20.7 / September 11, 2018
(2.6/5) (36)
Loading...

Description

LET OP! Er is een verbeterde versie van deze app beschikbaar,download deze nu in de Google Play Store. Kiest u voor voordeel engemak? Download dan nu de Apotheek App! Met deze app kunt u metmaar liefst 10% korting in onze webshop zelfzorgmiddelen bestellen.Na uw betaling via iDeal ontvangt u van de 24-uurs Medicijnserviceautomatisch een SMS bericht wanneer uw bestelling klaarligt. Naastdeze service bieden wij u met de App de mogelijkheid aan omgemakkelijk zelf uw herhaalmedicatie te bestellen en kunt u alleinformatie omtrent uw apotheek vinden. De uitgever van Apotheek Appis Medsen Apotheken. Medsen heeft meer dan 40 apotheken inNederland en meer dan 550 medewerkers. TOEKOMSTIGE FEATURES: DeApotheek App is wat ons betreft nog lang niet af! We staan ook openvoor uw feedback. PAY ATTENTION! There is an improved version ofthis app available, download it now from the Google Play Store. Ifyou opt for convenience and advantage? Download now Pharmacy AppWith this app you can order as much as 10% discount in our webshopself-care products. After your payment via PayPal, you will receivethe 24-hour Medication Service automatically a text message whenyour order is ready. Besides this service, we provide you with theapp itself on the ability to easily order your repeat medicationand you can find information about your pharmacy. The publisher ofPharmacy App is Medsen Pharmacies. Medsen has over 40 pharmacies inthe Netherlands and more than 550 employees. FUTURE FEATURES: ThePharmacy App is in our opinion not nearly finished! We also welcomeyour feedback.

App Information Apotheek App (oude versie)

 • App Name
  Apotheek App (oude versie)
 • Package Name
  nl.pharmeon.apotheekappandroid
 • Updated
  September 11, 2018
 • File Size
  1.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  20.7
 • Developer
  Pharmeon BV
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
  Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam
 • Google Play Link

Pharmeon BV Show More...

Apotheek App (oude versie) 20.7 APK
Pharmeon BV
LET OP! Er is een verbeterde versie van deze app beschikbaar,download deze nu in de Google Play Store. Kiest u voor voordeel engemak? Download dan nu de Apotheek App! Met deze app kunt u metmaar liefst 10% korting in onze webshop zelfzorgmiddelen bestellen.Na uw betaling via iDeal ontvangt u van de 24-uurs Medicijnserviceautomatisch een SMS bericht wanneer uw bestelling klaarligt. Naastdeze service bieden wij u met de App de mogelijkheid aan omgemakkelijk zelf uw herhaalmedicatie te bestellen en kunt u alleinformatie omtrent uw apotheek vinden. De uitgever van Apotheek Appis Medsen Apotheken. Medsen heeft meer dan 40 apotheken inNederland en meer dan 550 medewerkers. TOEKOMSTIGE FEATURES: DeApotheek App is wat ons betreft nog lang niet af! We staan ook openvoor uw feedback. PAY ATTENTION! There is an improved version ofthis app available, download it now from the Google Play Store. Ifyou opt for convenience and advantage? Download now Pharmacy AppWith this app you can order as much as 10% discount in our webshopself-care products. After your payment via PayPal, you will receivethe 24-hour Medication Service automatically a text message whenyour order is ready. Besides this service, we provide you with theapp itself on the ability to easily order your repeat medicationand you can find information about your pharmacy. The publisher ofPharmacy App is Medsen Pharmacies. Medsen has over 40 pharmacies inthe Netherlands and more than 550 employees. FUTURE FEATURES: ThePharmacy App is in our opinion not nearly finished! We also welcomeyour feedback.
