5.35.2 / April 28, 2019
(4.3/5) (236577)
Loading...

Description

Allegro Smart! Zapłać raz i ciesz się darmową dostawą do tysięcyPaczkomatów i Punktów odbioru nawet przez rok! Allegro Smart!obejmuje: • Bezpłatną dostawę do sieci tysięcy Paczkomatów ipunktów odbioru, oraz listami poleconymi na terenie całej Polski.Łącznie w ramach usługi możesz skorzystać nawet z 365 przesyłekprzy usłudze opłaconej na 12 miesięcy i nawet 180 przesyłek przyusłudze wykupionej na 6 miesięcy. • Bezpłatne zwroty przesyłekAllegro Smart!, których dostawa była zrealizowana do Paczkomatów ipunktów odbioru (nie dotyczy listów poleconych). • Smart! okazje,dzięki którym kupisz produkty w obniżonych cenach lub otrzymasz donich dostęp wcześniej, niż inni - sprawdź aktualne Smart! okazje. •Dodatkowe Monety - 10 Monet za zakup Allegro Smart!, dzięki którymkupisz taniej na Allegro (nie dotyczy kont firmowych). •Priorytetową obsługę - wnioski w Programie Ochrony Kupującychrozpatrzymy w ciągu 2 dni roboczych. Z Allegro Smart! skorzystasz,jeżeli łączna cena towarów od jednego Sprzedającego wynosi minimum40 zł. Wszystkie oferty, które możesz kupić w ramach Allegro Smart!są oznaczone specjalną ikoną Smart! Ponad 15 000 Paczkomatów iPunktów odbioru, w których możesz odebrać przesyłkę: PaczkomatyInPost, Paczka w Ruchu, Odbiór w punkcie oraz list polecony, Odbiórw punkcie Żabka, Odbiór w punkcie Freshmarket, Odbiór w punkcieStacje Paliw Orlen. Zakupy internetowe na największej platformiehandlowej Allegro. Od teraz na Twoim Androidzie będziesz miałmobilny dostęp do milionów przedmiotów w najlepszych cenach.Korzystaj z Allegro jak chcesz i skąd chcesz. Wypróbuj aplikację iprzekonaj się jak prosto i wygodnie można kupować przedmioty naAllegro: • Aukcje internetowe, licytacje i zakupy kup teraz lubprzez koszyk w jednej aplikacji. Wyszukaj, kup i zapłać zaprzedmiot z poziomu Twojego telefonu lub tabletu. Możesz zapłacićprzelewem bankowym online lub kartą płatniczą online. • Proste ibezpieczne płatności – przelew, karta (nie tylko kredytowa), BLIK,raty, Android Pay. • Powiadomienia – o zdarzeniach w serwisie:wygranych, przegranych aukcjach, przebiciu oferty i innych. •Dostęp do Okazji Allegro – na ekranie głównym. • Dwa tryby wyglądu- jeden przeznaczony specjalnie dla użytkowników tabletu, a drugiprzeznaczony dla użytkowników smartfona. • Wyszukiwanie -przeglądanie wyników wyszukiwania w formie zwykłego listingu lubtrybu galeryjnego. • Filtrowanie, sortowanie i zawężanie dowybranej przez Ciebie kategorii wyników wyszukiwania. • Wystawianiekomentarzy jako kupujący. • Udostępnianie - wysyłanie ofertyznajomym na Facebook’a, Twitter’a oraz opcja wysyłki znalezionejoferty SMS’em. • Rachunki – sprawdzenie salda. • i wiele, wiele,wiele więcej… Allegro Smart! Pay once and enjoy free delivery tothousands of parcel lockers and pickup points even for a year!Allegro Smart! It includes: • Free delivery to the network ofthousands of self-service parcel machines and collection points, aswell as registered letters throughout Poland. In total, as part ofthe service you can use up to 365 parcels with a service paid for12 months and even 180 parcels with a service purchased for 6months. • Free Returns of Allegro Smart Shipments, whose deliverywas made to Parcel Lockers and pickup points (not applicable toregistered mail). • Smart! bargains, thanks to which you can buyproducts at reduced prices or get access to them earlier thanothers - check current Smart! occasions. • Additional Coins - 10Coins for the purchase of Allegro Smart !, thanks to which you canbuy cheaper on Allegro (not applicable to company accounts). •Priority service - we will consider applications in the BuyerProtection Program within 2 business days. With Allegro Smart! youwill use if the total price of the goods from one Seller is atleast PLN 40. All offers that you can buy as part of Allegro Smart!they are marked with a special Smart icon! Over 15,000 ParcelLockers and Pickup Points where you can pick up the parcel: InPostparcel lockers, Parcel Lockers, Pickup at a point and a registeredletter, Pickup at Żabka point, Pickup at Freshmarket, Pickup atOrlen Gas Station Online shopping on the largest Allegro shoppingplatform. From now on your Android you will have mobile access tomillions of items at the best prices. Use Allegro as you want andwhere you want. Try the app and see how easy and convenient you canbuy items on Allegro: • Online auctions, bids and shopping, buy nowor through a shopping cart in one application . Search, buy and payfor items from your phone or tablet. You can pay by bank transferonline or by using an online payment card. • Simple and securepayments - transfer, card (not only credit), BLIK, installments,Android Pay. • Notifications - about events on the site: winnings,lost auctions, offer redemption and more. • Access to AllegroOpportunity - on the home screen. • Two modes of appearance - onedesigned specifically for tablet users, and the other designed forsmartphone users. • Search - browse search results in the form ofregular listing or gallery mode. • Filtering, sorting and narrowingdown to the category of search results you want. • Posting commentsas a buyer. • Sharing - sending an offer to your friends onFacebook, Twitter and the option of sending the offer by SMS. •Accounts - check your balance. • and many, many, many more ...

