1.0 / August 5, 2014
(3.0/5) (2)

Description

======== Tap to fly ========

ALIEN UGLY

Tap to fly================

ALIEN UGLY

App Information Alien Ugly

ANGIA MEDIA Show More...

Monster Hulk 1.0 APK
ANGIA MEDIA
THE MOST ADDICTED GAME ABOUT THE INCREDIBLEHULKYou will be the awesome green monster HULK, all you do is run, jumpand breathe fire and DESTROY all the things in your way. It mightsound easy but don’t worry, we got level up, speed up, machine GUNand Spacecrafts to help you run even faster and destroy more thingson the way. WATCH OUT for the traps and monsters on the way, killall the monsters with your fire breath and jump over the traps. Ifyou don’t, you will lose HP points and have to back to thebeginning if you die.How to play !Tap on the screen on the left to jump over, tap on the right tobreathe fire !On your way to kill and destroy, collect as much as possible HPsymbols for increase your HP level. Remember to pick up guns,rockets and Spacecrafts to shot monsters.Rings of fire: booby traps you need to avoid by jumping.Like this game ? Let’s share it on your wall on facebook !HULK SMASH !
Trường Học Việt 1.0 APK
ANGIA MEDIA
Trường học Việt (THV) là một ứng dụng đậmnétmới lạ với những tính năng độc nhất nhưng không kém phần tiệníchdành cho người dùng. Hướng tới khách hàng là những bậc phụhuynhhay những độc giả luôn có nguyện vọng cập nhật tin tức trongngànhgiáo dục hàng ngày, hàng giờ; Angiamedia đã nghiên cứu saunhiềunăm và đưa tới người dùng apps Trường học Viêt.TÍNH NĂNG ĐỘC NHẤT- Sổ liên lạc online: xin khẳng định, đây là tính năng "bảnquyền"của THV mà không có ứng dụng tương tự nào có. Đúng như têngọi, đâylà cầu nối nhanh chóng và hiệu quả nhất giữa nhà trường vàcác quýphụ huynh. Bằng cách kết nối với các trường học, trước mắtlà trênđịa bàn Hà Nội, apps THV cập nhật tới phụ huynh thời khóabiểu,bảng điểm cũng như những nhắc nhở của giáo viên tới phụ huynhCỰCNHANH CHÓNG VÀ CHÍNH XÁC chỉ sau một vài phút vớichiếcsmartphone.- Hệ thống kiến thức trên apps THV: theo các cuộc khảo sátthườngniên tại các buổi họp ở các trường, RẤT nhiều bậc phụ huynhmuốn tìmkiếm những bài toán nâng cao, những bài văn hay, văn mẫu,những đềmôn học hay đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH các năm trước. THVhoàn toànđáp ứng được nhu cầu đó, với những đề thi lấy trực tiếptừ cáctrường và Bộ Giáo dục, sẽ liên tục được cập nhật và cóchuyên mụcđặc biệt đó chính là TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ EM. Các bậcphụ huynh cóthể vào đọc, tải về và hướng dẫn cho các bé học.- Hệ thống thông tin của THV: phải nói rằng thông tin, tin tứcvàsự kiện về ngành giáo dục có thể thay đổi chóng mặt, năm nay thitốtnghiệp 1 kiểu, năm sau đã có thể đổi. Để phụ huynh có thể liêntụcnắm bắt thông tin CHÍNH XÁC VÀ SỚM NHẤT có thể, THV liên tụccậpnhật tin tức, sự kiện giáo dục; điểm sàn, hình thức dự tuyểncáctrường ĐH, các tin tức tuyển sinh, tin tức du học và đặc biệtlà cáccuộc thi, các suất học bổng tại các trường ĐH danh tiếngtrên thếgiới.Xin trích lời của Người trong bức thư gửi các cháu học sinhnhânngày tựu trường: “…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp haykhông,dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai vớicáccường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớnởcông học tập của các em…”.TRƯỜNG HỌC VIỆT - VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚCVietnamese School (THV)isa bold new application with unique features but equallyconvenientfor users. Aimed at the parents or the reader wishesalways updatededucational news in every day, every hour;Angiamedia later studiedfor many years and leads to user appsWriting School.EXCLUSIVE FEATURES- Book online contact: affirm, this is the "copyright" THVnoanalogous application. True to its name, this is the bridgequicklyand efficiently between the school and the parents. Byconnectingwith schools, firstly in Hanoi, apps THV update scheduletoparents, as well as transcripts of the teacher to remindparentsREALLY FAST AND ACCURATE after a few minutes withthesmartphone.