BENU Mijn Medicatie 4.0.1 APK
Pharmeon BV
Uw medicatieoverzicht altijd bij de hand?Maakdan nu gebruik van de BENU Mijn Medicatie app.Wat kan er allemaal met deze app?● U krijgt een overzicht met uw medicatie, deze kunt u wijzigenenstoppen wanneer het u uitkomt.● U kunt zelf een innameschema maken en een signaal ontvangenindienu uw medicatie moet innemen.● U kunt uw ervaringen met het geneesmiddel vastleggen.● Tevens kunt u een afspraak plannen met uw apotheker.Vertel uw ervaring!De app is onderdeel van een pilot in samenwerking met NictizenPharmeon. De pilot loopt in 7 BENU Apotheken inDinxperlo,Eibergen, Hengelo GLD, Hummelo en Keppel, Wehl enWinterswijk.Nictiz doet onderzoek naar het effect van participatievan depatiënt op hun medicatiebehandeling. Zij doen dat in opdrachtvanhet ministerie van VWS. Als u de app gaat gebruiken, zijn wijergbenieuwd naar uw ervaringen. Wilt u die met ons delen? Op basisvanuw ervaring gaan wij de app dan verder ontwikkelen.Meer informatie?Kijk dan op www.benuapotheek.nl.Your medication listathand? Then now use the Benu My Medications app. What is possible with this app?● You will get a list of your medications, it can change andstopwhen it suits you.● You can create a dosing schedule and receive a signal when totakeyour medication.● You can capture your experiences with the drug.● You can also schedule an appointment with your pharmacist. Tell your experience!The app is part of a pilot project in collaboration with NictizandPharmeon. The pilot will run in 7 Benu Pharmacies inDinxperlo,Eibergen, GLD Hengelo, Hummelo en Keppel, DoetinchemandWinterswijk. Nictiz is researching the effect ofpatientparticipation in their medication treatment. They do so byorder ofthe Ministry of Health. If you use the app, we are verycuriousabout your experiences. Would you like to share with us?Based onyour experience, we will then develop the app. More information?Please check www.benuapotheek.nl.
Mijn Pil 1.2.1.1 APK
Pharmeon BV
Gemakkelijk je anticonceptiepilbestellen,cyclus bijhouden en herinneringen op je Android telefoon!Met de Mijn Pil app kun je eenvoudig via je telefoon waar jeookbent de anticonceptiepil bestellen. Je bestelt deanticonceptiepilbij je eigen apotheek en je kunt jouw bestellingdaar ook afhalenof laten bezorgen.Deze app is gekoppeld aan de pilservice module op de websitevande apotheek. Als je al gebruik maakt van de pilservice wordenjouwgegevens direct gesynchroniseerd.Naast het bestellen van de anticonceptiepil biedt deze app ookdemogelijkheid om je cyclus te bij te houden. In de cycluskalenderkan je dan eenvoudig zien wanneer je een stopweek hebt enwanneer jede pil moet slikken. Daarnaast kan je een dagelijkseherinneringinstellen voor het innemen van de pil. Je ontvangt danautomatischop een door jouw ingesteld tijdstip een notificatievoor het innemenvan de pil.Aangesloten apothekenHieronder een lijst met apotheken die zijn aangesloten op dezeapp.Staat je apotheek er niet tussen?vraag het de apotheek of neem contact met ons op.Apotheek Huiswaard - AlkmaarApotheek Oudorp - AlkmaarApotheek de Mare - AlkmaarApotheek Schothorst - AmersfoortDe Lairesse Apotheek - AmsterdamApotheek de Gaarde - ApeldoornApotheek De Laar - ArnhemApotheek Saendelft - AssendelftApotheek De Groene Wijzend - BlokkerApothekersmaatschap Coevorden - CoevordenApotheek Eilandspolder - de RijpTransvaal Apotheek - Den HaagService Apotheek Zuiderhaaks B.V - Den HelderEdamse apotheek - EdamApotheek-West - EmmeloordApotheek Groesbeek - GroesbeekElan Apotheek 't Gildehuys - HaarlemLinde Apotheek - HeerenveenACN | Apotheek Combinatie Noordkennemerland - HeerhugowaardApotheek Stad van de Zon - HeerhugowaardAzalea Apotheek - HilversumApotheek W.F. van Heemskerck Duker - HilversumApotheek Wassenaar - HuizenApotheek Rijnsoever - KatwijkKatwijkse Apotheek - Katwijk zhApotheek Groesbeek - Koog aan de zaanNoorder Apotheek - KrommenieApotheek Krommenie - KrommenieApotheek De Luifelbaan - LeidenDe Loosdrechtse Apotheek - LoosdrechtApotheek Vechtevoort - MaarssenApotheek