1.2.9 / September 28, 2018
(4.3/5) (49)
Loading...

Description

Animals Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game. * Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory! * Everyperson loves animals! With this game, you can lead your children tohave zoolatry and improve their visual memory! Animals cardsinclude cute and adorable images of cats, dogs, rabbits, cows,butterflies, monkeys, elephants, dolphins, birds, parrots, horses,etc. * Playing the game with your kids will help them to improvetheir recognition while having fun. The game designed for all ages.* Animals Memory Game has simple and intuitive interface which iseasy to use and play. This free memory game is also optimized fortablets and it will keep your children quiet and entertained incar, in restaurant and anywhere. * At last, we want to say it hasbeen recently scientifically proven that regular mental andconcentration exercise can greatly improve memory and preventamnesia. * Do you want to sharpen your memory ? Have fun !

App Information Animals Game

 • App Name
  Animals Game
 • Package Name
  atam.sahin.picturematchinganimals
 • Updated
  September 28, 2018
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.2.9
 • Developer
  Nihasmata
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
 • Google Play Link

Nihasmata Show More...

Memory Game For Kids 1.6.7 APK
Nihasmata
Memory Game For Kids is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images in different categories and develop your intelligence,improve your memory. It is a classical board game of our childhood.The image categories: * Cars * Princesses * Objects * Fruits AndVegetables * Cartoons * Animals * Emojis * Mixed Memory Game ForKids is played in 2 different modes. - Normal Mode - Challenge Mode* You can play in normal mode firstly by selecting the category ofimages you like first and then determining the numbers of imagesyou want to match. If you wish you can set the target time of thegame! * The most exciting part of the game is the challenge mode.In this mode, there are 72 levels to be completed. Game gets harderat every new level. Category and placement of images are changedrandomly during each play. Your brain will be challenged at variouslevels. If you reach 72nd level, it means that you have a provenvisual memory! * Memory Game For Kids includes your favouritecartoon characters, cute animals, fruits and vegetables we consumeddaily, different kind of cars, princesses and queens, dailyobjects, emojis which we use during chat * Every kid loves animals!With this game, you can lead your children to have zoolatry andimprove their visual memory! Animals cards include cute andadorable images of cats, dogs, rabbits, cows, butterflies, monkeys,elephants, dolphins, birds, parrots, horses, etc. * Every kid,especially girls love princesses! Princesses cards include cute andadorable images of princesses, mermaids, queens, unicorns, pinkponies, knights and horses, etc. * The game is enjoyable withcartoon characters such as Homer Simpson, Mickey Mouse, Tom andJerry, Daffy Duck, Fred Flintstone, Dexter, Porky Pig, etc. ! * Youcan prevent your forgetfulness by matching the images of fruitslike watermelon, kiwi, strawberry, peach, cherry, pomegranate, fig,etc. * Moreover the other categories include emojis and objectswhich are used in daily life. You can make your child know theobjects better! * Playing the game with your kids will help them toimprove their recognition while having fun. Even if it is designedfor kids, it is also beneficial for adults to improve and exercisetheir memory. * Memory Game For Kids has simple and intuitiveinterface which is easy to use and play. This free memory game isalso optimized for tablets and it will keep your children quiet andentertained in car, in restaurant and anywhere. * At last, we wantto say it has been recently scientifically proven that regularmental and concentration exercise can greatly improve memory andprevent amnesia. * Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Zeka Oyunu Resim Eşleştirme 1.2.7 APK
Nihasmata
