Cristian Duta التطبيقات

Loading...
Radio Romania ONLINE Music © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Romania cu Zu 21 kiss digi magic. Muzica usoara, de petreceresau manele Dacă până acum aveam Radio Romania care includea doarcâteva posturi comerciale, a sosit momentul ca și cei pasionați deorice gen de muzica să poată asculta posturile de radio preferatepe Android si nu numai pe iOS. Radio Romania include posturi deradio axate in special pe muzica autohtona si nu nummai, iar bazade date cu acestea este actualizată periodic. Pentru radio apăsândpe icoana radio, orase, manele sau more din hamburger menu. Candacesta este selectat, în zona de jos, se poate selecta postulpreferat. Acesta va permite acultarea si în background a muzicii.Dupa ce acesta pornește trebuie să apăsați butonul de "Home", piesaurmatoare va porni singura si muzica va continua. In cazul unuiradio acesta va canta permanent si nu se va schimba. Pentruînchidere, relansați din notificare Radio Romania sau intrati inaplicatie și apăsați pe butonul "Stop" apasand tasta fizica demenu. Apăsând în zona de 4You puteti vedea ce oferim gratis pentruaplicatia ta.
Polskie MUSIC RADIO 4 Poland ©
Cristian Duta
Radio Polskie from Poland - Free AM FMWarsawMusic. Polskie online!Listen to the best radio stations of the Polskie / Poland inourapplication. You can choose from sports, news, music andotherradio stations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountrywhen you are abroad.With Radio Polskie / Poland you can:- Listen to the best radio stations of the Polskie / Poland/Warsaw;- Listen radios in the background or via bluetooth.- Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not work because theirstreamis offline.This application is optimized for 3G networksandWi-Fi.Radio Polskie gives you the best experience when listeningtoradio stations in the Poland.
Trance Music Radio Electronic ©2018 Duta
Cristian Duta
Trance Roots Radio for Free! AM FM Sofia Music! Keep Calm andElectronic! Listen to the best radio stations of the Trance Rootsin our application. You can choose from sports, news, music andother radio stations. Now you can listen to the best radio stationsin your country when you are abroad. With Radio Trance Roots youcan: - Listen to the best radio stations of the Trance, electronicand Chillout; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio TranceRoots gives you the best experience when listening to radiostations in the Trance Roots.http://turtlefarmboost.simplesite.com/421262547
Smooth Jazz Radio Music FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Smooth Jazz Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play inSummer! Listen to the best radio stations of the Smooth Jazz in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Smooth Jazz you can: -Listen to the best radio stations of the Smooth Jazz and Chillout;- Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio SmoothJazz gives you the best experience when listening to radio stationsin Smooth Jazz.
Tehno MUSIC Radio Electronic © 2016 Duta
Cristian Duta
Techno Radio for Free! AM FM Electronic Mix The Keep Calm theMusic! Listen to the best radio stations of the Techno in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Techno you can: -Listen to the best radio stations of the Techno and Quran; - Listenradios in the background or via bluetooth. - Share with others viaFacebook, Twitter, SMS or Email; There may be some stations that donot work because their stream is offline.This application isoptimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Techno gives you thebest experience when listening to radio stations in the Techno.
Armenia Music from Yerevan 2016 Duta©
Cristian Duta
Armenia Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and forYerevan! Երևան Listen to the best radio stations of the Armenia inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Armenia you can: -Listen to the best radio stations of the Armenian with folk, jazzand rabiz; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.This application is optimized for 3G networks and Wi-Fi. RadioYerevan gives you the best experience when listening to radiostations in Armenia.
Haiti Music Radio from Caraibe 2016 Duta©
Cristian Duta
Haiti Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and 4 Caraibes& Caribbean Listen to the best radio stations of the Haitian inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Haitian you can: -Listen to the best radio stations of the Haitian and Chillout fromCaraibes & Caribbean; - Listen radios in the background or viabluetooth. - Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not work because their stream isoffline.This application is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Haitian Caraibes & Caribbean gives you the bestexperience when listening to radio stations in the Haiti.
Portugal Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Portugal Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Listenfrom Lisbon! Listen to the best radio stations of the Portugal inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Portugal you can: -Listen to the best radio stations of the Portugal and Chillout; -Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio fromLisbon gives you the best experience when listening to radiostations in the Portugal.
