1.0 / June 16, 2014
(3.9/5) (252)
Loading...

Description

Các bạn email đến tri.nhat.md @ gmail.comđểnhận Giftcode
giá trị lớn nhé.
*******************************************************
Ải Tam Quốc
Đây là một gMO thể loại SLG, đề tài Tam Quốc lần đầu tiên do MEvậnhành.
Bối cảnh Ải Tam Quốc gắn liền giai đoạn cuối đời Đông Hán, hoạnquanlũng đoạn, giặc Khăn
Vàng khởi nghĩa khắp nơi do Trương Giác - một người đã họcđượcnhiều ma thuật và bùa phép
chữa bệnh cầm đầu, khiến dân chúng lầm thang. Hào kiệt anh hùngkhắpthiên hạ cùng nhau tụ
họp giúp vua dẹp loạn, tiêu biểu nổi lên có Tào Tháo, Lưu Bị,TônKiên, Đổng Trác, Viên
Thiệu, Lưu Biểu …
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Đổng Trác lên ngôi xưng vương, trịvìthiên hạ. Những tưởng cuộc sống của dân chúng sẽ yên bình, nhưngdolối cai trị độc ác, tàn bạo của Đổng Trác, lại một lần nữađẩyngười dân vô cảnh màn trời chiếu đất, nỗi thống khổ không aithấu.Bấy giờ, Tào tháo nổi dậy tìm cách tiêu diệt Đổng Trác, mọimưutoan đều không thành, bởi Đổng Trác có áo Giáp
Hoàng Kim hộ thể, không có vũ khí nào đâm xuyên thủng được, ngoàirabên cạnh hắn có tướng tài giỏi đó là Lữ Bố.

Không để Đổng Trác ngày càng lộng hành, thâu tóm mọi quyềnlực,Tào Tháo ra thông báo chiêu mộ hiền tài, cùng nhau tìm cáchtiêudiệt. Cùng với Bảo Đao trong tay, liệu Tào Tháo có chiêu binhmãimã và ai có năng lực cứu giúp bá tánh trong thiên hạ?
 Những chiêu thức bắt mắt
 Hệ thống phó bản đa dạng
 Hệ thống kiến trúc phong phú

Ải Tam Quốc một lần nữa tái hiện lại những sự kiện và chiếndịchnổi tiếng trong lịch sử, người chơi sẽ nổi lên như một chư hầuhợplực chống lại Đổng Trác hay chỉ là một người lính bình thườngtrongtam quốc. Game thủ sẽ hóa thân và trải nghiệm những cung bậcthăngtrầm trong game.

Được biết, tại xứ sở gấu Trúc, Ải Tam Quốc có tên là Khẩu ĐạiTamChí, ra mắt tháng 12/2013, do công ty DouDouYou sản xuất SoGouvậnhành. Game đạt kỷ lục 06 triệu lượt đăng nhập trong tháng đầutiênra mắt, chạy mượt trên hai nền tảng Android và iOS. Hiện tại,tạithị trường Hàn Quốc, trò chơi này vẫn đang rất thịnh hành.

Tas: tam quoc, ai tam quoc

The email [email protected] gmail.com to receive Giftcode
okay great value.
************************************************** *****
Pass the Three Kingdoms
This is a category GMO SLG, Three Kingdoms theme by MEfirstoperation.
Background Pass the Three Kingdoms period tied his laterEasternHan, rigging eunuchs, enemy Towels
Gold uprising everywhere by Zhang Enlightenment - a lot ofpeoplelearned magic and spells
healing leader, making people wrong ladder. Heroic martialartistsgathered together around the galaxy
meeting to help pacify the king, have typically emerged Cao Cao,LiuBei, Sun Kien, Dong Zhuo, Vienna
Us, Save Chart ...
After the war ended, Dong Zhuo crowned himself as King, ruledthegalaxy. The idea of ​​public life will be peaceful, but by wayofthe wicked rule, the brutal Dong Zhuo, again pushingcountlesspeople homeless land, no one comprehend the anguish. Nowcreateremove insurgents seek to destroy Dong Zhuo, all attemptswereunsuccessful, by Dong Zhuo armor
Hoang Kim households can no weapon pierced holes are, besideshisside have talented generals such as Lu Bu.

Not to Dong Zhuo increasingly abuses, acquired all power, CaoCaonotice recruit talented, and sought to destroy each other.Alongwith Bao Dao in hand, whether infantry attack Cao Cao hasanyoneever code and promotion capabilities help nature inthegalaxy?
 The eye-catching moves
 The system copies diversity
 rich system architecture

Pass the Three Kingdoms again replayed the events andcelebritiescampaign in history, players will emerge as a vassalforces againstDong Zhuo or just an ordinary soldier in the ThreeKingdoms. Gamerswill experience the incarnation and the tones ofups and downs inthe game.

Reportedly, in the land of the panda, named the ThreeKingdomsPass Dai Tam Chi, launched 12/2013 due to productioncompany SogouDouDouYou operation. Game record 06 million in thefirst month logout, run smoother on both Android and iOS platforms.Currently, inthe Korean market, this game is still verypopular.

Tas: Three Kingdoms, one of the Three Kingdoms

App Information Ai Tam Quoc - Ải Tam Quốc

 • App Name
  Ai Tam Quoc - Ải Tam Quốc
 • Package Name
  com.mdo.go.kkk
 • Updated
  June 16, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Hoang Minh
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Hoang Minh Show More...