De Jonge - MaassluisApotheek Dorrestein - Nieuwerkerk ad ijsselNoordwijkse Apotheken - Noordwijk zhBENU Apotheek Centrum - PapendrechtApotheek Pernis BV - Pernis RotterdamApotheek Overlander - PurmerendApotheek Sloothaak - RijnsburgApotheek Roosendaal - RoosendaalService Apotheek Pendrecht - RotterdamApotheek Beethoven - RotterdamSchager Apotheek BV - SchagenMolenapotheek - SchagenApotheek Elckerlyc - SchoorlEscura Apotheek Noord - 's-HertogenboschService Apotheek Sasburg - SneekService Apotheek Klijsen - TilburgService Apotheek de Quirijnstok - TilburgApotheek Volendam - VolendamApotheek Waterland Oost - VolendamExtra Apotheek de Ducdalf BV - WaalwijkBENU Apotheek de Ringvaart - ZwanenburgApotheken Hoeksche WaardEasily orderyourcontraceptive pill cycle track and reminders on your Androidphone!The My Pill app lets you easily through your phone whereveryouare ordering the contraceptive pill. You order thecontraceptivepill at your local pharmacy and you can also pick upyour order orhave it delivered there.This app is linked to the pilservice module on the website ofthepharmacy. If you're already using the pilservice be yourdatasynced.Besides ordering the pill this app also allows you to keeptrackof your cycle. In the cycle calendar can you easily see whenyoustop a week and when to swallow the pill. Additionally, you canseta daily reminder for taking the pill. You willautomaticallyreceive your set time on a Notified for taking thepill.Affiliated pharmaciesBelow is a list of pharmacies that are connected to this app.Isyour pharmacy is not listed?ask the chemist or contact us.Huiswaard Pharmacy - AlkmaarOudorp Pharmacy - AlkmaarPharmacy Mare - AlkmaarPharmacy Schothorst - AmersfoortThe Lairesse Pharmacy - AmsterdamPharmacy Gaarde - ApeldoornPharmacy De Laar - ArnhemSaendelft Pharmacy - AssendelftPharmacy Green Pointing - BlokkerPharmacists Partnership Coevorden - CoevordenPharmacy Eilandspolder - the RimeTransvaal Pharmacy - Den HaagService Pharmacy Zuiderhaaks B.V. - DamanEdamse pharmacy - EdamWest Pharmacy - EmmeloordPharmacy Groesbeek - GroesbeekElan Pharmacy 't Gildehuys - HaarlemLinde Pharmacy - HeerenveenACN | Pharmacy Combination North Kennemerland - HeerhugowaardPharmacy Sun City - HeerhugowaardAzalea Pharmacy - HilversumPharmacy W.F. Heemskerck Duker - HilversumPharmacy Wassenaar - HousesPharmacy Rijnsoever - KatwijkKatwijkse Pharmacy - Katwijk zhPharmacy Groesbeek - ZaandamNorthern Pharmacy - KrommeniePharmacy Krommenie - KrommeniePharmacy Luifelbaan - LeidenThe Pharmacy Loosdrecht - LoosdrechtFight Continuing Pharmacy - MaarssenYoung Pharmacy - MaassluisPharmacy Dorrestein - Nieuwerkerk ad IJsselChemists Noordwijk - Noordwijk zhBenu Center Pharmacy - PapendrechtPharmacy Pernis BV - Pernis RotterdamPharmacy Overlander - PurmerendPharmacy Sloothaak - RijnsburgApotheek Roosendaal - RoosendaalService Pharmacy Pendrecht - RotterdamPharmacy Beethoven - RotterdamSchager Apotheek BV - SchagenMill Pharmacy - SchagenPharmacy Elckerlyc - SchoorlDark Northern Pharmacy - s-HertogenboschService Pharmacy Sasburg - SneekKlijsen Service Pharmacy - TilburgService Pharmacy Quirijnstok - TilburgPharmacy Volendam - VolendamPharmacy Waterland East - VolendamExtra Pharmacy Ducdalf BV - WaalwijkBenu Pharmacy Ringvaart - ZwanenburgPharmacies Hoekschewaard
Uw Zorg online 2.10.8 APK
Pharmeon BV
In samenwerking met uw huisarts biedt de Uw Zorg online app udirect toegang tot uw medicatieoverzicht zoals bij de huisartsbekend, u kunt eerder voorgeschreven medicijnen bestellen,afspraken maken en een eConsult starten! Een overzicht vanaangesloten praktijken vindt u in de app. Suggesties en opmerkingenhoren we graag. U kunt u deze aan ons doorgeven via de feedbackknop in de app of via een mail naar apps@pharmeon.nl. Voordat ukunt beginnen dient uw praktijk de service voor u beschikbaar temaken: 1. Download de app 2. Zoek uw praktijk 3. Heeft u al eenaccount voor het patiëntportaal van uw huisarts dan logt u met dezegegevens in (ga direct naar stap 4) . Als u nog geen account heeft,vraagt u die aan door op de knop ‘Aanmelden’ te klikken en allebenodigde gegevens in te vullen. Na controle van uw aanvraag dooronze praktijk -wat enige tijd in beslag kan nemen- wordt uw accountaangemaakt en ontvangt u per e-mail uw inloggevens. 