aslanmobile التطبيقات

Loading...
Aks TV Vitamio
aslanmobile
AKS TV, TÜRKSAT 1C Uydusu aracılığı ile 4 kıtada, yaklaşık 100ülkede izlenebilmektedir. Bir başka deyişle, Dünya nüfusunun üçteikisi, AKS TV kapsama alanında bulunmaktadır.AKS TV, Türkiye’nin ilk ve Tek Bölgesel Haber Kanalı olmaözelliğinin yanı sıra, RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın izni alan veyayınına başlayan, Samsun’un da ilk ve tek uydu kanalı olmaözelliğini taşıyor.TÜRKSAT 1C Uydusu, 12130 V(dikey) 27500 S/R 5/6 FEC frekansındanyayın yapan AKS TV, bünyesinde barındırdığı en son teknoloji ürünüyayın ekipmanları ve her biri amatör ruhla çalışan profesyonelkadrosu ile haber odaklı yayıncılık yapmaktadır. Gün boyu canlısunulan haber bültenleri, Konusunda uzman konukları, telefonbağlantıları ile zenginleştirilen konuları, aktüel programları ilesadece Samsun’un ve Karadeniz’in değil, ulusal gündemi de sürekliolarak izleyicisine aktarmaktadır.AKS TV ayrıca, Türkiye’de kendi sınıfının en donanımlı CANLIYAYIN ARACI’nı da bünyesinde bulundurmaktadır. Orta ve BatıKaradeniz Bölgesi’nde ilk ve tek olan Canlı Yayın Aracı, 10.000/1kontrast oranı ile çalışmakta, bu da görüntü kalitesini HD (yüksekçözünürlük) seviyesine çıkarmaktadır. Bu özelliği ile bölgedekaliteli yayın aktarım hizmeti konusunda da bir ilke imza atan AKSTV, bölgede meydana gelen her türlü olayı ve etkinliği, eş zamanlıolarak Dünya’ya duyurduğu gibi ulusallar da dahil, talep eden tümyayın kuruluşları ile kamu ve özel kuruluşlara da kiralama yöntemiile hizmet vermektedir.Atatürk' ün '' 19 Mayıs, işte benim doğum tarihim'' dediği vemilli mücadeleyi başlattığı bir kentte yayın yapmanın anlamını vehassasiyetini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdürmeyekararlıyız. Yaptığımız programlar ve yayın akışımız içerisinde buhassasiyetimizi görebilmek hiçte zor değildir. Bu anlamda 19 Mayısruhunun bir meşalesi olarak aydınlığa katkımızı sonsuza deksürdürmeye kararlıyız.Güçlü kadro, çağdaş yayıncılık anlayışı, modern teknik yapılanmave ilkeli - seviyeli - objektif yayıncılığın; sorumluluğumuzungerektiği şekilde yankı bulunduğu her geçen gün artarak çoğalanizlenme oranının sonuçlarından çıkarmak mümkündür.AKS TV,Turksat 1C satellite through 4 continents, can be traced inapproximately 100 countries. In other words, two-thirds of theworld population, are located in AKS TV coverage.AKS TV, Turkey's first and single feature of being a regionalnews channel, as well as from RTÜK broadcasting license and beganbroadcasting licenses and broadcasting fields, Samsun, also has thedistinction of being the first and only satellite channel is.Turksat 1C satellite, 12130 V (vertical) 27500 S / R 5/6 FECfrequency broadcasting from AKS TV, incorporating the latesttechnology product releases equipment and each amateur spiritworking with professional staff news-oriented publishing operate.Presented live news bulletins throughout the day, our expertguests, enriched with telephone connection issues, current programsand not only in Samsun and the Black Sea, the national agenda iscontinuously transferred to the audience.AKS TV also top of its class in Turkey also incorporates vehicleis equipped LIVE. Central and Western Black Sea Region, which isthe first and only Live Broadcast Tool, 10,000 / 1 contrast ratioworks with, that the HD image quality (high resolution) is toremove level. With this feature, in the area of ​​high qualitybroadcast transmission services in a pioneering AKS TV, regionoccurred in any event and activity simultaneously announced to theworld as a national, including requesting all broadcastingorganizations and public and private organizations renting methodserves.Ataturk,'' May 19, here'' said my date of birth and nationalstruggle began to broadcast in a city where the meaning andaccuracy in so far as it was then determined to continue. We dothis in our programs and our sensitivity to see the broadcaststream is not difficult at all. In this sense, the spirit of May 19as a torch to light forever committed to continue ourcontribution.Strong staff, understanding of contemporary publishing, moderntechniques and principles of structure - level - the objective ofpublishing, which echoes our responsibility as needed proliferatingday by day audience share of the results is possible toextract.
