1.2.8 / June 15, 2018
(4.3/5) (37)
Loading...

Description

Animals Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game.* Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory!* Every personloves animals! With this game, you can lead your children to havezoolatry and improve their visual memory! Animals cards includecute and adorable images of cats, dogs, rabbits, cows, butterflies,monkeys, elephants, dolphins, birds, parrots, horses, etc.* Playingthe game with your kids will help them to improve their recognitionwhile having fun. The game designed for all ages.* Animals MemoryGame has simple and intuitive interface which is easy to use andplay. This free memory game is also optimized for tablets and itwill keep your children quiet and entertained in car, in restaurantand anywhere. * At last, we want to say it has been recentlyscientifically proven that regular mental and concentrationexercise can greatly improve memory and prevent amnesia.* Do youwant to sharpen your memory ? Have fun !

App Information Animals Game

 • App Name
  Animals Game
 • Package Name
  atam.sahin.picturematchinganimals
 • Updated
  June 15, 2018
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.2.8
 • Developer
  Nihasmata
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
 • Google Play Link

Nihasmata Show More...

Memory Game For Kids 1.6.6 APK
Nihasmata
Memory Game For Kids is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images in different categories and develop your intelligence,improve your memory. It is a classical board game of our childhood.The image categories: * Cars * Princesses * Objects * Fruits AndVegetables * Cartoons * Animals * Emojis * Mixed Memory Game ForKids is played in 2 different modes. - Normal Mode - Challenge Mode* You can play in normal mode firstly by selecting the category ofimages you like first and then determining the numbers of imagesyou want to match. If you wish you can set the target time of thegame! * The most exciting part of the game is the challenge mode.In this mode, there are 72 levels to be completed. Game gets harderat every new level. Category and placement of images are changedrandomly during each play. Your brain will be challenged at variouslevels. If you reach 72nd level, it means that you have a provenvisual memory! * Memory Game For Kids includes your favouritecartoon characters, cute animals, fruits and vegetables we consumeddaily, different kind of cars, princesses and queens, dailyobjects, emojis which we use during chat* Every kid loves animals!With this game, you can lead your children to have zoolatry andimprove their visual memory! Animals cards include cute andadorable images of cats, dogs, rabbits, cows, butterflies, monkeys,elephants, dolphins, birds, parrots, horses, etc. * Every kid,especially girls love princesses! Princesses cards include cute andadorable images of princesses, mermaids, queens, unicorns, pinkponies, knights and horses, etc. * The game is enjoyable withcartoon characters such as Homer Simpson, Mickey Mouse, Tom andJerry, Daffy Duck, Fred Flintstone, Dexter, Porky Pig, etc. ! * Youcan prevent your forgetfulness by matching the images of fruitslike watermelon, kiwi, strawberry, peach, cherry, pomegranate, fig,etc. * Moreover the other categories include emojis and objectswhich are used in daily life. You can make your child know theobjects better! * Playing the game with your kids will help them toimprove their recognition while having fun. Even if it is designedfor kids, it is also beneficial for adults to improve and exercisetheir memory. * Memory Game For Kids has simple and intuitiveinterface which is easy to use and play. This free memory game isalso optimized for tablets and it will keep your children quiet andentertained in car, in restaurant and anywhere. * At last, we wantto say it has been recently scientifically proven that regularmental and concentration exercise can greatly improve memory andprevent amnesia. * Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Zeka Oyunu Resim Eşleştirme 1.2.6 APK