App Information Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz!

 • App Name
  Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz!
 • Package Name
  pl.allegro
 • Updated
  April 28, 2019
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  5.35.2
 • Developer
  Allegro.pl sp. z o.o.
 • Installs
  10,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Shopping
 • Developer
 • Google Play Link

Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! Version History

Select Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! Version :
 • 5.32.2 (53202)
 • 5.1.0 (50100)
 • 5.0.1 (50001)
 • 4.10.0 (41000)
 • 4.9.0 (40900)
 • 4.8.1 (132)
 • 4.7.1 (130)
 • 4.7.0 (129)
 • 4.3.12 (118)
 • 4.3.10 (115)
 • 4.3.9 (114)
 • 4.3.8 (113)
 • 4.3.7 (110)
 • 4.3.6 (109)
 • 4.3.5 (107)
 • 4.3.3 (104)
 • 4.3.1 (102)
 • 4.3.0 (101)
 • 4.2.4 (100)
 • 4.2.3 (99)
 • 4.2.2 (98)
 • 4.1.7 (95)
 • 4.1.6 (94)
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 5.32.2 APK File

  Publish Date: 2019 /4/4
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 10.0 MB
  Tested on: Android 9 (Pie, API: 28)
  File Sha1: b842252a6bbbbf73f0c03687271b7c953362e222
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 5.1.0 APK File

  Publish Date: 2017 /5/14
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 8.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: af407126416d1b133d087d2368cf385161c1761e
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 5.0.1 APK File

  Publish Date: 2017 /4/19
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 8.1 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 0c532c9c651eb2b1860906c74adb115eac3e2374
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.10.0 APK File

  Publish Date: 2017 /3/29
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 8.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: adc42b5170efed02aa1bd421dec1e23c172fc91b
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.9.0 APK File

  Publish Date: 2017 /3/7
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 8.1 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: d663ab647ec91ffa6ca9dac8bf1bc0a5246ec291
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.8.1 APK File

  Publish Date: 2017 /2/22
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 8.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 9a635bd80b35266daab4bd76d705ba8327116701
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.7.1 APK File

  Publish Date: 2017 /1/23
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 7.6 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f53b7a549fdf3d315d5cc114f8c5987cb2ec2deb
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.7.0 APK File

  Publish Date: 2017 /1/12
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 7.6 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 8299e1ace3f78c7ac14122e004c69359c7a93f1b
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.12 APK File

  Publish Date: 2016 /9/27
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 7.8 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 28f439093b498f865ed480901e2808e94bd54986
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.10 APK File

  Publish Date: 2016 /8/23
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 8.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 4ea451a825f0690dfb7f34e9d0cb852c3c2ed45c
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.9 APK File

  Publish Date: 2016 /8/18
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 8.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 186c18acd8ffe573119bd457e4c498d7a498ba5f
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.8 APK File

  Publish Date: 2016 /8/14
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 8.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 5f2f682bc1c713baf5d533dfa589e21d73e18fbf
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.7 APK File

  Publish Date: 2016 /6/24
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 9.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 022fd0c59fde24e9aa5714107841e43952f7b5d0
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.6 APK File

  Publish Date: 2016 /6/16
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 9.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: c73ea834a952ee0d5adf80080acfab57987d5568
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.5 APK File