4. Na inloggenop de app ontvangt per e-mail of sms éénmalig een verificatie codedie u invoert 5. Maak in de app ten slotte een pincode van 5cijfers aan om de toegang af te schermen 6. U kunt nu van deservice gebruik maken Functionaliteit: • Inzage in uw actuelemedicatieprofiel zoals bekend bij uw huisarts • Vraagherhaalrecepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvangherinneringen indien u uw medicatie opnieuw nodig heeft • Stel uwmedische vragen direct aan uw arts via een eConsult en ontvangbericht zodra uw consult beantwoord is. Let op! eConsult is nietbedoeld voor urgente zaken of levensbedreigende situaties. Indien utwijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonischcontact met de huisarts op • Bekijk de lege plekken in de agendavan uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt. Umoet tevens de reden van uw afspraak vermelden • U vindt deadresgegevens, contactgegevens en openingstijden van uw arts in deapp. U vindt er ook een link naar de website van uw arts PrivacyMet de app kunt u via een beveiligde verbinding uw medicatiegegevens ophalen uit het systeem van de praktijk en communicerenmet uw arts. Voor de ingebruikname wordt uw identiteit eerstgeverifieerd door de praktijk en ontvangt u een verificatiecode omde app te activeren. Verder kunt u de app afschermen door eenpersoonlijke 5-cijferige pincode. Uw gegevens worden niet gedeeldderden. Meer hierover kunt u nalezen op de website van uwzorgverlener. In partnership with your doctor offers Make youronline app you instant access to your medication list as known tothe doctor, you can order previously prescribed medications,appointments and start eConsult! A list of affiliated practices canbe found in the app. Suggestions and comments we hear. You can passit on to us via the feedback button in the app or via email toapps@pharmeon.nl. Before you begin your practice should makeavailable the service for you: 1. Download the app 2. Find yourpractice 3. Do you already have an account for the patient portalof your doctor then log this information (skip to step 4). If youdo not have an account, ask these by clicking on the button"Register" and fill out all required information. After reviewingyour application through our practice -what some may nemen- up willcreate your account and you will receive your login details byemail. 4. After logging into the app by e-mail or SMS one-timeverification code that you enter 5. Make the app finally a 5 digitPIN to foreclose access 6. You can now use the servicefunctionality: • Access to your current medication profile asfamiliar with your GP • Ask for prescription refills directly fromyour medication list to receive reminders if you again need yourmedication • Ask your medical questions your doctor immediately viaeConsult and get your message once consultation has been answered.Pay attention! eConsult is not intended for urgent matters orlife-threatening situations. If in doubt about the seriousness ofyour complaint, you should always call the doctor on • Check theblanks in the calendar of your doctor and book an appointment atthe time that suits you. You must also state the reason for yourappointment • You will find the addresses, contact details andopening hours of your doctor in the app. You will also find a linkto the website of your doctor Privacy With the app you can use asecure connection to retrieve your medication data from the systemof practice and communicate with your doctor. Before commissioningyour identity is verified by practice and you will receive averification code to activate the app. Furthermore, you can limitthe application through a personal five-digit PIN. Your data willnot change shared. More on this can be read on the website of yourprovider.