Koç Radyo AAC-BackPlay1
aslanmobile
Goççuuuuum Yanaş !Ankara 91.6Koçların RadyosuAlemin En kaynak radyosuwww.kocradyo.comI berthingGoççuuuu!Ankara 91.6Coach of the RadioThe source of the realm of radioMy www.kocradyo.co
Radyo Beyaz 94.2 RadyoBeyaz
aslanmobile
Radyo Beyaz 94.2 - 24 Saat Hit MüzikAnında İstek Hattı: +90 312 318 0 942www.radyobeyaz.com.trRadio White 94.2 - 24Hours Hit MusicInstant Request Line: +90312318 0942www.radyobeyaz.com.tr
Baaddin bicak
aslanmobile
Artık milletin götü başı o kadar ayrıoynuyorki bazen pıçaa bile denk getiremiyorum yeminlen...Offline olarak paylaşımları okuyabilmeBaaddin paylaşımı oluşturabilmeOnline güncellenebilen veri tabanıPaylaşımları Facebook duvarına gönderebilme (Resimolarakgider)Telefon Rehberi, SMSler gibi özel bilgilere ulaşmaz !Sizden habersiz uygulama kurmaz, notify atmaz, mesajgöstermez!Tamamen yasal ve tek reklam gösterimi !Gereksiz izinler istemez !Virüs bulaştırmaz !Pıçaklayabilir !!!Anahtar kelimeler : baaddin, baattin, bahaddin, bahattin,picbaaddin, replik, komik, karikatur, resim, facebook, paylasimNow head of thenation'sass so much that sometimes I can not get equal playingseparatePicada even swore that ...To be able to read offline as sharesBaader to create sharingDatabase that can be updated onlineShares can send Facebook wall (expense as Images)Phonebook, SMS messages are not received specificinformationlike!You can not establish unaware of the application, notify horsedoesnot show a message!Completely legal and only ad impressions!Unnecessary permissions are not wanted!The virus does not infect!You can Pıçakla !!!Keywords: You baad, you baat, you bahador, bahattin pic youbaad,lines, funny, cartoon, picture, FaceBook, sharing
Radyo Full AAC-BackPlay
aslanmobile
MİSYONUMUZMilli ve manevi değerlere sahip, etkin programlarıylatoplumumuzun kültürel birikimine katkı sağlayan, toplumsaltepkilere duyarlı bir şekilde yaklaşarak kamuoyunun sesiniyansıtan, haber bültenleriyle, olayları objektif olarak aktaran amadaima doğrunun ve haklının tarafında yer alan, bölge ekonomisininkalkınmasını sağlayacak proje üretiminin gerçekleşmesine katkıdabulunan, evrensel hukuk kuralları ve evrensel basın meslek ilkeleriçerçevesinde öncü ve örnek bir yayın sergilemektir.VİZYONUMUZRadyo yayıncılığı alanında teknik altyapısı, mali yapılanması,yayın kalitesi ve program çeşitliliğiyle bölgemizin en çok dinlenenve en seviyeli yayın kuruluşu olmaktır.YAYIN İLKELERİ• Milli ve manevi değerlere aykırı yayın yapılamaz.• Evrensel basın meslek ilkelerine aykırı yayın yapılamaz.• Taraflı ve maksatlı haberlere yer verilemez.• Gücünü ve yetkilerini kötüye kullanma, hiç kimse hakkında hükümverme ve yargılama gibi eğilimi olamaz.OUR MISSIONNational and spiritual values, active program with our society'scultural heritage, which contribute to the social reactions in asensitive way by approaching the public's voice, reflecting thenewsletter with events objectively transfer but always true andright on the side of the region's economic development projects tothe realization of contributing to, Press the universal law anduniversal principles in the context of professional broadcastingpioneer and an example to demonstrate.VISIONRadio broadcasting in the field of technical infrastructure,financial structuring, broadcast quality and diversity of ourregion most listened to program, and the level is to be broadcastorganizations.EDITORIAL POLICY• broadcasts can be contrary to national and spiritualvalues.• Universal media professionals broadcasts can be contrary to theprinciples.• Side and purposeful news can not be included.• abuse of power and authority, and no one pass judgment on suchtrends can not judge.