  Publish Date: 2016 /5/23
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 9.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 04ab8090d16b04fdfb7e7eb07af8701ac4085da4
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.3 APK File

  Publish Date: 2016 /5/5
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 8.8 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f232640aeb101c3fc2d0bd07c7c6de8e46a33919
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.1 APK File

  Publish Date: 2016 /4/5
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 10.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: acb09eb730adeae094ce68cc432f86d1626e7223
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.3.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/18
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 10.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: b645a35370ae81682bcabe50a440ed09838ecd3e
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.2.4 APK File

  Publish Date: 2016 /3/14
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 10.5 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: a710fafb254b91acde1913114fb6cc61373a0440
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.2.3 APK File

  Publish Date: 2016 /3/2
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 10.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: ef9ebf349eb9159e3a7d81d6d1e0e076762238dd
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.2.2 APK File

  Publish Date: 2016 /2/25
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 10.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: dd5da1ca3be5ddd57e059f185e5161e3b2bf74c3
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.1.7 APK File

  Publish Date: 2016 /2/11
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 10.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: e02a9adb13e2a6f2ce7e600c864baf7b190dd4af
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d
 • Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 4.1.6 APK File

  Publish Date: 2016 /1/26
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 10.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: d35f2f6922703cd1141a9f72dff0e5dba1f540af
  APK Signature: 5b347a9da21fc456cf121cef481f6b9ef82bf86d

Allegro.pl sp. z o.o. Show More...