Tüm yaşlar için en kapsamlı zeka geliştirme,hafıza güçlendirmeoyunlarından birisi.Farklı kategorilerde onlarca resimi eşleştirin,zekanız gelişsin,hafızanız güçlensin.Mevcut kategorilerimiz *Arabalar * Ünlüler * Yeşilçam * Meyve Ve Sebzeler * Çizgi Filmler *Hayvanlar * Prensesler * Karışık * Oyunu farklı 2 modlaoynayın.Düello modu ile bir sonraki seviyeye geçme heyecanınıyaşayın! 72 seviyeyi tamamlayıp görsel zekanızı kanıtlayın!Oyundaki resim sayısını siz belirleyin! Yeşilçam oyuncularımızındetaylı biyografisine ulaşın! * Belki de oyunun en heyecanlı kısmıDüello modu.Bu mod ile 1. seviyeden 72. seviyeye kadar gittikçezorlaşan ve zamana karşı yarışmamızı sağlayan bir bölüm.Eğer 72.seviyeye ulaştıysanız naçizane fikrimiz görsel hafızanızkanıtlanmıştır ! * Çocukluk yıllarımızın klasik oyunu resimeşleştirme, yine çocukluk kahramanlarımız Yeşilçam yıldızları,eğlenceli çizgifilm karakterleri ve diğer kategoriler ilebirleştirilip daha renkli bir hale geldi. * Yeşilçamoyuncularımızın detaylı biyografisine, kaç filmde rol aldıkları vs.gibi detaylara yine uygulamamız üzerinden uluşabilirsiniz.KemalSunal'ı, Cüneyt Arkın'ı, Türkan Şoray'ı, Tarık Akan'ı, FilizAkın'ı, Gülşen Bubikoğlu'nu, Adile Naşit'i, Kadir İnanır'ı ,EdizHun'u, Erol Taş'ı, Hülya Avşarı'ı, Münur Özkul'u, Şener Şen'i vedaha ismini sayamadığımız diğer çocukluk kahramanlarımızı unutmamızmümkün mü ? Tabiki değil.Peki biz bu yıldızların biyografisini,geçtikleri zorlukların vs. ne kadarını biliyoruz, kısaca ne kadartanıyoruz onları? Oyunumuzu oynarken bu bilgilere de çok rahatlıklaulaşabiliriz. * Biz veya çocuklarımız için görsel hafımızıngüçlenmesine, zekamızın gelişmesine katkıda bulunan bu hafıza oyunubir çok farklı kategori içermektedir.Televizyon ünlüleri, Yeşilçamkahramanları ,arabalar ,meyve sebzeler, çocukluk yıllarımızısüsleyen çizgi film kahramanları, prensesler, periler, denizkızları ve hayvan resimlerini içeren bir çok farklı kategoribulunmaktadır. * Topluma mal olmuş televizyon ünlüleri kategorisiile sevdiğiniz sanatçıları, şarkıcıları, yapımcıları oyunumuzuniçerisinde görebilirsiniz.Farklı alanlarda ün kazanmış olan bu ünlüisimlerin resimlerini eşleştirip oyuna renk katabilirsiniz. * Tümçocuklar hayvanları sever! Bu oyun ile çocuklarınızın hayvansevgisini daha fazla artırıp aynı zamanda görsel hafızalarınıngelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.Hayvanlar kategorisi kedi,köpek, tavşan, inek, kelebek, maymun, fil, yunus, kuş, papağan, at,vs. gibi bir çok sevimli ve tatlı hayvan resimleri içerir. *Çizgifilmler kategorisinde Homer Simpson, Mickey Mouse,Tom veJerry,Casper gibi çizgifilm karakterleri ile oyunu renkli halegetirebilirsiniz! * Kız çocukları için prensesler, deniz kızı, periresimleri ayrı bir kategoride bulunmaktadır. * Günlük hayatiçerisinde tükettiğimiz portakal, domates, karpuz, kivi, çilek,nar, incir, şeftali, kiraz, vs. gibi meyve ve sebze resimlerinieşleştirip unutkanlığınızı önleyebilirsiniz! * Son olarak şunusöylemekte fayda görüyoruz düzenli olarak zihin egzersizi yapmanınhafızayı güçlendirdiği, unutkanlığı önlediği kanıtlanmıştır! * ZekaOyunu Resim Eşleştirme ile görsel zekanızı geliştirmeye varmısınız! Şimdiden iyi eğlenceler. The most comprehensiveintelligence development for all ages, match the pictures in dozensof categories birisi.farkl strengthen memory game, you develop yourintelligence, your memory of our güçlensin.mevcut category * Cars *Celebrities * Yeşilçam * Fruits and vegetables * Cartoons * Animals* Princesses * Mixed * Game pass to the next level with twodifferent multimodal oynayın.düello mode to experience the thrill!Prove your visual intelligence to complete 72 levels! You decidethe number of pictures in the game! Yeşilçam get detailedbiographies of our players! * Perhaps a bölüm.eg is our humbleopinion you've reached the 72 level that allows us to play some ofthe most exciting duel that becomes increasingly difficult to levelup from level 1 to 72 modu.b mode and compete against your visualmemory has been proven time! * Our classic childhoodpicture-matching game, our childhood hero again Yeşilçam stars,cartoon characters and other fun categories has become morecolorful with a combined. * Yeşilçam detailed biography of ourplayers, they starred in several movies, etc. uluşabilirsiniz.kemalsunal such detail again through our application, Cuneyt Arkın,Turkan Soray, Tarık Akan, Filiz Akın, Gülşen Bubikoğlu the fairNaşit, Kadir İnanır, Ediz Hun ' u Erol Tas, Hulya Avsar, the ÖzkulMunir, the more we forget our name Sener Sen and many to enumerateother possible childhood hero? Of