1.6 / October 8, 2018
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Angielski codziennie! - to darmowa aplikacja do naukijęzykaangielskiego. Ułatwia ona opanowanie podstawowych słówek isprawia,że nauka języka angielskiego staje się ciekawsza. Bardzoważnymelementem komunikacji w języku obcym jest znajomośćpopularnychwyrażeń i zwrotów. Dzięki darmowemu programowi natelefon nauczyszsię wielu słówek oraz ich wymowy. Dobieramynajlepsze tłumaczeniezwrotów, aby użytkownik w łatwy sposób jezapamiętał. Aplikacjajest na bieżąco modyfikowana i usprawniania.Planowaneaktualizacje: Systematyczna rozbudowa bazy tłumaczeńsłówek zjęzyka angielskiego (1000 najczęściej używanych słów wjęzykuangielskim, dodanie zwrotów tematycznych np. szkoła, dom,rodzina,praca, podróże itp.). Stworzenie systemu powtarzaniajużopanowanych słówek. Wprowadzenie materiałów do naukigramatyki.Dodanie możliwości pisania słówek przy pomocy klawiaturyekranowejoraz zablokowanie możliwości kasowania liter ustawionychprzywykorzystaniu podpowiedzi. Wyświetlanie popełnionych błędówpodczasliterowania wyrazu. Rozbudowa aplikacji o możliwośćimportowaniawłasnych zestawów słownictwa. Wzbogacenie nauki oanimacje orazdźwięki, które będą motywowały do dalszej nauki.Dodanie opcjipersonalizacji nauki (ustawienia ilość słówek podczasnauki, ilośćpowtórzeń). Rozszerzenie dostępnych statystykwyświetlanych wzakładce postępy. Połączenie aplikacji z googleplay, wprowadzenierankingu użytkowników oraz osiągnięć. Opcjonalnametoda naukipodczas odblokowywania ekranu smartfona. W związku zmodyfikacjaaplikacji mogą wystąpić problemy z zapisywaniempostępów. W razieproblemów lub zgłoszenia błędu prosimy okontakt:contactthebonzi@gmail.com English everyday! - is a freeapplicationfor learning English. It makes it easier to master basicwords andmakes learning English more interesting. A very importantelementof communication in a foreign language is knowledge ofpopularexpressions and phrases. Thanks to the free phone program,you willlearn many words and their pronunciation. We choose thebesttranslation of phrases so that the user can easily rememberthem.The application is modified and improved on a regularbasis.Scheduled updates: Systematic expansion of the Englishtranslationdictionary base (1,000 most frequently used words inEnglish,addition of thematic phrases, eg school, home, family,work,travel, etc.). Creating a system of repeating alreadymasteredwords. Introduction of grammar learning materials. Additionof thepossibility of writing words using the on-screen keyboardandblocking the possibility of deleting letters set using thehint.Display of mistakes made while lettering a word. Expansion oftheapplication with the ability to import your own vocabularysets.Enriching science with animations and sounds that willmotivate youto continue learning. Adding the option ofpersonalizing learning(setting the number of words during learning,number ofrepetitions). Extension of available statistics displayedin theprogress tab. Connection of the application with googleplay,introduction of user rankings and achievements. Optionallearningmethod when unlocking the smartphone screen. Due tothemodification of the application, you may experience problemssavingyour progress. In case of problems or error, pleasecontact:contactthebonzi@gmail.com

App Information Angielski codziennie!

 • App Name
  Angielski codziennie!
 • Package Name
  com.youngeagles.thebonzi.englisheveryday
 • Updated
  October 8, 2018
 • File Size
  3.2M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.6
 • Developer
  Young Eagles
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Young Eagles Show More...

