1.0 / August 23, 2019
(4.6/5) (96)
Loading...

Description

Amalan Ramai yang menghafal ayat ini untuk dibaca dimasa-masa yangsesuai, seperti selepas solat dan ketika berdepan masalah. Tidakkurang juga peniaga menggantung atau menampalkan pelekat ayat 1000dinar ini di premis perniagaan mereka, dengan harapan perniagaanbertambah maju. Walaubagaimana pun jika sekadar menampalkan ayat1000 dinar ini di premis perniagaan, tapi solat tidak dikerjakan,amalan tidak jujur dalam perniagaan terus dibuat atau sebagainya,ini tidak bermakna kita mengamalkan ayat 1000 dinar. Tujuanmenampalkan pelekat itu hanyalah sebagai cara supaya kita selaluberingat untuk bertaqwa dan bertawakkal. Begitu juga kalau kitabaca ayat ini beribu-ribu kali dalam sehari, sedangkan kita tidakbertaqwa dan bertawakkal, itu juga bukan cara yang betulmengamalkan ayat 1000 dinar. Sebenarnya ayat seribu dinar adalahsebaik-baik doa untuk segala masalah. Walaupun begitu banyakdoa-doa lain untuk perlindungan diri dari musibah dan ketika susah.Tetapi tidak ramai yang mampu menghafal banyak doa-doa yang khususuntuk sesuatu tujuan tersebut. Sewaktu dalam kesusahan dan dalamkeadaan darurat, ada kalanya kita terlupa, apakah doa yang hendakdibaca. Yang sebaik-baiknya ayat seribu dinar yang mudah dihafaldapat dibaca. Ayat seribu dinar merangkumi kesemuanya untukmendapatkan rezeki yang banyak, melindungi diri dari bala danmusibah serta perlindungan dari syaitan, jin dan iblis. Hikmat DanKhasiat Ayat Seribu Dinar ‘Yang sakit akan sembuh, yang hitam akanputih, yang keruh akan jernih’. Ayat ini jikalau diamalkan setiapkali lepas solat sebanyak 3 X, Insya’Allah akan beroleh seribufaedah. Sesiapa yang beramal ayat ini Allah ta’ala akan mengadakanbaginya jalan keluar dari segala kesulitan, Allah ta’ala akanmemberi rezeki yang banyak dengan tidak di sangka-sangka dan AllahTa’ala menyampaikan segala hajatnya, dengan beramalbersungguh-sungguh dan yakin kepada Allah, terlindung segaladaripada bala di darat dan di laut. Jika dibacakan kepada orangyang sedang sakit sebanyak 3 X dan dihembuskan kepada si pesakititu dan di jampi pada air sebanyak 3 X diberi minum, Insya’Allah sipesakit akan sembuh. Jika mengalami masalah berat, sepertikesusahan kerana kezaliman orang-orang tamak, huru-hara danpeperangan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Negara. Beramallahselalu dengan ayat ini selepas solat fardhu, mudah-mudahan segalakesukaran mendapat perlindungan dari Allah Ta’ala. Jika bertempurmenentang musuh, tidak binasa disebabkan terbakar, tidak lut denganpukulan besi dan tiada mudaratdari sebarang benda yang bahaya.Hendaklah mengamalkan ayat ini dan bertawakkal kepada Allah SWT.Baca ayat ini sesudah solat lima waktu, Baca ketika hendak tidurtiga kali, Baca ayat ini ketika hendak keluar rumahsekurang-kurangnya tiga kali. Selepas mengetahui hikmat ayat ini,eloklah diamal, dihafal dan difahamkan maknanya sekali sebagaibekalan kita ketika menghadapi segala kesusahan dan kesengsaraanyang tidak kita jangkakan di masa mendatang.

App Information AMALAN AYAT 1000 DINAR

 • App Name
  AMALAN AYAT 1000 DINAR
 • Package Name
  com.andromo.dev405941.app462817
 • Updated
  August 23, 2019
 • File Size
  19M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MEGAAPPSTUDIO
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

MEGAAPPSTUDIO Show More...

