4.1.6 / January 28, 2019
(3.6/5) (382)
Loading...

Description

De AfsprakenApp is een eigen mobiele app die u op het juiste momentherinnert aan afspraken en huiswerkopdrachten bij uw zorgpraktijk.De app is uitsluitend te gebruiken door patiënten/cliënten enmedewerkers van geabonneerde praktijken van de AfsprakenApp. De appheeft de volgende toestemming nodig: - Telefoonnummers rechtstreeksbellen: Bel uw praktijk rechtstreeks vanaf het contactscherm. -Foto's en video's maken: Foto's maken bij het aanmaken van eenoefening. - Audio opnemen: Inspreken van een boodschap bij hetaanmaken van een oefening. - USB-opslag aanpassen of verwijderen:Het opslaan van foto's en audiofragmenten. - Accounts op hetapparaat vinden: Nodig voor het versturen van pushnotificaties. Erwordt geen accountdata uitgelezen of gebruikt. The AfsprakenApp isa mobile app that you own at the right time reminds you ofappointments and assignments in your care practice. The app canonly be used by patients / clients and employees subscribedpractices AfsprakenApp. The app has the following permission: -Telephone directly call: Call your practice directly from thecontact screen. - Photos and videos: pictures in creating anexercise. - Audio Recording: When recording a message when youcreate an exercise. - Modify or delete USB storage: Storing photosand audio clips. - Accounts on the tool: Required for sending pushnotifications. There is no account data is read or used.

App Information AfsprakenApp

 • App Name
  AfsprakenApp
 • Package Name
  nl.afsprakenapp.android
 • Updated
  January 28, 2019
 • File Size
  45M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  4.1.6
 • Developer
  Appsotheek
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Appsotheek Show More...