Beatles Music FULL the Beatles 2016 Duta©
Cristian Duta
Beatles Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play theBeatles! Listen to the best radio stations of the Beatles in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Beatles you can: -Listen to the best radio stations of the Hindi, Beatles andChillout; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.This application is optimized for 3G networks and Wi-Fi. RadioBeatles Gypsy Music gives you the best experience when listening toradio stations in the Beatles.
Hungarian Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Hungarian Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and folkHungary! Listen to the best radio stations of the Hungary in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Hungarian you can: -Listen to the best radio stations of the Hungarian and Chillout; -Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio HungarianGypsy Music gives you the best experience when listening to radiostations in the Hungarian.
Greek Music Radio from Athens ©2016
Cristian Duta
Greek Radio for Free! AM FM Soul Music!KeepCalm and Greek Ελληνική!Listen to the best radio stations of the Greek in ourapplication.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountrywhen you are abroad.With Radio Greek Ελληνική ABC you can:- Listen to the best radio stations of the Greek andChillout;- Listen radios in the background or via bluetooth.- Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not work because theirstreamis offline. This application is optimized for 3G networksandWi-Fi.Radio Athens gives you the best experience when listeningtoradio stations in the Greek.
Radio Manele ONLINE 2016 FULL © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Manele noi, manele vechi sau manele live numai aici! Manele2016 Dacă până acum aveam Manele pe iOS care includea doar câtevaposturi comerciale, a sosit momentul ca și cei pasionați de manelesă poată asculta posturile de radio preferate pe Android. Maneleinclude posturi de radio axate in special pe manele, iar baza dedate cu acestea este actualizată periodic. Pentru manele apăsând peicoana Radio, Manele Vechi, radio Romania sau More. Cand acestaeste selectat, în zona de jos, se poate selecta melodia preferata.Acesta va permite acultarea si în background a muzicii. Dupa ceacesta pornește trebuie să apăsați butonul de "Home", piesaurmatoare va porni singura si muzica va continua. Pentru închidererelansați din notificare Manele și apăsați pe butonul "Stop"apasand tasta fizica de menu. Apăsând în zona de 4You puteti vedeace oferim gratis pentru aplicatia ta.
New Age RADIO Relaxing Music © 2016 Duta
Cristian Duta
New Age Radio for Free! AM FM relaxing Music! Keep Calm andChillout! Listen to the best radio stations of the New Age in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio New Age you can: -Listen to the best radio stations of the New Age and Chillout; -Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio New Agegives you the best experience when listening to radio stations inthe New Age.
Zouk Music Radio FULL © 2016 Duta
Cristian Duta
Zouk Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Zouk! Listento the best radio stations of the Zouk in our application. You canchoose from sports, news, music and other radio stations. Now youcan listen to the best radio stations in your country when you areabroad. With Radio Zouk you can: - Listen to the best radiostations of the Zouk and Chillout; - Listen radios in thebackground or via bluetooth. - Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email; There may be some stations that do not workbecause their stream is offline.This application is optimized for3G networks and Wi-Fi. Radio Zouk gives you the best experiencewhen listening to radio stations in the Zouk.
Manila Music from Phillippines © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Manila from Philippines. Free AM FM Radyo Pinoy / Pilipinas /Manila music online. Listen to the best radio stations of thePhilippines in our application. You can choose from sports, news,music and other radio stations. Now you can listen to the bestradio stations in your country when you are abroad. With RadioPhilippines you can: - Listen to the best radio stations of thePhilippines and Manila; - Listen radios in the background or viabluetooth. - Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not work because their stream isoffline.This application is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Philippines gives you the best experience when listening toradio stations in the Philippines.
Gospel MUSIC Online Radio FULL 2016
Cristian Duta
Gospel Radio for Free! AM FM Soul Music!KeepCalm and play the Gospel!Listen to the best radio stations of the Gospel in ourapplication.You can choose from sports, news, music and other radiostations.Now you can listen to the best radio stations in yourcountrywhen you are abroad.With Radio Gospel you can:- Listen to the best radio stations of the Hindi, GospelandChillout;- Listen radios in the background or via bluetooth.- Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email;There may be some stations that do not work because theirstreamis offline. This application is optimized for 3G networksandWi-Fi.Radio Gospel Music gives you the best experience whenlisteningto radio stations in the Gospel.
Philippines Music Radii Manila ©2016 Duta
Cristian Duta
Philippines Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Listenfor Manila! Listen to the best radio stations of the Philippines inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Philippines you can: -Listen to the best radio stations of the Philippines and Chillout;- Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio fromPhilippines gives you the best experience when listening to radiostations in the Philippines.