SURAH SURAH UNTUK IBU HAMIL 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Surah Al-Fatihah – Untuk terang hati dan kuat ingatan. Surah Maryam– Untuk memudahkan ibu bersalin dan memperolehi anak yang sabar dantaat. Surah Luqman – Untuk memperoleh anak cerdik akal dan cerdikjiwa. Surah yusuf – Untuk memperolehi anak cantik rupa dan cantikakhlak. Surah Hujurat – Untuk memperbanyakkan susu ibu dan anakbersifat berhati-hati. Surah Yaasin – Untuk ketenangan hati dananak tidak terpengaruh dengan godaan syaitan yang mengajak kepadamaksiat. Surah At-Taubah – Untuk membersih jiwa dan terpeliharadaripada maksiat. Surah An-Nahl – Untuk melahir anak yangberdisiplin. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: “ Bacalah olehkamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamatmenjadi syafaat kepada pembacanya.” (Riwayat Muslim) Antara CaraPendidikan Semasa Mengandung ; ■ Mengamalkan solat wajib dan sunat■ Mengamalkan zikir ■ Membaca al-Quran ■ Mendengar muzik yangtenang ■ Membaca buku-buku ilmiah ■ Berbual dengan anak dalamkandungan ■ Menjaga adab dan emosi ■ Tidak tertekan atau stress ■Lakukan kerja-kerja ringan di rumah sebagai senaman ringan ■Memakan makanan yang baik di segi zahiriah dan batiniah (halal) ■Tidak bersifat dendam, dengki, menghasut dan sebagainya ■ Sentiasamelemparkan senyuman dan bersabar
Panduan Solat Dan Ilmu Tajwid 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Aplikasi ini menyediakan panduan asas solatlengkap dan ilmu tajwid.Semoga dengan adanya aplikasi ini sama-sam kita mendapat keberkatandarinya.Insyaallah..
PANDUAN QIAMULLAIL 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
“Wahai orang yang berselimut! Bangunlah solat tahajjud pada waktumalam, selain daripada sedikit masa (yang tidak dapat tidak untukberehat) iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dariseparuh itu ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya: dan bacalahal-Quran dengan tartiil” (Surah al-Muzammil ayat 1-4) MUKADDIMAHFizikal, intelek, emosi, dan rohani merupakan aspek utama dalamdiri setiap insan. Fizikal dibina dengan mengamalkan gaya hidupsihat. Akal pula dibina dengan menuntut ilmu. Manakala emosi puladibina dengan mendidik dan membentuk hati supaya tergolong dalamkriteria mahmudah dan dijauhkan dari sifat mazmumah. Rohani puladapat dibina dengan menperbanyakkan ibadah ruhiyyah ikhlassemata-mata kerana Allah. Oleh itu qiyamullail merupakan salah caramembina rohani yang mantap dan seterusnya menjadi penjana jatidirisetiap mu’min. Usaha ini tentunya memerlukan azam, kekuatan,ketabahan, dan pengorbanan kerana nafsu, iblis dan tenteranyasentiasa berusaha memenuhi ruang dan peluang yang ada. PENGERTIANQiyamullail ialah bangun pada waktu malam (menghidupkan malam)dengan beribadat kepada Allah seperti bersolat, membaca al-Qurandan berzikir semata-mata mengharap keredhaan Allah. SEJARAHQIAMULLAIL Pada awalnya qiamullail wajib bagi rasulullah dan parasahabat. (Lihat surah al-Muzammil 1-10) Namun setelah setahundisyari’atkan amalan itu menjadi sunad muakkad bagi setiap umatIslam .Namun ia tetap wajib ke atas Nabi Muhammad S.A.W. (Lihatsurah al-Muzammil 20)
ISTIQFAR & ZIKIR 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salambuat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta parasahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke harikiamat. Sahabat yang dirahmati Allah, Istighfar sering diertikandengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala atas dosaatau kesalahan yang dilakukan. Lazimnya jika seseorang melakukankesalahan dan kemudian menyesal akan perbuatannya itu, makaistighfar yang disertai dengan niat taubat yang ikhlas akandilafazkan dengan harapan agar dosa atau kesalahan yang dilakukanakan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Jika dilihat padapengertian istighfar, maka tiada perbezaan antara istighfar dantaubat. Dari satu sudut, istighfar dan taubat mempunyai maksud yangsama iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Keduanyamempunyai persamaan dalam permohonan untuk menghapuskan apa yangtidak sepatutnya (dosa). Hakikat istighfar dalam Islam adalahmenundukkan jiwa, hati dan fikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta‘alasambil memohon ampun dari segala dosa. Allah Subhanahu wa Ta‘alamemerintahkan hamba-hambaNya supaya beristighfar sebagaimanafirmanNya di dalam al-Quran: “Dan hendaklah engkau memohon ampunkepada Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah amat Pengampun, lagiamat Mengasihi” (Surah an-Nisaa:106) Dalam ayat yang lain pula,Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman: “Dan pohonlah ampun bagidosamu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagidan petang.” (Surah al-Mukmin:55) Allah Subhanahu wa Ta‘ala jugamenganjurkan kepada hamba-hambaNya agar sentiasa beristighfar bukansaja untuk diri sendiri malahan juga untuk orang-orang yangberiman, lelaki mahupun perempuan. Firman Allah Subhanahu waTa‘ala: “Dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkaulakukan, dan bagi dosa orang-orang yang beriman (lelaki danperempuan).” (Surah Muhammad: 19) Walaupun istighfar adalah sunat,namun perintah Allah Subhanahu wa Ta‘ala pada ayat-ayat di atasmenunjukkan adanya penegasan bahawa istighfar merupakan satutuntutan agama yang tidak boleh dilupakan. Oleh itu adalah menjadikewajipan bagi umat Islam untuk sentiasa beristighfar bukan sajasebagai tuntutan yang perlu dipenuhi malahan untuk merebut fadhilatistighfar sebagaimana yang disebut dalam al-Quran dan hadis-hadisNabi Shallallahu ‘alaihi wassalam.
