1.0.13 / May 25, 2019
(4.4/5) (17)
Loading...

Description

Türkiyede her yıl iki defa Kıyı Emniyeti GenelMüdürlüğünceyapılmakta olan Amatör Telsizcilik sınavına hazırlıkiçin yapılmışuygulamadır. Ücretsiz sürümden farklı olarak; ***Rastgelesorulardan oluşan 50 soruluk sınav modülü eklenmiştir.(Ücretsizsürümde olmayacak) *** Tamamen reklamlar çıkarılmıştır.*** Test veÇalışma Kısmında istediğiniz sorudan başlama özelliğieklenmiştir.*** Mors Alfabesinde tıklanınca mors sesidinlenebilmektedir. * ABsınıfı ve C sınıfı Belge için sorular ayrıhazırlanmıştır. *Sorulara çalışmak için internet bağlantısınaihtiyaç duymamaktadır.* Çalışma kısmında Cevap şıklarınıtıkladığınızda; - Seçiminizdoğru ise arka plan yeşil olur, -Seçiminiz Yanlış ise arka plankırmızı olur. * Daha sonra önceki vesonraki soruları görmek içinbutonları kullanın. * Test kısmındasoruyu cevaplamak için doğruolduğunu düşündüğünüz şıkkı tıklayın. *Bir cevap hakkınızbulunmaktadır. * Onaylamak için Cevapla / Sonrakibutonunatıklayın. * Atla butonu ile boş geçebilirsiniz. * Sınavınherhangibir noktasında bitirip istatistikleri görmek istersenizcihazınızıngeri butonuna basarak gelen uyarı penceresindenistatistiklerigörebilirsiniz yada tamamen çıkabilirsiniz. *İçerisinde Ulusal veUluslararası Fonetik Alfabe eklenmiştir, * MorsAlfabesieklenmiştir, Çok Küçük ekranlı telefonlara uyumludeğildir.Yapımında bir emek bulunmaktadır. Olumsuz yorum yapmadanönce birmail atar iletişime geçerseniz iyileştirmek için biraz dahaçabasarfederiz. Uygulama ile ilgili görüş veönerilerinizibaybar001@gmail adresime mail atarak bildirirsenizsevinirim.Amatör Telsiz sınavına gireceklere başarılar.Gelişmelerdenhaberdar olmak için facebook sayfasına üyeolabilirsiniz.https://www.facebook.com/amatortelsizciliksinaviturkiyeBekir AYBAR- TA8LBA - 2018 Gaziantep Coastal applications are madeevery yearin Turkey twice in preparation for Amateur Radioexaminationsconducted by the Police General Directorate. Unlike thefreeversion; *** A 50-question exam module consisting ofrandomquestions was added. (Will not be in free version) ***Completelyremoved ads. *** In the Test and Working Section, theability tostart from the desired question has been added. *** Morsesound canbe listened by clicking on Morse Alphabet.  *Questions for ABclass and C class Document are prepared separately. * Doesnot need internet connection to work with questions. * Clickon the Answer section of the studysection;      - If your choice iscorrect,the background will be green,      -If your selection isincorrect, the background will be red. * Thenuse the buttons to seethe previous and next questions. * To answerthe question in theTest section, click the one you think iscorrect. * You are entitledto an answer. * Click the Answer / Nextbutton to confirm. * Skipbutton to skip blank. * If you want tosee the statistics at anypoint of the exam and you can see thestatistics from the warningwindow by pressing the back button ofyour device or you can exitcompletely. * National andInternational Phonetic Alphabet has beenadded, * Morse Alphabethas been added, It is not compatible withVery Small screen phones.There is a labor in the construction. Ifyou contact a mailerbefore making negative comments, we'll make alittle effort toimprove. If you have any comments or suggestionsabout theapplication please mail to baybar001 @ gmail. Achievementsforthose who will take the amateur radio exam. You can subscribetothe facebook page to be informed aboutdevelopments.https://www.facebook.com/amatortelsizciliksinaviturkito ContactBekir AYBAR directly Gaziantep

App Information Amatör Telsiz Sınavı PRO

 • App Name
  Amatör Telsiz Sınavı PRO
 • Package Name
  net.baybar.amatortelsizsinavipro
 • Updated
  May 25, 2019
 • File Size
  5.1M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.0.13
 • Developer
  BAYBAR
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Gazi Muhtarpaşa Bulvarı No:44 Şehitkamil Gaziantep Türkiye
 • Google Play Link

BAYBAR Show More...