Radyo Derya 94.2 1.0
aslanmobile
Radyo Derya 94.2 - Türk Halk MüziğiAnında İstek Hattı: +90 332 323 93 33http://www.radyoderya.net/Derya Radio 94.2 -TurkishFolk MusicInstant Request Line: +90332323 93 33http://www.radyoderya.net/
Ravza FM AAC-BackPlay
aslanmobile
Gönül dünyanıza açılan pencereMilli ve manevi değerlere sahip, etkinprogramlarıylatoplumumuzun kültürel birikimine katkı sağlayan,toplumsaltepkilere duyarlı bir şekilde yaklaşarak kamuoyununsesiniyansıtan, haber bültenleriyle, olayları objektif olarakaktaran amadaima doğrunun ve haklının tarafında yer alan, bölgeekonomisininkalkınmasını sağlayacak proje üretiminingerçekleşmesine katkıdabulunan, evrensel hukuk kuralları veevrensel basın meslek ilkeleriçerçevesinde öncü ve örnek bir yayınsergilemektir.Radyo yayıncılığı alanında teknik altyapısı, maliyapılanması,yayın kalitesi ve program çeşitliliğiyle bölgemizin ençok dinlenenve en seviyeli yayın kuruluşu olmaktır.• Milli ve manevi değerlere aykırı yayın yapılamaz.• Evrensel basın meslek ilkelerine aykırı yayın yapılamaz.• Taraflı ve maksatlı haberlere yer verilemez.• Gücünü ve yetkilerini kötüye kullanma, hiç kimse hakkındahükümverme ve yargılama gibi eğilimi olamaz.Ünvan : Ravza Uydu Radyo Tv Yayıncılık A.ŞTel : 0212 416 80 08Fax : 0212 582 50 07Canlı Tel : 0212 582 92 00Email : [email protected]://www.ravzafm.com/Hearts pop-up windowtothe worldNational and spiritual values, active program with oursociety'scultural heritage, which contribute to the socialreactions in asensitive way by approaching the public's voice,reflecting thenewsletter with events objectively transfer butalways true andright on the side of the region's economicdevelopment projects tothe realization of contributing to, Pressthe universal law anduniversal principles in the context ofprofessional broadcastingpioneer and an example to demonstrate.Radio broadcasting in the field of technicalinfrastructure,financial structuring, broadcast quality anddiversity of ourregion most listened to program, and the level isto be broadcastorganizations.• broadcasts can be contrary to national andspiritualvalues.• Universal media professionals broadcasts can be contrary totheprinciples.• Side and purposeful news can not be included.• abuse of power and authority, and no one pass judgment onsuchtrends can not judge.Title: Ravza Satellite Radio Tv Broadcasting Inc.Tel: 0212 416 80 08Fax: 0212 582 50 07Live Tel: 0212 582 92 00Email: My [email protected]://www.ravzafm.com/
Ada Radyo AAC-BackPlay
aslanmobile
1995 yılından beri, Kuşadası’nın üçradyosundanbiri olan ADA RADYO’yu bünyesinde barındıran 2001 RadyoTVReklamcılık İletişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi,uzunyılladır medya sektöründe çeşitli kuruluşları bulunan,SongülÜÇÜLÇÜM tarafından satın alınmış olup tüm cihazları veyayınteknikleri yenilenmiş, yeni kadroları ile yeni yerindeyayınınabaşlamıştır.Anahtar Kelimeler : Radyo Ada, Ada Radyo, Ada TV, TVAda,AdaRadyo, RadyoAda, AdaTV, TVAda, RadyoTVAda,AdaRadyoTV,adaradyotv.comSince 1995,Kusadasi'sthree radio is one of the ADA radio incorporating the2001 Radio TVAdvertising Communication Services Trading Joint StockCompany, along existed for years in the media industry ofvariousorganizations, located Songül ÜÇÜLÇ by purchased and alldevicesand broadcast techniques renovated, new staff was publishedin thenew place.Keywords: Radio Ada, Ada Radio, Island TV, TV Ada, adaradyo,inradyoa, adatv, in Tvåa, in radyotva, adaradyotv,Iadaradyotv.co
Radyo Ses 92.7 RadyoSes2
aslanmobile
En Popüler Slow ŞarkılarRadyo Ses'de ...Duyguların Ses'i Radyo SesAnında İstek Hattı: +90 312 318 09 40http://www.radyoses.com.tr/Most PopularSlowSongsRadio Sound ...Sound, Radio Voice of EmotionsInstant Request Line: +90312318 09 40http://www.radyoses.com.tr/
Radyo Avrasya İstanbul RadyoAvrasyaIstanbul
aslanmobile
101.4 Radyo Avrasya İstanbulYılın En İyi Çıkış Yapan RadyosuMüslüm Gürses Yaşam Boyu Onur Ödülü101.4 Radio EurasiainIstanbulBreakthrough of the Year RadioMslmgrses Lifetime Honorary Award
Genç Radyo 104.3 1.0
aslanmobile
Genç Radyo 104.3 - Türk Sanat MüziğiAnında İstek Hattı: +90 332 323 93 33http://www.gencfm.com/Youth Radio 104.3-Turkish Art MusicInstant Request Line: +90332323 93 33http://www.gencfm.com/
Radyo Avrasya Anadolu RadyoAvrasyaAnadolu
aslanmobile
Radyo Avrasya AnadoluSenin Havan Burada.....Radio Eurasian AnatoliaYour weather here .....
Radyo Express 95.4 1.0
aslanmobile
Radyo Express 95.4 - Arabesk MüzikAnında İstek Hattı: +90 332 323 93 33www.radyoexpress.com.trRadio Express 95.4-Arabesque MusicInstant Request Line: +90332323 93 33www.radyoexpress.com.tr
Esas Radyo 105.0 1.0
aslanmobile
Esas Radyo 105.0 - 24 Saat TürkçePop,SlowAnında İstek Hattı: +90 332 323 93 33http://www.esasfm.com/Main Radio 105.0 - 24HourTurkish Pop, SlowInstant Request Line: +90332323 93 33http://www.esasfm.com/
Ada TV Vitamio
aslanmobile
1995 yılından beri, Kuşadası’nın üçradyosundanbiri olan Ada TV’yi bünyesinde barındıran 2001 Radyo TVReklamcılıkİletişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, uzunyılladır medyasektöründe çeşitli kuruluşları bulunan, SongülÜÇÜLÇÜM tarafındansatın alınmış olup tüm cihazları ve yayınteknikleri yenilenmiş,yeni kadroları ile yeni yerinde yayınınabaşlamıştır.Anahtar Kelimeler : Radyo Ada, Ada Radyo, Ada TV, TVAda,AdaRadyo, RadyoAda, AdaTV, TVAda, RadyoTVAda,AdaRadyoTV,adaradyotv.comSince 1995,Kusadasi'sthree radio is one of the island on the TV incorporatingthe 2001Radio TV Advertising Communication Services Trading JointStockCompany, a long existed for years in the media industry ofvariousorganizations, located Songül ÜÇÜLÇ by purchased and alldevicesand broadcast techniques renovated, new staff was publishedin thenew place.Keywords: Radio Ada, Ada Radio, Island TV, TV Ada, adaradyo,inradyoa, adatv, in Tvåa, in radyotva, adaradyotv,Iadaradyotv.co