1.4 / July 20, 2016
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

Aplikacja Agromind Tucz Kalkulator,tonarzędzie które w łatwy i szybki sposób pozwalaobliczyćopłacalność tuczu trzody chlewnej. Nie ma znaczenia czychceszpoliczyć dane historyczne, czy bieżącą opłacalność, AgromindTuczKalkulator to prosty sposób aby wiedzieć.

Zawiera podstawowe grupy kosztów takie jak:
• Koszt zakupu warchlaków
• Koszty zakupu paszy
• Koszt pracy
• Koszt leków i Weterynarza
• Koszt energii
• Koszt wody
• Koszt Kredytu
• Koszty inne – służy do wprowadzenia pozostałych kosztów,nieujętych powyżej

Wprowadzenie wszystkich kosztów nie jest wymagane. Jeżeli danagrupakosztów nie zostanie wprowadzona to nie zostania onauwzględniona wwyliczeniu końcowym a w danej linii pojawi sięwartość zero.
Koszty produkcji są przedstawiane w przeliczeniu natucznika(sztukę) i wyprodukowany kilogram żywca, tak aby w łatwysposóbmożna było ocenić gdzie jest potencjał do ichdalszegoobniżania.

Poza kosztami, aplikacja Agromind Tucz Kalkulator, liczypodstawoweparametry produkcyjne takie jak:
• waga Sprzedaży
• FCR – zużycie Paszy
• przyrost
• upadki

Zachęcamy do korzystania z aplikacji Agromind Tucz Kalkulator, idozgłaszania uwag dotyczących jej funkcjonowania idalszegorozwoju.
Więcej informacji na temat kosztów w rolnictwie nastroniewww.agromind.pl lub pod adresem mailowymbiuro@agromind.pl
ApplicationAgromindFattening Calculator is a tool that quickly and easilyallows youto calculate the profitability of fattening pigs. It doesnotmatter whether you want to count the historical data orcurrentprofitability, Agromind Fattening Calculator is a simple waytoknow.

It contains basic cost groups such as:
• The cost of purchasing piglets
• The purchase costs of feed
• Cost of labor
• The cost of drugs and Vet
• The cost of energy
• Cost of water
• Cost of Credit
• other costs - is used to introduce other costs notincludedabove

Introduction of all costs is not required. If a group of costsisnot entered this does not become it included in the calculationofthe final and in the line will be zero.
Production costs are presented per porker (art) andproducedkilogram of livestock, so that you can easily assess wherethere ispotential for their further reduction.

Besides costs, the application Agromind Fattening Calculatorcountsthe basic production parameters such as:
• weight Sales
• FCR - Feed consumption
• increase
• falls

We encourage you to use the application AgromindFatteningCalculator, and to comment on its operation andfurtherdevelopment.
For more information on the costs in agriculture onwww.agromind.plor e-mail at biuro@agromind.pl

App Information Agromind Kalkulator Tucz

 • App Name
  Agromind Kalkulator Tucz
 • Package Name
  pl.agromind.www.KalkulatorTucz
 • Updated
  July 20, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Agromind Sp. z o.o.
 • Installs
  5 - 10
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

Agromind Sp. z o.o. Show More...

Agromind Kalkulator Tucz 1.4 APK
Aplikacja Agromind Tucz Kalkulator,tonarzędzie które w łatwy i szybki sposób pozwalaobliczyćopłacalność tuczu trzody chlewnej. Nie ma znaczenia czychceszpoliczyć dane historyczne, czy bieżącą opłacalność, AgromindTuczKalkulator to prosty sposób aby wiedzieć.Zawiera podstawowe grupy kosztów takie jak:• Koszt zakupu warchlaków• Koszty zakupu paszy• Koszt pracy• Koszt leków i Weterynarza• Koszt energii• Koszt wody• Koszt Kredytu• Koszty inne – służy do wprowadzenia pozostałych kosztów,nieujętych powyżejWprowadzenie wszystkich kosztów nie jest wymagane. Jeżeli danagrupakosztów nie zostanie wprowadzona to nie zostania onauwzględniona wwyliczeniu końcowym a w danej linii pojawi sięwartość zero.Koszty produkcji są przedstawiane w przeliczeniu natucznika(sztukę) i wyprodukowany kilogram żywca, tak aby w łatwysposóbmożna było ocenić gdzie jest potencjał do ichdalszegoobniżania.Poza kosztami, aplikacja Agromind Tucz Kalkulator, liczypodstawoweparametry produkcyjne takie jak:• waga Sprzedaży• FCR – zużycie Paszy• przyrost• upadkiZachęcamy do korzystania z aplikacji Agromind Tucz Kalkulator, idozgłaszania uwag dotyczących jej funkcjonowania idalszegorozwoju.Więcej informacji na temat kosztów w rolnictwie nastroniewww.agromind.pl lub pod adresem mailowymbiuro@agromind.plApplicationAgromindFattening Calculator is a tool that quickly and easilyallows youto calculate the profitability of fattening pigs. It doesnotmatter whether you want to count the historical data orcurrentprofitability, Agromind Fattening Calculator is a simple waytoknow.It contains basic cost groups such as:• The cost of purchasing piglets• The purchase costs of feed• Cost of labor• The cost of drugs and Vet• The cost of energy• Cost of water• Cost of Credit• other costs - is used to introduce other costs notincludedaboveIntroduction of all costs is not required. If a group of costsisnot entered this does not become it included in the calculationofthe final and in the line will be zero.Production costs are presented per porker (art) andproducedkilogram of livestock, so that you can easily assess wherethere ispotential for their further reduction.Besides costs, the application Agromind Fattening Calculatorcountsthe basic production parameters such as:• weight Sales• FCR - Feed consumption• increase• fallsWe encourage you to use the application AgromindFatteningCalculator, and to comment on its operation andfurtherdevelopment.For more information on the costs in agriculture onwww.agromind.plor e-mail at biuro@agromind.pl
Loading...