Amatör Telsizcilik Sınavı 1.0.9 APK
BAYBAR
Türkiyede her yıl iki defa Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünceyapılmakta olan Amatör Telsizcilik sınavına hazırlık için yapılmışuygulamadır. * AB sınıfı ve C sınıfı Belge için sorular ayrıhazırlanmıştır. * Sorulara çalışmak için internet bağlantısınaihtiyaç duymamaktadır. * Çalışma kısmında Cevap şıklarınıtıkladığınızda; - Seçiminiz doğru ise arka plan yeşil olur, -Seçiminiz Yanlış ise arka plan kırmızı olur. * Daha sonra önceki vesonraki soruları görmek için butonları kullanın. * Sınav kısmındasoruyu cevaplamak için doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı tıklayın.* Bir cevap hakkınız bulunmaktadır. * Onaylamak için Cevapla /Sonraki butonuna tıklayın. * Atla butonu ile boş geçebilirsiniz. *Sınavın herhangi bir noktasında bitirip istatistikleri görmekisterseniz cihazınızın geri butonuna basarak gelen uyarıpenceresinden istatistikleri görebilirsiniz yada tamamençıkabilirsiniz. * İçerisinde Ulusal ve Uluslararası Fonetik Alfabeeklenmiştir, * Mors Alfabesi eklenmiştir, Çok Küçük ekranlıtelefonlara uyumlu değildir. Memnun olanların play store üzerindebeğenip yorum yapması programın daha çok kişiye ulaşmasınısağlayacaktır. Yapımında bir emek bulunmaktadır. Olumsuz yorumyapmadan önce bir mail atar iletişime geçerseniz iyileştirmek içinbiraz daha çaba sarfederiz. Uygulama ile ilgili görüş veönerilerinizi baybar001@gmail adresime mail atarak bildirirsenizsevinirim. Amatör Telsiz sınavına gireceklere başarılar.Gelişmelerden haberdar olmak için facebook sayfasına üyeolabilirsiniz.https://www.facebook.com/amatortelsizciliksinaviturkiye Bekir AYBAR- TA8LBA - 2018 Gaziantep Coastal applications are made every yearin Turkey twice in preparation for Amateur Radio examinationsconducted by the Police General Directorate.  * The questionsfor EU Class and Class C Document are prepared separately.  *Does not need internet connection to work with questions.  *When you click on the reply options in the working section;      - If your selection is correct,the background will be green,       -If your selection is wrong, the background is red. * Then use thebuttons to see previous and next questions. * Click on thetestimonial you think is correct to answer the question in the examsection. * You have an answer right. * Click the Answer / Nextbutton to confirm. * Skip with the Skip button. * If you want tofinish the exam at any point and see the statistics, you can seethe statistics from the warning window by pressing the back buttonof your device. * National and International Phonetic Alphabet isadded in, * Added Morse Alphabet, Not compatible with very smallscreen phones. Satisfying those who like it on the play store willallow the program to reach more people. There is labor in mymaking. Before you make negative comments, we will make a littlemore effort to improve if you get an email. I would appreciate yourcomments and suggestions about the application by sending mail tobaybar001 @ gmail address. Amateur Radio is successful in the exam.You can subscribe to the facebook page to be informed ofdevelopments. https://www.facebook.com/amatortelsizciliksinaviturkito Bekir AYBAR - TA8LBA - 2018 Gaziantep
Otoban Hız Koridoru 2.0 APK
BAYBAR
