aero2 Asystent - kody captcha 2.1 APK
CUPLESOFT
"Aero2 Asystent" to nieoficjalna aplikacja przeznaczona dlaużytkowników sieci Aero2, korzystających z darmowego, mobilnegoInternetu na terenie Polski. "Aero2 Asystent" automatycznie wykrywapotrzebę wpisania kodu captcha i alarmuje poprzez powiadomienie napasku. "Aero2 Asystent" znacznie ułatwia wpisywanie prawidłowegokodu captcha dzięki możliwości łatwego powiększenia obrazka lubodświeżenia, jeśli jest nieczytelny. "Aero2 Asystent" umożliwiatakże sprawdzanie terminu ważności i ilości zużytych danychzakupionego pakietu.Dzięki obsłudze trybu Hotspot możliwe jestbieżące monitorowanie połączenia przez wszystkie przyłączoneurządzenia.Główne zalety aplikacji:1. Wsparcie dla nowej usługi"Pakiety Aero" (sprawdzanie terminu ważności i ilości zużytychdanych zakupionego pakietu).2. Obsługa nowych kodów captcha3.Informowanie o czasie trwania połączenia dla bieżącej sesji.4.Informowanie o ilości danych pobranych i wysłanych dla bieżącejsesji.5. Tryb Hotspot Android (domyślnie wyłączony). Umożliwiabieżący podgląd statystyk i przekazuje zdalne komunikaty na paskupowiadomień.6. Prezentacja podstawowych informacji o siecikomórkowej takie jak: typ sieci, siła sygnału, adres IP, stacja BTS(CID i LAC).Aplikacja "Aero2 Asystent" jest dostępna za darmo.Zawiera reklamy.Jeśli ta aplikacja podoba Ci się i jest dla Ciebieużyteczna, możesz wesprzeć ten projekt kupując wersjęPRO:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuplesoft.aero2.pro"Aero2Asystent PRO" zawiera dodatkowe funkcje ułatwiające korzystanie zsieci Aero2."Aero2 Assistant" is an unofficial app designed fornetwork users Aero2, using the free, mobile Internet on Polishterritory. "Aero2 assistant" automatically detects the need toenter a captcha code and alerts through the notification bar."Aero2Assistant" greatly simplifies entering the correct code captchathanks to the ability to easily zoom the image to refresh, if it isunreadable."Aero2 Assistant" can also check the expiry date and theamount of used data package purchased.With support for Hotspot modeit is possible to ongoing monitoring of calls by all attacheddevices.The main advantages of the application:1. Support for thenew service "Aero Package" (check the expiry date and the amount ofused data package purchased).2. Support for new CAPTCHA3. Informingthe call duration for the current session.4. Information on theamount of data downloaded and sent for the current session.5.Android Hotspot mode (disabled by default). It allows you to viewcurrent statistics and transmit remote messages in the notificationbar.6. Presentation of basic information on the cellular network,such as network type, signal strength, IP address, BTS (CID andLAC).The "Aero 2 Assistant" is available for free. It containsadvertising.If this application you like and it is useful for you,you can support the project by purchasing the PROversion:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuplesoft.aero2.pro"Aero2Assistant Pro 'includes additional functions for working with Aero2network.
