LONG GROUP التطبيقات

Loading...
Tiếng Anh Lớp 1 1.6
LONG GROUP
"Tiếng Anh Lớp 1" là ứng dụng cực hay để học môn tiếng anh lớp1thông qua hình ảnh và trò chơi, dựa trên bộ sách giáo khoaTiếngAnh do Nhà xuất bản giáo dục phát hành. "English for Grade 1"is agreat way to learn English in grade 1 through pictures andgames,based on the English textbook published by EducationPublishingHouse.
Chính Tả Lớp 2 2.2
LONG GROUP
"Chính Tả Lớp 2" là ứng dụng học môn chính tả lớp 2 thông qua cáctrò chơi, dựa trên bộ sách giáo khoa Tiếng Việt do Nhà xuất bảngiáo dục phát hành. - Ứng dụng bao gồm các trò chơi: + Giải cứurừng xanh + Cá mập tấn công + Nhảy dù + Khủng long thông minh"Spelling Grade 2" is studying spelling application layer 2 throughthe game, based on the Vietnamese by textbook publishers releaseeducation. - The application includes the games: + Rescue Jungle +Shark Attack + Skydiving + Dinosaurs Intelligent
Tiếng Anh Lớp 2 1.6
LONG GROUP
"Tiếng Anh Lớp 2" là ứng dụng cực hay để học môn tiếng anh lớp2thông qua hình ảnh và trò chơi, dựa trên bộ sách giáo khoaTiếngAnh do Nhà xuất bản giáo dục phát hành. "English for Grade 2"is agreat way to learn English in grade 2 through pictures andgames,based on the English textbook published by EducationPublishingHouse.
Toán Lớp 1 1.6
LONG GROUP
Toán Lớp 1 là ứng dụng hỗ trợ cho các em học sinh học tập mônToán lớp 1. Với nội dung được xây dựng bám sát theo chương trìnhSGK của Bộ Giáo dục. - Ứng dụng có giao diện thân thiện phùhợp với lứa tuổi, giúp làm tăng sự thích thú học tập củacác em. - Ứng dụng giúp các em luyện tập các dạng toánsau: + Tập đếm số + Học tính nhẩm + So sánh biểu thức +Kiểm tra đúng sai các phép toán Mathematics Grade 1 is anapplication that supports students in the study of MathematicsGrade 1. With content built close to the textbook program of theMinistry of Education. - The application has a user-friendlyinterface that is age-appropriate, helping to increase the interestof the students. - Application to help children practice thefollowing maths: + Counting Numbers + Learning to remember +Compare expressions + Check the right math
Tin Học - Viên Chức Y Tế 4.0
LONG GROUP
- Ứng dụng gồm các nội dung sau:+ Đáp án môn Tin Học ôn thi viênchức sự nghiệp Y tế tỉnh Quảng Nam+ Đề thi trắc nghiệm: giúp bạnthi thử để kiểm tra trình độ của mình đã vượt qua môn điều kiện nàyhay không.- The application includes the following content:+Answers subjects Informatics career prep Health officials in QuangNam+ Recommended Tests: Exam Test helps you to test yourproficiency subjects overcame this condition or not.
Anh Văn - Viên Chức Y Tế 2.0
LONG GROUP
- Ứng dụng gồm các nội dung sau:+ Đáp án môn Anh Văn ôn thi viênchức sự nghiệp Y tế tỉnh Quảng Nam+ Đề thi trắc nghiệm: giúp bạnthi thử để kiểm tra trình độ của mình đã vượt qua môn điều kiện nàyhay không.- The application includes the following content:+Answers ESL course prep career Health officials in Quang Nam+Recommended Tests: Exam Test helps you to test your proficiencysubjects overcame this condition or not.