Türkiyede 1 Temmuz 2017 itibari ile Otobanlarda Hız Koridoruuygulamasına geçildi.Bu Program Gişeler arasındaki mesafeyihesaplayarak çıkış gişesinden ne zaman çıkmanız gerektiğinibildirir.Gişeler arası mesafeler Karayolları Genel MüdürlüğündenAlınmıştır.Uygulamadaki hataları baybar001@gmail.com adresinebildirebilirsiniz.Bu Program kimseye ceza yazılmayacağı garantisinivermez. Lütfen Hız limitlerine kendinizin ve sevdiklerinizin cangüvenliği için uyunuz.Hesaplanan süreden önce gişeden çıktığınızdaceza yazılma ihtimali çok yüksektir.NORMAL SÜRE : Otobandakiaracınız için belirlenen hız limitini belirtmektedirCEZA SINIRI :Otobanda aracınızın hız sınırının üzerine %10 esneme payı olarakbelirlenen hızdaki çıkış gişesinden en erken çıkabileceğiniz süreyibelirtmektedir. (Bu süre bitmeden çıkmayın)OTOBAN SEÇİMİ ADIMINDAGİRECEĞİNİZ OTOBANDAN İKİ KAYIT VARDIR GİDECEĞİNİZ YÖNÜ SEÇMEYİUNUTMAYIN.Programı oylayarak ve yorum yazarak dahada geliştirmemiziçin destek olursanız seviniriz.Saygılarımızla.As of July 1, 2017with the Speed ​​Highway Corridor in Turkey was passed to theapplication.This program tells you the distance between Bookieswhen you need to leave the office by calculating output.Toll fromdistances are obtained from the General Directorate of Highways.Youcan report errors in the application baybar001@gmail.coaddress.This program does not guarantee that no one crosses thewriting.Please yourself and observe the speed limits for the safetyof loved ones.Calculated time writing before you exit the penaltybox office likelihood is very high.NORMAL TIME: refers to the speedlimits specified for your vehicle on the highwayCRIMINAL LIMIT:Highway exit from the box office on the rate determined as 10% ofthe speed limit on the stretch of shares refers to your vehiclewhile you can get at the earliest. (Leaving before the end of thisperiod)SELECTION OF HIGHWAY TWO RECORDS ARE THE HIGHWAY From theSTEP ENTER REMEMBER you'll GO SELECT DIRECTION.Program support byvoting for our development and we are glad if more writingreviews.Our respect.
Türkiye Amatör Telsiz Röle Konumları 1.0.016 APK
BAYBAR
Türkiyede Bulunan Amatör Telsiz Rölelerinin harita üzerindekonumunu gösterir. Program konumunuza göre size en yakın 12 roleyiharitada gösterir. Found on the map shows the location of theAmateur Radio Relay in Turkey. According to the program closest toyour location on the map will show you 12 relay.
Image Saver for instagram 1.03 APK
BAYBAR
You can not record images and vidos in instagram.WithImageSaverForInstagram you can download these videos and picturesin HD quality.Moreover, when you download this content, the otherparty will not be notified.You login with a secureconnection.INTRODUCTION IS NOT ABSOLUTELY REGISTERED..Step-by-stepdownload:o Log in to your application with your Instagram account.oEnter the media page you want to download.o Click on the downloadbutton from the top right to download page.o Downloaded contentwill be prepared for downloading.o Start downloading by clicking onthe media you want to download.o The downloaded file will be savedin the "PhotoSaverforInstagram" folder. That's all there is toit.it. - Save photos and videos by name. - You can download allvideos and photos of your followers and followers. - Easy to use -For Instagram, you can save photos and videos by selecting a photoor video. - Download all photos and videos in your account withInstagram photo and video download.Important NOTE: User input isprovided with instagram https: // secure login completely. Youruser information can not be retrieved.
