/ December 14, 2017
(4.8/5) (321)
Loading...

Description

Az AndroKat 2012.10.09-én indult el, mintmagyar katolikus alkalmazás android operációs rendszerrel működőokostelefonra.

MOTTÓ
"Az istentisztelet, az erkölcsi élet, a hivatalok és funkciók sminden más arra való az Egyházban, hogy ezt az isteni szeretetetviszonozza Istennek, illetve megjelenítse, közvetítse a világszámára." (Barsi Balázs)

CÉLJA
Egyesíteni – amennyire lehet – a jelenleg elérhető katolikus mobilalkalmazások nyújtotta lehetőségeket és internetes szolgáltatásokat(pl. RSS hírek).

SZOLGÁLTATÁSOK

# Online rádiók
(Vigyázat, Wifi-s internet kapcsolattal ajánlott használni,mobilnet-tel sokba kerülhet) Magyar Katolikus, Mária Rádió, Vatikánmagyar adása, Szent István Rádió, Mária Rádió Délvidék és ErdélyRádió, Ez az a nap Rádió. Amelyik rádiónak van, ott látszik a műsorlista is.

# RSS hírcsatornák
uj.katolikus.hu, magyarkurir.hu és a bonumtv.hu weboldalaktól

# Evangélium és elmélkedés
Barsi Balázs/Telek Péter-Pál (Magasság és mélység), Horváth IstvánSándor, Fokoláre Életigéje, Napi evangélium és olvasmányok, LoyolaiSzent Ignác válogatott gondolatai, Pio atya és II. János Pál pápabreviáriuma, Keresztes Szent János aranymondásai, Kis Szent Terézés Teréz anya és Vianney Szent János breviáriuma, Ferenc pápatwitter üzenetei, Böjte Csaba gondolatai

#Hanganyagok
Jezsuita napi-útra-való, Barsi Balázs, Pál Feri atya prédikációi éskedd esti beszédek és Horváth István Sándor atya napi evangélium éselmélkedések

#Blogok
777blog.hu

#Keresztút
II. János Pál Pápa elmélkedése

# Weboldalak
A szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu és a katekizmusweboldalak megjelenítése. Csak internetkapcsolattal működik!

#Videók
Videók Keresztényélet oldaláról. Csak internetkapcsolattalműködik!

# Imádságok
Legfontosabb, legismertebb imák gyűjteménye
(Feltöltésük folyamatban...)

#Gyónás előkészítő
Lelki tükör, lelki olvasmányok. A gyónás menete, leírása.

# Napi szent
Az uj.katolikus.hu oldal alapján.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

# Offline mód
Az alkalmazás alapvetően offline üzemmód használatát is hivatottsegíteni. Vagyis az első internet kapcsolat létrejöttekor, azalkalmazás letölti a telefonra a legfrissebb anyagokat, ígyonnantól akár internet nélkül is olvashatóak az anyagok. Hasznoslehet mondjuk reggel még otthon "betárazni" a telefont, így márbuszon és metróban már olvashatjuk is kedvenc dolgainkat.
Nyilvánvaló, hogy állandó internet kapcsolatot igénylőszolgáltatásokra ez nem igaz. Úgy mint online rádió ésMiserend.

# Kedvencek
Olvasható anyag (Hírek, evangéliumi elmélkedés és Napi szent)elmenthető a kedvencekbe.
Mivel a telefonon tárolt offline anyagok időközönként cserélődnek,így ha valamit megszeretnénk hosszabb ideig tartani, azt érdemes akedvencekbe menteni.

# Megosztás
Olvasható anyag (Hírek, evangéliumi elmélkedés és Napi szent)megosztható mással a telefonon korábban telepített alkalmazásokkal,ami erre képes (pl. Gmal és egyebek)

# Beállítás menü
A beállításoknál állítható a betűméret.
Hány darab anyag tárolódjon a telefonon (offline adatbázis). Ezzelelkerülhető, hogy ez az alkalmazás túl sok helyet foglaljon el atelefonon.
Illetve itt törölhető a kedvencek és az offline adatbázis atelefonról. Utóbbi természetesen újra feltöltődik a legelsőinternetre kapcsolódás alkalmával.
Állítható mely tartalmak jelenjenek meg az alkalmazásban.

# Kapcsolat
E-mail elérhetőség a fejlesztőknek, akik nyitottak minden ötletre,kívánságra és észrevételre.
The Androkid launched on09.10.2012, as a Hungarian Catholic functional application forandroid smartphone operating system.

MOTTO
"The worship, moral life, with all other departments and functionsin the Church were to reciprocate this divine love of God and show,broadcast to the world." (Balazs Barsi)

ITS GOAL
Merge - as far as possible - the potential of the Catholicscurrently available on mobile applications and web services (eg RSSfeed.).

SERVICES

Online radio stations #
(Caution, Wifi and internet connection is recommended to use mobileinternet, tel costly) Hungarian Catholic, Radio Maria, Vaticanadministration Hungary, Szent István Radio, Radio Maria Radio ofSerbia and Transylvania, this is the day the radio. Whichever radiois, there appears to show the list as well.