Ai Tam Quoc - Ải Tam Quốc 1.0 APK
Hoang Minh
Các bạn email đến tri.nhat.md @ gmail.comđểnhận Giftcodegiá trị lớn nhé.*******************************************************Ải Tam QuốcĐây là một gMO thể loại SLG, đề tài Tam Quốc lần đầu tiên do MEvậnhành.Bối cảnh Ải Tam Quốc gắn liền giai đoạn cuối đời Đông Hán, hoạnquanlũng đoạn, giặc KhănVàng khởi nghĩa khắp nơi do Trương Giác - một người đã họcđượcnhiều ma thuật và bùa phépchữa bệnh cầm đầu, khiến dân chúng lầm thang. Hào kiệt anh hùngkhắpthiên hạ cùng nhau tụhọp giúp vua dẹp loạn, tiêu biểu nổi lên có Tào Tháo, Lưu Bị,TônKiên, Đổng Trác, ViênThiệu, Lưu Biểu …Sau khi cuộc chiến kết thúc, Đổng Trác lên ngôi xưng vương, trịvìthiên hạ. Những tưởng cuộc sống của dân chúng sẽ yên bình, nhưngdolối cai trị độc ác, tàn bạo của Đổng Trác, lại một lần nữađẩyngười dân vô cảnh màn trời chiếu đất, nỗi thống khổ không aithấu.Bấy giờ, Tào tháo nổi dậy tìm cách tiêu diệt Đổng Trác, mọimưutoan đều không thành, bởi Đổng Trác có áo GiápHoàng Kim hộ thể, không có vũ khí nào đâm xuyên thủng được, ngoàirabên cạnh hắn có tướng tài giỏi đó là Lữ Bố.Không để Đổng Trác ngày càng lộng hành, thâu tóm mọi quyềnlực,Tào Tháo ra thông báo chiêu mộ hiền tài, cùng nhau tìm cáchtiêudiệt. Cùng với Bảo Đao trong tay, liệu Tào Tháo có chiêu binhmãimã và ai có năng lực cứu giúp bá tánh trong thiên hạ? Những chiêu thức bắt mắt Hệ thống phó bản đa dạng Hệ thống kiến trúc phong phúẢi Tam Quốc một lần nữa tái hiện lại những sự kiện và chiếndịchnổi tiếng trong lịch sử, người chơi sẽ nổi lên như một chư hầuhợplực chống lại Đổng Trác hay chỉ là một người lính bình thườngtrongtam quốc. Game thủ sẽ hóa thân và trải nghiệm những cung bậcthăngtrầm trong game.Được biết, tại xứ sở gấu Trúc, Ải Tam Quốc có tên là Khẩu ĐạiTamChí, ra mắt tháng 12/2013, do công ty DouDouYou sản xuất SoGouvậnhành. Game đạt kỷ lục 06 triệu lượt đăng nhập trong tháng đầutiênra mắt, chạy mượt trên hai nền tảng Android và iOS. Hiện tại,tạithị trường Hàn Quốc, trò chơi này vẫn đang rất thịnh hành.Tas: tam quoc, ai tam quocThe email [email protected] gmail.com to receive Giftcodeokay great value.************************************************** *****Pass the Three KingdomsThis is a category GMO SLG, Three Kingdoms theme by MEfirstoperation.Background Pass the Three Kingdoms period tied his laterEasternHan, rigging eunuchs, enemy TowelsGold uprising everywhere by Zhang Enlightenment - a lot ofpeoplelearned magic and spellshealing leader, making people wrong ladder. Heroic martialartistsgathered together around the galaxymeeting to help pacify the king, have typically emerged Cao Cao,LiuBei, Sun Kien, Dong Zhuo, ViennaUs, Save Chart ...After the war ended, Dong Zhuo crowned himself as King, ruledthegalaxy. The idea of ​​public life will be peaceful, but by wayofthe wicked rule, the brutal Dong Zhuo, again pushingcountlesspeople homeless land, no one comprehend the anguish. Nowcreateremove insurgents seek to destroy Dong Zhuo, all attemptswereunsuccessful, by Dong Zhuo armorHoang Kim households can no weapon pierced holes are, besideshisside have talented generals such as Lu Bu.Not to Dong Zhuo increasingly abuses, acquired all power, CaoCaonotice recruit talented, and sought to destroy each other.Alongwith Bao Dao in hand, whether infantry attack Cao Cao hasanyoneever code and promotion capabilities help nature inthegalaxy? The eye-catching moves The system copies diversity rich system architecturePass the Three Kingdoms again replayed the events andcelebritiescampaign in history, players will emerge as a vassalforces againstDong Zhuo or just an ordinary soldier in the ThreeKingdoms. Gamerswill experience the incarnation and the tones ofups and downs inthe game.Reportedly, in the land of the panda, named the ThreeKingdomsPass Dai Tam Chi, launched 12/2013 due to productioncompany SogouDouDouYou operation. Game record 06 million in thefirst month logout, run smoother on both Android and iOS platforms.Currently, inthe Korean market, this game is still verypopular.Tas: Three Kingdoms, one of the Three Kingdoms
Loading...