CENKER.COM التطبيقات

Loading...
CEYD-A Türkçe Sesli Asistan 6.2.4.1
CENKER.COM
CEYD-A uygulaması ile günlük hayatınızda ihtiyacınız olan konularısesli veya yazılı olarak sorabilir ve cevap alabilirsiniz. 3 milyonkullanıcı ile günden güne katkılarla kendini geliştirmektedir. Yeniözellikler aşama aşama eklenmektedir.Özellik isteği ve hatalarıngiderilmesi için ceyd-a.com sitesine giriş yapabilirsiniz. Soldansağa açılır kayar menü ile konuşmaya gerek kalmadan her türlübilgiye hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu sürümü tamamen ücretsiz olan buuygulamanın özelliklerinden bazıları: Telefon işlemleri Sesletelefon araması yapmak (KİŞİ İSMİ) ARA Gelen cagriyi seslenerekyanıtlamak (AÇ ve KAPAT komutları)(TAM SÜRÜM) Gelen çağrılarınkimden geldiginin CEYD-A tarafından sesle soylenmesi (SİZİ MEHMETARIYOR gibi) SMS işlemleri Sesle mesaj atmak, Yeni mesajların uyarıolarak sesli belirtilmesi Gelen mesajları okumakWhatsapp,Facebook,Twitter,Messenger ve Emaillerin anlık olaraksesli haber verilmesi (TAM SÜRÜM) CEYD-A kapalı iken hatta cihazuykuda dahi olsa bile sorunuza cevap verebilme özelliği, Ekran hiçaçılmadan size cevap verebilme özelliği 3000 den fazla sohbetşablonuu ve günden güne gelişen sohbet yapısı Trafik yoğunluğununsesli bildirebilmesi Kullanıcıların kendi komutlarınıekleyebilmesi(sesle veya yazı ile) Komutların içiniprogramlayabilme (CEYD dili) Onaylanan komutların diğer CEYD-A larayayılabilmesi Yer ve zaman bazlı hatırlatmalar, gittiğiniz yereulaşıldığında ön tanımlı komut çalıştırabilmesi Önemli yerlerisorgulama, telefonla arama ve detaylı sesli yol tarifi Foursquarede hızlı check-in ve arkadaşlarınızın yerlerini listele, facebookve twitter durum güncellemeleri Sesli tarayıcı (URL nin sesliokunabilmesi), okurken cümlelerin işaretlenmesi Cihaz özelliklerinisesle kullanabilme Uzun konuşarak not defteri tutabilme, notlarıdiğer uygulamalar ile paylaşabilme Piyasa, hava, namaz saatleri,sinema seansları, ansiklopedik bilgi, önemli günler ve daha birçokbilgi İngilizce,Fransızca,Almanca ve Rusça sözlük, daha bir çokdillerdeki sözlüklerin kullanıcılar tarafından eklenebilmesiRadyoların dinlenebilmesi (RADYO İSMİ) DİNLE Şarkı ismi veyasanatçı ismi söyleyerek müzik çalar işlevi görebilme Canlı maçskorları(TAM SÜRÜM) Sinema seans ve film bilgileri bixby 3 Ayrı SesTonu Konu takibi ile soruları devam ettirebilme Sanal duygu CihazınHOME tuşu veya bluetooth kulaklık tuşu ile aktive edebilme(TAMSÜRÜM) Tüm detaylara http://cenker.com/ adresinden ulaşılabilir.KULLANICIYA AÇIKLAMA Cihaz Yöneticisi (BIND_DEVICE_ADMIN olarakreferans edilmiştir) izni, cihaz ekranını sesli komut kullanarakkilitlemek için gereklidir. With CEYD-A application, you can askquestions and answers in your daily life in voice or written. With3 million users, it contributes to day by day and improves itself.New features are being added in stages. You can log in toceyd-a.com site for details and to correct mistakes. From left toright you can access any kind of information quickly without havingto speak with the sliding menu. Some of the features of this appare completely free of charge: Phone calls Make a phone call byvoice (PERSON NAME) Answer the incoming call by dialing (OPEN andCLOSE commands) (FULL VERSION) Speaking of the incoming calls byCEYD-A (like YOUR MEHMET ARIYOR) SMS operations To send a voicemessage, Speaking new messages as a warning Reading incomingmessages Instant notification of Whatsapp, Facebook, Twitter,Messenger and Emailler (FULL