# RSS Feeds
uj.katolikus.hu, magyarkurir.hu and Web pages bonumtv.hu

Gospel Reflection and #
Barsi Balázs / Lot Peter and Paul (height and depth), István SándorHorváth, Focolare Word of Life, and Daily Gospel Readings, SaintIgnatius of Loyola assorted thoughts of Father Pio and II. PopeJohn Paul II breviary, John of the Cross golden sayings, Little St.Theresa and Mother Teresa and St. John Vianney breviary, PopeFrancis twitter messages, Csaba Böjte thoughts

#Hanganyagok
Jesuit Father-day-trip to Balázs Barsi, Paul Feri Gospel and dailymeditations and sermons of Father Tuesday night's speeches andIstván Sándor Horváth

#Blogok
777blog.hu

Crossroads #
II. Pope John Paul meditation

Websites #
The szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu catechism and displayweb pages. Only an Internet connection works!

#Videos
Videos Christian Life page. Only an Internet connectionworks!

Prayers #
Most important, the most famous collection of prayers
(Uploading ...)

Preparatory Confession #
Spiritual mirror, spiritual readings. Confession coursedescription.

#-Day Saints
According to uj.katolikus.hu page.

ADDITIONAL SERVICES

# Offline Mode
The application basically use offline mode is also meant to help.That is the first internet connection is made, the applicationdownloads the latest material on the phone, so from that point ofmaterials can be read without an Internet. It can be useful even athome in the morning, say, "betárazni" on the phone, so you can readbus and subway is already my favorite stuff.
It is obvious that services that require a permanent Internetconnection is not true. Such as online radio and the Order ofMass.

# Favourites
Read material (News Daily Gospel meditation and sacred) can besaved as Favourite.
As materials stored offline on your phone are replacedperiodically, so if you loved something to keep for a long time, itshould be saved as Favourite.

# Share
Read material (News Daily Gospel meditation and sacred) can beshared with someone else on the phone previously installedapplications, which is able to do so (eg. Gmal and others)

# Setup Menu
In the settings, adjustable font sizes.
How many pieces of material storage unwind on the phone (offlinedata). This is to avoid that this application has too much space inyour phone book.
Or deleted in the favorites and offline data from the phone. Thelatter, of course, re-charged occasion of the first Internetconnection.
Adjustable over who sees your content in the application.

Contact #
E-mail access for developers who are open to all ideas, andobservations upon request.

App Information AndroKat: Android és Katolikus

AndroKat Show More...