AfsprakenApp 4.1.6 APK
Appsotheek
De AfsprakenApp is een eigen mobiele app die u op het juiste momentherinnert aan afspraken en huiswerkopdrachten bij uw zorgpraktijk.De app is uitsluitend te gebruiken door patiënten/cliënten enmedewerkers van geabonneerde praktijken van de AfsprakenApp. De appheeft de volgende toestemming nodig: - Telefoonnummers rechtstreeksbellen: Bel uw praktijk rechtstreeks vanaf het contactscherm. -Foto's en video's maken: Foto's maken bij het aanmaken van eenoefening. - Audio opnemen: Inspreken van een boodschap bij hetaanmaken van een oefening. - USB-opslag aanpassen of verwijderen:Het opslaan van foto's en audiofragmenten. - Accounts op hetapparaat vinden: Nodig voor het versturen van pushnotificaties. Erwordt geen accountdata uitgelezen of gebruikt. The AfsprakenApp isa mobile app that you own at the right time reminds you ofappointments and assignments in your care practice. The app canonly be used by patients / clients and employees subscribedpractices AfsprakenApp. The app has the following permission: -Telephone directly call: Call your practice directly from thecontact screen. - Photos and videos: pictures in creating anexercise. - Audio Recording: When recording a message when youcreate an exercise. - Modify or delete USB storage: Storing photosand audio clips. - Accounts on the tool: Required for sending pushnotifications. There is no account data is read or used.
FysioHolland 3.1.5 APK
Appsotheek
De FysioHolland AfsprakenApp is een eigen mobiele app die u op hetjuiste moment herinnert aan afspraken en huiswerkopdrachten bij uwzorgpraktijk. De app is uitsluitend te gebruiken doorpatiënten/cliënten en medewerkers van FysioHolland.De app heeft devolgende toestemming nodig:- Telefoonnummers rechtstreeks bellen:Bel uw praktijk rechtstreeks vanaf het contactscherm.- Foto's envideo's maken: Foto's maken voor profielfoto van de medewerker.-USB-opslag aanpassen of verwijderen: Het opslaan van foto's.-Accounts op het apparaat vinden: Nodig voor het versturen vanpushnotificaties. Er wordt geen accountdata uitgelezen ofgebruikt.The Physio Holland AfsprakenApp's own mobile app thatreminds you of timely appointments and homework assignments in yourcare practice. The app can only be used by patients / clients andemployees Physio Holland.The app requires the followingpermission:- Phone calls directly: Call your practice directly fromthe touch screen.- Take pictures and videos: Taking pictures for aprofile picture of the employee.- modify or delete USB storage:Storing photos.- Accounts found on the device: Required for sendingpush notifications. There is no account data is read or used.
Fysio Zorggroep Almere 4.0.13 APK
Appsotheek
De Fysio Zorggroep Almere AfsprakenApp is een eigen mobiele app dieu op het juiste moment herinnert aan afspraken enhuiswerkopdrachten bij uw zorgpraktijk. De app is uitsluitend tegebruiken door patiënten/cliënten en medewerkers van FysioZorggroep Almere. De app heeft de volgende toestemming nodig: -Telefoonnummers rechtstreeks bellen: Bel uw praktijk rechtstreeksvanaf het contactscherm. - Foto's en video's maken: Foto's makenvoor profielfoto van de medewerker. - USB-opslag aanpassen ofverwijderen: Het opslaan van foto's. - Accounts op het apparaatvinden: Nodig voor het versturen van pushnotificaties. Er wordtgeen accountdata uitgelezen of gebruikt. The Physio Care GroupAfsprakenApp Almere has its own mobile app that reminds you oftimely appointments and homework assignments in your care practice.The app can only be used by patients / clients and employees PhysioZorggroep Almere. The app requires the following permission: -Phone calls directly: Call your practice directly from the touchscreen. - Take pictures and videos: Taking pictures for a profilepicture of the employee. - modify or delete USB storage: Storingphotos. - Accounts found on the device: Required for sending pushnotifications. There is no account data is read or used.
MijnZorgApp 4.0.12 APK
Appsotheek
De MijNZorgApp is een eigen mobiele app die u op het juiste momentherinnert aan afspraken en huiswerkopdrachten bij uw zorgpraktijk.De app is uitsluitend te gebruiken door patiënten/cliënten enmedewerkers van geabonneerde praktijken van de MijnZorgApp. De appheeft de volgende toestemming nodig: - Telefoonnummers rechtstreeksbellen: Bel uw praktijk rechtstreeks vanaf het contactscherm. -Foto's en video's maken: Foto's maken bij het aanmaken van eenoefening. - Audio opnemen: Inspreken van een boodschap bij hetaanmaken van een oefening. - USB-opslag aanpassen of verwijderen:Het opslaan van foto's en audiofragmenten. - Accounts op hetapparaat vinden: Nodig voor het versturen van push-notificaties. Erwordt geen accountdata uitgelezen of gebruikt. The MijNZorgApp is apersonal mobile app that reminds you of appointments and homeworkassignments at the right time in your healthcare practice. The appcan only be used by patients / clients and employees of subscribedpractices of the MijnZorgApp. The app requires the followingpermission: - Calling phone numbers directly: Call your practicedirectly from the contact screen. - Take photos and videos: Takephotos when creating an exercise. - Recording audio: Entering amessage when creating an exercise. - Adjust or delete USB storage:Saving photos and audio clips. - Find accounts on the device:Required to send push notifications. No account data is read orused.
Join2Move 4.1.6 APK
Appsotheek
In het beweegprogramma Join2Move leert u hoe u op een actievemanier met uw knie of heup artrose kunt omgaan. Dat artrose nietmeer over gaat betekent namelijk niet dat u er niets aan kunt doen!Maak direct een account aan, en begin met bewegen! In the Join2Moveexercise program, you will learn how to actively treat your knee orhip with osteoarthritis. The fact that osteoarthritis is no longera problem does not mean that you can not do anything about it!Create an account immediately, and start moving!
Loading...