Loading...

Description

Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRISjevytvoření jednotného on-line informačního místa na Internetuprooblast agrárního sektoru (zemědělství, potravinářství,lesnictví,vodohospodářství) a venkova. Cílovou skupinou uživatelůjsou řídícípracovníci podniků, státní správa, místní samosprávy,studenti avšichni konzumenti potravin a obyvatelé venkovskýchregionů.Projekt vznikl na základě spolupráce České zemědělskéuniverzity vPraze a Ministerstva zemědělství ČR. Portál AGRISnabízí své službyjiž od roku 1999.

Agrární WWW portál AGRIS zpřístupňuje již existujícíinformačnízdroje, vytváří vlastní informace a zveřejňuje informaceodsubjektů, které nemají v současné době podmínky prokvalitníelektronické (Internetové) prezentování. Přidanou hodnotouportáluje především výrazné zlepšení dostupnosti avyužitelnostiprezentovaných informací. Akademické prostředí jezároveňpředpokladem nezávislosti a objektivitypublikovanýchinformací.

Provoz a rozvoj Agrárního WWW portálu AGRIS zajišťujeKatedrainformačních technologií PEF ČZU v Praze.

Projekt je otevřen všem zájemcům o spolupráci, vítány jsoujakékolivpřipomínky a podněty směřující k rozvoji projektu, apředevšímvšichni ti, kteří se chtějí aktivně podílet na jehonaplňování.Projekt lze podpořit i tím, že na Vaše stránky umístíteodkazy naAGRIS. Naplnění všech plánovaných cílů není samozřejměotázkou dnůnebo týdnů, ale spíše nikdy nekončícím procesem.
The project aimsAgrarianWWW portal AGRIS is the creation of a single on-lineinformationsites on the Internet for the agrarian sector(agriculture, food,forestry, water) and rural areas. The targetgroup of users aremanagers of enterprises, government, localgovernment, students andall consumers of food, and residents ofrural regions. The projectwas based on the cooperation of the CzechAgricultural Universityin Prague and the Ministry of Agriculture.AGRIS portal offers itsservices since 1999.

Agrarian WWW portal AGRIS makes available alreadyexistinginformation resources, creates its own information andpublishesinformation from subjects who do not currently havepolicies forquality electronic (internet) presentation. The addedvalue of theportal is especially significant improvement in theavailabilityand usability of the information presented. Theacademicenvironment is also a prerequisite for the independenceandobjectivity of the information published.

Operation and Development of the Agrarian WWW portal AGRISprovidedby the Department of Information Technology PEF CULS.

The project is open to everyone interested in cooperationarewelcome any comments and suggestions towards the development oftheproject, and especially all those who wish to participateactivelyin its implementation. The project can be supported by thefactthat you place on your site links to AGRIS. Fulfillment ofallplanned targets is of course a matter of days or weeks, butrathera never ending process.

App Information Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased)

 • App Name
  Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased)
 • Package Name
  pef.kit.agriscz
 • Updated
  June 17, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
 • Developer
  Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze Show More...

Game Online BETA 0.93 APK
Mobile application for Game Online website (available atzver.agris.cz/en).The "Game online" application is a public outputof scientific-research websites Deer online a Boar online,collected in Game Online website, which are used to collect andprocess telemetric monitoring data of the game. Public test.
Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased) APK
Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRISjevytvoření jednotného on-line informačního místa na Internetuprooblast agrárního sektoru (zemědělství, potravinářství,lesnictví,vodohospodářství) a venkova. Cílovou skupinou uživatelůjsou řídícípracovníci podniků, státní správa, místní samosprávy,studenti avšichni konzumenti potravin a obyvatelé venkovskýchregionů.Projekt vznikl na základě spolupráce České zemědělskéuniverzity vPraze a Ministerstva zemědělství ČR. Portál AGRISnabízí své službyjiž od roku 1999.Agrární WWW portál AGRIS zpřístupňuje již existujícíinformačnízdroje, vytváří vlastní informace a zveřejňuje informaceodsubjektů, které nemají v současné době podmínky prokvalitníelektronické (Internetové) prezentování. Přidanou hodnotouportáluje především výrazné zlepšení dostupnosti avyužitelnostiprezentovaných informací. Akademické prostředí jezároveňpředpokladem nezávislosti a objektivitypublikovanýchinformací.Provoz a rozvoj Agrárního WWW portálu AGRIS zajišťujeKatedrainformačních technologií PEF ČZU v Praze.Projekt je otevřen všem zájemcům o spolupráci, vítány jsoujakékolivpřipomínky a podněty směřující k rozvoji projektu, apředevšímvšichni ti, kteří se chtějí aktivně podílet na jehonaplňování.Projekt lze podpořit i tím, že na Vaše stránky umístíteodkazy naAGRIS. Naplnění všech plánovaných cílů není samozřejměotázkou dnůnebo týdnů, ale spíše nikdy nekončícím procesem.The project aimsAgrarianWWW portal AGRIS is the creation of a single on-lineinformationsites on the Internet for the agrarian sector(agriculture, food,forestry, water) and rural areas. The targetgroup of users aremanagers of enterprises, government, localgovernment, students andall consumers of food, and residents ofrural regions. The projectwas based on the cooperation of the CzechAgricultural Universityin Prague and the Ministry of Agriculture.AGRIS portal offers itsservices since 1999.Agrarian WWW portal AGRIS makes available alreadyexistinginformation resources, creates its own information andpublishesinformation from subjects who do not currently havepolicies forquality electronic (internet) presentation. The addedvalue of theportal is especially significant improvement in theavailabilityand usability of the information presented. Theacademicenvironment is also a prerequisite for the independenceandobjectivity of the information published.Operation and Development of the Agrarian WWW portal AGRISprovidedby the Department of Information Technology PEF CULS.The project is open to everyone interested in cooperationarewelcome any comments and suggestions towards the development oftheproject, and especially all those who wish to participateactivelyin its implementation. The project can be supported by thefactthat you place on your site links to AGRIS. Fulfillment ofallplanned targets is of course a matter of days or weeks, butrathera never ending process.
Loading...