HIMPUNAN DOA DOA NABI & mp3 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Banyak sekali doa-doa para nabi dan rasulyangpatut kita amalkan atau panjatkan setiap hari. Salahsatudiantaranya iaitu Doa Nabi Muhammad memohon keselamatan DuniadanAkhirat. Dimana doa mohon keselamatan dunia akhirat inihampirsetiap saat dipanjatkan oleh semua muslim ketika berdoadan/atausolat.Dan tahukah Anda? Doa mohon keselamatan dunia akhirattersebutmerupakan salah satu Doa Nabi Muhammad SAW yang diabadikandalamAl-Qur'an, tepatnya Qur'an Surah Al Baqarah ayat 201.Selain Nabi Muhammad, ternyata ada beberapa doa-doa paranabilainnya yang doanya diabadikan dalam Kitab Suci Al-qur'an.Siapasajakah mereka? Berikut ulasan selengkapnya Kumpulan Doa ParaNabiyang Diabadikan dalam Al-Qur'an
AMALAN AYAT 1000 DINAR 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Amalan Ramai yang menghafal ayat ini untuk dibaca dimasa-masa yangsesuai, seperti selepas solat dan ketika berdepan masalah. Tidakkurang juga peniaga menggantung atau menampalkan pelekat ayat 1000dinar ini di premis perniagaan mereka, dengan harapan perniagaanbertambah maju. Walaubagaimana pun jika sekadar menampalkan ayat1000 dinar ini di premis perniagaan, tapi solat tidak dikerjakan,amalan tidak jujur dalam perniagaan terus dibuat atau sebagainya,ini tidak bermakna kita mengamalkan ayat 1000 dinar. Tujuanmenampalkan pelekat itu hanyalah sebagai cara supaya kita selaluberingat untuk bertaqwa dan bertawakkal. Begitu juga kalau kitabaca ayat ini beribu-ribu kali dalam sehari, sedangkan kita tidakbertaqwa dan bertawakkal, itu juga bukan cara yang betulmengamalkan ayat 1000 dinar. Sebenarnya ayat seribu dinar adalahsebaik-baik doa untuk segala masalah. Walaupun begitu banyakdoa-doa lain untuk perlindungan diri dari musibah dan ketika susah.Tetapi tidak ramai yang mampu menghafal banyak doa-doa yang khususuntuk sesuatu tujuan tersebut. Sewaktu dalam kesusahan dan dalamkeadaan darurat, ada kalanya kita terlupa, apakah doa yang hendakdibaca. Yang sebaik-baiknya ayat seribu dinar yang mudah dihafaldapat dibaca. Ayat seribu dinar merangkumi kesemuanya untukmendapatkan rezeki yang banyak, melindungi diri dari bala danmusibah serta perlindungan dari syaitan, jin dan iblis. Hikmat DanKhasiat Ayat Seribu Dinar ‘Yang sakit akan sembuh, yang hitam akanputih, yang keruh akan jernih’. Ayat ini jikalau diamalkan setiapkali lepas solat sebanyak 3 X, Insya’Allah akan beroleh seribufaedah. Sesiapa yang beramal ayat ini Allah ta’ala akan mengadakanbaginya jalan keluar dari segala kesulitan, Allah ta’ala akanmemberi rezeki yang banyak dengan tidak di sangka-sangka dan AllahTa’ala menyampaikan segala hajatnya, dengan beramalbersungguh-sungguh dan yakin kepada Allah, terlindung segaladaripada bala di darat dan di laut. Jika dibacakan kepada orangyang sedang sakit sebanyak 3 X dan dihembuskan kepada si pesakititu dan di jampi pada air sebanyak 3 X diberi minum, Insya’Allah sipesakit akan sembuh. Jika mengalami masalah berat, sepertikesusahan kerana kezaliman orang-orang tamak, huru-hara danpeperangan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Negara. Beramallahselalu dengan ayat ini selepas solat fardhu, mudah-mudahan segalakesukaran mendapat perlindungan dari Allah Ta’ala. Jika bertempurmenentang musuh, tidak binasa disebabkan terbakar, tidak lut denganpukulan besi dan tiada mudaratdari sebarang benda yang bahaya.Hendaklah mengamalkan ayat ini dan bertawakkal kepada Allah SWT.Baca ayat ini sesudah solat lima waktu, Baca ketika hendak tidurtiga kali, Baca ayat ini ketika hendak keluar rumahsekurang-kurangnya tiga kali. Selepas mengetahui hikmat ayat ini,eloklah diamal, dihafal dan difahamkan maknanya sekali sebagaibekalan kita ketika menghadapi segala kesusahan dan kesengsaraanyang tidak kita jangkakan di masa mendatang.