Chính Tả Lớp 3 2.2
LONG GROUP
"Chính Tả Lớp 3" là ứng dụng học môn chính tả lớp 3 thông qua cáctrò chơi, dựa trên bộ sách giáo khoa Tiếng Việt do Nhà xuất bảngiáo dục phát hành. - Ứng dụng bao gồm các trò chơi: + Giải cứurừng xanh + Cá mập tấn công + Nhảy dù + Khủng long thông minh"Spelling Grade 3" is studying spelling application layer 3 throughthe game, based on the Vietnamese by textbook publishers releaseeducation. - The application includes the games: + Rescue Jungle +Shark Attack + Skydiving + Dinosaurs Intelligent
Toán Lớp 2 1.6
LONG GROUP
Toán Lớp 2 là ứng dụng hỗ trợ cho các em học sinh học tậpmônToán lớp 2. Với nội dung được xây dựng bám sát theo chươngtrìnhSGK của Bộ Giáo dục. - Ứng dụng có giao diện thân thiệnphùhợp với lứa tuổi, giúp làm tăng sự thích thú học tậpcủacác em. - Ứng dụng giúp các em luyện tập các dạngtoánsau: + Phép cộng (trong phạm vi 100) + Phép trừ (trong phạm vi100)+ Phép nhân + Phép chia Math class 2 is a supportiveapplicationfor students to study Mathematics class 2. With contentbuilt closeto the textbook program of the Ministry of Education. -Theapplication has a user-friendly interface that isage-appropriate,helping to increase the interest of the students. -Application tohelp children practice the following maths: + Plus(in the range of100) + Subtraction (within 100) + Multiplication +Division
Chính Tả Lớp 5 2.2
LONG GROUP
"Chính Tả Lớp 5" là ứng dụng học môn chính tả lớp 5 thông qua cáctrò chơi, dựa trên bộ sách giáo khoa Tiếng Việt do Nhà xuất bảngiáo dục phát hành. - Ứng dụng bao gồm các trò chơi: + Giải cứurừng xanh + Cá mập tấn công + Nhảy dù + Khủng long thông minh"Spelling Grade 5" is studying spelling application layer 5 throughthe game, based on the Vietnamese by textbook publishers releaseeducation. - The application includes the games: + Rescue Jungle +Shark Attack + Skydiving + Dinosaurs Intelligent
Đọc Báo - Báo Mới, Tin Tức 24h 4
LONG GROUP
Đọc Báo là ứng dụng tổng hợp tin tức tự động hàng đầu ViệtNam.Ứng dụng cho phép bạn đọc nhanh các tin tức nóng và mới nhấttrongngày được chọn lọc từ rất nhiều trang báo.ƯU ĐIỂM NỔI BẬT*Liêntục cập nhật các tin tức mới.* Giao diện thân thiện dễsửdụng.* Dễ dàng chia sẻ thông tin lên các mạng xã hội hàng đầunhưFacebook...* Tốc độ nhanh.Reading newspapers is news aggregatorappautomatically in Vietnam. The app allows you to read quicklyandthe latest hot news of the day was selected frommanypages.ADVANTAGES* Continuous news updates.*User-friendlyinterface, easy to use.* Easily share information onsocialnetworks like Facebook leading ...* High speed.
Từ Vựng Tiếng Anh Level 1 1.2
LONG GROUP
Ứng dụng cực hay để học từ vựng tiếng anh thông qua hình ảnh vàtròchơi. Có âm thanh đi kèm hình ảnh rất dễ nhớ. Có trò chơigiúpngười học nhớ từ được lâu hơn.
Từ Vựng Tiếng Anh Level 2 1.0
LONG GROUP
Ứng dụng cực hay để học từ vựng tiếng anh thông qua hình ảnh vàtròchơi. Có âm thanh đi kèm hình ảnh rất dễ nhớ. Có trò chơigiúpngười học nhớ từ được lâu hơn. Great to learn Englishvocabularythrough pictures and games. Having sound accompanyingpictures iseasy to remember. There are games to help learnersremember wordsfor longer.
Math 1 1
LONG GROUP
Math 1 application is designed with the exercise based onthetextbook can support grade 1st students to practise learningmathseffectively. The application has a user-friendly interfacethat'sage-appropriate, helping to increase their interest inlearning.There are various kinds of mathematics exercises: +counting +metal calculation + comparing + Yes-No
Chính Tả Lớp 4 1
LONG GROUP
"Chính Tả Lớp 4" là ứng dụng học môn chính tả lớp 4 thông quacáctrò chơi, dựa trên bộ sách giáo khoa Tiếng Việt do Nhà xuấtbảngiáo dục phát hành.- Ứng dụng bao gồm các trò chơi:+ Giải cứurừngxanh+ Cá mập tấn công+ Nhảy dù+ Khủng long thôngminh"SpellingGrade 4" is studying spelling application layer 4through the game,based on the Vietnamese by textbook publishersrelease education.-The application includes the games:+ RescueJungle+ Shark Attack+Skydiving+ Dinosaurs Intelligent