VERSION) The ability to respond evenwhen the CEYD-A is off, even if the device is asleep, Ability torespond to you before the screen is turned on 3000+ chat templatesand day-to-day chat Audible signaling of traffic intensity Userscan add their own commands (by voice or text) Programming withincommands (CEYD language) Approved commands can be propagated toother CEYD-A Location and time based reminders, run predefinedcommands when you reach your destination Interrogate key locations,phone calls and detailed voice directions Quick check-in atFoursquare and list your friends' places, facebook and twitterstatus updates Voice browser (reading of URL's voice), marking ofcues while reading Ability to use device features with voice Tokeep notes by talking long, to share notes with other applicationsMarket, weather, prayer times, cinema sessions, encyclopedicinformation, important days and more English, French, German andRussian dictionary, more dictionaries can be added by usersLISTENING RADIO CALLS (RADIO NAME) You can see the music playerfunction by saying song name or artist name Live match scores (FULLVERSION) Cinema session and movie information bixby 3 SeparateSound Tone Continuation of questions with subject matter Virtualfeeling Activating the device with the HOME key or the Bluetoothheadset key (FULL VERSION) All details are available athttp://cenker.com/. USER EXPLANATION Device Manager (referred to asBIND_DEVICE_ADMIN) is required to lock the device screen usingvoice commands.
CEYD-A Türkçe Sesli Asistan - Pro 6.2.4.1.GA
CENKER.COM
CEYD-A uygulaması ile günlük hayatınızda ihtiyacınız olan konularısesli veya yazılı olarak sorabilir ve cevap alabilirsiniz.Özellikle ücretsiz sürümünün 3 milyon kurulumu ile günden günekatkılarla kendini geliştirmektedir. Telefon işlemleri Sesletelefon araması yapmak (KİŞİ İSMİ) ARA Gelen cagriyi seslenerekyanıtlamak (AÇ ve KAPAT komutları)(TAM SÜRÜM) Gelen çağrılarınkimden geldiginin CEYD-A tarafından sesle soylenmesi (SİZİ MEHMETARIYOR gibi) SMS işlemleri Sesle mesaj atmak, Yeni mesajların uyarıolarak sesli belirtilmesi Gelen mesajları okumakWhatsapp,Facebook,Twitter,Messenger ve Emaillerin anlık olaraksesli haber verilmesi (PRO SÜRÜM) CEYD-A kapalı iken hatta cihazuykuda dahi olsa bile sorunuza cevap verebilme özelliği, Ekran hiçaçılmadan size cevap verebilme özelliği 3000 den fazla sohbetşablonu ve günden güne gelişen sohbet yapısı Trafik yoğunluğununsesli bildirebilmesi Kullanıcıların kendi komutlarınıekleyebilmesi(sesle veya yazı ile) Komutların içiniprogramlayabilme (CEYD dili) Onaylanan komutların diğer CEYD-A larayayılabilmesi Yer ve zaman bazlı hatırlatmalar, gittiğiniz yereulaşıldığında ön tanımlı komut çalıştırabilmesi Önemli yerlerisorgulama, telefonla arama ve detaylı sesli yol tarifi Foursquarede hızlı check-in ve arkadaşlarınızın yerlerini listele, facebookve twitter durum güncellemeleri Sesli tarayıcı (URL nin sesliokunabilmesi), okurken cümlelerin işaretlenmesi Cihaz özelliklerinisesle kullanabilme Uzun konuşarak not defteri tutabilme, notlarıdiğer uygulamalar ile paylaşabilme Piyasa, hava, namaz saatleri,sinema seansları, ansiklopedik bilgi, önemli günler ve daha birçokbilgi İngilizce,Fransızca,Almanca ve Rusça sözlük, daha bir çokdillerdeki sözlüklerin kullanıcılar tarafından eklenebilmesiRadyoların dinlenebilmesi (RADYO İSMİ) DİNLE Şarkı ismi veyasanatçı ismi söyleyerek müzik çalar işlevi görebilme Canlı maçskorları(TAM SÜRÜM) Sinema seans ve film bilgileri 3 Ayrı