Nihasmata
Tüm yaşlar için en kapsamlı zeka geliştirme,hafıza güçlendirmeoyunlarından birisi.Farklı kategorilerde onlarca resimi eşleştirin,zekanız gelişsin,hafızanız güçlensin.Mevcut kategorilerimiz*Arabalar * Ünlüler* Yeşilçam* Meyve Ve Sebzeler* Çizgi Filmler*Hayvanlar* Prensesler* Karışık* Oyunu farklı 2 modla oynayın.Düellomodu ile bir sonraki seviyeye geçme heyecanını yaşayın! 72 seviyeyitamamlayıp görsel zekanızı kanıtlayın! Oyundaki resim sayısını sizbelirleyin! Yeşilçam oyuncularımızın detaylı biyografisine ulaşın!* Belki de oyunun en heyecanlı kısmı Düello modu.Bu mod ile 1.seviyeden 72. seviyeye kadar gittikçe zorlaşan ve zamana karşıyarışmamızı sağlayan bir bölüm.Eğer 72. seviyeye ulaştıysanıznaçizane fikrimiz görsel hafızanız kanıtlanmıştır !* Çocuklukyıllarımızın klasik oyunu resim eşleştirme, yine çocuklukkahramanlarımız Yeşilçam yıldızları, eğlenceli çizgifilmkarakterleri ve diğer kategoriler ile birleştirilip daha renkli birhale geldi.* Yeşilçam oyuncularımızın detaylı biyografisine, kaçfilmde rol aldıkları vs. gibi detaylara yine uygulamamız üzerindenuluşabilirsiniz.Kemal Sunal'ı, Cüneyt Arkın'ı, Türkan Şoray'ı,Tarık Akan'ı, Filiz Akın'ı, Gülşen Bubikoğlu'nu, Adile Naşit'i,Kadir İnanır'ı ,Ediz Hun'u, Erol Taş'ı, Hülya Avşarı'ı, MünurÖzkul'u, Şener Şen'i ve daha ismini sayamadığımız diğer çocuklukkahramanlarımızı unutmamız mümkün mü ? Tabiki değil.Peki biz buyıldızların biyografisini, geçtikleri zorlukların vs. ne kadarınıbiliyoruz, kısaca ne kadar tanıyoruz onları? Oyunumuzu oynarken bubilgilere de çok rahatlıkla ulaşabiliriz.* Biz veya çocuklarımıziçin görsel hafımızın güçlenmesine, zekamızın gelişmesine katkıdabulunan bu hafıza oyunu bir çok farklı kategoriiçermektedir.Televizyon ünlüleri, Yeşilçam kahramanları ,arabalar,meyve sebzeler, çocukluk yıllarımızı süsleyen çizgi filmkahramanları, prensesler, periler, deniz kızları ve hayvanresimlerini içeren bir çok farklı kategori bulunmaktadır.* Toplumamal olmuş televizyon ünlüleri kategorisi ile sevdiğinizsanatçıları, şarkıcıları, yapımcıları oyunumuzun içerisindegörebilirsiniz.Farklı alanlarda ün kazanmış olan bu ünlü isimlerinresimlerini eşleştirip oyuna renk katabilirsiniz.* Tüm çocuklarhayvanları sever! Bu oyun ile çocuklarınızın hayvan sevgisini dahafazla artırıp aynı zamanda görsel hafızalarının gelişmesine katkıdabulunabilirsiniz.Hayvanlar kategorisi kedi, köpek, tavşan, inek,kelebek, maymun, fil, yunus, kuş, papağan, at, vs. gibi bir çoksevimli ve tatlı hayvan resimleri içerir. * Çizgifilmlerkategorisinde Homer Simpson, Mickey Mouse,Tom ve Jerry,Casper gibiçizgifilm karakterleri ile oyunu renkli hale getirebilirsiniz! *Kız çocukları için prensesler, deniz kızı, peri resimleri ayrı birkategoride bulunmaktadır.* Günlük hayat içerisinde tükettiğimizportakal, domates, karpuz, kivi, çilek, nar, incir, şeftali, kiraz,vs. gibi meyve ve sebze resimlerini eşleştirip unutkanlığınızıönleyebilirsiniz! * Son olarak şunu söylemekte fayda görüyoruzdüzenli olarak zihin egzersizi yapmanın hafızayı güçlendirdiği,unutkanlığı önlediği kanıtlanmıştır!* Zeka Oyunu Resim Eşleştirmeile görsel zekanızı geliştirmeye var mısınız! Şimdiden iyieğlenceler.The most comprehensive intelligence development for allages, match the pictures in dozens of categories birisi.farklstrengthen memory game, you develop your intelligence, your memoryof our güçlensin.mevcut category* Cars* Celebrities* Yeşilçam*Fruits and vegetables* Cartoons* Animals* Princesses* Mixed* Gamepass to the next level with two different multimodal oynayın.düellomode to experience the thrill! Prove your visual intelligence tocomplete 72 levels! You decide the number of pictures in the game!Yeşilçam get detailed biographies of our players!