80s Radio Music FULL 1980s ©2016 Duta
Cristian Duta
80s Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Pop 1980s!Listen to the best radio stations of the 80s in our application.You can choose from sports, news, music and other radio stations.Now you can listen to the best radio stations in your country whenyou are abroad. With Radio 80s ABC you can: - Listen to the bestradio stations of the 80s and Chillout; - Listen radios in thebackground or via bluetooth. - Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email; There may be some stations that do not workbecause their stream is offline.This application is optimized for3G networks and Wi-Fi. Radio 80s gives you the best experience whenlistening to radio stations in the 80s.
Reggae Roots MUSIC Radio FULL © 2016 Duta
Cristian Duta
Reggae Roots Radio for Free! AM FM Sofia Music! Keep Calm andReggae Roots! Listen to the best radio stations of the Reggae Rootsin our application. You can choose from sports, news, music andother radio stations. Now you can listen to the best radio stationsin your country when you are abroad. With Radio Reggae Roots youcan: - Listen to the best radio stations of the Reggae Roots andChillout; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio ReggaeRoots gives you the best experience when listening to radiostations in the Reggae Roots.
Italy Music Radio 4 Rome FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Italy Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and play in Rome!Listen to the best radio stations of the Italy in our application.You can choose from sports, news, music and other radio stations.Now you can listen to the best radio stations in your country whenyou are abroad. With Radio Italy you can: - Listen to the bestradio stations of the Italy and Chillout; - Listen radios in thebackground or via bluetooth. - Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email; There may be some stations that do not workbecause their stream is offline.This application is optimized for3G networks and Wi-Fi. Radio Italy gives you the best experiencewhen listening to radio stations in Italy.
FM Radio Online Romania KissZu ©2016 Duta
Cristian Duta
Radio Romania , Muzica Populara , Colinde de Sarbatori, Manele!Doarce-ti place Niciodata nu Subestima puterea Sunetului with Zu andKiss. Muzica este vocea sufletului Asculta doar ce-ti place pewww.fmradioonline.ro ! Bun venit la petrecea ta! Daca pana acumaveam aplicatii pe iOS care includea doar cateva posturicomerciale, a sosit momentul ca si cei pasionati de muzica sa poataasculta posturile de radio preferate pe Android Oferim... * ointerfata interactiva * share pentru melodii * descarcare * setarealor ca ringtone sau notificari * aleatorii sau modul de repetare...mai multe... * rulare in background * nu veti avea nevoie deupdate din store * lista cu melodii se descarca din cloud si esteactualizata in fiecare saptamana * updat-ul listei se face dinpartea dreapta-sus de pe butonul de refresh * verifica in fiecarevineri ce melodii noi ai Simte puterea din muzica! Fm Radio Onlineun site ce iti pune la dispozitie toate posturile de radio online.Avem peste 50 de posturi de radio sortate pe catogorii. Alege siasculta ce-ti place! Printre putinele aplicatii din online-ulromanesc care transmite in format HD la cea mai buna calitateaudio. Intrucat calitatea e punctul vostru forte, am hotarat safolosesc si celelalte aplicatii cu diferite genurile de muzica pedoua stream-uri diferite. Tu hotarasti ce merita ascultat!
ChillOUT Lounge Radio MUSIC 2016 Duta©
Cristian Duta
Chillout Lounge Radio for Free! FM Soul Music! Keep Calm and ChillOut SomaFM Listen to the best radio stations of the Chillout Loungein our application. You can choose from sports, news, music andother radio stations. Now you can listen to the best radio stationsin your country when you are abroad. With Radio Chillout Lounge youcan: - Listen to the best radio stations of the ChillOut MusicLounge with relaxing, wonderful and SomaFM; - Listen radios in thebackground or via bluetooth. - Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email; There may be some stations that do not workbecause their stream is offline. This application is optimized for3G networks and Wi-Fi. Radio Chill Out gives you the bestexperience when listening to radio stations in Chillout Lounge.
