2.0.0.0 / July 9, 2018
(5.0/5) (4)
Loading...

الوصف

การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีผู้เรียนควรมีพื้นฐานที่ดีก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากเกมส์ภาษาอังกฤษกีฬาได้ทำการรวมคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาชนิดต่างๆไว้อย่างมากมายทั้ง ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นภาษาอังกฤษภาษาไทยนักแปล และภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันก็จำเป็นที่จะต้องอาศัพท์พื้นฐานความรู้ทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งนั้นวิธีการเล่นเกมส์ภาษาอังกฤษกีฬาผู้เล่นจะต้องกดเลือกรูปของกีฬาที่ต้องการแล้วเกมส์จะแสดงคำศัพท์ออกมาพร้อมเสียงอ่านในสำเนียงตามแบบเจ้าของภาษาทำให้ผู้เล่นสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องTolearn English to getgood results. Students should have a goodfoundation first. Thevocabulary of English is very important.English sports games haveincluded basic English vocabulary relatedto different types ofsports. Hold thousands of English forbeginners. Thailand Englishlanguage translator and English in dailylife. It's necessary toknow the basic vocabulary of English wordstoo.How to play theEnglish sports press, players must choose theirpreferred sport.Then the game will show the words come out inphoneticpronunciation by a native speaker. Allows players topronouncecorrectly.

App Information ภาษาอังกฤษ กีฬา

 • App Name
  ภาษาอังกฤษ กีฬา
 • اسم الحزمة
  com.perlkandev.englishsport
 • Updated
  July 9, 2018
 • الحجم
  8.4M
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 5.0 and up
 • الإصدار
  2.0.0.0
 • المطور
  Taweesak Kamkaew
 • عدد مرات التثبيت
  10+
 • Price
  مجاناً
 • الفئة
  Educational
 • المطور
 • Google Play Link

Taweesak Kamkaew عرض المزيد...