* Perhaps abölüm.eg is our humble opinion you've reached the 72 level thatallows us to play some of the most exciting duel that becomesincreasingly difficult to level up from level 1 to 72 modu.b modeand compete against your visual memory has been proven time!* Ourclassic childhood picture-matching game, our childhood hero againYeşilçam stars, cartoon characters and other fun categories hasbecome more colorful with a combined.* Yeşilçam detailed biographyof our players, they starred in several movies, etc.uluşabilirsiniz.kemal sunal such detail again through ourapplication, Cuneyt Arkın, Turkan Soray, Tarık Akan, Filiz Akın,Gülşen Bubikoğlu the fair Naşit, Kadir İnanır, Ediz Hun ' u ErolTas, Hulya Avsar, the Özkul Munir, the more we forget our nameSener Sen and many to enumerate other possible childhood hero? Ofcourse, we değil.pe the biographies of these stars, thedifficulties they now etc. How much do we know, how we know thembriefly? This information is also playing our game, we can veryeasily.* We or the strengthening of our visual sleuth for ourchildren, contributing to the development of our intelligence inthis memory game is a very different categoryiçermektedir.televizyo of celebrities, Yeşilçam heroes, cars, fruitand vegetables, childhood our adorning cartoon heroes, princesses,fairies, including mermaids and animal pictures There are manydifferent categories.* Public figures and celebrities categories oftelevision favorite artists, singers, producers can add color tothe game and match pictures of the famous names who have earned areputation in the field görebilirsiniz.farkl in our game.* Allchildren love animals! This increase more than the game with yourkids love animals but also to contribute to the development ofvisual memory bulunabilirsiniz.hayv those categories of cats, dogs,rabbits, cows, butterflies, monkeys, elephants, dolphins, birds,parrots, horses, etc. It includes a very cute and sweet like animalpictures.* Cartoons category of Homer Simpson, Mickey Mouse, Tomand Jerry, with cartoon characters such as Casper game can makecolorful!* Princesses for girls, mermaids, fairies pictures are ina separate category.* We consume in daily life, orange, tomato,watermelon, kiwi, strawberries, pomegranates, figs, peaches,cherries, etc. like fruits and vegetables can prevent forgetfulnesswhile matching your pictures!* Finally, we believe it is useful tosay that regular mental exercise improves memory of making, it hasbeen proven to prevent forgetfulness!* Brain Games No Twinning youhave to develop your visual intelligence! Already have fun.
Animals Game 1.2.8 APK
Nihasmata
Animals Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game.* Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory!* Every personloves animals! With this game, you can lead your children to havezoolatry and improve their visual memory! Animals cards includecute and adorable images of cats, dogs, rabbits, cows, butterflies,monkeys, elephants, dolphins, birds, parrots, horses, etc.* Playingthe game with your kids will help them to improve their recognitionwhile having fun. The game designed for all ages.* Animals MemoryGame has simple and intuitive interface which is easy to use andplay. This free memory game is also optimized for tablets and itwill keep your children quiet and entertained in car, in restaurantand anywhere. * At last, we want to say it has been recentlyscientifically proven that regular mental and concentrationexercise can greatly improve memory and prevent amnesia.* Do youwant to sharpen your memory ? Have fun !