RUQYAH MP3 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
Makna ruqyah secara terminologi adalah al-'udzah (sebuahperlindungan) yang digunakan untuk melindungi orang yang terkenapenyakit, seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, danyang lainnya. (Lihat An-Nihayah fi Gharibil Hadits karya IbnulAtsir rahimahullahu 3 /254) Secara terminologi, ruqyah terkadangdisebut pula dengan'azimah. Al-Fairuz Abadi berkata:"Yangdimaksud'azimah-'azimah adalah ruqyah-ruqyah. Sedangkan ruqyahyaitu ayat-ayat Al-Qur`an yang dibacakan terhadap orang-orang yangterkena berbagai penyakit dengan mengharap kesembuhan."(LihatAl-Qamus Al- Muhith pada materi عزم) Adapun makna ruqyah secaraetimologi syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandungpermintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'alauntuk mencegah atau mengangkat bala/penyakit. Terkadang doa ataubacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke keduatelapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yangdiruqyah. (Lihat transkrip ceramah Asy- Syaikh Shalihbin'Abdul'Aziz Alus-Syaikh yang berjudul Ar- Ruqa wa Ahkamuha olehSalim Al- Jaza`iri, hal. 4) Tentunya ruqyah yang paling utamaadalah doa dan bacaan yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.(Ibid,hal.5) Allah berfirman,"Katakanlah,'AlQur'an itu adalahpetunjuk dan penawar bagi orang orang yang beriman.'"(Qs. Fushilat:44 ) "Dan Kami turunkan dari Al- Qur'an sesuatu yang menjadipenawar dan rahmat bagi orang orang yang beriman."(QS.isra':82)"Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalianpelajaran dari Rabb kalian, dan penyembuh bagi penyakit penyakit(yang berada) didalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagiorang-orang yang beriman."(Qs. Yunus: 57)
AL MA'THURAT 1.0 APK
MEGAAPPSTUDIO
1. Al- Ma'thurat merupakan wirid dan doaharian yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Baginda adalah orangyang paling mengetahui betapa besarnya ganjaran yang diperolehidari amalan doa dan wirid tersebut...2. Wirid, doa, zikir dan istighfar dalam Al- Ma'thurat ini akanmemantapkan jiwa di samping memiliki keutamaan dalam segala aspekkehidupan. Mendidik hati agar sentiasa merindui kepada Ilahi danmemberi kelapangan hidup dan kesihatan jasmani...3. Bagi seorang muslim masanya tidak berlalu begitu saja. Dikalapagi dan petang ia sentiasa bertasbih, istighfar, tahmid dan berdoakepada Allah dengan zikir yang ma'thur ( yg berasal daripada NabiSAW )...4. Jika sesiapa mengamalkan zikir Al- Ma'thurat ini akanmerasakan perbezaannya dengan hari2 yang tidak dimulakan denganzikir Al- Ma'thurat. Begitulah kekuatan doa2 dan wirid dalam Al-Ma'thurat ini sebagai senjata mukmin...Beramallah sesuai dengan ajaran Islam, isitu seperti yangdiamalkan oleh Rasulullah SAW. Orang2 mukmin yg sejati akan mengisiruang masanya dengan berbagai amalan dan ibadah yang akanmendekatkan dirinya dengan Allah SWT. Bibirnya sentiasa basah dalamberzikir, membesarkan dan mengagungkan Allah Yang Maha Mulia,kemudian berdoa untuk mengharapkan keredhaan Rabb. Tiada sesuatiyang lebih beerti dlm kehidupan seorang insan melainkan mendapatkankeredhaan Allah...Setiap individu baik sebagai pemimpin dalam rumah tangga,masyarakat dan negara serta para pendakwah hendaklah mengamalkandan menghayati zikir Al-Ma'thurat dengan membaca zikir2 yangdiamalkan oleh Rasulullah ini beerti kita telah membentengi dirikita dengan senjata yg kukuh, sehingga terhindar dari gangguansyaitan yang terkutuk.
Loading...