Mijn medicijnen 5.6.02 APK
Pharmeon BV
Met de Mijn medicijnen app kunt u op elk moment uw medicatiebestellen bij uw eigen apotheek! Maakt uw apotheek gebruik van dezedienstverlening, dan kunt u eenvoudig uw medicatie bijhouden enbestellen. Selecteer uw apotheek, voer eenmalig uw persoonlijkegegevens in en u kunt aan de gang. Biedt uw apotheek u inzage in uwmedicatieprofiel zoals door de apotheek bijgehouden? Dan kunt udirect vanuit het voor u bijgehouden medicatieoverzicht bestellen.Na de selectie van uw apotheek verifieert de apotheek uw identiteiten koppellen we uw toestel en deze service. Dit kan enkele dagenduren. Vervolgens heeft u altijd uw actuele medicatieoverzicht bijde hand! Uw apotheek niet gevonden? Meld het bij ons en we nemencontact voor u op. Ervaart u problemen tijdens het gebruik van deapp, neemt u dan contact met ons op via de feedbackoptie ofapps@pharmeon.nl The My medications app you can order yourmedications at any time at your pharmacy!   Does your pharmacyusing this service, you can easily keep track of your medicationsand order. Select your pharmacy, once enter your personal detailsand you can progress.   Does your pharmacy can inspect yourmedication profile as tracked by the pharmacy? You can orderdirectly from the medication list kept for you. After selectingyour pharmacy pharmacy verifies your identity and we head up yourdevice and this service. This may take several days. Then youalways have your current medication list with you!   Yourpharmacy not found? Report it to us and we will contact you on. Doyou experience problems while using the app, please contact us viathe feedback option or apps@pharmeon.nl
HRA | Uw Zorg online 2.10.8 APK
Pharmeon BV
HRA Uw Zorg online app van Huisartsen Regio Apeldoorn De HRA UwZorg online app is een service van Huisartsen Regio Apeldoorn.Hiermee heeft u 24 uur per dag toegang tot uw medicatieoverzicht,kunt u eerder voorgeschreven medicijnen bestellen, afspraken makenen een eConsult starten bij uw huisarts! Een overzicht vanaangesloten praktijken vindt u in de app. Wij zijn benieuwd naar uwervaringen om zo de app verder te kunnen optimaliseren. Laat hetons weten via de feedback knop in de app of via een mail naarapps@pharmeon.nl. Hoe kan ik de app in gebruik nemen? 1. Downloadde app uit de store 2. Open de app, doorloop de uitleg en selecteeruw praktijk 3. Druk op de knop 'toestel koppelen' 4. Als u al eenaccount heeft voor een patiëntportaal bij uw huisarts logt u metdezelfde gegevens in op de app door op de knop 'Aanmelden' tedrukken en gaat u direct naar stap 5). Als u nog geen accountheeft, vraagt u die bij ons aan door op de knop 'Registreren' teklikken en alle benodigde gegevens in te vullen. Na controle van uwaanvraag door onze praktijk -wat enige tijd in beslag kan nemen-wordt uw account aangemaakt en ontvangt u per e-mail een berichtdat u gebruik kunt maken van de services 5. Na inloggen op de appontvangt u per e-mail of sms éénmalig een verificatiecode die uinvoert in de app 6. Maak in de app ten slotte een pincode van 5cijfers aan om de toegang af te schermen 7. De app is nu klaar voorgebruik Functionaliteiten • Inzage in uw actuele medicatieprofielzoals bekend bij uw huisarts. • Vraag herhaalrecepten direct uit uwmedicatielijst aan en ontvang herinneringen indien u uw medicatieopnieuw nodig heeft. • Stel uw medische vragen direct aan uw artsvia een eConsult en ontvang bericht zodra uw consult beantwoord is.Let op! eConsult is niet bedoeld voor urgente zaken oflevensbedreigende situaties. Indien u twijfelt over de ernst van uwklacht, neem dan altijd telefonisch contact met de huisarts op. •Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek eenafspraak op het moment dat het u uitkomt. U moet tevens de redenvan uw afspraak vermelden. • U vindt de adresgegevens,contactgegevens en openingstijden van uw arts in de app. U vindt erook een link naar de website van uw arts. Privacy Met de app kunt uvia een beveiligde verbinding uw medicatie gegevens ophalen uit hetsysteem van de praktijk en communiceren met uw arts. Voor deingebruikname wordt uw identiteit eerst geverifieerd door depraktijk en ontvangt u een verificatiecode om de app te activeren.Verder dient u de app afschermen door een persoonlijke 5-cijferigepincode. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Meer hieroverkunt u nalezen in de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring in deapp. HRA Your Care online app GP Regio Apeldoorn   The HRAMake Your online application is a service of GPs Region Apeldoorn.This will have 24 hour access to your medication list, you canorder previously prescribed medications, appointments and starteConsult your doctor! A list of affiliated practices can be foundin the app. We are interested in your experience in order tofurther optimize the app. Let us know via the feedback button inthe app or via email to apps@pharmeon.nl.   How can I startusing the app? 1. Download the app from the store 2. Open the app,go through the explanations and select your practice 3. Press "Pairdevice" button 4. If you already have an account log for a patientportal to your GP with the same data in the app by pressing thebutton "Register" and go directly to step 5). If you do not haveone, ask to us by clicking on the 'Register' button and fill outall required information. After reviewing your application createdby our practice -what some may nemen- up your account and you willreceive an email that you can use the services 5. After logginginto the app you will receive an email or SMS one-time verificationcode that you enter in the app 6. In the app finally a 5 digit PINto foreclose access 7. The app is now ready for use  functionalities • Access to your current medication profile knownas your family doctor. • Ask for prescription refills directly fromyour medication list to receive reminders if you again need yourmedication. • Ask your medical questions your doctor immediatelyvia eConsult and get your message once consultation has beenanswered. Pay attention! eConsult is not intended for urgentmatters or life-threatening situations. If in doubt about theseriousness of your complaint, you should always call the GP. •Check the blanks in the calendar of your doctor and book anappointment at the time that suits you. You must also state thereason for your appointment. • You will find the addresses, contactdetails and opening hours of your doctor in the app. You will alsofind a link to the website of your doctor.   Privacy With theapp you can use a secure connection to retrieve your medicationdata from the system of practice and communicate with your doctor.Before commissioning your identity is verified by practice and youwill receive a verification code to activate the app. You shouldalso shield the app through a personal five-digit PIN. Yourinformation will not be shared with third parties. More about thiscan be found in the terms of use and privacy in the app.
Apotheek App 1.2.8 APK
Pharmeon BV
Dit is de nieuwe versie van de Apotheek App, we hebben deappvoorbereid op de toekomstige ontwikkelingen. Kiest u voorvoordeelen gemak? Download dan nu de Apotheek App! Met deze appkunt u metmaar liefst 10% korting in onze webshop zelfzorgmiddelenbestellen.Na uw betaling via iDeal ontvangt u van de 24-uursMedicijnserviceautomatisch een SMS bericht wanneer uw bestellingklaarligt. Naastdeze service bieden wij u met de App demogelijkheid aan omgemakkelijk zelf uw herhaalmedicatie tebestellen en kunt u alleinformatie omtrent uw apotheek vinden. Deuitgever van Apotheek Appis Medsen Apotheken. Medsen heeft meer dan40 apotheken inNederland en meer dan 550 medewerkers. TOEKOMSTIGEFEATURES: DeApotheek App is wat ons betreft nog lang niet af! Westaan ook openvoor uw feedback. This is the new version of thePharmacy App, wehave prepared the app on future developments. Ifyou opt forconvenience and advantage? Download now Pharmacy AppWith this appyou can order as much as 10% discount in our webshopself-careproducts. After your payment via PayPal, you will receivethe24-hour Medication Service automatically a text message whenyourorder is ready. Besides this service, we provide you with theappitself on the ability to easily order your repeat medicationandyou can find information about your pharmacy. The publisherofPharmacy App is Medsen Pharmacies. Medsen has over 40 pharmaciesinthe Netherlands and more than 550 employees. FUTURE FEATURES:ThePharmacy App is in our opinion not nearly finished! We alsowelcomeyour feedback.
