1.0 / June 28, 2015
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

App Users, Telefon ve tabletinizin keyfini çıkarmak için yolharitanız.App Users iOS ve Android uygulamaları dMags Networktarafından geliştirilmiştir.www.dMags.net / [email protected],Your roadmap to enjoy your phone and tablet.App Users iOS andAndroid applications developed by dmags Network.www.dmags.net /[email protected]

App Information App Users

dMags Network Show More...

Vodafone dMags Dergilik 2.2 APK
dMags Network
Yüzlerce dergi ve binlerce sayılık arşiv ile Türkiye’nin entecrübeli dijital dergi ve çizgi roman mağazası olan dMags iledilediğiniz dergiyi kolayca alıp okumanın en keyifli haliniyaşamaya ne dersiniz? dMags ile erkek, kadın, çocuk, bilim veteknoloji, spor, hobi ve daha birçok kategorideki popüler dergilersadece parmaklarınızın ucunda!dMags de;[+] indirilen dergileri,internet bağlantısı olmadan da okuma,[+] sahip olduğunuz dergileriistediğiniz zaman cihazınıza indirebilir veya silebilirsiniz,[+]uygulama içi arama yaparak aradığınız dergiye daha kolayulaşabilirsiniz,[+] dergileri satın almadan önizlemeyapabilirsiniz,[+] tüm yayınların güncel ve eski sayılarınaulaşabilirsiniz,[+] dergilerimizin vektörel yapısı sayesinde,içeriği yakınlaştırma yaptığınızda çözünürlük bozulmadanokuyabilirsiniz.Ayrıca interaktif özellikli dergilerde; dergiiçerisinde video izleme, fotoğraf galerilerinde gezinme, 3 boyutluobjeleri inceleme gibi birçok özelliği keşfetmek size ayrı birheyecan katacaktır.dMags ile okuma deneyimini en üst seviyedeyaşayacaksınız!Önerileriniz veya teknik sorunlarınız iç[email protected] mail adresinden ya da uygulamadaki destekbölümümüzden bizimle anlık iletişim kurabilirsiniz.Hundreds ofthousands of journals and archives point with Turkey's mostexperienced digital magazines and comics store to experience themost enjoyable version of the magazine you want to take the easyreading dmags What do you think?dmags with men, women, children,science and technology, sports, hobbies, and many more popularmagazines in the category just at your fingertips!de dmags;[+]Downloaded magazines, reading without an internet connection,[+]When you want the magazines you have downloaded to your device, oryou can delete,[+] App you're looking for can be found by searchingeasier magazine,[+] You can preview buying magazines,[+] You canaccess current and back issues of all publications,[+] With thevector structure of our magazine, you can read the contents of theresolution when you zoom in corruption.Also featured in theinteractive magazine; video surveillance in magazines, browsing thephoto gallery, 3D objects such investigations to explore the manyfeatures that will thrill you with a separate floor.You will enjoythe reading experience with dmags at the highest level!Suggestionsor technical problems for the [email protected] mail or instant youcan contact us at our support department in practice.
MediaCat 1.1 APK
dMags Network
Türkiye’nin lider pazarlama iletişimi dergisi MediaCat, 1993yılından bu yana yayımlanıyor. Kapital Medya bünyesinde bulunanMediaCat, pazarlama, reklam, medya ve iletişim alanlarında sektöreliçerik üretiyor.Aylık olarak yayımlanan MediaCat, her sayısındagüncel gelişmeler, veri dosyaları, trend analizleri, söyleşiler,marka hikayeleri ve kampanya haberleriyle sektör gündeminisayfalarına taşıyor, kapsamlı dosya ve araştırmalarla gündemyaratıyor.MediaCat, ana dergisinin yanısıra her ay sektörün altdisiplinlerine yönelik çeşitli ekler yayımlıyor. Tasarım, Out ofHome, PR Plus, Productio, MR, Direct!, Screen, KSS, Portföy veİletişim Rehberi bu eklerden bazıları.2012 yılında CrainCommunications ile başlattığı işbirliği çerçevesinde ABD’nin vedünyanın bir numaralı reklam dergisi Advertising Age veCreativity’nin içeriklerini de sayfalarına taşıyan MediaCat,pazarlama, iletişim ve reklam dünyasının global gündemini deokurlarına yansıtıyor."MediaCat" uygulaması üzerinden güncel vearşiv içeriklerini tek olarak da satın alabilirsiniz. 12 aylıkabonelik hizmeti ile abonelik tarihinizden itibaren 12 aylıkyayınlanan derginin 12 sayısına abonelik süresince sahipolabilirsiniz. Abonelik kapsamında isterseniz Play Store ya da AppStore üzerindeki bilgilerinizi sizinle iletişime geçebilmemiz içinpaylaşabilirsiniz. Abonelik ile ilgili ödeme onayından sonrabilgilerin paylaşılmasına izin vermeniz durumunda gizlilikpolitikası linkinde yer alan doğrultuda bilgileriniz kullanılaraksizinle iletişime geçilebilecektir.Abonelik hizmeti ücreti abonelikbaşında alınıp sonradan iptal edilmesi mümkün olmadığı içinaboneliğinizi iptal ettiğinizde süre sonuna kadar hizmet almayadevam edebilirsiniz.Turkey's leading marketing communicationsMediaCat magazine, published since 1993. Located