AndroKat: Android és Katolikus APK
AndroKat
Az AndroKat 2012.10.09-én indult el, mintmagyar katolikus alkalmazás android operációs rendszerrel működőokostelefonra.MOTTÓ"Az istentisztelet, az erkölcsi élet, a hivatalok és funkciók sminden más arra való az Egyházban, hogy ezt az isteni szeretetetviszonozza Istennek, illetve megjelenítse, közvetítse a világszámára." (Barsi Balázs)CÉLJAEgyesíteni – amennyire lehet – a jelenleg elérhető katolikus mobilalkalmazások nyújtotta lehetőségeket és internetes szolgáltatásokat(pl. RSS hírek).SZOLGÁLTATÁSOK# Online rádiók(Vigyázat, Wifi-s internet kapcsolattal ajánlott használni,mobilnet-tel sokba kerülhet) Magyar Katolikus, Mária Rádió, Vatikánmagyar adása, Szent István Rádió, Mária Rádió Délvidék és ErdélyRádió, Ez az a nap Rádió. Amelyik rádiónak van, ott látszik a műsorlista is.# RSS hírcsatornákuj.katolikus.hu, magyarkurir.hu és a bonumtv.hu weboldalaktól# Evangélium és elmélkedésBarsi Balázs/Telek Péter-Pál (Magasság és mélység), Horváth IstvánSándor, Fokoláre Életigéje, Napi evangélium és olvasmányok, LoyolaiSzent Ignác válogatott gondolatai, Pio atya és II. János Pál pápabreviáriuma, Keresztes Szent János aranymondásai, Kis Szent Terézés Teréz anya és Vianney Szent János breviáriuma, Ferenc pápatwitter üzenetei, Böjte Csaba gondolatai#HanganyagokJezsuita napi-útra-való, Barsi Balázs, Pál Feri atya prédikációi éskedd esti beszédek és Horváth István Sándor atya napi evangélium éselmélkedések#Blogok777blog.hu#KeresztútII. János Pál Pápa elmélkedése# WeboldalakA szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu és a katekizmusweboldalak megjelenítése. Csak internetkapcsolattal működik!#VideókVideók Keresztényélet oldaláról. Csak internetkapcsolattalműködik!# ImádságokLegfontosabb, legismertebb imák gyűjteménye(Feltöltésük folyamatban...)#Gyónás előkészítőLelki tükör, lelki olvasmányok. A gyónás menete, leírása.# Napi szentAz uj.katolikus.hu oldal alapján.TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK# Offline módAz alkalmazás alapvetően offline üzemmód használatát is hivatottsegíteni. Vagyis az első internet kapcsolat létrejöttekor, azalkalmazás letölti a telefonra a legfrissebb anyagokat, ígyonnantól akár internet nélkül is olvashatóak az anyagok. Hasznoslehet mondjuk reggel még otthon "betárazni" a telefont, így márbuszon és metróban már olvashatjuk is kedvenc dolgainkat.Nyilvánvaló, hogy állandó internet kapcsolatot igénylőszolgáltatásokra ez nem igaz. Úgy mint online rádió ésMiserend.# KedvencekOlvasható anyag (Hírek, evangéliumi elmélkedés és Napi szent)elmenthető a kedvencekbe.Mivel a telefonon tárolt offline anyagok időközönként cserélődnek,így ha valamit megszeretnénk hosszabb ideig tartani, azt érdemes akedvencekbe menteni.# MegosztásOlvasható anyag (Hírek, evangéliumi elmélkedés és Napi szent)megosztható mással a telefonon korábban telepített alkalmazásokkal,ami erre képes (pl. Gmal és egyebek)# Beállítás menüA beállításoknál állítható a betűméret.Hány darab anyag tárolódjon a telefonon (offline adatbázis). Ezzelelkerülhető, hogy ez az alkalmazás túl sok helyet foglaljon el atelefonon.Illetve itt törölhető a kedvencek és az offline adatbázis atelefonról. Utóbbi természetesen újra feltöltődik a legelsőinternetre kapcsolódás alkalmával.Állítható mely tartalmak jelenjenek meg az alkalmazásban.# KapcsolatE-mail elérhetőség a fejlesztőknek, akik nyitottak minden ötletre,kívánságra és észrevételre.The Androkid launched on09.10.2012, as a Hungarian Catholic functional application forandroid smartphone operating system.MOTTO"The worship, moral life, with all other departments and functionsin the Church were to reciprocate this divine love of God and show,broadcast to the world." (Balazs Barsi)ITS GOALMerge - as far as possible - the potential of the Catholicscurrently available on mobile applications and web services (eg RSSfeed.).SERVICESOnline radio stations #(Caution, Wifi and internet connection is recommended to use mobileinternet, tel costly) Hungarian Catholic, Radio Maria, Vaticanadministration Hungary, Szent István Radio, Radio Maria Radio ofSerbia and Transylvania, this is the day the radio. Whichever radiois, there appears to show the list as well.# RSS Feedsuj.katolikus.hu, magyarkurir.hu and Web pages bonumtv.huGospel Reflection and #Barsi Balázs / Lot Peter and Paul (height and depth), István SándorHorváth, Focolare Word of Life, and Daily Gospel Readings, SaintIgnatius of Loyola assorted thoughts of Father Pio and II. PopeJohn Paul II breviary, John of the Cross golden sayings, Little St.Theresa and Mother Teresa and St. John Vianney breviary, PopeFrancis twitter messages, Csaba Böjte thoughts#HanganyagokJesuit Father-day-trip to Balázs Barsi, Paul Feri Gospel and dailymeditations and sermons of Father Tuesday night's speeches andIstván Sándor Horváth#Blogok777blog.huCrossroads #II. Pope John Paul meditationWebsites #The szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu catechism and displayweb pages. Only an Internet connection works!#VideosVideos Christian Life page. Only an Internet connectionworks!Prayers #Most important, the most famous collection of prayers(Uploading ...)Preparatory Confession #Spiritual mirror, spiritual readings. Confession coursedescription.#-Day SaintsAccording to uj.katolikus.hu page.ADDITIONAL SERVICES# Offline ModeThe application basically use offline mode is also meant to help.That is the first internet connection is made, the applicationdownloads the latest material on the phone, so from that point ofmaterials can be read without an Internet. It can be useful even athome in the morning, say, "betárazni" on the phone, so you can readbus and subway is already my favorite stuff.It is obvious that services that require a permanent Internetconnection is not true. Such as online radio and the Order ofMass.# FavouritesRead material (News Daily Gospel meditation and sacred) can besaved as Favourite.As materials stored offline on your phone are replacedperiodically, so if you loved something to keep for a long time, itshould be saved as Favourite.# ShareRead material (News Daily Gospel meditation and sacred) can beshared with someone else on the phone previously installedapplications, which is able to do so (eg. Gmal and others)# Setup MenuIn the settings, adjustable font sizes.How many pieces of material storage unwind on the phone (offlinedata). This is to avoid that this application has too much space inyour phone book.Or deleted in the favorites and offline data from the phone. Thelatter, of course, re-charged occasion of the first Internetconnection.Adjustable over who sees your content in the application.Contact #E-mail access for developers who are open to all ideas, andobservations upon request.
Loading...