course, we değil.pe thebiographies of these stars, the difficulties they now etc. How muchdo we know, how we know them briefly? This information is alsoplaying our game, we can very easily. * We or the strengthening ofour visual sleuth for our children, contributing to the developmentof our intelligence in this memory game is a very differentcategory içermektedir.televizyo of celebrities, Yeşilçam heroes,cars, fruit and vegetables, childhood our adorning cartoon heroes,princesses, fairies, including mermaids and animal pictures Thereare many different categories. * Public figures and celebritiescategories of television favorite artists, singers, producers canadd color to the game and match pictures of the famous names whohave earned a reputation in the field görebilirsiniz.farkl in ourgame. * All children love animals! This increase more than the gamewith your kids love animals but also to contribute to thedevelopment of visual memory bulunabilirsiniz.hayv those categoriesof cats, dogs, rabbits, cows, butterflies, monkeys, elephants,dolphins, birds, parrots, horses, etc. It includes a very cute andsweet like animal pictures. * Cartoons category of Homer Simpson,Mickey Mouse, Tom and Jerry, with cartoon characters such as Caspergame can make colorful! * Princesses for girls, mermaids, fairiespictures are in a separate category. * We consume in daily life,orange, tomato, watermelon, kiwi, strawberries, pomegranates, figs,peaches, cherries, etc. like fruits and vegetables can preventforgetfulness while matching your pictures! * Finally, we believeit is useful to say that regular mental exercise improves memory ofmaking, it has been proven to prevent forgetfulness! * Brain GamesNo Twinning you have to develop your visual intelligence! Alreadyhave fun.
Animals Game 1.2.9 APK
Nihasmata
Animals Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game. * Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory! * Everyperson loves animals! With this game, you can lead your children tohave zoolatry and improve their visual memory! Animals cardsinclude cute and adorable images of cats, dogs, rabbits, cows,butterflies, monkeys, elephants, dolphins, birds, parrots, horses,etc. * Playing the game with your kids will help them to improvetheir recognition while having fun. The game designed for all ages.* Animals Memory Game has simple and intuitive interface which iseasy to use and play. This free memory game is also optimized fortablets and it will keep your children quiet and entertained incar, in restaurant and anywhere. * At last, we want to say it hasbeen recently scientifically proven that regular mental andconcentration exercise can greatly improve memory and preventamnesia. * Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Fruits Game For Kids 1.2.4 APK
Nihasmata
Fruits Memory Game For Kids is one of the most extensiveintelligence development and visual memory improvement games. Matchhundreds of the images and develop your intelligence, improve yourmemory. It is a classical board game of our childhood. The game isconsisting of two modes : - Normal Mode- Challenge Mode* In normalmode, you can select the number of images that you want to matchand then you can determine the target time that you can finish thegame. * The most exciting part of the game is the challenge mode.In this mode, there are 72 levels to be completed. Game gets harderat every new level. Placement of images are changed randomly duringeach play. Your brain will be challenged at various levels. If youreach 72nd level, it means that you have a proven visual memory!*The game contains very cute images of the fruits and vegetableslike apple, lemon, strawberry ,etc.* Playing the game with yourkids will help them to improve their recognition while having fun.Even if it is designed for kids, it is also beneficial for adultsto improve and exercise their memory. * Fruits Memory Game For Kidshas simple and intuitive interface which is easy to use and play.This free memory game is also optimized for tablets and it willkeep your children quiet and entertained in car, in restaurant andanywhere. * At last, we want to say it has been recentlyscientifically proven that regular mental and concentrationexercise can greatly improve memory and prevent amnesia. * Do youwant to sharpen your memory ? Have fun !