Rich Zone Clicker 1.7 APK
Young Eagles
Rich Zone Clicker to prosta gra, w którejcelemjest zbicie fortuny!W grze występują youtuberzy z "korporacji" założonej przezGimpera"Rich Zone".W szkład ekipy wchodzą zanani polscy youtuberzy: Izak,Nitro,Gimper, Isamu, Mandzio, Rojo.Aplikacja ta jest cały czas modyfikowana i udoskonalana.Planowane są następujące zmiany:- poprawa: grafiki, animacji oraz dźwięków,- połączenie aplikacji z usługami Google Play (zapisywaniewchmurze),- dodanie wydarzeń ( imprezy, spotkania z widzami, umowy zfirmami,koncerty, nagrania z innymi youtuberami, itp.),- utowrzenie opcji otwierania prezentów od widzów.Rich Zone Clicker isasimple game in which the objective is to capture a fortune!In the game there are YouTubers of the "corporation" foundedbyGimpera "Rich Zone".In szkład team includes zanani Polish YouTubers: Izak,Nitro,Gimper, Isamu, Mandzio, Rojo.This application is constantly modified and improved.Planned are the following:- Improvement: graphics, animations and sounds,- The application connect to Google Play services (save inthecloud)- Adding events (parties, meetings with the audience, contractswithcompanies, concerts, recordings of other YouTubers,etc.)- Utowrzenie option of opening gifts from viewers.
Angielski codziennie! 1.6 APK
Young Eagles
Angielski codziennie! - to darmowa aplikacja do naukijęzykaangielskiego. Ułatwia ona opanowanie podstawowych słówek isprawia,że nauka języka angielskiego staje się ciekawsza. Bardzoważnymelementem komunikacji w języku obcym jest znajomośćpopularnychwyrażeń i zwrotów. Dzięki darmowemu programowi natelefon nauczyszsię wielu słówek oraz ich wymowy. Dobieramynajlepsze tłumaczeniezwrotów, aby użytkownik w łatwy sposób jezapamiętał. Aplikacjajest na bieżąco modyfikowana i usprawniania.Planowaneaktualizacje: Systematyczna rozbudowa bazy tłumaczeńsłówek zjęzyka angielskiego (1000 najczęściej używanych słów wjęzykuangielskim, dodanie zwrotów tematycznych np. szkoła, dom,rodzina,praca, podróże itp.). Stworzenie systemu powtarzaniajużopanowanych słówek. Wprowadzenie materiałów do naukigramatyki.Dodanie możliwości pisania słówek przy pomocy klawiaturyekranowejoraz zablokowanie możliwości kasowania liter ustawionychprzywykorzystaniu podpowiedzi. Wyświetlanie popełnionych błędówpodczasliterowania wyrazu. Rozbudowa aplikacji o możliwośćimportowaniawłasnych zestawów słownictwa. Wzbogacenie nauki oanimacje orazdźwięki, które będą motywowały do dalszej nauki.Dodanie opcjipersonalizacji nauki (ustawienia ilość słówek podczasnauki, ilośćpowtórzeń). Rozszerzenie dostępnych statystykwyświetlanych wzakładce postępy. Połączenie aplikacji z googleplay, wprowadzenierankingu użytkowników oraz osiągnięć. Opcjonalnametoda naukipodczas odblokowywania ekranu smartfona. W związku zmodyfikacjaaplikacji mogą wystąpić problemy z zapisywaniempostępów. W razieproblemów lub zgłoszenia błędu prosimy okontakt:contactthebonzi@gmail.com English everyday! - is a freeapplicationfor learning English. It makes it easier to master basicwords andmakes learning English more interesting. A very importantelementof communication in a foreign language is knowledge ofpopularexpressions and phrases. Thanks to the free phone program,you willlearn many words and their pronunciation. We choose thebesttranslation of phrases so that the user can easily rememberthem.The application is modified and improved on a regularbasis.Scheduled updates: Systematic expansion of the Englishtranslationdictionary base (1,000 most frequently used words inEnglish,addition of thematic phrases, eg school, home, family,work,travel, etc.). Creating a system of repeating alreadymasteredwords. Introduction of grammar learning materials. Additionof thepossibility of writing words using the on-screen keyboardandblocking the possibility of deleting letters set using thehint.Display of mistakes made while lettering a word. Expansion oftheapplication with the ability to import your own vocabularysets.Enriching science with animations and sounds that willmotivate youto continue learning. Adding the option ofpersonalizing learning(setting the number of words during learning,number ofrepetitions). Extension of available statistics displayedin theprogress tab. Connection of the application with googleplay,introduction of user rankings and achievements. Optionallearningmethod when unlocking the smartphone screen. Due tothemodification of the application, you may experience problemssavingyour progress. In case of problems or error, pleasecontact:contactthebonzi@gmail.com
Loading...