1.0.1 / December 22, 2014
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

Värske eestikeelne meelelahutusajakiriHello!Eesti on mahukas nädalakiri, mis toob Sinuni Eestijamaailmakuulsate inimeste elukogemusi, inspiratsiooniallikaidjaelutähtsaid sündmusi, et need omakorda saaksid Sinu päevajamõtetesse helgemat kuma anda.
Me räägime elus õnne toovatest ja julgustavatestasjadest:armastusest, lastest, pulmadest, ent ka väljakutsetestjakatsumustest, mida elu teele veeretab.
Tänu rikkalikele esmaklassilistele pildireportaažidelejaintervjuudele Eestist ja mujalt, on see stiilne jasõbralikmeelelahutusajakiri Sulle vaid positiivset emotsioonipakkuvkaaslane.
Igal nädalal ilmuvast numbrist leiad ka mahuka elustiili osa,kustsaad kõige värskemaid uudiseid ilu-ja moevaldkonnast kuniretsepti-ja reisisoovituseni.
FreshEstonian-languageentertainment magazine Hello! Estonia is a week ofintensiveletter, which provides you the Estonian people and theworld-famouslife experiences, inspirations and vital events, theycan turn yourdaily thoughts and give a brighter glow.
We're talking about life and happiness-producing encouragingthings:love, children, wedding, but also the challenges and trialsthatlife throws path.
Thanks to the rich's premium photo reportage and interviewsfromEstonia and elsewhere, this is a stylish and friendlyentertainmentmagazine providing you with only the positiveemotionscompanion.
Each week you will find a number that appears in intensive partofthe lifestyle, where you can get the latest news about beautyandfashion system to the prescription and reisisoovituseni.

App Information Ajakiri Hello!

 • App Name
  Ajakiri Hello!
 • Package Name
  ee.digira.hello
 • Updated
  December 22, 2014
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  DIGIRA
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Visit website Email android@digira.ee
  Tõnismägi 2 10122 Tallinn Estonia
 • Google Play Link

DIGIRA Show More...

Kroonika kodu-eri 3.4.0.4.90906 APK
DIGIRA
Kroonika Kodu-eri ilmub 4 kordaaastas.Kroonika Kodu-eri näitab kuulsuste kodusid nii meil kuivälismaal,kirjutatakse hobidest, lemmikroogadest jne.Chronicle ofMy-differentappears four times a year. Chronicle of My-differentshowscelebrity homes here and abroad, written hobbies, favoritedishes,etc..
Eesti Naine 1.0.7 APK
DIGIRA
Ajakiri Eesti Naine on kõige pikematetraditsioonidega naisteajakiri Eestis, mille esmanumber ilmus juba1924. aastal.
Eesti Naine on universaalne kuukiri, mis käsitleb kõiki teemasid,mis naise elus ette tulevad: armastus, lapsed, perekond, töösuhted,tervis jne. Eesti Naise eesmärk on olla hea sõbranna, kes oskabanda kasulikku nõu ning kelle seltsis on alati huvitav.Estonian Woman Magazinehas the longest tradition of women's magazine in which esmanumberappeared already in 1924. year.Estonia's Wife is a universal monthly magazine, which covers allthe topics that women come in life: love, children, family,relationships, health, etc.. Estonian Her goal is to have a goodfriend who knows how to give useful advice, and whose company isalways interesting.
Müstilised Lood 3.1.0.2.77710 APK
DIGIRA
Kogumik «Müstilised lood», mis, nagunimigiütleb, räägib elu salapärasemast poolest.The collection«MysticalStories", which, as the name suggests, talks about life inthemysterious sides.
Kalale! 1.0.6 APK
DIGIRA
Ajakiri Kalale! pakub lugemist nii tõsisemaleharrastajale kui ka algajale kalastajale, tutvustades erinevaidpüügiviise ja -vahendeid, Eesti veekogusid ja neis elutsevaidkalu.Samuti toob ajakiri lugejani haaravad persoonilood niikalastusringkondades kui ka laiemale avalikkusele tuntudinimestest, põnevad reisikirjad eestlaste kalaretkedest võõrastelevetele ning värvikad seigad keskkonnainspektorite töömailt.Üksiknumbreid saab osta hinnaga €3.59.Kalale Magazine! offers areading of the more serious hobbyists and beginner fisherman,showcasing a variety of fishing methods and tools, and those livingin Estonian waters for fish.Also, the magazine brings readers engaging personakalastusringkondades stories as well as the general public knownpeople, fascinating travelogues Estonians fishing trips inunfamiliar waters, and colorful element is environmental inspectorstöömailt.Individual numbers can be purchased at the price of € 3.59.
Imeline Ajalugu 1.0.5 APK
DIGIRA
Kujutle, et saaksid ratsutada koosristirüütlitega Jeruusalemma suunas. Oleksid kärbes Leonardo daVinci töötoa seinal ning jälgiksid meistri loomingu sündimist.Seilaksid koos Magalhaesiga esimesel ümbermaailmareisil. Võijuhataksid Egiptuses püramiidide ehitamist. Ajakirja ImelineAjalugu tellijana saaksid sa sellest osa. Meie jaoks on ajaloosuurimate sündmuste elavaks tegemine au küsimus – igas numbris.Alates ajakirja ilmumise algusest 2005. aastal oleme kasvanudPõhjamaade suurimaks ajalooajakirjaks. See kinnitab, et oleme õigelteel. Loodame, et Sulle meeldib meie ajakiri sama palju, kui meieselle tegemist naudime.Meie toimetus teeb koostööd paljude Põhjamaade ajaloolastega jaajakirjanikega. Meie eesmärk on jääda truuks algallikatele ningtutvustada ja vahendada ajalugu uuel moel. Me peame olulisekskirjeldada ja jutustada ajaloost kaasahaaravalt ja elavas keeles.Imeline Ajalugu kasutab alati visuaalselt innovatiivseid jaunikaalseid illustratsioone ning ülevaatlike graafikuid.Ajakiri Imeline Ajalugu ilmub ühe korra kuus, iga kalendrikuukeskel. Lisaks Eestile ilmub Imeline Ajalugu Soomes (Historia),Rootsis (Historia), Taanis (Historie), Norras (Historie), Lätis(Vesture) ja Hollandis (Historia). Ajakirja toimetuse peakorterasub Taanis Kopenhaagenis. Toimetuses töötab mõnikümmend inimest,kes koordineerivad ajaloolastest, ajakirjanikest, kunstnikest,illustraatoritest ning fotograafidest koosnevat võrgustikku.Hetkel saab rakendusest osta ajakirja üksiknumbrieid hinnaga €5.49.Imagine that you get toride with the crusaders in the direction of Jerusalem. To be a flyon the wall of the workshop of Leonardo da Vinci masterpiece, andobserve the creative birth. Magalhaesiga sail with the first roundthe world voyage. Or manager of the building of the pyramids inEgypt. The wonderful history of the magazine you can order as apart of it. For us the biggest events in the history of the honorof making a living issue - every issue. From the appearance of themagazine early in 2005. In the Nordic countries we have grown tothe largest ajalooajakirjaks. This confirms that we are on theright track. We hope you like our magazine as much as we enjoymaking it.Our editorial cooperates with a number of Nordic historians andjournalists. Our goal is to remain faithful to the originalsources, and to present and communicate history in a new way. Weconsider it important to describe and narrate history in a livelyand engaging language. The wonderful history of use is alwaysvisually innovative and unique illustrations and graphsoutline.Wonderful History Magazine will appear once a month in themiddle of each calendar month. In addition, Estonia, Finland,appears Miraculous History (Historia), Sweden (Historia), Denmark(Historie), Norway (Historie), Latvia (Vesture) and the Netherlands(Historia). The magazine is headquartered in Copenhagen, Denmark.The editorial is running a few dozen people who co-ordinatehistorians, journalists, artists, photographers, andillustraatoritest a network.Now you can buy a magazine app üksiknumbrieid price of €5.49.
Eesti Naise Elu Lood 3.4.0.6.90906 APK
DIGIRA
Elu Lood on Eesti Naise kvartaliväljaanne, mispakub kvaliteetset süvitsiminevat lugemist igas vanuses inimesele,nii naistele kui ka meestele, samuti ajaviidet ja huumorit. See onnostalgiahõnguline ajakiri neile, kes armastavad lugeda, mittesirvida. Põhjalikud persoonilood tuntud inimestest ja saatuseloodpakuvad kaasaelamist ning mõtlemisainet, lisaks ilukirjandus,huumor, natuke nuputamist ning tagasivaated hetkedele, mis me ellujälje on jätnud.Stories of the EstonianWoman's quarterly publication that provides high-quality in-depthreading, people of all ages, both women and men, as well as the funand humor. It is a nostalgic magazine for those who love to read,rather than browse. In-depth stories of famous personalities ofpeople and the plight of stories offering sympathy and thought, inaddition to fiction, humor, a bit of brainstorming and back viewsof the moments that we have left out trail.
Tehnikamaailm 1.0.3 APK
DIGIRA
TMi võrdlustestid on hea alus ostueelistustekujundamisel, meie teaduse- ja tehnikalood aitavad kiirestimuutuvas maailmas kindlal põhjal püsida.Hetkel saab rakenduse seest osta ajakirja üksiknumbreid hinnaga€2.99. Hind võib sõltuvalt valuutakurssidest veidi kõikuda.Tellimise võimalus peatselt tulekul.Rakendus on avatud ka telefonidele. Palume arvestada, etlehekülje originaalsuurus on 768 x 1024 pikslit.TMI comparison tests area good basis for shaping the purchasing preferences of our scienceand technology stories help to survive in a rapidly changing worldfirmly based.Now you can buy the application from within the magazine numbersof individual price of € 2.99. The price may vary slightlydepending on currency exchange rates. Ordering option comingsoon.The application is also open to landlines. Please note that theoriginal page size is 768 x 1024 pixels.
Anne & Stiil 1.0.9 APK
DIGIRA
Anne & Stiil - naisteajakiri, milles onühendatud ajakirjade Anne ja Stiil parimad osad ja tugevaimadküljed. Ehedalt eestimaine naisteajakiri, mis on mõeldud justSulle, kes Sa soovid kõike: nauditavat tööd, õnnelikku pereelu,stiilset kodu, aega veiniõhtute jaoks ning loomulikult kasuperšikke kontsi, millel aeg-ajalt muljet avaldada!Anne & Style -women's magazine, which is connected to the magazine, and Annestyle and the best parts of the strongest sides. Genuinelyreputation of Estonian women's magazine, which is designed just foryou who want everything: a fulfilling job, a happy family, astylish home, time for wine tastings and of course superšikkeheels, with occasional impress!
Loading...