Amatör Telsiz Sınavı PRO 1.0.13 APK
BAYBAR
Türkiyede her yıl iki defa Kıyı Emniyeti GenelMüdürlüğünceyapılmakta olan Amatör Telsizcilik sınavına hazırlıkiçin yapılmışuygulamadır. Ücretsiz sürümden farklı olarak; ***Rastgelesorulardan oluşan 50 soruluk sınav modülü eklenmiştir.(Ücretsizsürümde olmayacak) *** Tamamen reklamlar çıkarılmıştır.*** Test veÇalışma Kısmında istediğiniz sorudan başlama özelliğieklenmiştir.*** Mors Alfabesinde tıklanınca mors sesidinlenebilmektedir. * ABsınıfı ve C sınıfı Belge için sorular ayrıhazırlanmıştır. *Sorulara çalışmak için internet bağlantısınaihtiyaç duymamaktadır.* Çalışma kısmında Cevap şıklarınıtıkladığınızda; - Seçiminizdoğru ise arka plan yeşil olur, -Seçiminiz Yanlış ise arka plankırmızı olur. * Daha sonra önceki vesonraki soruları görmek içinbutonları kullanın. * Test kısmındasoruyu cevaplamak için doğruolduğunu düşündüğünüz şıkkı tıklayın. *Bir cevap hakkınızbulunmaktadır. * Onaylamak için Cevapla / Sonrakibutonunatıklayın. * Atla butonu ile boş geçebilirsiniz. * Sınavınherhangibir noktasında bitirip istatistikleri görmek istersenizcihazınızıngeri butonuna basarak gelen uyarı penceresindenistatistiklerigörebilirsiniz yada tamamen çıkabilirsiniz. *İçerisinde Ulusal veUluslararası Fonetik Alfabe eklenmiştir, * MorsAlfabesieklenmiştir, Çok Küçük ekranlı telefonlara uyumludeğildir.Yapımında bir emek bulunmaktadır. Olumsuz yorum yapmadanönce birmail atar iletişime geçerseniz iyileştirmek için biraz dahaçabasarfederiz. Uygulama ile ilgili görüş veönerilerinizibaybar001@gmail adresime mail atarak bildirirsenizsevinirim.Amatör Telsiz sınavına gireceklere başarılar.Gelişmelerdenhaberdar olmak için facebook sayfasına üyeolabilirsiniz.https://www.facebook.com/amatortelsizciliksinaviturkiyeBekir AYBAR- TA8LBA - 2018 Gaziantep Coastal applications are madeevery yearin Turkey twice in preparation for Amateur Radioexaminationsconducted by the Police General Directorate. Unlike thefreeversion; *** A 50-question exam module consisting ofrandomquestions was added. (Will not be in free version) ***Completelyremoved ads. *** In the Test and Working Section, theability tostart from the desired question has been added. *** Morsesound canbe listened by clicking on Morse Alphabet.  *Questions for ABclass and C class Document are prepared separately. * Doesnot need internet connection to work with questions. * Clickon the Answer section of the studysection;      - If your choice iscorrect,the background will be green,      -If your selection isincorrect, the background will be red. * Thenuse the buttons to seethe previous and next questions. * To answerthe question in theTest section, click the one you think iscorrect. * You are entitledto an answer. * Click the Answer / Nextbutton to confirm. * Skipbutton to skip blank. * If you want tosee the statistics at anypoint of the exam and you can see thestatistics from the warningwindow by pressing the back button ofyour device or you can exitcompletely. * National andInternational Phonetic Alphabet has beenadded, * Morse Alphabethas been added, It is not compatible withVery Small screen phones.There is a labor in the construction. Ifyou contact a mailerbefore making negative comments, we'll make alittle effort toimprove. If you have any comments or suggestionsabout theapplication please mail to baybar001 @ gmail. Achievementsforthose who will take the amateur radio exam. You can subscribetothe facebook page to be informed aboutdevelopments.https://www.facebook.com/amatortelsizciliksinaviturkito ContactBekir AYBAR directly Gaziantep
Loading...