Fruits Game For Kids 1.2.4 APK
Nihasmata
Fruits Memory Game For Kids is one of the most extensiveintelligence development and visual memory improvement games. Matchhundreds of the images and develop your intelligence, improve yourmemory. It is a classical board game of our childhood. The game isconsisting of two modes : - Normal Mode- Challenge Mode* In normalmode, you can select the number of images that you want to matchand then you can determine the target time that you can finish thegame. * The most exciting part of the game is the challenge mode.In this mode, there are 72 levels to be completed. Game gets harderat every new level. Placement of images are changed randomly duringeach play. Your brain will be challenged at various levels. If youreach 72nd level, it means that you have a proven visual memory!*The game contains very cute images of the fruits and vegetableslike apple, lemon, strawberry ,etc.* Playing the game with yourkids will help them to improve their recognition while having fun.Even if it is designed for kids, it is also beneficial for adultsto improve and exercise their memory. * Fruits Memory Game For Kidshas simple and intuitive interface which is easy to use and play.This free memory game is also optimized for tablets and it willkeep your children quiet and entertained in car, in restaurant andanywhere. * At last, we want to say it has been recentlyscientifically proven that regular mental and concentrationexercise can greatly improve memory and prevent amnesia. * Do youwant to sharpen your memory ? Have fun !
Cars Game 1.1.3 APK
Nihasmata
Cars Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game.* Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory!* Every kid,especially boys love cars! Memory cards for cars include colorful,beautiful images of cars such as truck, train, plane, motorcycle,tank, police car, tractor, fire track, racing cars, taxi and otherones. * Playing the game with your kids will help them to improvetheir recognition while having fun. Even if it is designed forkids, it is also beneficial for adults to improve and exercisetheir memory.* Cars Memory Game has simple and intuitive interfacewhich is easy to use and play. This free memory game is alsooptimized for tablets and it will keep your children quiet andentertained in car, in restaurant and anywhere. * At last, we wantto say it has been recently scientifically proven that regularmental and concentration exercise can greatly improve memory andprevent amnesia.* Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Zombies Memo Game 1.1.1 APK
Nihasmata
Zombies Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game.* Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory!* Memory cardsfor zombies include scary, spooky, face-torn, brain-eating, walkingdead images of zombies. * Zombies Memory Game has simple andintuitive interface which is easy to use and play. This free memorygame is also optimized for tablets.* At last, we want to say it hasbeen recently scientifically proven that regular mental andconcentration exercise can greatly improve memory and preventamnesia.* Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Princess Game 1.1.1 APK
Nihasmata
Princess Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game.* Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory!* Every kid,especially girls love princesses! With this game, you can lead yourchildren to have fun and improve their visual memory! Princessescards include cute and adorable images of princesses, mermaids,queens, unicorns, pink ponies, knights and horses, etc. * Playingthe game with your kids will help them to improve their recognitionwhile having fun. Even if it is designed for kids, it is alsobeneficial for adults to improve and exercise their memory.*Princess Memory Game has simple and intuitive interface which iseasy to use and play. This free memory game is also optimized fortablets and it will keep your children quiet and entertained incar, in restaurant and anywhere. * At last, we want to say it hasbeen recently scientifically proven that regular mental andconcentration exercise can greatly improve memory and preventamnesia.* Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Emoji Game 1.1.2 APK
Nihasmata
Emoji Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game.* Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory!* Memory cardsfor emojis include small icons, smiley faces, winking eyes, heartsof all shapes, sizes and colors that we use in text messages,emails and social media. They increase the precision and nuance ofour often super-brief and open-to-misunderstanding communications.Sometimes a picture is worth a thousand words. * Playing the gamewith your kids will help them to improve their recognition whilehaving fun. Even if it is designed for kids, it is also beneficialfor adults to improve and exercise their memory.* Emoji Memory Gamehas simple and intuitive interface which is easy to use and play.This free memory game is also optimized for tablets and it willkeep your children quiet and entertained in car, in restaurant andanywhere. * At last, we want to say it has been recentlyscientifically proven that regular mental and concentrationexercise can greatly improve memory and prevent amnesia.* Do youwant to sharpen your memory ? Have fun !
Loading...