2.1.3 / August 18, 2018
(4.5/5) (26)
Loading...

Description

All PDF File Reader is one of the best PDF reader and PDF tools. Ithas a lot of features which make reading of pdf eBooks and pdfdocuments fun. PDF READER OR PDF VIEWER ★ Quickly open any PDFdocument in your device from the list of all your PDF files or fromthe list of recent files ★ Place most important PDF documents inthe stared list so you can easily find them later in the pdfreader. ★ View the PDF list in a list or grid view which shows PDFfile thumbnail. ★ Open PDF files from the file manager or directlyfrom other apps like WhatsApp, Gmail (email attachment) etc. ★Scroll PDF document pages and zoom in and out. ★ Easily share PDFdocuments or PDF ebooks from this pdf reader ★ Print PDF filesdirectly from your mobile phone. ★ Remember last opened page ★ Dayand night reading mode for the best reading experience ★ Preventscreen from turning off while reading ★ Bookmark pages and show PDFdocument table of contents ★ Pdf reader for android free download ★Free pdf reader for android ★ Best pdf reader ★ A pdf viewer, pdfreader free ★ Comic book apps free, ebook reader for android freeand ebook and pdf reader ★ Support search pdf from device ★ PDFviewer, document viewer MERGE PDF FILES ★ Merge or combine multiplePDF files into a single file using this pdf reader app ★ By usingthis pdf reader your can organize PDF files before marge SPLIT PDFFILE ★ Split a single PDF into multiple pages. The app will createevery page as single PDF file (pdf splitter). ★ Split all pages orfrom the specified page or range of pages EXTRACT IMAGES ★ Extractall the images from the PDF document and save in a folder SAVE ASPICTURE ★ Save all PDF pages as individual pictures. ★ Share PDFfile as single image which contains all the pages ORGANIZE PAGES ★Re-order or arrange PDF pages easily by drag and drop a pagepreview. ★ Delete un-wanted pages and save the edited PDF EDITMETADATA ★ You can edit PDF meta data like Title, Author, Creator,Publisher, Subject and Keywords COMPRESS PDF FILES ★ Reduce PDFfile size by reducing image quality and un-necessary PDF data. PDFCONVERTER ★ Convert PDF Files into image (jpg) PDF FROM IMAGES ★Create PDF from images. Images to pdf EXTRACT TEXTS ★ Extract textsfrom selected pages to txt file PROTECT PDF FILES ★ Prevent othersfrom copying, printing and editing information in PDFs UNPROTECTPDF FILES ★ Remove copying, printing and editing protection fromPDF files Download All PDF and enjoy all these features for free.Many more exciting features like pdf annotate, pdf scanner, editpdf to be added.

App Information All PDF Reader Pro - PDF Viewer & Tools

 • App Name
  All PDF Reader Pro - PDF Viewer & Tools
 • Package Name
  tz.co.wadau.allpdfpro
 • Updated
  August 18, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.1.3
 • Developer
  Robert Londo
 • Installs
  100+
 • Price
  $1.99
 • Category
  Productivity
 • Developer
  P.O.Box 2624, Dar es Salaam, Tanzania.
 • Google Play Link

Robert Londo Show More...

