1.34.0.0 / November 19, 2018
(5.0/5) (60)
Loading...

الوصف

Aplicatia CERC 2018 RO se adreseaza Intreprinzatorilor PrivatiAutorizati Amway afiliati Network TwentyOne din Romania. Prinintermediul acestei Aplicatii, va oferim informatii despreseminarul N21 care are loc in Debrecen, Ungaria in perioada 5-7octombrie, 2018. Puteti afla detalii despre agenda evenimentului,despre vorbitori si programul recunoasterilor. Gasiti de asemeneadescrierea materialelor noi pe care Network 21 le lanseaza la CERC.Toate CD-urile noi sunt incluse in Pachetul de CERC, care are uncontinut variat si valoros intr-o prezentare pe cat de atractiva peatat de practica. Va incurajam sa promovati Aplicatia de CERCpartenerilor Dvs. - astfel, veti avea un grup informat si vetisalva timpul pe care l-ati fi petrecut raspunzand la intrebari.Este un instrument simplu, accesibil si usor de folosit care sepoate descarca gratuit cu orice telefon inteligent. Ne bucuram deseminarul curent dar planificam si pregatim seminarele viitoare:veti stii care este calendarul BBS-urilor din noiembrie si maiales, pentru ca lucram de la WES la WES, veti sti data WeekendSeminarului din primavara 2019, pentru a va stabili scopurile siritmul cresterii in urmatoarele 4 luni. The CERC 2018 ROapplication is addressed to the TwentyOne Affiliated NetworkEmpowered Network Entrepreneurs in Romania. Through thisApplication, we provide you with information about the N21 seminartaking place in Debrecen, Hungary on October 5-7, 2018. You canfind out details about the event agenda, the speakers and therecognition program. You also find a description of the newmaterial that Network 21 launches at CERC. All new CDs are includedin the CERC Package, which has a varied and valuable content in apresentation as attractive as it is in practice. We encourage youto promote the CERC Application to your partners - so you will havean informed group and save the time you have spent answeringquestions. It's a simple, affordable and easy-to-use tool that canbe downloaded for free with any smartphone. We enjoy the currentseminar, but we plan and prepare future seminars: you will knowwhat is the BBS calendar in November, and especially because wework at WES at WES, you will know the Spring Week Seminar in 2019to set your goals and rhythm of growth over the next 4 months.

App Information CERC 2018 RO

 • App Name
  CERC 2018 RO
 • اسم الحزمة
  com.app.p9703CC
 • Updated
  November 19, 2018
 • الحجم
  24M
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 2.3.3 and up
 • الإصدار
  1.34.0.0
 • المطور
  Adina Logofatu
 • عدد مرات التثبيت
  1,000+
 • Price
  مجاناً
 • الفئة
  Education
 • المطور
 • Google Play Link

Adina Logofatu عرض المزيد...

CERC 2018 BG 1.31.0.0 APK
Adina Logofatu
Приложението CERC 2018 BG съдържа детайлна информация запредстоящото събитие на Network 21 в Дебрецен, Унгария. Тук можетеда получите информация за мястото на провеждане на семинара, кактои да се запознаете с неговата програма, възрастово ограничение,специфики на облеклото. В отделен блок на приложението ще намеритепредставянето на нашите лектори, които ще имате удоволствието дасрещнете и слушате съвсем скоро. А в BSM частта ще видите краткопромотиране на на WES пакета, подготвен специално за този семинар.За ваше удобство сме подготвили и календар на събитията, коитопредстоят непосредствено след WES Дебрецен. Там ви очакват ощеинетресни лектори и прекрасни изживявания. Ние работим от WES доWES и именно затова е много важно да имаме информация за следващияWES, който ще се състои във Велико Търново, Унгария. Повечеподробна информация може да намерите в приложението. Също така можеда споделите приложението с вашите партньори, тъй като информациятав приложението е изчерпателна и би спестила време и на дветестрани. Приложението предоставя възможността да разполагате снеобходимата ви информация, свързана с Централната Европейскарегионална конференция, по всяко време на денонощието и да бъдетеинформирани по въпросите, които ви интересуват. Това е важноинформационно средство, което ще бъде ценна помощ както за вас,така и за вашите партньори за всичко, което искате да знаете заЦЕРК Дебрецен! The CERC 2018 BG application contains detailedinformation about the upcoming Network 21 event in Debrecen,Hungary. Here you can get information about the venue of theseminar, as well as familiarize yourself with its program, agelimitation, clothing specifics. In a separate block of theapplication you will find the presentation of our lecturers, whowill have the pleasure to meet and listen very soon. And in the BSMsection you will see a brief promotion of the WES package preparedspecifically for this seminar. For your convenience, we haveprepared a calendar of events that follow immediately after WESDebrecen. There are more in-flight speakers and wonderfulexperiences waiting for you. We are working from WES to WES andthat is why it is very important to have information about the nextWES, which will take place in Veliko Tarnovo, Hungary. Moredetailed information can be found in the app. You can also sharethe app with your partners as the information in the app iscomprehensive and would save time for both parties. The appprovides you with the information you need about the CentralEuropean Regional Conference at any time of the day and be informedabout the issues you are interested in. This is an importantinformation tool that will be a valuable help for both you and yourpartners for everything you want to know about CERK Debrecen!
CERC 2018 RO 1.34.0.0 APK
Adina Logofatu
Aplicatia CERC 2018 RO se adreseaza Intreprinzatorilor PrivatiAutorizati Amway afiliati Network TwentyOne din Romania. Prinintermediul acestei Aplicatii, va oferim informatii despreseminarul N21 care are loc in Debrecen, Ungaria in perioada 5-7octombrie, 2018. Puteti afla detalii despre agenda evenimentului,despre vorbitori si programul recunoasterilor. Gasiti de asemeneadescrierea materialelor noi pe care Network 21 le lanseaza la CERC.Toate CD-urile noi sunt incluse in Pachetul de CERC, care are uncontinut variat si valoros intr-o prezentare pe cat de atractiva peatat de practica. Va incurajam sa promovati Aplicatia de CERCpartenerilor Dvs. - astfel, veti avea un grup informat si vetisalva timpul pe care l-ati fi petrecut raspunzand la intrebari.Este un instrument simplu, accesibil si usor de folosit care sepoate descarca gratuit cu orice telefon inteligent. Ne bucuram deseminarul curent dar planificam si pregatim seminarele viitoare:veti stii care este calendarul BBS-urilor din noiembrie si maiales, pentru ca lucram de la WES la WES, veti sti data WeekendSeminarului din primavara 2019, pentru a va stabili scopurile siritmul cresterii in urmatoarele 4 luni. The CERC 2018 ROapplication is addressed to the TwentyOne Affiliated NetworkEmpowered Network Entrepreneurs in Romania. Through thisApplication, we provide you with information about the N21 seminartaking place in Debrecen, Hungary on October 5-7, 2018. You canfind out details about the event agenda, the speakers and therecognition program. You also find a description of the newmaterial that Network 21 launches at CERC. All new CDs are includedin the CERC Package, which has a varied and valuable content in apresentation as attractive as it is in practice. We encourage youto promote the CERC Application to your partners - so you will havean informed group and save the time you have spent answeringquestions. It's a simple, affordable and easy-to-use tool that canbe downloaded for free with any smartphone. We enjoy the currentseminar, but we plan and prepare future seminars: you will knowwhat is the BBS calendar in November, and especially because wework at WES at WES, you will know the Spring Week Seminar in 2019to set your goals and rhythm of growth over the next 4 months.
Loading...