ฝึกเขียน ABC ตามเส้น 3.0.0 APK
Taweesak Kamkaew
เกมส์ฝึกเขียน ABC ตามเส้น เป็นเกมส์การฝึก abcทั้งฝึกอ่านและเขียนพร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของตัวอักษรA B C โดยในเกมส์จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C ถึง Zให้ผู้เล่นเลือกเพื่อฝึกการเขียนด้วนสีต่างๆที่ผู้เล่นต้องการวิธีการเล่นเกมส์ ฝึกเขียน ABC ตามเส้นเมื่อเข้าสู่เกมส์จะมีตัวอักษรของ A B C ถึง Zให้ผู้เล่นเลือกเมื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการได้แล้วเกมส์จะแสดงรูปแบบการลากเส้นตัวอักษรเพื่อให้ผู้เล่นทำตามก่อนแล้วผู้เล่นต้องลากหรือเขียนตัวอักษรที่เลือกด้วยสีต่างๆตามต้องการให้ถูกต้องและสวยงามเกมส์ ฝึกเขียน ABC ตามเส้นช่วยในการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ abcช่วยฝึกอ่านและเขียนเพื่อจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ช่วยในการฝึกสมาธิ มีสติและสนุกสนาน จนคุณวางไม่ลงShooting games arewritten along the linesABC abc training and practice reading andwriting. With theknowledge of the English language. Since itsfoundation in thesubject of the letter A B C The games will beavailable. Englishletters A B C to Z, players choose to practicewriting. Duan colorthat they want. How to play the game on theline when writingABC into the game. The letter A B C to Z, theplayer chooses. Whenchoosing a character to the games it will showa form of stroke.Characters so players do before. Then the playermust draw or writeletters with your coloring as needed to properlyandbeautifully. Games ABC written on-line help to learnbasicEnglish reading and writing abc help. So it can be appliedineveryday life. In meditation, conscious and fun until you cannotput down.
สมุดระบายสี ไดโนเสาร์ 3.0.0 APK
Taweesak Kamkaew
เกมส์ สมุดระบายสีไดโนเสาร์เป็นเกมส์ที่สนุกไปกับการระบายสีไดโนเสาร์ที่มีไดโนเสาร์ให้เลือกมากมายและมีสีที่ใช้ในการระบายที่หลากหลายซึ้งแต่ละสายพันธุ์ของไดโนเสาร์ก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปผู้เล่นสามารถฝึกระบายสีไดโนเสาร์ด้วยสีต่างๆได้ตามจินตนาการของผู้เล่นเองวิธีการเล่นเกมส์สมุดระบายสี ไดโนเสาร์เมื่อเข้าสู่เกมส์จะมีรูปภาพของไดโนเสาร์ให้ผู้เล่นเลือกพร้อมทั้งสีต่างๆหลากหลายสีที่ผู้เล่นสามารถระบายไปที่ภาพของไดโนเสาร์ได้ตามจินตนาการให้ออกมาสวยงามเกมส์ สมุดระบายสีไดโนเสาร์ช่วยในการเรียนรู้ในเรื่องของไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆรวมทั้งช่วยในการฝึกสมาธิมีสติ มีความสนุกสนานและยังช่วยฝึกจินตนาการด้วยไปในตัวGame DinosaursColoring Book is agame to enjoy coloring dinosaurs. The dinosaurhad a wide selectionThe colors used to paint the variety. Eachspecies of dinosaurs, itwill be colored differently. Players canpractice dinosaur coloringwith various colors according to theplayer's own imagination.Howto play the game coloring bookdinosaurs into the game. There arepictures of dinosaurs, the playerchooses a color and paint thevarious players to vent to the imageof dinosaurs as imagined. Youare beautiful Games dinosaurcoloring book helps to learnabout the different species ofdinosaurs. As well as in thepractice of mindfulness meditation isto have fun. It also helps totrain the imagination with thecharacters.
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ่าน ABC 3.0.0 APK
Taweesak Kamkaew
เกมส์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ่าน ABC เป็นเกมส์การฝึกabcทั้งฝึกอ่านและเขียนพร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของตัวอักษรA B C โดยในเกมส์จะมี รูป A B Cถึง Z ให้ผู้เล่นเลือกรวมไปถึงภาพคำอธิบายภาพของ A B Cนั้นที่เจ๋งสุดมีเสียงของคำอ่านภาพนั้นที่ผู้เล่นเลือกมาด้วยทำให้ผู้เล่นสามารถฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตรงตามเจ้าของภาษาวิธีการเล่นเกมส์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ่าน ABC เมื่อเข้าสู่เกมส์จะมีรูปภาพของ A B C ถึงZให้ผู้เล่นเลือกเมื่อเลือกภาพที่ต้องการแล้วเกมส์จะแสดงคำอธิบายภาพพร้อมเสียงอ่านเกมส์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ่าน ABC ช่วยในการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษabcช่วยฝึกอ่านและเขียนเพื่อจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ช่วยในการฝึกสมาธิ มีสติและสนุกสนาน และเพิ่มความน่าเล่นด้วยภาพสัตว์ผลไม้หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในการอธิบายภาพภาพของ A B C ถึงZจนคุณวางไม่ลงFree basic English reading ABC is abc gamestopractice both reading and writing. With the knowledge oftheEnglish language. Since the foundation of the characters inthegame to the A B C A B C A to Z, the player chooses. Theimagecaption A B C is the superb voice of reading the image oftheplayers selected by enabling players to practiceEnglishpronunciation correctly by a native speaker. how toplay agame Basic English readers into the game on ABC. There willbe apicture of A B C to Z, the player chooses. When selectingthedesired image and then the game will display the captions withtheaudio reading. Games ABC basic English reading helpinlearning basic English reading and writing abc help. So it canbeapplied in everyday life. In meditation, conscious and fun toplaywith and enhance the image of animals, fruits or utensils usedtodescribe the image of A B C to Z until you can not put down.
เรียนคำศัพท์ร่างกาย 3.0.0.0 APK
Taweesak Kamkaew
