3.1 / March 9, 2018
(5.0/5) (5)

Description

L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Les Fonts deGelida us presenta aquesta app que permet estar al dia de lesnotícies de l’AMPA. També trobareu informació sobre descomptes perals socis i sòcies de l'AMPA i l’agenda cultural i educativa deGelida. Podreu consultar també els estatuts de l’associació i elcalendari d’esdeveniments, entre altres coses.The Association ofParents of Students of School Sources Gelida presents this appallows you to keep up with the news of the AMPA. Also findinformation on discounts for members of the AMPA and culturalevents and educational Gelida. You can also consult the statutes ofthe association and the calendar of events, among other things.

App Information AMPA Les Fonts

Xut Consulting Show More...
Parlament.Cat 3.1 APK
Informació del Parlament de Catalunya en el teu dispositiu mòbil(Notícies, Agenda, Actualitat Legislativa, Documents de lesComissions, etc). App no oficial feta per sindicació de contingutsdel web del Parlament de Catalunya.App de XutConsulting.Information of the Parliament of Catalonia on yourmobile device (News, Calendar, News Legislative DocumentsCommissions, etc). Unofficial App made for the web contentsyndication Parliament of Catalonia.App Kick Consulting.
AMPA IPSE 1.0 APK
L'AMPA de l'Escola IPSE de Barcelona presentaaquesta APP que permet accedir a la informació i estar al dia deles notícies de l’Associació de Mares i Pares d’AlumnesAMPA School IPSEBarcelona presents this app that allows you to access informationand stay abreast of the news of the Association of Parents ofStudents
AMPA Les Fonts 3.1 APK
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Les Fonts deGelida us presenta aquesta app que permet estar al dia de lesnotícies de l’AMPA. També trobareu informació sobre descomptes perals socis i sòcies de l'AMPA i l’agenda cultural i educativa deGelida. Podreu consultar també els estatuts de l’associació i elcalendari d’esdeveniments, entre altres coses.The Association ofParents of Students of School Sources Gelida presents this appallows you to keep up with the news of the AMPA. Also findinformation on discounts for members of the AMPA and culturalevents and educational Gelida. You can also consult the statutes ofthe association and the calendar of events, among other things.
Solo Barcelona Noticias 1.5 APK
Las noticias del Barcelona al instante. La principal prensadeportiva en tu móvil. Sólo noticias de tu equipo de fútbolpreferido. También los vídeos del web oficial del club. Informacióndel Barcelona de tus periódicos favoritos: Marca, Sport, MundoDeportivo, Diario AS, etc.Barcelona news instantly. The main sportsnews on your mobile. As news of your favorite football team. Alsovideos club's official website. Information of your favoritenewspapers Barcelona: Brand, Sport, Mundo Deportivo, AS Journal,etc.
AMPA Montcau 3.0 APK
L'App de l'AMPA Montcau de Gelida. L'Associació de Mares i Paresd’Alumnes del CEIP Montcau de Gelida us presenta aquesta app quepermet estar al dia de les notícies de la nostra escola. Podeutrobar les notícies de l'AMPA i les novetats dels blocs de cadacicle educatiu (Educació Infantil i cicles Inicial, Mitjà iSuperior d'Educació Primària). També trobareu informació sobredescomptes per als socis i sòcies de l'AMPA i notícies de la FaPac,la federació que aplega la majoria d'Associacions de Mares i Paresd'Alumnes de centres de primària i secundària públics deCatalunya.The App AMPA Montcau Gelida.The Association of Parents ofStudents of Primary Montcau Gelida presents this app that allowsyou to keep up with the news of our school. You can find the newsof AMPA and new blocks of each educational cycle (Early ChildhoodEducation and cycles, Middle and Upper Primary). Also findinformation on discounts for members of the PTA and news FAPAC, thefederation that brings together most of Associations of Parents ofStudents of primary and secondary public Catalonia.
AMPA Frederic Mistral 3.1 APK
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l'escola FredericMistral de l'Hospitalet de Llobregat us presenta aquesta app quepermet estar al dia de les notícies de l'associació i de la nostraescola. Podeu trobar les notícies de l'AMPA, consultar el nostrecalendari i el de l'escola, el menú del menjador i el butlletí.TheAssociation of Parents of Students of the school Frederic MistralHospitalet de Llobregat presents this app allows you to keepabreast of the news of the association and our school. You can findnews of the AMPA, check our calendar and the school menu and diningnewsletter.
Loading...