Sticky Beat التطبيقات

Loading...
MyFunWait 3.0.01
Sticky Beat
Can stand in line be fun? Myfunwait® is a way of offeringgamification as part of waiting in line, reducing the perceivedwaiting time. The app keeps track of your position and alerts youwhen it’s your turn. The app can via the Myfunwait® cloud beconnected to any Qmatic Orchestra system in the world to providefun virtual line management.
Blipper 1.3
Sticky Beat
Blipper är ett flipperspel i tre diamantfyllda nivåer där detgäller att få ihop så många poäng som möjligt på tre minuter. Påvägen spränger du hinder, hittar multiballs och plockar bokstäverför att låsa upp nästa nivå.Du kan boosta dina poäng genom attspela Blipper på plats i något av Citycons köpcentrum i Sverige:Kista Galleria, Liljeholmstorget Galleria, Tumba Centrum, HögdalenCentrum, Jakobsbergs Centrum, Åkersberga Centrum och Stenungstorg.Du och dina vänner kan också ge varandra en fina extrabonusar genomatt spinna varandras bonushjul!Om du vill kan du skänka dinaihopsamlade poäng till en lokal förening. Den förening som fåttflest poäng varje månad får ett ekonomiskt bidrag av Citycon.Dessutom kan Blipper ge dig en personlig belöning – varannan veckadelar Citycon nämligen ut presentkort till den som ligger högst upppå topplistan för sitt köpcentrum.Blipper is a pinball game inthree diamond-packed levels where you have to get as many points aspossible in three minutes. On the way you blow up obstacles, youwill find multi-balls and pick letters to unlock the next level.Youcan boost your score by playing Blipper in place in one ofCitycon's shopping centers in Sweden: Kista Galleria,Liljeholmstorget Galleria, Tumba Centrum, Högdalen Centre,Jakobsbergs Centre, Åkersberga Centrum and Stenungstorg. You andyour friends can also give each other a nice extra bonuses byspinning each bonus wheel!If you want, you can donate your pointscollected together to a local association. The association with themost points each month will receive a financial contribution ofCitycon. Additionally, Blipper give you a personal reward -fortnightly parts Citycon namely the gift to the person who is atthe top of the leaderboard for its shopping center.