Ses TonuKonu takibi ile soruları devam ettirebilme Sanal duygu Cihazın HOMEtuşu veya bluetooth kulaklık tuşu ile aktive edebilme(TAM SÜRÜM)Tüm detaylara http://cenker.com/ adresinden ulaşılabilir.KULLANICIYA AÇIKLAMA Cihaz Yöneticisi (BIND_DEVICE_ADMIN olarakreferans edilmiştir) izni, cihaz ekranını sesli komut kullanarakkilitlemek için gereklidir. With CEYD-A application, you can askquestions and answers in your daily life in voice or written. Inparticular, with its free version of 3 million installations, itimproves itself day by day. Phone calls Make a phone call by voice(PERSON NAME) Answer the incoming call by dialing (OPEN and CLOSEcommands) (FULL VERSION) Speaking of the incoming calls by CEYD-A(like YOUR MEHMET ARIYOR) SMS operations To send a voice message,Speaking new messages as a warning Reading incoming messagesInstant notification of Whatsapp, Facebook, Twitter, Messenger andEmailler (PRO VERSION) The ability to respond even when the CEYD-Ais off, even if the device is asleep, Ability to respond to youbefore the screen is turned on 3000+ chat templates and day-to-daychatting Audible signaling of traffic intensity Users can add theirown commands (by voice or text) Programming within commands (CEYDlanguage) Approved commands can be propagated to other CEYD-ALocation and time based reminders, run predefined commands when youreach your destination Interrogate key locations, phone calls anddetailed voice directions Quick check-in at Foursquare and listyour friends' places, facebook and twitter status updates Voicebrowser (reading of URL's voice), marking of cues while readingAbility to use device features with voice To keep notes by talkinglong, to share notes with other applications Market, weather,prayer times, cinema sessions, encyclopedic information, importantdays and more English, French, German and Russian dictionary, moredictionaries can be added by users LISTENING RADIO CALLS (RADIONAME) You can see the music player function by saying song name orartist name Live match scores (FULL VERSION) Cinema session andmovie information 3 Separate Sound Tone Continuation of questionswith subject matter Virtual feeling Activating the device with theHOME key or the Bluetooth headset key (FULL VERSION) All detailsare available at http://cenker.com/. USER EXPLANATION DeviceManager (referred to as BIND_DEVICE_ADMIN) is required to lock thedevice screen using voice commands.
CEYD-A English Assistant 1.7.9.EN
CENKER.COM
CEYD-A is speaking assistant well known in Turkey for it isdeveloped remotely by its users. Users can adopt their own commandfrom web panel. CEYD-A also has its own features similar to Siri,Cortana and Google Now In this beta feature only Reminder, What is,Who is, Save commands and their related modules are active forEnglish speaking users. Also users can also add their own commandsthrough their own web panel. Full spect is available at ceyd-a.net,but only Turkish description is available at this time. Throughtime English version will be complete and will have the samefeatures as its popular Turkish version. PLEASE IN THE MEAN TIMEUSE THIS BETA VERSION AS IMMATURE VERSION OF THE RELEASE. USERFACING DISCLOSER The application CEYD-A is a speech drivenassistant containing more than 2000 speech commands. It is usedspecially by disabled people as well as other people to performtheir everyday tasks. The permission DEVICE ADMIN (referred toBIND_DEVICE_ADMIN) was used to lock device screen by a speechcommand.