in the capitalstructure MediaCat media, marketing, advertising, producing contentin media and communications industry.MediaCat published monthly,current developments in each issue, data files, trend analysis,interviews, carries on the agenda of the sector with its brand pagenews stories and campaigns, creating comprehensive file andresearch agenda.MediaCat, adds publishes various sub-disciplines ofeach month for the industry as well as the main magazine. Design,Out of Home, Pa Plus, Production, MR, !, Screen Director, CSR,Portfolio and Contact Directory some of these amendments.Incooperation initiated by Crain Communications in 2012, the UnitedStates and the number one enterprise in the world Advertising Ageand bearing the page also Creativity'n content MediaCat, marketing,communications and reflect its readers in the global agenda of theadvertising world."MediaCat" the current and archive content acrossthe applications you can buy as a single. Since your subscriptionto 12 journals published monthly subscription service, you can haveduring a 12-month subscription to number 12. If you want the scopeof the Play Store Subscriptions on the App Store or you can shareyour information for us to contact you. After payment confirmationon the subscription if you allow information to be shared privacypolicy can be contacted with you using your information inaccordance link with the area.When you cancel your subscription forthe subscription service fee is not possible to be taken at thebeginning of the subscription period later canceled, you maycontinue to receive services until the end.
.tr dergisi 1.2 APK
dMags Network
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayınlanan .trdergisi, kültür, sanat ve edebiyat alanında ele aldığı konuları vedünden bugüne Dünya ve Türk edebiyatına katkı sağlayan kişileriokurlarla buluşturan uluslararası bir yayındır.2 aylık yayınlanan, Türk kültür, sanat ve edebiyat dünyasındakiçalışmaları derinlikli analizler ile ele alan . tr dergisi, YunusEmre Enstitüsü merkezleri aracılığıyla okurlarıylabuluşmaktadır..tr dergisi’ne IOS ve Android platformlardan vewww.trdergisi.com adresinden de ulaşabilirsiniz..com Magazine publishedby the Yunus Emre Institute, culture, art and literature in thesubject dealt with and from past world and is an internationalpublication that brings together people with readers thatcontribute to Turkish literature.Published 2 months, Turkish culture, art and literature dealingwith work-depth analysis in the world. en magazine, he meets withhis readers through the Yunus Emre Institute centers.You can also access the .com from the magazine to the iOS andAndroid platforms and www.trdergisi.co address.
App Users 1.0 APK
dMags Network
App Users, Telefon ve tabletinizin keyfini çıkarmak için yolharitanız.App Users iOS ve Android uygulamaları dMags Networktarafından geliştirilmiştir.www.dMags.net / [email protected],Your roadmap to enjoy your phone and tablet.App Users iOS andAndroid applications developed by dmags Network.www.dmags.net /[email protected]
Digital Age 1.1 APK
dMags Network
‘Dijital iş ve kültür dergisi’ sloganıyla yola çıkan Digital Age,2008 yılında yayın hayatına başladı. Kapital Medya tarafındanyayımlanan dergi, dijital enformasyon teknolojilerinin yarattığıyeni iş dünyasını ve yeni yaşam kültürünü sayfalarına taşıyor.Aylıkolarak yayımlanan Digital Age, her sayısında güncel haberler,sektör liderleriyle yapılan söyleşiler, araştırma sonuçları, trendanalizleri, veri sayfaları ve kapsamlı dosyalarla dijitalindokunduğu tüm alanlarla ilgili içerik üretiyor, dijital işdünyasının gündemini okurlarıyla paylaşıyor.Digital Age, anadergisinin yanısıra çeşitli eklerle de, dijital iş dünyasınınfarklı alanları hakkında bilgi üretiyor.App Store ya da Play Storeüzerinden ‘Digital Age’ uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir,derginin ücretsiz sayılarını hemen okuyabilirsiniz.'Digitalbusiness and cultural magazine' slogan which set out the DigitalAge, began his broadcasting career in 2008. Published by themagazine Kapital Media, a new business created by digitalinformation technology and brings new life to the culture of thepage.Digital Age, published on a monthly basis, the latest news ineach issue, Interviews with industry leaders, research results,trend analysis, data sheets and comprehensive files to producecontent related to all areas of digital touch, to share withreaders the agenda of the digital business world.Digital Age, inaddition to the main magazine with a variety of additional,producing about different areas of the digital business world.AppStore or Play Store via 'Digital Age' can download the freeapplication, you can read the magazine now free numbers.
Maltepe Park Style 1.0 APK
dMags Network
Maltepe Park Style, Maltepe Park Alışveriş Merkezi'nin 2 ayda biryayınlanan Alışveriş ve Yaşam Dergisidir.Maltepe Park Style,Maltepe Park Shopping Mall is a magazine published every 2 months.
Boat And Yacht News 1.0 APK
dMags Network
Boat and Yacht NewsSadece dijital platformlarda yayınlanan AylıkDeniz Kültürü DergisiBoat and Yacht News iOS ve Androiduygulamaları dMags Network tarafındangeliştirilmiştir.www.dMags.net / [email protected] and YachtNewsThe only published in digital platformsMonthly Sea CultureMagazineBoat and Yacht iOS and Android applications developed bydmags News Network.www.dmags.net / [email protected]
Cosmopolitan Türkiye 1.0 APK
dMags Network
Uluslararası, zeki, ışıltılı, seksi, kendine güvenen, cesur, güzel,güçlü, pozitif, eğlenceli... • Eğlenceli, cesur, ne istediğinibilen kadının dergisidir.• Başta kadın-erkek ilişkileri olmak üzerekadına dair birçok konuya değinir.• Modayı ve trendleri, kozmetikve güzellik dünyasındaki yenilikleri, sağlık ve bakım alanındakigelişmeleri okuyucularına aktarır.• Yıl içinde çıkan CosmopolitanBride, Cosmopolitan Summer ve Cosmopolitan Fit&Light dergileride Cosmo kadınlarının hayatını kolaylaştıran rehberlerdir.-Cosmopolitan Türkiye'nin ücretli mobil versiyonunu AppStoreüzerinden her ay düzenli olarak indirebilir veya dergiye aboneolabilirsiniz. - Aboneliklerde "otomatik yenileme" özelliğigeçerlidir; sürenin bitimine 24 saat kala aboneliği iptaletmezseniz, abonelik otomatik olarak yenilenir. - Otomatik yenilemeözelliğini, cihazınızın "Ayarlar" menüsünden "Yenileme" özelliğinikapatarak devre dışı bırakabilirsiniz. - Aboneliğinizi, başladıktansonra sonlandırabilirsiniz ancak aboneliği, başladıktan sonrasonlandırsanız bile ücreti tahsil edilir. - 12 Aylık Abonelikfiyatı 23,99 TL'dirwww.cosmopolitanturkiye.comCosmopolitan Türkiyeuygulaması, Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş. için dMags Networktarafından geliştirilmiş ve yönetilmektedir.www.dMags.netInternational, intelligent, bright, sexy, confident,bold, beautiful, strong, positive, fun ...• Fun, brave, knows whathe wants is a woman's magazine.• cites a number of issues relatedto women, mainly male-female relationships.• Fashion and trends inthe world of cosmetics and beauty innovations, developments in thearea of ​​health care are transferred to the reader.• CosmopolitanBride of the Year, and Cosmopolitan Cosmopolitan Summer Fit &Light magazine are also guidelines that facilitate the life ofCosmo women.- It can download paid regularly each month via themobile version of Cosmopolitan Turkey's AppStore or you cansubscribe to the magazine.- In Subscription "auto-refresh" featureis available; If you do not cancel your subscription before the endof time prior to 24 hours, the subscription is renewedautomatically.- Automatic renewal feature, your device's "Settings"menu "Refresh" feature, you can disable the closing.- Yoursubscription, but the subscription terminates after the start,after starting end if you are not charged a fee.- 12 monthlysubscription price is $ 23.99Iwww.cosmopolitanturkiye.coCosmopolitan practice in Turkey,TurquoiseCommunications and Publications. Inc. fordeveloped and managed bydmags Network.www.dmags.net
Loading...