Tenzi za Rohoni 2.0.1 APK
Robert Londo
App hii inakuwezesha kupata nyimbo za injili kwenye simu yako kwaurahisi muda wowote na mahali popote. App hii ina nyimbo za dini138 kutoka kwenye kitabu cha nyimbo za dini cha Tenzi za Rohoni.Huna haja ya kubeba kitabu cha Tenzi za Rohoni au nyimbo za dini,unaweza kusoma na kusikiliza ala (audio) za nyimbo za injili bilakuwa na intaneti (Offline) Neno la Kristo na likae kwa wingi ndaniyenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi, nanyimbo na tenzi za rohoni; huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyonimwenu. Wakolosai 3:16 FEATURES ★ Tenzi za Rohoni 138 za kumuimbiana kumsifu Bwana kwa nyimbo za dini. ★ Ala za tenzi bila intaneti(Offline) ★ Pata tenzi kwa urahisi kwa kutafuta kutoka kwenyeorodha ya tenzi. ★ Tafuta neno lolote kwenye tenzi zote ★ Unawezakuweka nyimbo unazizipenda kwenye orodha ya nyimbo za injili aunyimbo za dini uzipendazo ★ Kuongeza ukubwa wa maandishi ★ Kuchaguaaina ya fonti za aya ★ Kupanga orodha ya tenzi au nyimbo za injilikwa kufuata alfabeti
Nyimbo za Kristo SDA, SDA Hymnal 1.2.6 APK
Robert Londo
Soma au Kusikiliza Nyimbo za Injili au Nyimbo za Kristo kutokakwenye Kitabu cha Nyimbo za Kristo SDA (SDA Hymnal). Nyimbo za dinizote zinapatikana bila kuwa na intanet (Offline) Sikiliza ala zatenzi zaidi ya 125 bila intaneti (Offline) UNAWEZA ★ Kuongezanyimbo za dini uzipendazo kwenye orodha ya nyimbo za kristo pendwa★ Kutafuta maneno au neno lolote kwenye aya za kitabu cha nyimbo zakristo sabato ★ Kupanga orodha ya nyimbo za kristo kwa kufuataalfabeti ★ Kuongeza ukubwa wa maadishi ★ Kubadili aina ya fonti zaaya za kitabu cha Nyimbo za Kristo
My Cycle Period and Conception calculator 2.2.3 APK
Robert Londo
My Cycle is a period tracker which tracks monthly period cycle,ovulation or conception day and fertile days. This period trackerhelps you to know your menstrual cycle well with the help of periodgraph history. Be notified days before the beginning of monthlymenses, ovulation day and fertile days and plan for special eventsso they're period free.With custom setup for luteal phase days withthis ovulation calculator you can accurately predict future fertiledays so as to increase your chance of conception or avoid unwantedpregnancy.FEATURES★ You can track your menstruation, ovulation andfertile days.★ Custom notifications which keep you informed andprepared for upcoming menstruation, ovulation, and fertile days.★View your past and future periods, ovulation and fertile days in anice period calendar or my calendar.★ Take a note of anythinghappened and organize notes by color from 8 background colors.★Easily view the number of days until next period or ovulation.★Review past, menstrual cycles, and menses days in a detailedgraph.★ Adjust luteal phase length, number of days before variousnotifications and period prediction intervals in the Settingssection★ English and Swahili languages.
Biblia Takatifu, Swahili Bible Offline 1.3.17 APK
Robert Londo
Biblia Takatifu ya Kiswahilii inakuwezesha kusoma Biblia Takatifubila kuwa na mtandao (offline). Biblia Takatifu ya Kiswahili inajumla ya vitabu 66. Vitabu 39 vya Agano la Kale na vitabu 27 vyaAgano Jipya. Biblia Takatifu ya Kiswahili imetengenezwa kukuwezeshakupangilia kulingana na mahitaji yako, mfano unaweza kuangaza ayaunazotaka kuzipata kwa urahisi, kuandika kumbukumbu na kuweka alamakatika sura upendazo (Bookmarks) ili uipate kirahisi utakapohitajikuisoma baadae. Pia unaweza kushirikisha ndugu, jamaa na marafikimstari wowote kutoka kwenye Biblia Takatifu App kupitia ujumbemfupi (SMS) au mitandao ya kijamii kama Facebook, twitter naWhatsApp. Pakua Bibilia Takatifu ya kiswahili app leo na ubebe neola Mungu popote uendapo! UNAWEZA KUFANYA YAFUATAYO ★ Kusoma BibiliaTakatifu yote bila kuwa na intaneti (Offline) ★ Kupata aya ya sikukatika Bibilia Takatifu kila siku katika muda utakaouchagua kwenyebibilia Takatifu app. ★ Kutafuta maneno au neno lolote kwenyeBiblia Takatifu yote au