- System knowledge on THV apps: according to the annual surveyatthe meeting at the school, many parents are looking forenhancedproblem, the post office or, writing sample, course topicsor highschool graduation exam, the University of the prior year.THV fullymeet this demand, with the exam questions taken directlyfrom theschools and the Ministry of Education, will be continuouslyupdatedspecial report and that is ENGLISH FOR CHILDREN. Parents cango toread, download and study guides for the baby.- Information Systems THV: to say that the information, newsandevents for the education sector can change rapidly, this yearonetype of graduation, years later was able to change. To parentscancontinuously capture ACCURATE information as soon as possible,THVcontinuously updated news, educational events; same floor, theformof university recruitment, enrollment information, student newsandcontests in particular, the scholarships atprestigiousuniversities in the world.To quote his words in her letter to the student's first dayofschool: "... Non Vietnam rivers have become beautiful or not,thepeople of Vietnam have stepped up to the radio glory torubshoulders with the powers of Union or not, it is thanks inlargepart in the learning of the children ... ".VIETNAMESE SCHOOL - FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF THECOUNTRY
Alien Ugly 1.0 APK
ANGIA MEDIA
======== Tap to fly ========ALIEN UGLYTap to fly================ALIEN UGLY
BacSyCuaBan 1.0 APK
ANGIA MEDIA
BACSYCUABAN là ứng dụng tư vấn chăm sócsứckhỏe mới nhất hiện nay. BACSYCUABAN ra đời với mong muốn mangđếncác thông tin về sức khỏe, y tế, kiến thức về các bệnh thườnggặpđể góp phần chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình bạn. Bên cạnhđó,ứng dụng còn là diễn đàn chia sẻ và giải đáp những thắc mắc vềytế, sức khỏe...Những nội dung chính của ứng dụng BACSYCUABAN:- Thông tin các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám, trung tâm ytế)trên toàn quốc- Thông tin về dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi: Dinh dưỡng hợp lí,Dinhdưỡng cho trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và choconbú.- Thông tin bệnh chuyên khoa: Bao gồm 21 chuyên khoa chính như:Nộitiết, Dinh dưỡng, Sản phụ khoa, Tai mũi họng, Tim mạch,Hôhấp…- Các mẹo hay làm đẹp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sinh lý chobạnvà gia đình- Diễn đàn tư vấn và trả lời các câu hỏi về sức khỏe, bệnh lývànhững vấn đề liên quan.BACSYCUABANapplicationconsulting the latest health care today. BACSYCUABANborn with thedesire to bring health information, health care,knowledge ofcommon diseases to contribute to health care for youand yourfamily. Besides, there are applications sharing forum andanswerquestions about health, health ...The main contents of the application BACSYCUABAN:- Information and medical facilities (hospitals, clinics,healthcenters) across the country- Information on nutrition for all ages: Nutritionreasonable,nutrition for children, the elderly, pregnant women andnursingmothers.- Specialized medical information: Includes 21 majorspecialtiessuch as Endocrinology, Nutrition, Obstetrics andGynaecology, ENT,Cardiology, Respiratory ...- The beauty tips, health reproductive physiology for you andyourfamily- Forum advice and answering questions about health, diseaseandrelated issues.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered