1.3 / June 26, 2015
(4.7/5) (15)
Loading...

Description

This app help programmers and testers to view package names,version names and codes of all apps in device.With this app is easyfind my tested apps and clear cache or data or uninstall it.You canset your tested apps as favorites and this apps is allways on thetop of the apps list.

App Information Apps Info

 • App Name
  Apps Info
 • Package Name
  sk.spajdo.appsinfo
 • Updated
  June 26, 2015
 • File Size
  1.3M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Michal Krajči
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  I. Textorisovej 4401/15 036 01 Martin
 • Google Play Link

Michal Krajči Show More...

Éčka+ 1.07 APK
Zaujíma vás čo sa skrýva napríklad za označeniami E123 alebo E100 vpotravinách ktoré konzumujete každý deň? Chcete vedieť či jeGuarová guma pridávaná do potravín pre vás nebezpečná? Chcete maťvždy po ruke zoznam s ktorým si na tieto a podobné otázky budetevedieť ľahko a rýchlo odpovedať? Ak áno, tak si stačí teraznainštalovať do vášho telefónu túto aplikáciu a hneď viete čo ktoréoznačenie znamená a či je daná látka priaznivo pôsobiaca alebonaopak či škodí vášmu zdraviu.Funkcie:1. V aplikácii je spravenévyhľadávanie podľa kódu ale aj podľa názvu látky.2. Škodlivosťuvidíte už na prvý pohľad podľa sfarbenia horného panelu každého„éčka“.3. Pri každom „éčku“ je napísané v akých potravinách sanachádza a jeho účinky na zdravie človeka.Vysvetlenie:V aplikáciísú použité rôzne zdroje o škodlivosti jednotlivých éčok. Preto jemožné nájsť éčko ktoré má v popise že je neškodné, ale je označenéikonou škodlivosti alebo červenou farbou. V aplikácii boli zámerneponechané viaceré zdroje pretože sa nedá jednoznačne určiť ktorý jesprávny a užívateľ vie že je to kontroverzná látka.Dáta doaplikácie poskytol web www.emulgatory.cz a www.sportujeme.sk apreto aplikácia nezodpovedá za prípadné gramatické a obsahovéchyby.Táto aplikácia je redizajnovaná pôvodná aplikácia Éčka(https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.spajdo.ecka),ktorá sa teší veľkej obľube u mnohých používateľov.Wondering whatlies example for signs E123 or E100 in the foods you eat every day?To know whether Guar gum added to food for you dangerous? To alwayshave on hand a list with which you questions like these you willknow quickly and easily answer? If so, now you can just install iton your phone this app and now you know what that means marking andwhether the substance is acting favorably on the contrary orharmful to your health.Features:1. In a search done by code butalso by substance name.2. The harmfulness see at a glance bystaining the upper panel of any "E's".3. For each "ECK" is writtenin what food is and its effects on human health.Explanation:Theapplications are used in a variety of different sources of harméčok. Therefore, it is possible to find éčko to be in thedescription it is harmless, but marked with a red or harm. Theapplication has been deliberately left several sources because itcan not be clearly determined which is correct and the user knowsthat this is a controversial substance.The application providesdata to a web www.emulgatory.cz www.sportujeme.sk application andtherefore not responsible for any grammatical and contenterrors.This application is a native application, redesigned Éčka(https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.spajdo.ecka),which is very popular with many users.
Éčka 1.08 APK
Zaujíma vás čo sa skrýva napríklad za označeniami E123 alebo E100 vpotravinách ktoré konzumujete každý deň? Chcete vedieť či jeGuarová guma pridávaná do potravín pre vás nebezpečná? Chcete maťvždy po ruke zoznam s ktorým si na tieto a podobné otázky budetevedieť ľahko a rýchlo odpovedať? Ak áno, tak si stačí teraznainštalovať do vášho telefónu túto aplikáciu a hneď viete čo ktoréoznačenie znamená a či je daná látka priaznivo pôsobiaca alebonaopak či škodí vášmu zdraviu.Funkcie:1. V aplikácii je spravenévyhľadávanie podľa kódu ale aj podľa názvu látky.2. Škodlivosťuvidíte už na prvý pohľad podľa sfarbenia pod popisom každého„éčka“.3. Pri každom „éčku“ je napísané v akých potravinách sanachádza a jeho účinky na zdravie človeka.4. Pre rýchlevyhľadávanie si môžete na plochu umiestniť widget s ktorým spustíteokamžité vyhľadávanie.Vysvetlenie:V aplikácií sú použité rôznezdroje o škodlivosti jednotlivých éčok. Preto je možné nájsť éčkoktoré má v popise že je neškodné, ale je označené ikonouškodlivosti alebo červenou farbou. V aplikácii boli zámerneponechané viaceré zdroje pretože sa nedá jednoznačne určiť ktorý jesprávny a užívateľ vie že je to kontroverzná látka.Dáta doaplikácie poskytol web www.emulgatory.cz a www.sportujeme.sk
Apps Info 1.3 APK
This app help programmers and testers to view package names,version names and codes of all apps in device.With this app is easyfind my tested apps and clear cache or data or uninstall it.You canset your tested apps as favorites and this apps is allways on thetop of the apps list.
PREX (Unreleased) APK
Táto aplikácia je určená všetkým tým, čoradisúťažia s Rádiom Expres.Poznáte ten pocit, keď ráno pošlete SMS-ku do Expresu a stálesiopakujete... "Nesmiem zabudnúť... počúvam rádio Expres,počúvamrádio Expres, počúvam rádio Expres".S touto aplikáciou sa už viac nemusíte báť, že zabudnete povedaťtosprávne heslo. Ak vám bude niekto volať medzi 15:00 a 15:30zneznámeho čísla, tak sa vám na displeji zobrazí heslo ktorévámdopomôže k vašej vytúženej výhre.Funkcie aplikácie:- možnosť poslať sms do súťaže jednoduchým stlačením tlačidla- prehľad poslaných SMS- informácia o veľkosti aktuálnej výhry v súťaži- zobrazenie hesla "Počúvam rádio Expres" pri prichádzajúcomhovorez neznámeho čísla medzi treťou a pol štvrtouThis app is designedforall those who like to compete with Radio Expres.You know the feeling when in the morning to send an SMS toexpressand still repeat ... "We must not forget ... listen to theradioExpres, listen to the radio Expres, listening to theradioExpres".With this application you will no longer have to worry aboutthatyou forget to say the correct password. When will someonecallbetween 15:00 and 15:30 from an unknown number, so you displaythepassword to you for your help to obtain the coveted prize.Application features: - The ability to send SMS to tender touch of a button - Overview of sent SMS - Information on the size of the current matches inthecompetition - View the motto "listening to the radio Expres" forincomingcalls from unknown numbers between the third and fourthhalf
Ahaaa 1.1.0 APK
Has it happened to you that you finished a call and realized, youforgot to discuss something with the person? So with this app youwill not forget anymore. Simply write a note in Ahaaa for aspecific contact, and the next time this contact calls you or youcall to it, your note will appear on the screen. The applicationallows you to choose a color for your notes so you will notoverlook them.
Loading...