Cars Game 1.1.4 APK
Nihasmata
Cars Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game. * Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory! * Every kid,especially boys love cars! Memory cards for cars include colorful,beautiful images of cars such as truck, train, plane, motorcycle,tank, police car, tractor, fire track, racing cars, taxi and otherones. * Playing the game with your kids will help them to improvetheir recognition while having fun. Even if it is designed forkids, it is also beneficial for adults to improve and exercisetheir memory. * Cars Memory Game has simple and intuitive interfacewhich is easy to use and play. This free memory game is alsooptimized for tablets and it will keep your children quiet andentertained in car, in restaurant and anywhere. * At last, we wantto say it has been recently scientifically proven that regularmental and concentration exercise can greatly improve memory andprevent amnesia. * Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Zombies Memo Game 1.1.1 APK
Nihasmata
Zombies Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game.* Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory!* Memory cardsfor zombies include scary, spooky, face-torn, brain-eating, walkingdead images of zombies. * Zombies Memory Game has simple andintuitive interface which is easy to use and play. This free memorygame is also optimized for tablets.* At last, we want to say it hasbeen recently scientifically proven that regular mental andconcentration exercise can greatly improve memory and preventamnesia.* Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Princess Game 1.1.2 APK
Nihasmata
Princess Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game. * Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory! * Every kid,especially girls love princesses! With this game, you can lead yourchildren to have fun and improve their visual memory! Princessescards include cute and adorable images of princesses, mermaids,queens, unicorns, pink ponies, knights and horses, etc. * Playingthe game with your kids will help them to improve their recognitionwhile having fun. Even if it is designed for kids, it is alsobeneficial for adults to improve and exercise their memory. *Princess Memory Game has simple and intuitive interface which iseasy to use and play. This free memory game is also optimized fortablets and it will keep your children quiet and entertained incar, in restaurant and anywhere. * At last, we want to say it hasbeen recently scientifically proven that regular mental andconcentration exercise can greatly improve memory and preventamnesia. * Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Emoji Game 1.1.3 APK
Nihasmata
Emoji Memory Game is one of the most extensive intelligencedevelopment and visual memory improvement games. Match hundreds ofthe images and develop your intelligence, improve your memory. Itis a classical board game of our childhood. The game is consistingof two modes : • Normal Mode • Challenge Mode * In normal mode, youcan select the number of images that you want to match and then youcan determine the target time that you can finish the game. * Themost exciting part of the game is the challenge mode. In this mode,there are 72 levels to be completed. Game gets harder at every newlevel. Placement of images are changed randomly during each play.Your brain will be challenged at various levels. If you reach 72ndlevel, it means that you have a proven visual memory! * Memorycards for emojis include small icons, smiley faces, winking eyes,hearts of all shapes, sizes and colors that we use in textmessages, emails and social media. They increase the precision andnuance of our often super-brief and open-to-misunderstandingcommunications. Sometimes a picture is worth a thousand words. *Playing the game with your kids will help them to improve theirrecognition while having fun. Even if it is designed for kids, itis also beneficial for adults to improve and exercise their memory.* Emoji Memory Game has simple and intuitive interface which iseasy to use and play. This free memory game is also optimized fortablets and it will keep your children quiet and entertained incar, in restaurant and anywhere. * At last, we want to say it hasbeen recently scientifically proven that regular mental andconcentration exercise can greatly improve memory and preventamnesia. * Do you want to sharpen your memory ? Have fun !
Loading...