เกมส์ เรียนคำศัพท์ร่างกายเป็นเกมส์เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นด้วยอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ปาก แขน ขาเข่า มือ และอื่นๆอีกมากมายมาช่วยในการฝึก การจำและการออกเสียงให้ตรงตามเจ้าของภาษาวิธีการเล่นเกมส์เรียนคำศัพท์ร่างกาย เมื่อเข้าสู่เกมส์จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นให้เลือกว่าต้องการเรียนรู้ภาษาอะไรแล้วเมื่อเลือกได้แล้วจะแสดงรูปภาพให้เราเลือกจิ้มไปตามจุดสีต่างๆเกมส์ก็จะแสดงคำศัพท์ตามจุดสีในร่างกายออกมากพร้อมเสียงในสำเนียงตามแบบเจ้าของภาษาให้ผู้เล่นได้เรียนรู้สนุกมากและได้ความรู้เกมส์เรียนคำศัพท์ร่างกายช่วยในการเรียนรู้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกาหลีและญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับร่ายกายของเราอีกทั้งยังช่วยในการฝึกสมาธิ มีสติและสนุกสนานจนคุณวางไม่ลงGamesVocabulary body A game to practiceEnglish language skills. Koreanand Japanese The organs of ourbody, whether it be the eyes, ears,nose, mouth, arms, legs, knees,hands and much more. It helps toremember and practice thepronunciation by a nativespeaker. how to play a gameVocabulary body Upon entering thegame There will be English,Korean, Japanese, select whether youwant to learn the language.When you choose to display the image wechoose to dip dots. Gameswill also be displayed as dots in terms ofthe body. With audiopronunciation by native speakers for players tolearn a lot of funand knowledge.Games Vocabulary body Help inlearning to learn.English vocabulary Korea and Japan On our body.It also helps inmeditation, conscious and fun until you can not putdown.
พ่อครัวยิงเค้ก 2.0.0 APK
Taweesak Kamkaew
เกมส์ พ่อครัวยิงเค้ก เป็นเกมส์ที่เล่นสนุกตื่นเต้นไปกับการยิงเค้กยิงโดนัท ยิงขนมหวานโดยกุ๊กมืออาชีพและพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายที่อยากทดสอบฝีมือในการนำเค้กเหล่านั้นมายิงเรียงกันให้เข้าหมู่เข้ากลุ่มจัดเรียงให้สวยงาม วิธีการเล่นเกมส์พ่อครัวยิงเค้กผู้เล่นจะต้องยิงขนมต่างๆที่ได้มาจากปืนใหญ่ไปที่เพดานเพื่อจัดหมวดหมู่ ให้เข้ากลุ่มถ้ามกลุ่มได้ 3ชิ้นจะได้แค่แนนสะสมไปเรื่อย จนชนะแต่ถ้าไม่สามารถจัดกลุ่มขนมเค้กได้ขนมจะซ้อนทับลงมาเรื่อยๆและจะทับกุ๊กทับพ่อบ้านทำให้ผู้เล่นแพ้ในเกมส์นั้นเกมส์นี้ผู้เล่นจะได้ฝึกการวางแผนการสังเกตุ การตัดสินใจและการจัดหมวดหมู่Games chef takes the cakeThe game play Thrill tothe shot fired cake donuts, sweets, shot bya professional chef.Butler and daring who want to test those skillsin bringing cakesfiring squad lined up to arrange a group. howto play a gameThe chef takes the cake Players must shoot variousdesserts.Acquired from Bombardier To the ceiling to categorize themintogroups if the group has won only 3 Nancy cumulative win, but ifIcan not have the cake. Snacks will overlap down the job andwilloverlap. Butler made over the player loses thegame. Gameplayers will practice planning, observation andclassificationdecisions.
ภาษาอังกฤษ กีฬา 2.0.0.0 APK
Taweesak Kamkaew
การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีผู้เรียนควรมีพื้นฐานที่ดีก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากเกมส์ภาษาอังกฤษกีฬาได้ทำการรวมคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาชนิดต่างๆไว้อย่างมากมายทั้ง ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นภาษาอังกฤษภาษาไทยนักแปล และภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันก็จำเป็นที่จะต้องอาศัพท์พื้นฐานความรู้ทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งนั้นวิธีการเล่นเกมส์ภาษาอังกฤษกีฬาผู้เล่นจะต้องกดเลือกรูปของกีฬาที่ต้องการแล้วเกมส์จะแสดงคำศัพท์ออกมาพร้อมเสียงอ่านในสำเนียงตามแบบเจ้าของภาษาทำให้ผู้เล่นสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องTolearn English to getgood results. Students should have a goodfoundation first. Thevocabulary of English is very important.English sports games haveincluded basic English vocabulary relatedto different types ofsports. Hold thousands of English forbeginners. Thailand Englishlanguage translator and English in dailylife. It's necessary toknow the basic vocabulary of English wordstoo.How to play theEnglish sports press, players must choose theirpreferred sport.Then the game will show the words come out inphoneticpronunciation by a native speaker. Allows players topronouncecorrectly.
Learn English Daily Conversation 1.0 APK
Taweesak Kamkaew
Apps that include everyday English conversations are usedineveryday life. Make your study easy. The app is packedwithknowledge, conversation, vocabulary for you who are startingtolearn English and want to study for real-life conversationsineveryday English. Daily Conversation Will help It can bepracticedanywhere, at any time very comfortable. English LessonsDailyConversation It is designed to be easy to use without theInternetand has many conversations such as. Cinema dialogueDialogue visitsto the temple Relationships Pet talk Asking namesand ages At thebus station Or train station And many more that youwill be able touse in daily life.
Learn English Grammar 1.0 APK
Taweesak Kamkaew
English Grammar app is an app that combines English grammarlessonsas a basis to learn English more accurately and accurately.You canread, write and communicate on a daily basis. The app has arichEnglish content with grammar, vocabulary, vocabulary for youwhoare starting to learn English and want to study for real lifeineveryday life. English grammar apps are designed to be easy tousewithout the need for the internet to help. It can bepracticedanywhere, at any time, very comfortably, and there aremany lessonsin grammar.  Specific pronouns in English.Structure of the12th Tense Using Present Simple Tense Using PastPerfect ContinuousTense Using Future Simple Tense Using TheNegative Verbs And manymore that you will be able to use in dailylife.
Loading...