2 / February 19, 2015
(5.0/5) ()
Loading...

Description

AFSK sin klubb-app! Få tilgang til deferskestenyhetene fra klubben din, sjekk resultater fra kamperåret rundt,sjekk oppdaterte treningstider, chat med andresupportere, spillere,trenere og mye mer!

Alt utviklet med tanke på at den skal være brukervennlig foralleparter! Samtidig bidrar du økonomisk til klubbkassa.

Appen gir deg alt du trenger:

- Treningstider
- Resultater
- Kampprogram
- Siste nytt fra klubben
- Chat

Med UpSport Cross-App Communication, kan du legge til vennerfraandre klubber som også har en Klubb-app fra UpSport, chatte meddemog dele dine idrettserfaringer og andre opplevelser så myeduvil!

AFSK his club-app!Getaccess to the latest news from your club, check the resultsofmatches throughout the year, check updated training times,chatwith other fans, players, coaches and much more!

Everything developed for it to be user friendly for allparties!While helping you financially club checkout.

The app gives you everything you need:

- Training Schedule
- Results
- Match Program
- Latest news from the club
- Chat

With UpSport Cross Ideas Communication, you can add friendsfromother clubs which also has a club-app from UpSport, chat withthemand share your sports experience and other experiences as muchasyou want!

App Information AFSK

UpSport Show More...