Het Huisartsenteam 2.10.8 APK
Pharmeon BV
De volgende huisartspraktijken zijn aangesloten: •HetHuisartsenteam De Keen • Het Huisartsenteam De Weerijs •HetHuisartsenteam Dudok • Het Huisartsenteam Heusdenhout •HetHuisartsenteam Nassaulaan • Het Huisartsenteam Sint WillebrordMetdeze lokale variant van de Uw Zorg online app heeft u 24 uurperdag toegang tot uw medicatieoverzicht, kunt u eerdervoorgeschrevenmedicijnen bestellen, afspraken maken en een eConsultstarten bijuw huisarts! Een overzicht van aangesloten praktijkenvindt u in deapp. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen om zo de appverder tekunnen optimaliseren. Laat het ons weten via de feedbackknop in deapp of via een mail naar apps@pharmeon.nl. Hoe kan ik deapp ingebruik nemen? 1. Download de app uit de store 2. Open deapp,doorloop de uitleg en selecteer uw praktijk 3. Druk op deknop'toestel koppelen' 4. Als u al een account heeft vooreenpatiëntportaal bij uw huisarts logt u met dezelfde gegevens inopde app door op de knop 'Aanmelden' te drukken en gaat u directnaarstap 5). Als u nog geen account heeft, vraagt u die bij onsaandoor op de knop 'Registreren' te drukken en alle benodigdegegevensin te vullen. Na controle van uw aanvraag door onzepraktijk - watenige tijd in beslag kan nemen - wordt uw accountaangemaakt enontvangt u per e-mail een bericht dat u gebruik kuntmaken van deservices 5. Na inloggen op de app ontvangt u per e-mailof smséénmalig een verificatiecode die u invoert in de app 6. Maakin deapp ten slotte een pincode van 5 cijfers aan om de toegang afteschermen 7. De app is nu klaar voor gebruik Functionaliteit•Inzage in uw actuele medicatieprofiel zoals bekend bij uwhuisarts.• Vraag herhaalrecepten direct uit uw medicatielijst aanen ontvangherinneringen indien u uw medicatie opnieuw nodig heeft.• Stel uwmedische vragen direct aan uw arts via een eConsult enontvangbericht zodra uw consult beantwoord is. Let op! eConsult isnietbedoeld voor urgente zaken of levensbedreigende situaties.Indien utwijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijdtelefonischcontact met de huisarts op. • Bekijk de lege plekken inde agendavan uw arts en boek een afspraak op het moment dat het uuitkomt. Umoet tevens de reden van uw afspraak vermelden. • U vindtdeadresgegevens, contactgegevens en openingstijden van uw arts indeapp. U vindt er ook een link naar de website van uw arts.PrivacyMet de app kunt u via een beveiligde verbinding uwmedicatiegegevens ophalen uit het systeem van de praktijk encommunicerenmet uw arts. Voor de ingebruikname wordt uw identiteiteerstgeverifieerd door de praktijk en ontvangt u eenverificatiecode omde app te activeren. Verder dient u de appafschermen door eenpersoonlijke 5-cijferige pincode. Uw gegevensworden niet gedeeldmet derden. Meer hierover kunt u nalezen in degebruiksvoorwaardenen privacyverklaring in de app. The followinggeneral practices areconnected: • The General Team Keen • TheGeneral Team Weerijs • TheGeneral Team Dudok • The General TeamHeusdenhout • The GeneralTeam Nassaulaan • The General Team SintWillebrord This localversion of Your Care online app you have 24hour access to yourmedication list, you can order previouslyprescribed medications,appointments and start eConsult your doctor!A list of affiliatedpractices can be found in the app. We areinterested in yourexperience in order to further optimize the app.Let us know viathe feedback button in the app or via email toapps@pharmeon.nl.How can I start using the app? 1. Download the appfrom the store2. Open the app, go through the explanations andselect yourpractice 3. Press "Pair device" button 4. If you alreadyhave anaccount log for a patient portal to your GP with the samedata inthe app by pressing the button "Register" and go directly tostep5). If you do not have one, ask to us by pressing the 'up'buttonand fill out all required information. After reviewingyourapplication through our practice - which can take some time -youraccount is created, you will receive an email that you can usetheservices 5. After logging into the app you will receive an emailorSMS one-time verification code that you enter in the app 6. Intheapp finally a 5 digit PIN to foreclose access 7. The app isnowready for use functionality • Access to your currentmedicationprofile known as your family doctor. • Ask forprescription refillsdirectly from your medication list to receivereminders if youagain need your medication. • Ask your medicalquestions yourdoctor immediately via eConsult and get your messageonceconsultation has been answered. Pay attention! eConsult isnotintended for urgent matters or life-threatening situations. Ifindoubt about the seriousness of your complaint, you shouldalwayscall the GP. • Check the blanks in the calendar of yourdoctor andbook an appointment at the time that suits you. You mustalso statethe reason for your appointment. • You will find theaddresses,contact details and opening hours of your doctor in theapp. Youwill also find a link to the website of your doctor.Privacy Withthe app you can use a secure connection to retrieveyour medicationdata from the system of practice and communicatewith your doctor.Before commissioning your identity is verified bypractice and youwill receive a verification code to activate theapp. You shouldalso shield the app through a personal five-digitPIN. Yourinformation will not be shared with third parties. Moreabout thiscan be found in the terms of use and privacy in the app.
Loading...