Pan Online 1.4.3 APK
CUPLESOFT
"Pan Online" is a version of the popular card game, in which youcan play with opponents from around the world. With the multiplayermode, you can enjoy the exciting game in real time with virtualopponents.Rules of the game:1. The players put the card inaccordance with the clockwise direction.2. The game begins with theplayer with the card 9 of hearts.3. Everyone puts one card if it isgreater than or equal to the card on top.4. There are a fewexceptions, in which the player can put more than one card. If youhave four cards of the same value (eg. Four 9) can be put together.Another player can put three 9 if the stack is already 9 ofhearts.5. When a player does not want or can not put a card greaterthan or equal to the value of this on top of the stack, takes threecards from the stack. Since the 9 of hearts can not be retrievedfrom the stack then you should take a sufficiently less cards.6.Optionally available is the "pike back" rule. When a player playsthe card of the suit of pikes is the turn passes to the previousplayer. When the game involving two players, the traffic goes tothe same player, who teaches card of the suit of pikes.7. The loseris the player who is the last card.The game is available for freeand contains ads.Have fun:-)
Pan - card game 1.4.3 APK
CUPLESOFT
"Pan - card game" is a version of the popular card game, in whichyou can play with opponents from around the world."Pan - card game"contains many game modes:1. Online: single player game withmultiplayer bot and with real players on one device.2. Localnetwork (WiFi): Multiplayer3. Internet: MultiplayerRules of thegame:1. The players put the card in accordance with the clockwisedirection.2. The game begins with the player with the card 9 ofhearts.3. Everyone puts one card if it is greater than or equal tothe card on top.4. There are a few exceptions, in which the playercan put more than one card. If you have four cards of the samevalue (eg. Four 9) can be put together. Another player can putthree 9 if the stack is already 9 of hearts.5. When a player doesnot want or can not put a card greater than or equal to the valueof this on top of the stack, takes three cards from the stack.Since the 9 of hearts can not be retrieved from the stack then youshould take a sufficiently less cards.6. Optionally available isthe "pike back" rule. When a player plays the card of the suit ofpikes is the turn passes to the previous player. When the gameinvolving two players, the traffic goes to the same player, whoteaches card of the suit of pikes.7. The loser is the player who isthe last card.Have fun:-)
Rally Computer Mobile 1.1.1 APK
CUPLESOFT
RALLY COMPUTER MOBILE combines many functions necessary fornavigating in difficult terrain. Designed for both professionalsand amateurs.TRIPMETER enables efficient timing of individualsections of the route during the trip. You can easily add morewaypoints. Friendly user interface does not cause problems whiledriving.INCLINOMETER significantly increases safety when climbingdifficult routes. Allows you to check the inclination of thevehicle in two planes during the difficult and riskymaneuver.ROUTES defeated during the expedition can be stored in themobile device in the popular KML format. You can view and edit theroute on the map directly on your phone or tablet.STORE the routeson a server to access them from anywhere on Earth. Sent routes youcan view on your computer via the servicehttp://rallycomputer.netSHARE routes with friends throughhttp://rallycomputer.net. You can share your route by sending linksto e-mail or social networks.TRY FOR FREE application RallyComputer Mobile and service http://rallycomputer.net. All featuresare available for 30 days.
Grand Launcher Demo 3.3.6 APK
CUPLESOFT
"Grand Launcher" app amending any smartphone in a simple, fast anduseful mobile phone. The application is designed especially forseniors who have problems with smartphones."Grand Launcher" mayalso be useful for people with low vision and for people withdisabilities.Main features:1. Big fonts and buttons2. Built-incontacts (use action "long click" to manage contacts)3. Innovativeand fast search contacts4. Built-in SMS ((use action "long click"to manage messages)5. The keyboard with letters of the alphabet inorder6. Built-in photo gallery and camera7. Intuitive screen lock8.Mute function phone9. Flashlight10. The battery level indicator andsignal strength11. Phone number, date and time on the mainscreen12. Shortcuts for any app in main menu13. Password protectionfor any optionAll features from full version are available for 7days.After 7 days Demo version has these limitations:1. Sending ofSMS is disabled2. Only 1 item from history of calls is visible3.Taking of picture is disabled4. Flashlight is disabled5. Silentmode is disabledMore:http://grandlauncher.cuplesoft.com/Supportedlangs: deutsch, english, español, français, italiano, polski,português, русский, Türk, Indonesia, tiếng Việt, العربية, हिन्दी,,ไทย, ελληνικά
Localizer Offline : Lublin 1.0.2 APK
CUPLESOFT
"Localizer Offline : Lublin" is a perfect localizer does notrequire an Internet connection. Determine your GPS position usingGSM or GPS receiver and send the location via SMS."LocalizerOffline: Lublin" allow to localize your children or car!The"Localizer Offline : Lublin" includes vector maps with very precisenumbering of buildings and thousands of POIs. You can also set theroute and check its length and travel time.The main advantages ofthe application:  1. All functions of the application workwithout an Internet connection *  2. Check location of contactadded to favourite list 3. Send GPS coordinates using SMS  4.Accurate and fast search of addresses  5. Search for nearestPOI by different categories  6. Convenient and accurate mapVector built-in application  7. Routing offline  8. Saveyour favorite contacts, places, areas and routesTRY FOR FREE. Allfeatures are available for 7 days.* Internet connection is requiredonly when you first run the application for registration.
Loading...