AFSK 2 APK
UpSport
AFSK sin klubb-app! Få tilgang til deferskestenyhetene fra klubben din, sjekk resultater fra kamperåret rundt,sjekk oppdaterte treningstider, chat med andresupportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal være brukervennlig foralleparter! Samtidig bidrar du økonomisk til klubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider- Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSport Cross-App Communication, kan du legge til vennerfraandre klubber som også har en Klubb-app fra UpSport, chatte meddemog dele dine idrettserfaringer og andre opplevelser så myeduvil!AFSK his club-app!Getaccess to the latest news from your club, check the resultsofmatches throughout the year, check updated training times,chatwith other fans, players, coaches and much more!Everything developed for it to be user friendly for allparties!While helping you financially club checkout.The app gives you everything you need:- Training Schedule- Results- Match Program- Latest news from the club- ChatWith UpSport Cross Ideas Communication, you can add friendsfromother clubs which also has a club-app from UpSport, chat withthemand share your sports experience and other experiences as muchasyou want!
Gladiators 3 APK
UpSport
Gladiators sin klubb-app! Her vil du få tilgang til resultater,kampprogram, treningstider, muligheten til å chatte med andresupportere/spillere/trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på atden skal være brukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar duøkonomisk til klubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:-Treningstider- Resultater- Kampprogram- Nytt fra klubben- ChatMedUpSport Cross-App Communication, kan du legge til venner fra andreklubber som også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem ogdele dine idrettserfaringer og andre opplevelser så mye duvil!Gladiators his club-app! Here you will have access to results,match program, training times, the ability to chat with other fans/ players / coaches and much more!Everything developed for it to beuser friendly for all parties! While helping you financially clubcheckout.The app gives you everything you need:- Training Schedule-Results- Match Program- News from the club- ChatWith UpSport CrossIdeas Communication, you can add friends from other clubs whichalso has a club-app from UpSport, chat with them and share yoursports experience and other experiences as much as you want!
FK Vigør 4.0 APK
UpSport
FK Vigør sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetene fraklubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt, sjekkoppdaterte treningstider, chat med andre supportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal værebrukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk tilklubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!FK Vigor hisclub-app! Get access to the latest news from your club, check theresults of matches throughout the year, check updated trainingtimes, chat with other fans, players, coaches and muchmore!Everything developed for it to be user friendly for allparties! While helping you financially club checkout.The app givesyou everything you need:- Training Schedule- Results- MatchProgram- Latest news from the club- ChatWith UpSport Cross IdeasCommunication, you can add friends from other clubs which also hasa club-app from UpSport, chat with them and share your sportsexperience and other experiences as much as you want!
Svensk Handboll 2.1 APK
UpSport
Svenska Handbollslandslagets officiella VM-App!Häng medlandslaget under VM i Qatar via den officiella appen. Fåunikt insidematerial med de färskaste nyheterna, bilderna ochintervjuerna. Dessutom spelarpresentationer, resultat, tabeller,allt om, och från VM.Du kan chatta med dina vänner, dela dinahandbollbilder och ta emot meddelanden från den svenskatruppen.Allt du behöver för att följa VM i Qatar 2015!SwedishHandball National Team official World Cup App!Keep up with thenational team during the World Cup in Qatar through the officialapp. Get unique inside materials with the latest news, pictures andinterviews. Additionally plays presentations, results, tables, allabout, and from the World Cup.You can chat with your friends, shareyour images handball and receive messages from the Swedishsquad.All you need to follow the World Cup in Qatar in 2015!
NIT-HAK 2 APK
UpSport
NIT HAK sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetene fraklubben, sjekk oppdaterte treningstider, kampprogram og resultateråret rundt, chat med andre supportere, spillere, trenere og myemer!Alt utviklet med tanke på at den skal være brukervennlig foralle parter! Samtidig bidrar du økonomisk til klubbkassa.Appen girdeg alt du trenger:- Treningstider- Kampprogram- Resultater- Sistenytt fra klubben- ChatMed UpSport Cross-App Communication, kan dulegge til venner fra andre klubber som også har en Klubb-app fraUpSport, chatte med dem og dele dine idrettserfaringer og andreopplevelser så mye du vil!NIT HAK his club-app! Get access to thelatest news from the club, check updated training times, matchprogram and results year round, chat with other fans, players,coaches and much more!Everything developed for it to be userfriendly for all parties! While helping you financially clubcheckout.The app gives you everything you need:- Training Schedule-Match Program- Results- Latest news from the club- ChatWith UpSportCross Ideas Communication, you can add friends from other clubswhich also has a club-app from UpSport, chat with them and shareyour sports experience and other experiences as much as you want!
KIF Håndball 3 APK
UpSport
KIF Håndball sin Klubb-app! Her vil dere komme nærmere på bådespillere og trener med de ferskeste nyhetene, resultater og myemer! Få tilgang til treningstider, kampprogram og resultater rettpå appen. Alt utviklet med tanke på at den skal være brukervennligfor alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk til klubbkassa.Appengir deg alt du trenger: - Treningstider- Kampprogram- Resultater-Nyheter- ChatMed UpSport Cross-App Communication, kan du legge tilvenner fra andre klubber som også har en Klubb-app fra UpSport,chatte med dem og dele dine idrettserfaringer og andre opplevelserså mye du vil!KIF Handball his club-app! Here you will get a closerlook at both players and coach with the latest news, results andmuch more! Gain access to training times, match program and resultsright on the app.Everything developed for it to be user friendlyfor all parties! While helping you financially club checkout.Theapp gives you everything you need:- Training Schedule- MatchProgram- Results- News- ChatWith UpSport Cross Ideas Communication,you can add friends from other clubs which also has a club-app fromUpSport, chat with them and share your sports experience and otherexperiences as much as you want!
Brodd 3 APK
UpSport
IL Brodd sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetene fraklubben, oppdaterte treningstider og kampprogram, resultater,muligheten til å chatte med andre spillere, trenere, supportere ogmye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal være brukervennligfor alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk til klubbkassa.Appengir deg alt du trenger:- Treningstider- Kampprogram- Siste nytt fraklubben- Resultater- ChatMed UpSport Cross-App Communication, kandu legge til venner fra andre klubber som også har en Klubb-app fraUpSport, chatte med dem og dele dine idrettserfaringer og andreopplevelser så mye du vil!IL Brodd his club-app! Get access to thelatest news from the club, live training sessions and matchprogram, results, ability to chat with other players, coaches, fansand much more!Everything developed for it to be user friendly forall parties! While helping you financially club checkout.The appgives you everything you need:- Training Schedule- Match Program-Latest news from the club- Results- ChatWith UpSport Cross IdeasCommunication, you can add friends from other clubs which also hasa club-app from UpSport, chat with them and share your sportsexperience and other experiences as much as you want!
Grane Håndball 2 APK
UpSport
Grane Håndball sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetenefra klubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt, sjekkoppdaterte treningstider, chat med andre supportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal værebrukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk tilklubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!Grane Handballhis club-app! Get access to the latest news from your club, checkthe results of matches throughout the year, check updated trainingtimes, chat with other fans, players, coaches and muchmore!Everything developed for it to be user friendly for allparties! While helping you financially club checkout.The app givesyou everything you need:- Training Schedule- Results- MatchProgram- Latest news from the club- ChatWith UpSport Cross IdeasCommunication, you can add friends from other clubs which also hasa club-app from UpSport, chat with them and share your sportsexperience and other experiences as much as you want!
Loading...