kwenye Agano la Kale au Jipya. ★ Kuchaguamandhari ya usiku au mchana kukusaidia kusoma kwa urahisi kulinganana mazingira. ★ Kubadili ukubwa wa maneno wa aya za BibiliaTakatifu. ★ Kubadili aina ya fonti za aya za Bibilia ★ Kupatakitabu cha Biblia Takatifu kwa urahisi baada ya kutafuta. ★Kuangaza aya kwa rangi mbalimbali (Kati ya rangi nane) ★ Kuhifadhialamisho (Bookmarks) ili kupata aya za Bibilia Takatifu uzipendazokwa urahisi na haraka ★ Kuandika kumbukumbu na kuzipanga kwa rangiVITABU VYA AGANO LA KALE 1. Mwanzo 2. Kutoka 3. Mambo ya Walawi 4.Hesabu 5. Kumbukumbu la Torati 6. Yoshua 7. Waamuzi 8. Ruthu 9. 1Samweli 10. 2 Samweli 11. 1 Wafalme 12. 2 Wafalme 13. 1 Mambo yaNyakati 14. 2 Mambo ya Nyakati 15. Ezra 16. Nehemia 17. Esta 18.Ayubu 19. Zaburi 20. Mithali 21. Mhubiri 22. Wimbo Ulio Bora 23.Isaya 24. Yeremia 25. Maombolezo 26. Ezekieli 27. Danieli 28. Hosea29. Yoeli 30. Amosi 31. Obadia 32. Yona 33. Mika 34. Nahumu 35.Habakuki 36. Sefania 37. Hagai 38. Zekaria 39. Malaki VITABU VYAAGANO JIPYA 1. Mathayo 2. Marko 3. Luka 4. Yohana 5. Matendo yaMitume 6. Warumi 7. 1 Wakorintho 8. 2 Wakorintho 9. Wagalatia 10.Waefeso 11. Wafilipi 12. Wakolosai 13. 1 Wathesalonike 14. 2Wathesalonike 15. 1 Timotheo 16. 2 Timotheo 17. Tito 18. Filemoni19. Waebrania 20. Yakobo 21. 1 Petro 22. 2 Petro 23. 1 Yohana 24. 2Yohana 25. 3 Yohana 26. Yuda 27. Ufunuo wa Yohana
All PDF Reader Pro - PDF Viewer & Tools 2.1.3 APK
Robert Londo
All PDF File Reader is one of the best PDF reader and PDF tools. Ithas a lot of features which make reading of pdf eBooks and pdfdocuments fun. PDF READER OR PDF VIEWER ★ Quickly open any PDFdocument in your device from the list of all your PDF files or fromthe list of recent files ★ Place most important PDF documents inthe stared list so you can easily find them later in the pdfreader. ★ View the PDF list in a list or grid view which shows PDFfile thumbnail. ★ Open PDF files from the file manager or directlyfrom other apps like WhatsApp, Gmail (email attachment) etc. ★Scroll PDF document pages and zoom in and out. ★ Easily share PDFdocuments or PDF ebooks from this pdf reader ★ Print PDF filesdirectly from your mobile phone. ★ Remember last opened page ★ Dayand night reading mode for the best reading experience ★ Preventscreen from turning off while reading ★ Bookmark pages and show PDFdocument table of contents ★ Pdf reader for android free download ★Free pdf reader for android ★ Best pdf reader ★ A pdf viewer, pdfreader free ★ Comic book apps free, ebook reader for android freeand ebook and pdf reader ★ Support search pdf from device ★ PDFviewer, document viewer MERGE PDF FILES ★ Merge or combine multiplePDF files into a single file using this pdf reader app ★ By usingthis pdf reader your can organize PDF files before marge SPLIT PDFFILE ★ Split a single PDF into multiple pages. The app will createevery page as single PDF file (pdf splitter). ★ Split all pages orfrom the specified page or range of pages EXTRACT IMAGES ★ Extractall the images from the PDF document and save in a folder SAVE ASPICTURE ★ Save all PDF pages as individual pictures. ★ Share PDFfile as single image which contains all the pages ORGANIZE PAGES ★Re-order or arrange PDF pages easily by drag and drop a pagepreview. ★ Delete un-wanted pages and save the edited PDF EDITMETADATA ★ You can edit PDF meta data like Title, Author, Creator,Publisher, Subject and Keywords COMPRESS PDF FILES ★ Reduce PDFfile size by reducing image quality and un-necessary PDF data. PDFCONVERTER ★ Convert PDF Files into image (jpg) PDF FROM IMAGES ★Create PDF from images. Images to pdf EXTRACT TEXTS ★ Extract textsfrom selected pages to txt file PROTECT PDF FILES ★ Prevent othersfrom copying, printing and editing information in PDFs UNPROTECTPDF FILES ★ Remove copying, printing and editing protection fromPDF files Download All PDF and enjoy all these features for free.Many more exciting features like pdf annotate, pdf scanner, editpdf to be added.