Radio Manele FM 2017 ©2016 Duta
Cristian Duta
Radio Manele FM, Muzica Populara , Colinde de Sarbatori,Manele!Doar ce-ti place Niciodata nu Subestima puterea SunetuluiMuzica este vocea sufletului Asculta doar ce-ti place pehttp://www.radiomanele.org/ ! Bun venit la petrecea ta! Daca panaacum aveam aplicatii pe iOS care includea doar cateva posturicomerciale, a sosit momentul ca si cei pasionati de muzica sa poataasculta posturile de radio preferate pe Android Oferim... * ointerfata interactiva * share pentru melodii * descarcare * setarealor ca ringtone sau notificari * aleatorii sau modul de repetare...mai multe... * rulare in background * nu veti avea nevoie deupdate din store * lista cu melodii se descarca din cloud si esteactualizata in fiecare saptamana * updat-ul listei se face dinpartea dreapta-sus de pe butonul de refresh * verifica in fiecarevineri ce melodii noi ai Simte puterea din muzica! Radio Manele unsite ce iti pune la dispozitie toate posturile de radio online.Avem peste 50 de posturi de radio sortate pe catogorii. Alege siasculta ce-ti place! Printre putinele aplicatii din online-ulromanesc care transmite in format HD la cea mai buna calitateaudio. Intrucat calitatea e punctul vostru forte, am hotarat safolosesc si celelalte aplicatii cu diferite genurile de muzica pedoua stream-uri diferite. Tu hotarasti ce merita ascultat!
Sudan Music RADIO Khartoum 2016 Duta©
Cristian Duta
Sudan Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and for Khartoum!دار داجو Listen to the best radio stations of the Sudan in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Sudan you can: -Listen to the best radio stations of the Arabic with folk, jazz andrabiz; - Listen radios in the background or via bluetooth. - Sharewith others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline. Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Khartoumgives you the best experience when listening to radio stations inSudan.
Syria Music RADIO Damascus 2016 Duta©
Cristian Duta
Syria Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm for Damascusal-Sham Listen to the best radio stations of the Syriaic in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Damascus you can: -Listen to the best radio stations of the Syrian and Arabic, roots,Art rock. - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Damascusgives you the best experience when listening to radio stations inthe Syria.
DanceHall Jamaican Radio 1970 © 2016 Duta
Cristian Duta
Dancehall Radio for Free! AM FM Party Music! Keep Calm andDancehall! Listen to the best radio stations of the Dancehall inour application. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Dancehall you can: -Listen to the best radio stations of the Dancehall and Chillout; -Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Dancehallgives you the best experience when listening to radio stations inthe Dancehall.
Brazilian Music Radio FULL ©2016 Duta
Cristian Duta
Brazilian Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Brasil!Listen to the best radio stations of the Brazilian in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Brazil ABC you can: -Listen to the best radio stations of the Brazilian and Chillout; -Listen radios in the background or via bluetooth. - Share withothers via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may be somestations that do not work because their stream is offline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi. Radio Brasilgives you the best experience when listening to radio stations inthe Brazilian.
Georgia MUSIC Online Tbilisi 2016 Duta©
Cristian Duta
Georgia Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and forTbilisi! Listen to the best radio stations of the Georgia in ourapplication. You can choose from sports, news, music and otherradio stations. Now you can listen to the best radio stations inyour country when you are abroad. With Radio Georgia you can: -Listen to the best radio stations of the Georgian with folk, jazzand rabiz; - Listen radios in the background or via bluetooth. -Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email; There may besome stations that do not work because their stream is offline.This application is optimized for 3G networks and Wi-Fi. RadioTbilisi gives you the best experience when listening to radiostations in Georgia.
Albania Music Radio ©2020 Duta
Cristian Duta
Argentina Radio for Free! Soul Music! Keep Calm on BuenosAiresstyles! Listen to the best radio stations of the Argentina inourapplication. You can choose from sports, news, music andotherradio stations. Now you can listen to the best radio stationsinyour Argentina when you are abroad. With Radio Argentina you can:-Listen to the best radio stations of the Argentina and Chilloutforyour vacation; - Listen radios in the background or viabluetooth.- Share with others via Facebook, Twitter, SMS or Email;- Materialdesign. There may be some stations that do not workbecause theirstream is offline. This application is optimized for4G networksand Wi-Fi. Radio Argentina gives you the best experiencewhenlistening to radio stations in Argentina.
Soca Music Radio Chillout ©2018 Duta
Cristian Duta
Soca Radio for Free! Soul Music! Keep Calm and pondends! Listentothe best radio stations of the Soca in our application. Youcanchoose from sports, news, music and other radio stations. Nowyoucan listen to the best radio stations in your country when youareabroad. With Radio Soca you can: - Listen to the bestradiostations of the pondends and Chillout; - Listen radios inthebackground or via bluetooth. - Share with others viaFacebook,Twitter, SMS or Email; - Material design. There may besomestations that do not work because their stream isoffline.Thisapplication is optimized for 3G networks and Wi-Fi.Radio Socagives you the best experience when listening to radiostations inthe Soca.
