1.1.5 / July 24, 2017
(3.7/5) (9)

Description

Met de app van Tuincentrum Alméérplant ben je altijd op de hoogte!Je kunt de app gebruiken als digitale klantenkaart of je kunt jebestaande klantenkaart koppelen aan de app. Zo heb je altijd alleaankopen en persoonlijke aanbiedingen bij je. In de app vind je ookde aanbiedingen en actuele openingstijden van het tuincentrum.Theapp Tuincentrum Alméérplant you are always up to date! You can usethe app as a digital loyalty card or you can attach your existingloyalty to the app. So you always have all purchases andpersonalized offers to you. In the app you can also find offers andopening times of the garden center.

App Information Almeerplant

Garden Connect ltd Show More...
Borghuis 2.1.3 APK
Tuincentrum Borghuis in Deurningen houdt je graag op de hoogte vande activiteiten in het tuincentrum via deze app! Met deze app benje altijd op de hoogte van de aanbiedingen die wij hebben. Ook vindje in deze app handige tuintips en achtergrondinformatie over deproducten die wij verkopen in ons tuincentrum.In de app van onstuincentrum staat ook informatie over onze openingstijden &koopzondagen. Kortom: alles wat je wilt weten over tuinieren &ons tuincentrum vind je terug in deze app!Tuincentrum Borghuis inDeurningen keeps you like to be informed of the activities in thegarden center through this app! With this app you are always awareof the offers we have. You will also find in this app usefulgardening tips and background information about the products wesell in our garden center.In the application of our garden centeris also information about our opening hours and Sunday openings. Inshort: everything you need to know about gardening and our gardencenter you can find in this app!
Almeerplant 1.1.5 APK
Met de app van Tuincentrum Alméérplant ben je altijd op de hoogte!Je kunt de app gebruiken als digitale klantenkaart of je kunt jebestaande klantenkaart koppelen aan de app. Zo heb je altijd alleaankopen en persoonlijke aanbiedingen bij je. In de app vind je ookde aanbiedingen en actuele openingstijden van het tuincentrum.Theapp Tuincentrum Alméérplant you are always up to date! You can usethe app as a digital loyalty card or you can attach your existingloyalty to the app. So you always have all purchases andpersonalized offers to you. In the app you can also find offers andopening times of the garden center.
EFSA Concept Store 1.2.0 APK
Visit the EFSA concept store at the SPOGA-GAFA in Cologne and usethis app for it's unique features! You can login to the Loyaltycardmodule: integrated with your existing loyalty scheme the app canadd more interaction with your users. Customers can open exclusivecoupons based on purchase data, check receipts of their purchasesand update their profile. Another unique feature is theplant-scanner: just take a photo of a plant or flower and the apptells you what species it is. Garden Connect developed thisconceptual app for the EFSA concept store at the SPOGA-GAFA.
Tuincentrum Osdorp B.V. 2.1.3 APK
Tuincentrum Osdorp, het tuincentrum van Amsterdam en omgeving biedtu allerlei handige informatie in deze app! U kunt vanaf nu eendigitale voordeelkaart aanvragen: geen pasje in uw broekzak, maarwel volop voordeel en sparen voor extra korting! Heeft u al eenvoordeelkaart? Dan kunt u deze eenvoudig koppelen en zowel hetpasje als uw telefoon gebruiken. Uiteraard staan in deze app ookactuele openingstijden zodat u nooit voor een dichte deurstaat!Osdorp garden center, garden center of Amsterdam andsurroundings offer you all sorts of useful information in this app!You can now apply for a digital advantage card: No card in yourpocket, just plenty of benefits and savings for additionaldiscount! Already have an advantage card? Then you can easily linkit and use both the card and your phone. Naturally, in this appalso current opening times so you never have a closed door!
Tuindorado 2.1.2 APK
Tuindorado heeft tuincentra in Friesland en biedt u allerleihandige informatie in deze app. Met deze app bent altijd op dehoogte van de aanbiedingen die wij hebben en activiteiten die wijorganiseren. Ook vindt u in deze app tuintips en handigeachtergrondinformatie over de producten in ons tuincentrum. Daarmeemaakt u beter gebruik van uw aankopen en heeft er er langer pleziervan.Uiteraard staan in deze app ook actuele openingstijden &koopzondagen. Kortom: alles wat u wilt weten over ons tuincentrumvindt u terug in deze app!Dorado garden has garden centers inFriesland and offers you all sorts of useful information in thisapp. With this app you are always aware of the offers we have andactivities we organize. You will also find this app usefulgardening tips and background information on the products in ourgarden center. This makes better use of your purchases and has alot more pleasure from.Naturally, this app also actual and Sundayopening hours. In short: everything you need to know about ourgarden center can be found in this app!
GroenRijk 3.0.1 APK
GroenRijk, Weet wat er leeft!Met de GroenRijk App ben je altijd opde hoogte van het laatste tuinnieuws, aanbiedingen en activiteitenvan het GroenRijk tuincentrum bij jou in de buurt.In de GroenRijkApp vind je op een handige manier de aanbiedingen en folders vanjouw tuincentrum. Zo mis je nooit meer de scherp geprijsde acties.Zelfs de GroenRijk Tuinbon kan je nu ook via de Appbestellen!Uiteraard staan ook de koopzondagen en deroutebeschrijving van jouw GroenRijk tuincentrum in de GroenRijkApp!GroenRijk, know what's going on!With GroenRijk app you arealways aware of the latest garden news, offers and activitiesGroenRijk garden center in your area.In the GroenRijk App you canfind a convenient way offers and folders from your garden center.So you never miss the discounted actions. Even the GroenRijkTuinbon you can now also use the App Now!Naturally, also the Sundayopening and directions of your GroenRijk garden center GroenRijkApp!
GardenDeal 1.0.0 APK
The GardenDeal app offers you a lot of extra promotions at gardencentres across the country! Signup and select your local gardencentre to receive:- Exclusive instore offers- Special promotions onyour birthday- Weekly discountsThe GardenDeal app uses iBeacons andprovides you with a digital stamp card. At every 5th, 10th and 20thvisit an extra promotion will be sent to you. Registering is easy,free and we keep a close eye on your privacy. Enjoy and happygardening!
GR Hoogeveen 2.1.2 APK
Groencentrum Hoogeveen, het tuincentrum van Hoogeveen biedt uallerlei handige informatie in deze app! Met deze app bent u altijdop de hoogte van de aanbiedingen die wij hebben en activiteiten diewij organiseren. Ook vindt u in deze app tuintips en handigeachtergrondinformatie over de producten in ons tuincentrum. Daarmeemaakt u beter gebruik van uw aankopen en heeft u er langer pleziervan.Uiteraard staan in deze app ook actuele openingsuren. Kortom:alles wat u wilt weten over ons tuincentrum vindt u terug in dezeapp!Green Center Hoogeveen, Hoogeveen of the garden center offers avariety of useful information in this app! With this app you arealways aware of the offers we have and activities we organize. Youwill also find this app useful gardening tips and backgroundinformation on the products in our garden center. This makes betteruse of your purchases and you have more fun with.Naturally, thisapp also current opening hours. In short: everything you need toknow about our garden center can be found in this app!
Loading...