All PDF Reader - PDF Converter & PDF Tools 2.2.0 APK
Robert Londo
PDF Reader is one of the best PDF reader and PDF tools. It has alot of features which are available for free which are normallyavailable as premium features in other PDF reader apps. Downloadthis pdf reader and get many premium features which are present inthese pdf reader apps. adobe reader, adobe acrobat, adobe pdf,Foxit MobilePDF, Xodo PDF Reader and more PDF READER OR PDF VIEWER★ Quickly open any PDF document in your device from the list of allyour PDF files or from the list of recent files ★ Place mostimportant PDF documents in the starred list so you can easily findthem later. ★ View the PDF list in a list or a grid view whichshows PDF file thumbnail. ★ Open PDF files from the file manager ordirectly from other apps like WhatsApp, Gmail (email attachment)etc. ★ Scroll PDF pages and zoom in and out. ★ Easily share PDFdocuments All PDF Reader ★ Print PDF files directly from yourmobile phone. ★ Remember last opened page ★ Day and night readingmodes for the best reading experience ★ Prevent screen from turningoff while reading ★ Bookmark pages and show PDF table of contents ★pdf ebook reader/ pdf reader ★ You can share your pdf files throughEvernote from this pdf reader ★ Read password protected PDFdocuments ★ Multiple viewing options, horizontal and verticalscroll are available in this pdf reader MERGE PDF FILES ★ Mergemultiple PDF files in a single file, combine PDF files. Join pdffiles ★ Organize PDF files before merging ★ Merge PDF SPLIT PDFFILE ★ Split a single PDF document into multiple pages. The appwill create every page as single PDF file (pdf splitter). ★ Splitall pages or from the specified page or range of pages EXTRACTIMAGES ★ Extract all the images from the PDF document and save in afolder SAVE AS PICTURE ★ Save all PDF pages as individual pictures.★ pdf to jpg, pdf to image, pdf to photos ★ Share PDF file assingle image which contains all the pages ORGANIZE PAGES ★ Re-orderor organize PDF page numbers easily by dragging and drop a pagepreview. ★ Delete un-wanted pages and save the edited PDF EDITMETADATA ★ You can edit PDF document meta data like Title, Author,Creator, Publisher, Subject and Keywords COMPRESS PDF FILES ★Reduce PDF file size by reducing image quality and un-necessary PDFdocument data. PDF compressor PDF CONVERTER ★ Convert PDF Filesinto image (jpg) PDF FROM IMAGES ★ Create PDF document from imagesEXTRACT TEXTS ★ Extract texts from selected document pages to txtfile Download All PDF pdf reader and enjoy all these features forfree. Many more exciting features like pdf annotate, pdf editorfree, pdf scanner or document scanner to be added. Have an idea tomake All PDF reader even better? I would love to hear it, contactme [email protected]
Bible Offline KJV 1.2.3 APK
Robert Londo
King James Bible (Bible KJV) offers the 39 books from Old Testamentand 27 books from the New Testament which makes up a total of 66books of the Holy Bible KJV This King James Version Bible Offline(King James Bible) enables you to read the word of God anytime andanywhere offline or in the church.King James Bible Offline KJV isvery customizable the way you like to suite your need, fromhighlight and bookmark favorite or important verses just by tappingon any verse to when you want to receive verse of the day.DownloadKing James Bible Offline free today and carry the Holly Biblewherever and whenever you want or you can use this app in thechurch. Many online Bible requires active internet connection toaccess, but using this offline Bible you can read the entire biblewithout internet connection.FEATURES★ You can read the entire Bibleoffline (All the Holly Bible books are stored in your device noneed online Bible).★ Share any verse with friends and family viaSMS and social media.★ Get Verse of the day from the Holly Bible,daily at specified time.★ Search the entire Holly Bible offline(King James Bible no need of online Bible)★ You can change versetext size for best reading experience of the Holly online Bible noneed.★ Day light and night mode themes★ 5 custom Holly Bible versesfont types★ Prevent screen from turning off while reading theoffline Bible no need of online Bible★ Chapter auto-scroll★ Takecolorful side note in a beautifully designed notepad like UI.★Write personal notes and organize them by color★ Bookmark HollyBible verses for future reference★ Highlight favorite Bible versesby choosing from 8 different highlight colors.
Golden Bells Hymns 2.0.0 APK
Robert Londo
The app has 149 Gospel music from the Golden Bells book. The hymnsare well organized and can easily be accessed by swiping left orright in the reading mode offline. In just under 4MB the app hasmore than 92 hymn tones which you can Listen to, offline (Does notrequire internet connection).Easily find hymns by searching fromthe list of hymns, also you can search for any word or words andsee in which hymn they belong.FEATURES★ Read or Sing 149 Christianhymns from the Golden Bells book offline★ More than 96 hymn tonesall accessible offline★ Search for any word(s) for better way tofind hymns★ Change text size and font type for the best readingexperience.★ Place your favorite hymns in a list of favorites hymns
Loading...