Islamic Radio Online Quran © 2016 Duta
Cristian Duta
Radio Islamic for Free AM FM Music Quran and islam2day Listen tothebest radio stations of the Islamic in our application. Youcanchoose from sports, news, music and other radio stations. Nowyoucan listen to the best radio stations in your country when youareabroad. With Radio Islamic you can: - Listen to the bestradiostations of the Islamic and Quran; - Listen radios inthebackground or via bluetooth. - Share with others viaFacebook,Twitter, SMS or Email; There may be some stations that donot workbecause their stream is offline.This application isoptimized for3G networks and Wi-Fi. Radio Islamic gives you thebest experiencewhen listening to radio stations in the Islamic.
KPOP Music Radio ©2020 Duta
Cristian Duta
KPOP Radio for Free! Soul Music! Keep Calm and play KPOP! Listentothe best radio stations of the KPOP in our application. Youcanchoose from sports, news, music and other radio stations. Nowyoucan listen to the best radio stations in your country when youareabroad. With Radio KPOP you can: - Listen to the bestradiostations of the electronic and Chillout for your vacation; -Listenradios in the background or via bluetooth. - Share withothers viaFacebook, Twitter, SMS or Email; - Material design. Theremay besome stations that do not work because their stream isoffline.This application is optimized for 4G networks and Wi-Fi.Radio KPOPgives you the best experience when listening to radiostations inKPOP.
Arabic MUSIC Online from arab ©2018 Duta
Cristian Duta
Arabic Music Radio for Free! FM Soul Music! Keep Calm and playArab!Listen to the best radio stations of the Arabic in ourapplication.You can choose from sports, news, music and otherradio stations.Now you can listen to the best radio stations inyour country whenyou are abroad. With Radio Arabic you can: -Listen to the bestradio stations of the Hindi, Arabic andChillout; - Listen radios inthe background or via bluetooth. -Share with others via Facebook,Twitter, SMS or Email; - Materialdesign There may be some stationsthat do not work because theirstream is offline.This application isoptimized for 3G networks andWi-Fi. Radio Arabic Gypsy Music givesyou the best experience whenlistening to radio stations in theArabic.
Hiturile Aniilor 2000! Muzica inimii tale 3.2.56.005
Cristian Duta
Hiturile aniilor 2000! Muzica inimii tale Doar ce-ti place!Hiturileaniilor 2000 revin numai pentru tine! Niciodata nuSubestima putereaSunetului. delia, andra, mafia, asia, andra, 3SE,HiQ si multi altiisunt aici numai pentru tine. Muzica este voceasufletului! Ascultadoar ce-ti place pe! Bun venit la petrecea ta!Daca pana acum aveamaplicatii pe iOS care includea doar catevaposturi comerciale, asosit momentul ca si cei pasionati de muzicasa asculta melodiilepreferate din anii 2000 pe Android Oferim... *muzica gratuitanelimitata * o interfata interactiva * share pentrumelodii *descarcare * setarea lor ca ringtone sau notificari *aleatorii saumodul de repetare * material design ...mai multe... *rulare inbackground * nu veti avea nevoie de update din store *lista cumelodii se descarca din cloud si este actualizata infiecaresaptamana * updat-ul listei se face din partea dreapta-susde pebutonul de refresh * verifica in fiecare vineri ce melodiinoi ai!Simte puterea din muzica! Alege si asculta ce-ti place!Printreputinele aplicatii din online-ul romanesc care transmite informatHD la cea mai buna calitate audio. Intrucat calitatea epunctulvostru forte, am hotarat sa folosesc si celelalte aplicatiicudiferite genurile de muzica pe doua stream-uri diferite.Tuhotarasti ce merita ascultat! Asia 3SE activ voltaj andrepopsmafia nd blondy elegance hiq impact.
Ska Radio Keep Calm for Music ©2016 Duta
Cristian Duta
Ska Radio for Free! AM FM Soul Music! Keep Calm and Ska! Listentothe best radio stations of the Ska in our application. Youcanchoose from sports, news, music and other radio stations. Nowyoucan listen to the best radio stations in your country when youareabroad. With Radio Ska you can: - Listen to the best radiostationsof the Ska and Chillout; - Listen radios in the backgroundor viabluetooth. - Share with others via Facebook, Twitter, SMS orEmail;There may be some stations that do not work because theirstream isoffline.This application is optimized for 3G networks andWi-Fi.Radio Ska gives you the best experience when listening toradiostations in the Ska.