Allegro - Zakupy, promocje, okazje - Kup teraz! 5.35.2 APK
Allegro Smart! Zapłać raz i ciesz się darmową dostawą do tysięcyPaczkomatów i Punktów odbioru nawet przez rok! Allegro Smart!obejmuje: • Bezpłatną dostawę do sieci tysięcy Paczkomatów ipunktów odbioru, oraz listami poleconymi na terenie całej Polski.Łącznie w ramach usługi możesz skorzystać nawet z 365 przesyłekprzy usłudze opłaconej na 12 miesięcy i nawet 180 przesyłek przyusłudze wykupionej na 6 miesięcy. • Bezpłatne zwroty przesyłekAllegro Smart!, których dostawa była zrealizowana do Paczkomatów ipunktów odbioru (nie dotyczy listów poleconych). • Smart! okazje,dzięki którym kupisz produkty w obniżonych cenach lub otrzymasz donich dostęp wcześniej, niż inni - sprawdź aktualne Smart! okazje. •Dodatkowe Monety - 10 Monet za zakup Allegro Smart!, dzięki którymkupisz taniej na Allegro (nie dotyczy kont firmowych). •Priorytetową obsługę - wnioski w Programie Ochrony Kupującychrozpatrzymy w ciągu 2 dni roboczych. Z Allegro Smart! skorzystasz,jeżeli łączna cena towarów od jednego Sprzedającego wynosi minimum40 zł. Wszystkie oferty, które możesz kupić w ramach Allegro Smart!są oznaczone specjalną ikoną Smart! Ponad 15 000 Paczkomatów iPunktów odbioru, w których możesz odebrać przesyłkę: PaczkomatyInPost, Paczka w Ruchu, Odbiór w punkcie oraz list polecony, Odbiórw punkcie Żabka, Odbiór w punkcie Freshmarket, Odbiór w punkcieStacje Paliw Orlen. Zakupy internetowe na największej platformiehandlowej Allegro. Od teraz na Twoim Androidzie będziesz miałmobilny dostęp do milionów przedmiotów w najlepszych cenach.Korzystaj z Allegro jak chcesz i skąd chcesz. Wypróbuj aplikację iprzekonaj się jak prosto i wygodnie można kupować przedmioty naAllegro: • Aukcje internetowe, licytacje i zakupy kup teraz lubprzez koszyk w jednej aplikacji. Wyszukaj, kup i zapłać zaprzedmiot z poziomu Twojego telefonu lub tabletu. Możesz zapłacićprzelewem bankowym online lub kartą płatniczą online. • Proste ibezpieczne płatności – przelew, karta (nie tylko kredytowa), BLIK,raty, Android Pay. • Powiadomienia – o zdarzeniach w serwisie:wygranych, przegranych aukcjach, przebiciu oferty i innych. •Dostęp do Okazji Allegro – na ekranie głównym. • Dwa tryby wyglądu- jeden przeznaczony specjalnie dla użytkowników tabletu, a drugiprzeznaczony dla użytkowników smartfona. • Wyszukiwanie -przeglądanie wyników wyszukiwania w formie zwykłego listingu lubtrybu galeryjnego. • Filtrowanie, sortowanie i zawężanie dowybranej przez Ciebie kategorii wyników wyszukiwania. • Wystawianiekomentarzy jako kupujący. • Udostępnianie - wysyłanie ofertyznajomym na Facebook’a, Twitter’a oraz opcja wysyłki znalezionejoferty SMS’em. • Rachunki – sprawdzenie salda. • i wiele, wiele,wiele więcej… Allegro Smart! Pay once and enjoy free delivery tothousands of parcel lockers and pickup points even for a year!Allegro Smart! It includes: • Free delivery to the network ofthousands of self-service parcel machines and collection points, aswell as registered letters throughout Poland. In total, as part ofthe service you can use up to 365 parcels with a service paid for12 months and even 180 parcels with a service purchased for 6months. • Free Returns of Allegro Smart Shipments, whose deliverywas made to Parcel Lockers and pickup points (not applicable toregistered mail). • Smart! bargains, thanks to which you can buyproducts at reduced prices or get access to them earlier thanothers - check current Smart! occasions. • Additional Coins - 10Coins for the purchase of Allegro Smart !, thanks to which you canbuy cheaper on Allegro (not applicable to company accounts). •Priority service - we will consider applications in the BuyerProtection Program within 2 business days. With Allegro Smart! youwill use if the total price of the goods from one Seller is atleast PLN 40. All offers that you can buy as part of Allegro Smart!they are marked with a special Smart icon! Over 15,000 ParcelLockers and Pickup Points where you can pick up the parcel: InPostparcel lockers, Parcel Lockers, Pickup at a point and a registeredletter, Pickup at Żabka point, Pickup at Freshmarket, Pickup atOrlen Gas Station Online shopping on the largest Allegro shoppingplatform. From now on your Android you will have mobile access tomillions of items at the best prices. Use Allegro as you want andwhere you want. Try the app and see how easy and convenient you canbuy items on Allegro: • Online auctions, bids and shopping, buy nowor through a shopping cart in one application . Search, buy and payfor items from your phone or tablet. You can pay by bank transferonline or by using an online payment card. • Simple and securepayments - transfer, card (not only credit), BLIK, installments,Android Pay. • Notifications - about events on the site: winnings,lost auctions, offer redemption and more. • Access to AllegroOpportunity - on the home screen. • Two modes of appearance - onedesigned specifically for tablet users, and the other designed forsmartphone users. • Search - browse search results in the form ofregular listing or gallery mode. • Filtering, sorting and narrowingdown to the category of search results you want. • Posting commentsas a buyer. • Sharing - sending an offer to your friends onFacebook, Twitter and the option of sending the offer by SMS. •Accounts - check your balance. • and many, many, many more ...
Allegro Sprzedaż 1.11.1 APK
Czy Twoja szafa nie potrzebuje więcej przestrzeni? Czy na Twojejpółce nie zalegają niepotrzebne książki? A może chcesz rozpocząćsprzedaż swojego rękodzieła na większą skalę? Z nową, dedykowanąaplikacją Allegro Sprzedaż możesz wystawić dowolną ofertę naAllegro za pomocą swojego telefonu, a także monitorować oferty jużwystawione. Z mobilnym formularzem sprzedaży wystawisz szybciej niżkiedykolwiek. Najważniejsze funkcje w aktualnej wersji: - możliwośćponownego wystawiania ofert, edycja ceny i liczby sztuk w ofercie -szablony i wersje robocze, - wystawiaj oferty i szybko dodawajzdjęcia zrobione smartfonem, - monitoruj wystawione oferty (sprawdźilość obserwujących, aktualną cenę na aukcji), - podgląd zamówieńwraz z pełną informacją o płatności i warunkach dostawy dokupujacego. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres email:[email protected] Does your wardrobe need morespace? Do not unnecessary books lie on your shelf? Or maybe youwant to start selling your handicrafts on a larger scale? With thenew, dedicated Allegro Sale application, you can place any offer onAllegro using your phone, as well as monitor the offers alreadyissued. You'll leave your mobile sales form faster than ever. Themost important functions in the current version: - possibility ofre-issuing offers, editing the price and number of items on offer -templates and drafts, - display offers and quickly add photos takenwith your smartphone, - monitor issued offers (check the number offollowers, the current price at the auction), - view orders withfull information about payment and delivery terms to the buyer. Allcomments should be sent to the email address:[email protected]
Loading...